Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carnaval 2016

Cercar informació en un Cartell

  • Be the first to comment

Carnaval 2016

  1. 1. TALLER DE LECTURA Aprenem a buscar informació en un cartell de Carnestoltes
  2. 2. Connexió • Heu vist quin cartell? • Ara comença Carnestoltes i he vist aquests cartells. • Què deu d’anunciar? • Aprenem a buscar informació en els cartells
  3. 3. Modelatge del mestre • Quan he vist aquest cartell m’he fet unes preguntes. Em faig preguntes Miro el dibuix i llegeixo i penso Contesto la pregunta Què deu d’anunciar? Llegeixo: Carnestoltes de la Devesa La Festa de Carnestoltes A on es fa? Llegeixo: De la Devesa Al barri de la Devesa.
  4. 4. Ara ho fem junts:Gira’t i parla • Ara per parelles feu una pregunta i l’apunteu en el quadre. Feu-ho com jo ho he fet. Em faig preguntes Miro el dibuix i llegeixo i penso Contesto la pregunta
  5. 5. Enllaç • Entre tots hem fet moltes preguntes. • Ara les escriurem: 1. Quin títol té el cartell? 2. Quan es fa? 3. Què hem de portat? 4. Hi haurà berenar?... • i ara les contestarem tots sols.
  6. 6. Lectura individual • Els alumnes busquen la resposta a les preguntes que entre tots han formulat. • Els alumnes amb dificultats poden buscar la resposta només a una pregunta senzilla: “Quins són els dies que es celebra el Carnaval en aquest barri?
  7. 7. Reflexió comú • Posarem en comú les respostes i explicarem a quin lloc i com hem trobat la resposta. • Les respostes a preguntes inferencials com : Hi haurà berenar? • Haurem d’explicar a partir de quines pistes hem trobat la resposta.
  8. 8. Crèdits http://www2.girona.cat/ca/carnestoltes_diadia www.lecturaiaprenentatge.blogspot.com Presentació : Beatriu Palau
  9. 9. Crèdits http://www2.girona.cat/ca/carnestoltes_diadia www.lecturaiaprenentatge.blogspot.com Presentació : Beatriu Palau

×