Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wynalazcy w NIemczech

932 views

Published on

Wynalazcy w NIemczech

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wynalazcy w NIemczech

 1. 1. Wynalazcy w Niemczech
 2. 2. Jan Gutenberg Johannes Gutenberg- ur. ok 1400 roku w Moguncji , zmarł 3 lutego 1468 roku w Tamże. Z zawodu był rzemieślnikiem, złotnikiem i drukarzem .Jest twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. Johannes Gutenberg - geboren um 1400 in Mainz starb er am 3. Februar 1468 in Tamże. Er war ein Handwerker, Goldschmied und ein Drucker .Es ist der Schöpfer der ersten industriellen Druckverfahren in der Welt.
 3. 3. Hans Riegel Hans Peter Riegel - ur. 10 marca 1923 r. w Bonn, zm. 15 października 2013 r. w Tamże. Był niemieckim przedsiębiorcą i pracował w firmie Haribo, którą jego ojciec założył na początku lat 20. Hans Peter Riegel - geb. 10. März 1923 in Bonn, d. 15. Oktober 2013 in Tamże. Er war ein deutscher Unternehmer und arbeitete bei Haribo, den sein Vater Anfang der 1920er Jahre gründete.
 4. 4. Oskar Barnack Oskar Barnack- ur 1 listopada 1879 r. w Lynow w Brandenburgii ,zm. 16 stycznia 1936 r. w Bad Nauheim w Hesji. Był niemieckim konstruktorem aparatów fotograficznych. Zbudował pierwszy model aparatu - Leica Oskar Barnack - geboren am 1. November 1879 in Lynow, Brandenburg, d. 16. Januar 1936 in Bad Nauheim, Hessen. Er war ein deutscher Konstrukteur von Kameras. Er baute das erste Kameramodell - Leica
 5. 5. Heinrich Gobel Heinrich Göbel urodził się w 1818 roku w Springe koło Hanoweru. Z wykształcenia był optykiem .Göbel jest uważany za konstruktora żarówki o żarniku węglowym (1854), podobnej do żarówki opracowanej w 1880 roku przez Thomasa Edisona. Heinrich Göbel wurde 1818 in Springe bei Hannover geboren. Von Beruf war er Optiker, Göbel gilt als Konstrukteur einer Glühbirne mit Kohlenstoff Faden (1854), ähnlich der 1880 von Thomas Edison entwickelten Glühbirne.
 6. 6. Wilhelm Conrad Rontgen Wilhelm Conrad Röntgen -ur. 27 marca 1845 w Lennep, zm. 10 lutego 1923 w Monachium Niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1901), przyznanej „w uznaniu zasług, które oddał przez odkrycie promieni nazwanych jego nazwiskiem” Wilhelm Conrad Röntgen -ur. 27. März 1845 in Lennep, d. 10. Februar 1923 in München Deutscher Physiker, Gewinner des ersten Nobelpreises für Physik (1901), verliehen "in Anerkennung seiner Verdienste durch die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen"
 7. 7. Joseph Albert Joseph Albert (ur. w 1825 r. w Monachium, zm. w 1886) – niemiecki fotograf i wynalazca. Twórca techniki światłodruku. Joseph Albert (geb. 1825 in München, gestorben 1886) - deutscher Fotograf und Erfinder. Schöpfer der Retro-Print- Technik.
 8. 8. Rasmus Malling- Hansen Rasmus Malling-Hansen -ur. 5 września 1835 w Huseby, zm. 27 września 1890 duński nauczyciel, teolog i wynalazca kulistej maszyny do pisania i suchej kalki. Rasmus Malling-Hansen -ur. 5. September 1835 in Huseby, d. 27. September 1890 dänische Lehrer, Theologe und Erfinder sphärischen Schreibmaschinen und Kohlepapier trocken.
 9. 9. Jurgen Dethloff und Helmut Gröttrup Jurgen Dethloff i Helmut Gröttrup byli niemieckimi inżynierami i wynalazcami. Najpierw próbowali uchwycić informacje elektromechaniczne lub w sekwencyjnie odczytywanych pamięciach elektronicznych. Jürgen Dethloff und Helmut Gröttrup waren deutsche Ingenieure und Erfinder. Zuerst versuchten sie Informationen elektromechanischen oder elektronischen sequentiell gelesen Erinnerungen zu erfassen.
 10. 10. Otto Bock HealthCare Ottobock jest niemiecką firmą zajmującą się protetyką w Duderstadt . Był odpowiedzialny za kilka innowacji w dziedzinie protetyki, w tym w C-Leg , skomputeryzowane kolano, które adaptacyjnie zmienia swoją pasywną odporność w zależności od różnych chodów pacjenta 263/5000 Ottobock ist eine deutsche Firma für Prothetik in Duderstadt. Er war verantwortlich für einige Innovationen auf dem Gebiet der Prothetik, darunter C-Leg, ein computerisiertes Knie, das seine passive Immunität in Abhängigkeit von den verschiedenen Gangarten des Patienten adaptiv ändert
 11. 11. Quiz o niemieckich wynalazkach i odkryciach
 12. 12. Kto wynalazł ruchomą czcionkę ? Albert Einstein Jan Gutenberg Graham BellA B C
 13. 13. Jak nazywają się słynne żelki Hans ’a Riegel ’a ? nimm2 Akuku ! HariboA B C
 14. 14. Jak nazywa się aparat Oskara Barnacka ? Nikon Leica CanonA B C
 15. 15. Kto wynalazł żarówkę ? Thomas Edison Heinrich Gobel Erwin Bonn A B C
 16. 16. Kto wynalazł druk ? Jan Gutenberg Gal Anonim Johann BuchnerA B C
 17. 17. Co wynalazł Wilhelm Conrad Rontgen ? Rentgen Format MP3 kanapkiA B C
 18. 18. Kto był twórcą techniki światłodruku ? Joseph Albert Robert Adler Sigurd SavoniusA B C
 19. 19. Kim był Heinrich Göbel ? Nauczycielem Optykiem Piekarzem A B C
 20. 20. August Oetker był założycielem przedsiębiorstwa ? Dr.Oetker Dr.Pepper Gellwe A B C
 21. 21. Niemieckim wynalazcą na pewno nie jest ? Oskar Messter Otto von Guericke Rasmus Malling-Hansen A B C
 22. 22. Kto wynalazł chip? Jurgen Dethloff und Helmut Gröttrup Johann Buchner und Pierre-Joseph Leroux Wilhelm Conrad Rontgen A B C
 23. 23. Co wynalazła firma Otto Bock HealthCare? żelki Protezę C- leg RutinoscorbinA B C
 24. 24. Dziękuję za uwagę;) Pracę wykonali: Dominika Gajda Aleksandra Bilińska Dawid Prokopowicz

×