Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Szkoła Sycewice - wczoraj i dziś     SZKOŁA - NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII ...
Szkoła Sycewice – wczoraj i dziś.  Prezentacja przedstawiająca dzieje szkolnictwa w Sycewicach od XIX wieku     po ...
Sycewice• Wzmianki o Sycewicach pojawiają się już w XIV wieku. Nazwa miejscowości była kilkakrotnie zmieniana – Siczowi...
Sycewice i Zitzewitz• Z inicjatywy zawiadowcy pana Józefa Kamykowskiego w 1948 roku zmieniono nazwę wsi na Sycewice.• Na...
Pałac rodu von Zitzewitz
Widok z okien pałacu na posiadłości rodu.
Graf Wilhelm von Zitzewitz z rodziną: żoną Elisabeth i dziećmi Heinrichem, Kathariną, Marie – Elisabeth,         ...
Początki szkoły w Sycewicach.• Poszukiwania przedwojennego niemieckiego nauczyciela Fritza Horna wykazały, że pierwsze w...
Zębowo• Wcześniej nauka odbywała się w parafialnym kościele. Najbardziej wykształconą osobą był ksiądz. Uczył dzieci pi...
Kościół w Zębowie w latach trzydziestych XX wieku.
Kościół w Zębowie.• W XVII wieku kościół stał się świątynią ewangelicką. W 1611 roku pastorem został Joachim Silaff.• W ...
Konfirmacja (bierzmowanie) w kościele w Zębowie 14 kwietnia 1935 roku (pastor –Klopisch)
Ród Zitzewitz a dalsze losy      szkoły.• Według zapisków z kronik rodziny von Zitzewitz od 1800 roku funkcjonowała...
Uczniowie i szkoła.• Pierwszy budynek szkoły powstał w latach 1818 – 19.• Początkowo do szkoły uczęszczało 16 uczniów, w ...
Współczesny widok budynku od strony dawnego boiska.
Szkoła – budynki.• W związku z rosnącą liczbą uczniów w 1912 roku przebudowano budynek byłej kasy oszczędnościowo ­ poży...
Współczesny widok na obydwa budynki. Po prawej stronie budynek z 1912 roku.
Szkoła przed wojną.• Rok 1916 był rokiem przełomowym dla szkoły. Budynek został zelektryfikowany.• W tym samym roku szko...
Nauczyciele główni.• Po śmierci Waldowa trzy tygodnie pracował w szkole nauczyciel Mischling.• Jesienią 1893 r. zastąpił ...
Uczniowie szkoły w 1900 roku.
1918 – klasa Richarda Nebusera, w tle budynek szkoły.
Nauczyciele „wspomagający”.• Z powodu dużej liczby uczniów zatrudniano dodatkowych nauczycieli.• Od 1911 roku uczył Otto ...
Uczniowie w 1931 roku, po lewej w trzecim rzędzie nauczyciel Otto Bansemer.
Klasa w latach 1934 – 38. Uczniowie z roczników 1924/28. W piątym rzędzie pierwszy z lewej strony         nauczyci...
Rok 1935 - w klasie. Uczennica Martha Dorow.
Uczennice Christel Gralow i FriedchenUczeń Walter Nagel w 1936 roku.  Hartkopf w drodze do szkoły – rok 1942.
Świadectwo szkolne z  1942 roku.
Przestój w nauce.• Po zakończeniu działań wojennych szkoła była zamknięta przez rok.• W 1946 r., za sprawą nauczycielki ...
Organizacja szkoły po wojnie• Naukę w klasach I – IV rozpoczęły dzieci osadników przybyłych z różnych regionów kraju• Or...
1946 rok• Budynek szkolny został zniszczony przez działania wojenne, więc nauka odbywała się w budynku z 1912 roku.• Szk...
Świadectwo szkolne jednego zpierwszych uczniów szkoły –  Wacława Chwieduka,wypisane przez panią Janinę     Wojtun.
Kolejne lata• W roku 1950 wyremontowano budynek szkoły.• Kierowniczka szkoły pani Wojtun została przeniesiona do Deszczn...
Lata pięćdziesiąte.• Do 1957 roku szkoła w Sycewicach była szkołą czteroklasową z jednym nauczycielem.• W roku szkolnym ...
Uczniowie w 1954 roku.
Szkoła polsko - niemiecka• Wacław Łuński, przez 5 lat był jednocześnie kierownikiem szkoły polskiej i niemieckiej .• Szko...
Relacje polsko – niemieckie.• Według wspomnień mieszkańców dzieci polskie i niemieckie świetnie się rozumiały. Organizow...
Szkoła niemiecka po wojnie.• Aby uczyć w Polsce Dora Mienert ukończyła w Warszawie specjalne seminarium dla nauczycieli....
