Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller de lectura.Text descriptiu. Endevinalles

A partir de les endevinalles treballem les inferències i el text descriptiu.

 • Login to see the comments

Taller de lectura.Text descriptiu. Endevinalles

 1. 1. Taller de lecturaInferències i text descriptiu:Endevinalles de flors
 2. 2. ConnexióHeu vist que tot està florit ?Fan goig els jardins, els balcons, els patis...Avui jugarem a endevinalles sobre flors.Aprendreu a endevinar a partir d’unes pistesde quina flor parla.
 3. 3. Endevinalla per modelar el mestreLes meves arrels estan a laiguai a laigua sempre visc,molt perfum escampoquan oberta estic.
 4. 4. Modelatge del mestreLlegeixo i emfixo amb ladescripcióJo sé... Per tant penso...Els meves arrelsestan a laiguai a laiguasempre visc,molt perfumescampoquan obertaestic.Que hi ha florsen els estanysque floten al’aigua i fan bonaolor.Que és unnenúfar.
 5. 5. El nenúfar
 6. 6. Compartim
 7. 7. El Girasol
 8. 8. Ara ho feu tots solsPodeu triar-ne una o les duesQuina és la florque porta al seu nomles cinc vocals?Careta rosadaamb cos espinósper què quan tabraçoés tan dolorós?
 9. 9. La orquídea La rosa
 10. 10. REFERENT D’AULAREFERENT D’AULA1. Llegeixo l’endevinalla.2. Em fixo molt bé en la descripció que fa.3. Jo sé coses sobre quina flor està fent ladescripció.4. Dic el nom de la flor que penso que esrefereix.
 11. 11. Crèdits• Imatges• http://www.freepik.es• Endevinalleshttp://bibliopoemes.blogspot.com.es• Tallers de lecturahttp://lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/Presentació Beatriu Palau

×