Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zabytki mojego regionu w obiektywie. Kościoły w Słonowicach i Zębowie.

Prezentacja uczennic klasy II b Martyny Jęcek i Klaudii Witte.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zabytki mojego regionu w obiektywie. Kościoły w Słonowicach i Zębowie.

 1. 1. Najciekawsze zabytkimojego regionu wobiektywie.
 2. 2. Zabytkowy kościół w Zębowie z XV wieku
 3. 3. Kościół wzniesiono w XV wieku w stylugotyckim, ale z niego zachowała się tylkowieża frontowa. Kościół wraz z położonymiobok zabudowaniami plebanii spłonął 7 lipca1773 roku. Po pożarze odbudowano go.Zachowano większą część starych murów.Zakończenie prac w 1777 roku uwieńczonowiatrową chorągiewką umieszczoną nadachu wieży.Styl Kościoła
 4. 4. Przy ścianie południowejnajprawdopodobniej wpierwszej połowie XIXwieku dobudowanoprzybudówkę z zakrystiąw stylu neogotyckim. Wwieży na nadprożuneogotyckich drzwiumieszczono inskrypcję:„Paul v. Below -Reddentin, 1896, W.v.Zitzewitz - Zitzewitz.
 5. 5. • Wokół kościoła znajduje się ewangelickicmentarz przykościelny założony wdrugiej połowie XVIII wieku. Śladykwater, nagrobków i mogił już niestetyzatarte. Widoczne są jedynie znaczniki pożeliwnych krzyżach oraz resztkinagrobków osobistości zasłużonych dlatych ziem.Historia Kościoła
 6. 6. Cmentarz koło Kościoła
 7. 7. Zabytkowy Krzyż Kościoła
 8. 8. • Zachowała się też brama z XVIII wieku z200 metrowym murem ogrodzeniowym,oraz starodrzew liściasty, główniedębowy, jesionowy i lipowy oraz klony igraby. Od strony północnej cmentarzotoczony jest żywopłotem grabowym. Wogrodzie poza cmentarzem leżą resztkikrzyży nagrobnych.Brama Kościoła
 9. 9. Wnętrze Kościoła
 10. 10. Kościół parafialny p.w. św. StanisławaKostki w Słonowicach. Z przekazówwiadomo, że do 1892r. istniała jeszcześredniowieczna nawa kościoła.Zbudowany jest w stylu neogotyckim.Powstał pod koniec XIX w.Wieża gotycka frontowa pochodzi z XIVw.Zabytkowy Kościół w Słonowicach
 11. 11. • Kościół murowany z cegły, nafundamentach kamiennych.• Obecny kościół pochodzi prawdopodobniez przełomu XIX i XX w.Kościół w Słonowicach
 12. 12. Wnętrze Kościoła
 13. 13. Prezentacja została przygotowana przezuczennice klasy II B:Martynę JęcekKlaudię WittePod kierunkiem pani Elizy LabudyKopycińskiej

×