Dora Mienert z grupą artystyczną działającą w latach 1950/57. Dora w środku – ubrana na czarno.
Grupa artystyczna prowadzona przez Dorę Mienert w latach 1955/56.
Dzieje szkoły• W 1957 roku powstała szkoła pięcioklasowa. Jej kierowniczką została Jadwiga Jeziorowska, a nauczycielem ...
Historia szkoły• Pani Barbara Kwiatek zorganizowała przy szkole zespół artystyczny, który 5 grudnia 1958 roku zdobył I m...
„Siedmioklasówka”• W roku szkolnym 1959/60 placówka była już szkołą siedmioklasową.• Do szkoły uczęszczało 106 dzieci.• W...
Lekcja fizyki w 1960 roku z panem Bronisławem Jeziorowskim.
Sukcesy uczniów i nauczycieli• Chór prowadzony przez panią Barbarę Kwiatek (Krysikiewicz) zdobył II miejsce w Wojewódzki...
Artykuł w Głosie Koszalińskim o pracach przy świetlicy.
Lata sześćdziesiąte• Liczba uczniów stale rosła, w roku szkolnym 1960/61 było ich 112.• W roku szkolnym 1963/64 zajęcia p...
Uczniowie i nauczyciele około roku 1960.
Wszyscy uczniowie szkoły w roku szkolnym 1962/63. Na samym dole od lewej chłopcy Stanisław Szuba,Zdzisław Szuba,Stanisław ...
Świadectwo z lat 60 – tych.
Grono pedagogiczne na tle szkoły w latach 60-tych. Od lewej: Antoni Rogliński, Teresa        Hryckiewicz, Halina Ł...
Zakończenie roku szkolnego – świadectwa rozdaje pani Krysikiewicz.
Życie kulturalne w szkole.• Powołano do życia zespół kukiełkowy i zespół żywego słowa, „Klub wiewiórki”.• Powołano także ...
Legitymacja „Klubu wiewiórki”.
Rok 1965 lub 1967 – wycieczka do Kołobrzegu z panią Krysikiewicz.
Wycieczka do Kołobrzegu.
Czerwiec 1964 – wycieczka do Trójmiasta. Rząd najniżej drugi od lewej Edek Jaciubek,Zdzisław Szuba,Kazimierz Kamykowski, S...
Sala gimnastyczna• Bolączką nauczycieli i uczniów był brak sali gimnastycznej. Szkoła posiadała tyko boisko.• Z konieczn...
Zajęcia wf w 1964 roku
Lata siedemdziesiąte• Szkoła Podstawowa w Sycewicach w 70 – tych latach była szkołą ośmioklasową z nauczycielami, którą ...
Uczniowie z Bronisławem Jeziorowskim – lata 70 – te.
Lata siedemdziesiąte w szkole
Lata 70 – te. Trzecia od prawej pani Jolanta Głębocka.
Zajęcia z panem Bronisławem Jeziorowskim – nauka poloneza.
Lata osiemdziesiąte• Szkoła Podstawowa w Sycewicach w latach 80 – tych była ośmioklasową szkołą, którą kierowali kolejno...
1984 rok – klasa III z wychowawczynią – Barbarą Brodą.
Lata 80 - te• Liczba wychowanków stale się powiększała. W roku szkolnym 1984/85 wynosiła już 248 uczniów.• Przy tak duże...
Zastęp zuchów – „Słoneczne Promyki” z opiekunami Martą Bartos, Józefem Brodą i Barbarą Brodą.
Lata osiemdziesiąte.• Uczniów było bardzo dużo, więc lekcje odbywały się zmianowo.• Zdarzało się, że starsze dzieci musia...
Miejsca, w których odbywały się       lekcje.• ul. Sportowa w miejscu obecnej biblioteki i sklepu ABC były 2 sale l...
Uczniowie i grono pedagogiczne (E.Sztajnke, I.Stańczyk, B. Czernichowska, B.Broda,S.Dąbrowski, J.Baran, J. Jeziorowska, A....
Rok 1984 - zdjęcie klasowe z wychowawczynią Mirosławą Mikołajczak.
Wycieczka do Krakowa. Rok 1987. Uczniowie z rocznika 1972.
Nareszcie sala!• Do 1989 roku placówka posiadała tylko boisko.• Dzięki pomocy pana Czesława Sławskiego i firmy handlowej...
Nowy budynek szkoły.• W 1987 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły.• Budowa szkoły trwała prawie cztery lata. Bud...
Nowy budynek szkoły.• Sporo prac wykonali w czynie społecznym mieszkańcy Sycewic.• Głównym wykonawcą był Zakład Remontow...
Piszą o nas!
Dalszy ciąg artykułu o nas.
Lata 90 -te• Nowa szkoła to czterokondygnacyjny budynek liczący 12 izb lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, pomieszczenia ...
