Successfully reported this slideshow.

Copia (3) de begoñako andramari este

134 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Copia (3) de begoñako andramari este

  1. 1. • Bizkaiko, eta berezikiBizkaiko, eta berezikiBilboko fededunekBilboko fededunekBegoñako AmatxuBegoñako Amatxuizenez ezagutzen dute.izenez ezagutzen dute.Bere jai nagusiaBere jai nagusiaurriaren 11n ospatzenurriaren 11n ospatzenda, nahiz etada, nahiz etaabustuaren 15ean ere jaiabustuaren 15ean ere jaieta elizkizun bereziaketa elizkizun bereziakegiten diren bertan.egiten diren bertan.ETIMOLOGIABegoña hitzak bego-oina esan nahi dubizkaieraz. ZureOinetan zentzuaeman ohi zaio.
  2. 2. 1511.urtean hasi1511.urtean hasiziren eraikitzenziren eraikitzeneta 1611.urteaneta 1611.urteanamaitu zutenamaitu zuteneraikina.eraikina.
  3. 3. URRIAREN 11an TXIKITEROAKURRIAREN 11an TXIKITEROAKTABERNAZ TABERNA JOATENTABERNAZ TABERNA JOATENDIRA ETA AMADIRA ETA AMAITSULAPIKOBATEAN DIRUABOTATEZEN DUTEBILBOKOBEHARTSUENTZATBIRJINA IRUDIADAGOEN LEEKURAABIATZEN DIRAABESTEKO..
  4. 4. Abuztuaren 15eanAbuztuaren 15eanerromeri bat ospatzenerromeri bat ospatzenda Begoñan Bilbokoda Begoñan Bilbokojaiak hastearekinjaiak hastearekinbatera.batera.Bizkaiko herri guztietakoBizkaiko herri guztietakojendea hara joaten dajendea hara joaten daoinez Maionatikoinez MaionatikBasilikara.Basilikara.
  5. 5. Bilboko Salbe auzoaren izena hortik porturaBilboko Salbe auzoaren izena hortik porturazetozen marinelak basilikaren lehendabizikozetozen marinelak basilikaren lehendabizikoikuspegia zutelako datorkio. Bere bidaiaikuspegia zutelako datorkio. Bere bidaiabukatuta zegoela eskertzeko,bukatuta zegoela eskertzeko,BegoñakoBegoñakoAndre Mariari Salbe bat esatenzioten..Andre Mariari Salbe bat esatenzioten..
  6. 6. Begoñako Andramari BizkaikoBegoñako Andramari BizkaikozaindarizaindariZure seme maitaleak zuganaZure seme maitaleak zuganakantarikantariItsas gizon siñesdunak zuganItsas gizon siñesdunak zugandabe kabi artzain gaixodabe kabi artzain gaixomenditarrak zugan euren begimenditarrak zugan euren begiLugin eta langileak zuri otoilariLugin eta langileak zuri otoilariaberatsak ta txiroak zaituela argiaberatsak ta txiroak zaituela argiAma maite bihotzeko bigun etaAma maite bihotzeko bigun etagarbi Bizkaiko seme-alabak hartugarbi Bizkaiko seme-alabak hartuta zain betita zain beti

×