Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller de lectura.Dites i refranys mes de maig

Fem inferències a partir de les dites i refranys del mes de maig

  • Be the first to comment

Taller de lectura.Dites i refranys mes de maig

  1. 1. Taller de lecturaFer inferènciesDites i refranys del mes de maig
  2. 2. EstratègiaAprendre a fer inferències apartir de dites i refranys delmes de maig
  3. 3. Connexió• Avui us porto una capsa de regal, mireuestà plena de dites i refranys del mes demaig.• En llegiré un i amb les coses que ja sépensaré que vol dir.
  4. 4. Abrilploraner,maigrialler.Bellesai flor demaig, enundiame’nvaig.Casament de maig, curta durada.De sardina, pel maig, fins les dones enpesquen.El bolet de maig, és bo per matar ungavatx.Flor dolivera pel maig, oliada per totlany.Laflordel’hermosuracomlaflordemaigdura.La mel de maig, la reina de les mels.Lescireretes,d’unaaunapelmaig,ipeljuny,agrapats.Maig arribat, un jardí a cada prat.
  5. 5. LA LECTURA DE DITES I REFRANYSEL TEXT DIU… JO SÉ QUE…PER TANTPENSO QUE..Maig arribat unjardí a cada prat.Que al maigsurten les flors.Tot està florit iper aixó semblaun jardí.Abril ploraner,maig rialler.Plorar aquí voldir ploure irialler vol dirfer sol.Si plou al’abril, al maigfarà sol.Modelatge del mestre
  6. 6. Compartim• Cada parella traurà una dita de dinsdaquesta capsa.• Llegireu què diu.• Escriureu què sabeu sobre la dita.• Apuntareu què penseu.• Ho llegireu en veu alta.
  7. 7. Ara ho feu solsAgafeu una dita de la capsaEL MEU REFRANY DEL MES DE MAIGEL TEXT DIU… JO SÉ QUE…PER TANT PENSOQUE..
  8. 8. CrèditsFotografies:Dites: http://bibliopoemes.blogspot.comTaller de lectura:lecturaiaprenentatge.blogspot.comPresentació : Beatriu Palauhttp://ca.freepik.com

×