Budynek szkoły w 2007 roku.
Lata 90 - te• W 1990 roku do szkoły wprowadzono naukę religii. Do tej pory uczono się religii w salkach katechetycznych ...
Lata 90 - te• W 1996 roku obchodzono jubileusz 50 – lecia istnienia polskiej szkoły w Sycewicach. Na uroczystości pojawi...
Ciągle zmiany• Dnia 25 lutego 1999 roku Rada Gminy w Kobylnicy przyjęła uchwałę dotyczącą założenia gimnazjum w Sycewica...
Gimnazjum• Do gimnazjum uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Sycewice, Bzowo, Dobrzęcino, Gać, Komorczyn, R...
ZSS Sycewice• W 2003 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica z dnia 4 lutego 2003 roku powołano do życia Zespół Szkół Samorzą...
Uchwała o powołaniu  Zespołu SzkółSamorządowych z dniem 1 września 2003 roku.
Budynek szkoły obecnie.
Wykaz kierowników i dyrektorów   szkoły od 1945 roku. Imię i nazwisko   Okres pracy  Pełniona funkcja  Janina Wojtu...
Wykaz kierowników i dyrektorów   szkoły od 1945 roku. Imię i nazwisko    Okres pracy  Pełniona funkcjaBronisław Jez...
Wykaz kierowników i dyrektorów  szkoły od 1945 roku. Imię i nazwisko  Okres pracy     Pełniona funkcjaMariusz Pawł...
Nauczyciele uczący obecnie.Imię i nazwisko          Pełniona funkcja / nazwa nauczanego             ...
Nauczyciele uczący obecnie.mgr Renata Kopczewska      Matematykamgr Anna Borowik        matematykamgr Beata H...
Nauczyciele uczący obecnie.mgr Anna Kleczkowska     Geografia, bibliotekamgr Ryszard Hendryk      w-fmgr Eugeniu...
Nauczyciele uczący obecnie.ks. Zbigniew Dudojć      Religiamgr Halina Rachwalska     klasy młodszemgr Marta Bar...
Nasza praca i osiągnięcia w     ramach projektu• Pragnąc uzyskać niezbędne informacje o dziejach naszej szkoły odwied...
Spotkanie z dzierżawcami terenów byłego PGR-u w Sycewicach: Johann-ą i Felix-em.Miejsce w którym gospodarują to dawne zabu...
Wizyta u pana Bronisława Jeziorowskiego. Pan Jeziorowski i pani Marta Bartos     mieszkają w budynku szkoły zbudowany...
Wycieczki – sposoby dokumentowania,  przechowywania i eksponowania zbiorów         muzealnych• Aby nauczyć się ...
Słupsk  Gdańsk
Swołowo
Spotkania z mieszkańcami – prezentacje prac projektowych• Pozyskanymi przez nas informacjami dzieliliśmy się na bieżąco z...
Spotkanie z mieszkańcami wsi Sycewice –Spotkanie z mieszkańcami wsi w      sala lekcyjna Zespołu SzkółŚwietlicy wiej...
PodziękowaniaSerdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom  Sycewic za zaangażowanie w naszą pracą  poszukiwawczą, oraz u...
Wszystkie prezentacje multimedialne,newsy oraz zdjęcia z naszych działańw ramach projektu: „Szkoła – naszekulturowe dziedz...
Prezentacje wykonali uczestnicy projektu – „Szkoła nasze kulturowe  dziedzictwo” pod kierunkiem Elizy Labudy – Kopycinski...
Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo

3,956 views

Published on

Prezentacja finałowa projektu "Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo". Podsumowanie półrocznej pracy badawczej na temat 200 lat historii oświaty w Sycewicach. Wykonana przez 12 uczniów pod kierunkiem opiekunów.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo

 1. 1. Szkoła Sycewice - wczoraj i dziś SZKOŁA - NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek – najlepsza inwestycja Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 2. 2. Szkoła Sycewice – wczoraj i dziś. Prezentacja przedstawiająca dzieje szkolnictwa w Sycewicach od XIX wieku po czasy współczesne.
 3. 3. Sycewice• Wzmianki o Sycewicach pojawiają się już w XIV wieku. Nazwa miejscowości była kilkakrotnie zmieniana – Siczowicze (1374), Czitzewitze (1357), Zitzewitz (1485), Cietrzewiec (1945 – 48).
 4. 4. Sycewice i Zitzewitz• Z inicjatywy zawiadowcy pana Józefa Kamykowskiego w 1948 roku zmieniono nazwę wsi na Sycewice.• Nazwa pochodzi od nazwiska rodu von Zitzewitz. Wieś należała do rodziny od XV wieku po 1945 rok.
 5. 5. Pałac rodu von Zitzewitz
 6. 6. Widok z okien pałacu na posiadłości rodu.
