Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

COMPAREM ELS TALLERS DE LECTURA I EL CON D'EDGAR DALE

Comparem la seqüencia didàctica dels Tallers de Lectura amb la Piràmide d'Aprenentatge de l'EDGAR DALE

  • Be the first to comment

COMPAREM ELS TALLERS DE LECTURA I EL CON D'EDGAR DALE

  1. 1. ELS TALLERS DE LECTURA amb LA PIRÀMIDE D’EDGAR DALE
  2. 2. INTRODUCCIÓ    L’èxit dels Tallers de lectura és evident a partir dels resultats obtinguts. Si comparem la seqüència didàctica d’un Taller de lectura i el procés d’aprenentatge de l’Edgar Dale entenem aquests bons resultats. Us convido a fer aquesta reflexió didàctica a a partir de la comparació i a compartir-la amb els vostres companys.
  3. 3.    Quan apliquem una seqüència didàctica on l’alumne té l’oportunitat de: Escoltar i veure un modelatge. Participar en una conversa. Fer una acció significativa. Augmenta % del seu record i per tant del seu aprenentatge.
  4. 4. Edgar Dale: www.reporteducacio.cat Beatriu Palau: http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com
  5. 5. Edgar Dale: www.reporteducacio.cat Beatriu Palau: http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com

×