 7. 7. Graf Wilhelm von Zitzewitz z rodziną: żoną Elisabeth i dziećmi Heinrichem, Kathariną, Marie – Elisabeth, Hubertusem i Christianem na schodach pałacu w 1936 roku.
 8. 8. Początki szkoły w Sycewicach.• Poszukiwania przedwojennego niemieckiego nauczyciela Fritza Horna wykazały, że pierwsze wzmianki o szkolnictwie w Sycewicach pojawiają się w XVII wieku. W 1666 roku uczył nauczyciel o nazwisku Horst. W 1687 roku szkołą zarządzał nieznany z imienia (Schulmeister) Schowolow.
 9. 9. Zębowo• Wcześniej nauka odbywała się w parafialnym kościele. Najbardziej wykształconą osobą był ksiądz. Uczył dzieci pisać, czytać, liczyć i śpiewać pieśni kościelne. Do parafii Zębowo należały wsie: Zębowo, Sycewice, Redęcin, Gać i Reblino. Nauka odbywała się tylko zimą bo latem dzieci pracowały w polu, pomagając rodzicom.
 10. 10. Kościół w Zębowie w latach trzydziestych XX wieku.
 11. 11. Kościół w Zębowie.• W XVII wieku kościół stał się świątynią ewangelicką. W 1611 roku pastorem został Joachim Silaff.• W 1945 roku ponownie stał się świątynia katolicką.
 12. 12. Konfirmacja (bierzmowanie) w kościele w Zębowie 14 kwietnia 1935 roku (pastor –Klopisch)
 13. 13. Ród Zitzewitz a dalsze losy szkoły.• Według zapisków z kronik rodziny von Zitzewitz od 1800 roku funkcjonowała w Sycewicach szkoła pod patronatem właściciela majątku. Dziedzic mógł wyznaczać nauczycieli pracujących w szkole.• Pierwszym znanym z nazwiska nauczycielem był Waldow. Pracował od roku 1850 do swojej śmierci w 1893.
 14. 14. Uczniowie i szkoła.• Pierwszy budynek szkoły powstał w latach 1818 – 19.• Początkowo do szkoły uczęszczało 16 uczniów, w 1824 roku – 26, w 1830 – 30 a w 1864 – 67 uczniów.• W związku z powiększającą się liczbą uczniów w 1860 roku wybudowano drugi budynek szkoły. W budynku podzielono pomieszczenia – po prawej stronie od wejścia znajdowały się klasy , a po lewej mieszkanie nauczyciela. Szkołę otaczał ogród warzywny, sad, obory i chlewy. Uczniowie pracowali w sadzie i ogrodzie. Za budynkiem było boisko dla uczniów.
 15. 15. Współczesny widok budynku od strony dawnego boiska.
 16. 16. Szkoła – budynki.• W związku z rosnącą liczbą uczniów w 1912 roku przebudowano budynek byłej kasy oszczędnościowo ­ pożyczkowej „Reiffeisen” tworząc kolejny budynek szkolny.• Znajdował się on bezpośrednio przy trasie Słupsk – Sławno.• W nowym budynku znajdował się pokój nauczycielski i dwie sale, w których uczyło się 120 uczniów.
 17. 17. Współczesny widok na obydwa budynki. Po prawej stronie budynek z 1912 roku.
 18. 18. Szkoła przed wojną.• Rok 1916 był rokiem przełomowym dla szkoły. Budynek został zelektryfikowany.• W tym samym roku szkoła działała już jako państwowa i zgłoszona była do Inspektoratu Szkolnego (odpowiednik Kuratorium Oświaty)• Inspektorem szkolnym na Sycewice był pastor Radtke z Zębowa.
 19. 19. Nauczyciele główni.• Po śmierci Waldowa trzy tygodnie pracował w szkole nauczyciel Mischling.• Jesienią 1893 r. zastąpił go Paul Eduard Selke – syn nauczyciela Augusta Selke z miejscowości Żelki.• W latach 1904 – 1928 uczył Richard Neubuser, po nim do 1945 roku uczył Otto Bansemer – bardzo lubiany przez uczniów.
 20. 20. Uczniowie szkoły w 1900 roku.
 21. 21. 1918 – klasa Richarda Nebusera, w tle budynek szkoły.
 22. 22. Nauczyciele „wspomagający”.• Z powodu dużej liczby uczniów zatrudniano dodatkowych nauczycieli.• Od 1911 roku uczył Otto Hoffmann, do 1923 roku – Johannes Menzel.• Po 1923 uczył Erich Kath, który odszedł do Bierkowa, gdzie pracował jako nauczyciel główny.• Pozostali to: Jager, Genger, P.Fengler, Herman Thiede, Pritzlaff.
 23. 23. Uczniowie w 1931 roku, po lewej w trzecim rzędzie nauczyciel Otto Bansemer.
 24. 24. Klasa w latach 1934 – 38. Uczniowie z roczników 1924/28. W piątym rzędzie pierwszy z lewej strony nauczyciel O. Bansemer. Pierwszy z prawej nauczyciel P. Fengler.
 25. 25. Rok 1935 - w klasie. Uczennica Martha Dorow.
 26. 26. Uczennice Christel Gralow i FriedchenUczeń Walter Nagel w 1936 roku. Hartkopf w drodze do szkoły – rok 1942.
 27. 27. Świadectwo szkolne z 1942 roku.
 28. 28. Przestój w nauce.• Po zakończeniu działań wojennych szkoła była zamknięta przez rok.• W 1946 r., za sprawą nauczycielki pani Janiny Wojtun, która przyjechała do Sycewic w sierpniu, oraz ówczesnego sołtysa Mariana Wołczko rozpoczęto organizację polskiej szkoły w Sycewicach.
 29. 29. Organizacja szkoły po wojnie• Naukę w klasach I – IV rozpoczęły dzieci osadników przybyłych z różnych regionów kraju• Organem prowadzącym szkołę było PGRN w Bruskowie Wielkim.• Nadzór pedagogiczny sprawował Inspektorat Szkolny w Słupsku.
 30. 30. 1946 rok• Budynek szkolny został zniszczony przez działania wojenne, więc nauka odbywała się w budynku z 1912 roku.• Szkoła liczyła 24 uczniów.• Dzieci uczyły się w jednej izbie lekcyjnej, na zmiany w klasach łączonych.• Pani Wojtun była jednocześnie kierowniczką szkoły, nauczycielką i wychowawczynią.
 31. 31. Świadectwo szkolne jednego zpierwszych uczniów szkoły – Wacława Chwieduka,wypisane przez panią Janinę Wojtun.
 32. 32. Kolejne lata• W roku 1950 wyremontowano budynek szkoły.• Kierowniczka szkoły pani Wojtun została przeniesiona do Deszczna w powiecie sanockim.• W szkole nastąpiła trzymiesięczna przerwa w nauczaniu z powodu braku nauczyciela.• Po tym okresie nową kierowniczką została Halina Łuńska.
 33. 33. Lata pięćdziesiąte.• Do 1957 roku szkoła w Sycewicach była szkołą czteroklasową z jednym nauczycielem.• W roku szkolnym 1951/52 uczęszczało 13 uczniów – do klasy I – 7, do II – 4, do III – 1, do IV – 1.• Halina Łuńska pełniła funkcję kierownika szkoły do 1954 roku, później jej obowiązki przejął Wacław Łuński, który był kierownikiem przez pięć lat.
 34. 34. Uczniowie w 1954 roku.
 35. 35. Szkoła polsko - niemiecka• Wacław Łuński, przez 5 lat był jednocześnie kierownikiem szkoły polskiej i niemieckiej .• Szkoła dla dzieci niemieckich powstała w Sycewicach na prośbę rodzin niemieckich, które pozostały tu po wojnie.• Działała w latach 1952 – 57. Pracowała w niej jedna nauczycielka – Dora Mienert.• Dzieci niemieckie uczyły się w oddzielnym budynku, znajdującym się za stawem.
 36. 36. Relacje polsko – niemieckie.• Według wspomnień mieszkańców dzieci polskie i niemieckie świetnie się rozumiały. Organizowały wspólne zabawy, uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych, grały w jednej drużynie piłki nożnej.• Polskie dzieci doskonale znały język niemiecki, a niemieckie posługiwały się językiem polskim. Jak wynika z jednej z wypowiedzi polskiego ucznia, istniały między nimi miłości i przyjaźnie.
 37. 37. Szkoła niemiecka po wojnie.• Aby uczyć w Polsce Dora Mienert ukończyła w Warszawie specjalne seminarium dla nauczycieli.• Według wspomnień Moniki von Zitzewitz pani Mienert połączyła kulturowo obie szkoły – polską i niemiecką.• W 1957 roku zostały przesiedlone do Niemiec wszystkie rodziny niemieckie, jako ostatnia wyjechała Dora.
 38. 38. Dora Mienert z grupą artystyczną działającą w latach 1950/57. Dora w środku – ubrana na czarno.
 39. 39. Grupa artystyczna prowadzona przez Dorę Mienert w latach 1955/56.
 40. 40. Dzieje szkoły• W 1957 roku powstała szkoła pięcioklasowa. Jej kierowniczką została Jadwiga Jeziorowska, a nauczycielem Eugeniusz Jopa.• W roku szkolnym 1958/59 było już 101 uczniów, a w szkole sześć klas. Przybyło także dwoje nauczycieli: Bronisław Jeziorowski (został kierownikiem szkoły) i Barbara Kwiatek.• Z powodu braku izb lekcyjnych klasa szósta uczyła się w budynku należącym do pana Tyszkowskiego.
 41. 41. Historia szkoły• Pani Barbara Kwiatek zorganizowała przy szkole zespół artystyczny, który 5 grudnia 1958 roku zdobył I miejsce w skali powiatu.
 42. 42. „Siedmioklasówka”• W roku szkolnym 1959/60 placówka była już szkołą siedmioklasową.• Do szkoły uczęszczało 106 dzieci.• Wychowawcami byli: w klasach I i IV Julia Bartoszczyk, w klasie III Barbara Kwiatek, w klasach II i V Jadwiga Jeziorowska a w klasach VI i VII Bronisław Jeziorowski.
 43. 43. Lekcja fizyki w 1960 roku z panem Bronisławem Jeziorowskim.
 44. 44. Sukcesy uczniów i nauczycieli• Chór prowadzony przez panią Barbarę Kwiatek (Krysikiewicz) zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Artystycznych i Chórów.• Pod kierunkiem pani Jeziorowskiej Komitet Rodzicielski przystąpił do remontu świetlicy gromadzkiej w Sycewicach. Salę wyremontowano tak zwanym „czynem społecznym” na dzień 1 maja.
 45. 45. Artykuł w Głosie Koszalińskim o pracach przy świetlicy.
 46. 46. Lata sześćdziesiąte• Liczba uczniów stale rosła, w roku szkolnym 1960/61 było ich 112.• W roku szkolnym 1963/64 zajęcia prowadzili nowi nauczyciele: Halina Łabas, Teresa Hryckiewicz, Antoni Rogliński.• W 1966 wprowadzono system ośmioklasowy.• Budynki nie były dostosowane do rosnącej liczby uczniów, ale dzięki pomocy mieszkańców przeprowadzano bieżące remonty.
 47. 47. Uczniowie i nauczyciele około roku 1960.
 48. 48. Wszyscy uczniowie szkoły w roku szkolnym 1962/63. Na samym dole od lewej chłopcy Stanisław Szuba,Zdzisław Szuba,Stanisław Ryszko. Rząd wyżej druga od lewej Halina Łukasik, Gienia Stencel, Wanda Zosin, Krystyna Mirocha, dziewczynka z piłką Bronisława Kamykowska. Chłopczyk w krótkich spodenkach Tadeusz Synkowski. Kolejny rząd druga od lewej Bogusia Waszkinel, Gienia Żurek, Fela Kumur, Majchrzak, Korzeniewski. Kolejny rząd od lewej Krysia Przepiórka, trzecia Basia Borończyk obok Teresa Jaciubek.
 49. 49. Świadectwo z lat 60 – tych.
 50. 50. Grono pedagogiczne na tle szkoły w latach 60-tych. Od lewej: Antoni Rogliński, Teresa Hryckiewicz, Halina Łabas i Bronisław Jeziorowski.
 51. 51. Zakończenie roku szkolnego – świadectwa rozdaje pani Krysikiewicz.
 52. 52. Życie kulturalne w szkole.• Powołano do życia zespół kukiełkowy i zespół żywego słowa, „Klub wiewiórki”.• Powołano także Kółko Przyjaciół Zwierząt, dokarmiające zimą zwierzęta.• Działała również Szkolna Kasa Oszczędności SKO.• Wiosną dzieci wyjeżdżały na wycieczki nad morze i w góry.
 53. 53. Legitymacja „Klubu wiewiórki”.
 54. 54. Rok 1965 lub 1967 – wycieczka do Kołobrzegu z panią Krysikiewicz.
 55. 55. Wycieczka do Kołobrzegu.
 56. 56. Czerwiec 1964 – wycieczka do Trójmiasta. Rząd najniżej drugi od lewej Edek Jaciubek,Zdzisław Szuba,Kazimierz Kamykowski, Szeląg, Wanda Zocin, Mirka Mikołajczyk, dziewczyna bez chustki Wanda Buturla, Irena Slusarczyk, Marysia Ślusarczyk, dziewczyna w spódnicy Jadzia Dąbrowska,Romanka Przybył.Kolejny rząd Halina Łukasik,chłopiec Zenek Brzozowski,Janek Kupisiński,Synkowski,Stanisław Szuba. Od prawej w tym samym rzędzie druga Fela Kumór, Marysia Dawidowicz.Kolejny rzą druga od lewej Teresa Krzyżaniak, dziewczyna z lokami w białym stroju Kaczor Zofia, Józek Winiecki,Teresa Jaciubek,Teresa Domańska,z warkoczami Krysia Mirocha,Basia Borończyk. Ostatni rząd od prawej z chustką Anna Buturla,Bogusia Waszkiner,Adam Chodorowski,chłopiec z uśmiechem Marian Kaczor.
 57. 57. Sala gimnastyczna• Bolączką nauczycieli i uczniów był brak sali gimnastycznej. Szkoła posiadała tyko boisko.• Z konieczności zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na dworze.
 58. 58. Zajęcia wf w 1964 roku
 59. 59. Lata siedemdziesiąte• Szkoła Podstawowa w Sycewicach w 70 – tych latach była szkołą ośmioklasową z nauczycielami, którą kierowali B. Jeziorowski (do 1978r.) i J. Jeziorowska. Nauczycielami byłi: Bronisława Żak, Halina Prystupa, Hanna Bruzgo, Krystyna Kunikowska, Zofia Juszkiewicz.• W 1975 roku uczęszczało 137 uczniów, pięć lat później klasy I-IV zaczęły naukę w budynku adoptowanym po klubie rolnika.
 60. 60. Uczniowie z Bronisławem Jeziorowskim – lata 70 – te.
 61. 61. Lata siedemdziesiąte w szkole
 62. 62. Lata 70 – te. Trzecia od prawej pani Jolanta Głębocka.
 63. 63. Zajęcia z panem Bronisławem Jeziorowskim – nauka poloneza.
 64. 64. Lata osiemdziesiąte• Szkoła Podstawowa w Sycewicach w latach 80 – tych była ośmioklasową szkołą, którą kierowali kolejno: J. Jeziorowska, S. Dąbrowski, J. Broda.• 17 czerwca 1984r. przestała istnieć tak zwana Zbiorcza Szkoła Gminna.• Przy Naczelniku Gminy powołano stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania. Wszystkie sprawy organizacyjne przejęła gmina .
 65. 65. 1984 rok – klasa III z wychowawczynią – Barbarą Brodą.
 66. 66. Lata 80 - te• Liczba wychowanków stale się powiększała. W roku szkolnym 1984/85 wynosiła już 248 uczniów.• Przy tak dużej liczbie wychowanków brakowało sal lekcyjnych. Nauka odbywała się w sześciu różnych miejscach.• Budynki były bardzo zniszczone, nie posiadały toalet. Dopiero w 1982 roku założono centralne ogrzewanie.
 67. 67. Zastęp zuchów – „Słoneczne Promyki” z opiekunami Martą Bartos, Józefem Brodą i Barbarą Brodą.
 68. 68. Lata osiemdziesiąte.• Uczniów było bardzo dużo, więc lekcje odbywały się zmianowo.• Zdarzało się, że starsze dzieci musiały siedzieć w ławkach dla maluszków.• Liczna 36 – osobowa klasa była dzielona na zajęciach, bo nie mieściła się w sali lekcyjnej.• Z inicjatywy dyrektora PGR w Sycewicach pana Czesława Sławskiego rozpoczęto budowę szkoły oraz sali gimnastycznej.
 69. 69. Miejsca, w których odbywały się lekcje.• ul. Sportowa w miejscu obecnej biblioteki i sklepu ABC były 2 sale lekcyjne i stołówka• ul. Słupska w miejscu gdzie był Antykwariat znajdowało się tam 6 sal lekcyjnych• ul. Słupska w miejscu , gdzie mieszka p. Bartos był pokój nauczycielski i 2 sale lekcyjne• ul. Słupska w miejscu , gdzie mieszka p. Broda• ul. Polna w miejscu, gdzie mieszka p. Kłudka była 2 sale lekcyjne i biblioteka
 70. 70. Uczniowie i grono pedagogiczne (E.Sztajnke, I.Stańczyk, B. Czernichowska, B.Broda,S.Dąbrowski, J.Baran, J. Jeziorowska, A.Kleczkowska, D.Mila, M.Bartos) w 1985 roku.
 71. 71. Rok 1984 - zdjęcie klasowe z wychowawczynią Mirosławą Mikołajczak.
 72. 72. Wycieczka do Krakowa. Rok 1987. Uczniowie z rocznika 1972.
 73. 73. Nareszcie sala!• Do 1989 roku placówka posiadała tylko boisko.• Dzięki pomocy pana Czesława Sławskiego i firmy handlowej RW LZS powstała pierwsza w gminie sala gimnastyczna.• Oddano ją do użytku 30 listopada 1989 roku. Poza właściwą salą oddano do dyspozycji dzieci i młodzieży : pomieszczenia do przechowywania sprzętu sportowego oraz dwie szatnie z prysznicami i kanalizacją.
 74. 74. Nowy budynek szkoły.• W 1987 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły.• Budowa szkoły trwała prawie cztery lata. Budynek do stanu surowego został postawiony z własnych środków gromadzonych przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły.• Na prace wykończeniowe wygospodarowano środki z budżetu województwa. Ponadto budowę szkoły finansowali: Rada Gminy w Kobylnicy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 75. 75. Nowy budynek szkoły.• Sporo prac wykonali w czynie społecznym mieszkańcy Sycewic.• Głównym wykonawcą był Zakład Remontowo – Budowlany z Reblina.• Wreszcie 19 listopada 1991r. w Sycewicach oddano do użytku nową szkołę podstawową.
 76. 76. Piszą o nas!
 77. 77. Dalszy ciąg artykułu o nas.
 78. 78. Lata 90 -te• Nowa szkoła to czterokondygnacyjny budynek liczący 12 izb lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne, szatnie, toalety, a wszystko o łącznej powierzchni 2 700 metrów kwadratowych. Są w nim pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, zajęć praktyczno – technicznych. Szkoła otrzymała kompletne i nowe wyposażenie.
 79. 79. Budynek szkoły w 2007 roku.
 80. 80. Lata 90 - te• W 1990 roku do szkoły wprowadzono naukę religii. Do tej pory uczono się religii w salkach katechetycznych przy kościele w Sycewicach.
 81. 81. Lata 90 - te• W 1996 roku obchodzono jubileusz 50 – lecia istnienia polskiej szkoły w Sycewicach. Na uroczystości pojawili się byli nauczyciele, dyrektorzy i pierwsi absolwenci szkoły.• 3 maja 1998 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole podstawowej i nadania sztandaru. Powstała Szkoła Podstawowa imienia Polskich Noblistów w Sycewicach.
 82. 82. Ciągle zmiany• Dnia 25 lutego 1999 roku Rada Gminy w Kobylnicy przyjęła uchwałę dotyczącą założenia gimnazjum w Sycewicach z dniem 1 września 1999 roku.• Uchwałą z 8 kwietnia 1999 roku na stanowisko dyrektora gimnazjum powołano pana Mariusza Pawłowskiego. Dyrektorem szkoły podstawowej została pani Danuta Steć.• Gimnazjum i szkoła podstawowa funkcjonowały i nadal funkcjonują w jednym budynku przy ulicy Szkolnej 1.
 83. 83. Gimnazjum• Do gimnazjum uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Sycewice, Bzowo, Dobrzęcino, Gać, Komorczyn, Reblino, Reblinko, Redęcin, Runowo, Słonowice, Słonowiczki, Wrząca oraz Zębowo.• Ponownie zwiększyła się liczba uczniów, co spowodowało konieczność zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
 84. 84. ZSS Sycewice• W 2003 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica z dnia 4 lutego 2003 roku powołano do życia Zespół Szkół Samorządowych, czyli połączono szkołę podstawową i gimnazjum.• Dyrektorem ZSS w Sycewicach do dziś jest pan Mariusz Pawłowski.
 85. 85. Uchwała o powołaniu Zespołu SzkółSamorządowych z dniem 1 września 2003 roku.
 86. 86. Budynek szkoły obecnie.
 87. 87. Wykaz kierowników i dyrektorów szkoły od 1945 roku. Imię i nazwisko Okres pracy Pełniona funkcja Janina Wojtun 1946-1950 Kierownik szkoły podstawowej Halina Łuńska 1950-1952 Kierownik szkoły podstawowej Wacław Łuński 1952-1957 Kierownik szkoły podstawowejJadwiga Jeziorowska 1957-1958 Kierownik szkoły podstawowej
 88. 88. Wykaz kierowników i dyrektorów szkoły od 1945 roku. Imię i nazwisko Okres pracy Pełniona funkcjaBronisław Jeziorowski 1958-1978 Kierownik szkoły podstawowejJadwiga Jeziorowska 1978-1983 Kierownik szkoły podstawowej Stefan Dąbrowski 1983-1986 Dyrektor szkoły podstawowej Józef Broda 1986-1990 Dyrektor szkoły podstawowej
 89. 89. Wykaz kierowników i dyrektorów szkoły od 1945 roku. Imię i nazwisko Okres pracy Pełniona funkcjaMariusz Pawłowski 1990 – do dziś Do 1999 dyrektor szkoły podstawowej, od 1999 roku dyrektor gimnazjum, od 2003 roku dyrektor ZSS Danuta Steć 1999-2003 Dyrektor szkoły podstawowej
 90. 90. Nauczyciele uczący obecnie.Imię i nazwisko Pełniona funkcja / nazwa nauczanego przedmiotumgr Małgorzata Aziukiewicz z-ca dyrektora, pedagog szkolnymgr Marzena Pietruk - Żytkowska pedagog szkolnymgr Monika Marczuk logopeda szkolnymgr Jarosław Biskupski język polskimgr Irena Moraczyńska język polskimgr Danuta Syroka język polski, klasy młodsze
 91. 91. Nauczyciele uczący obecnie.mgr Renata Kopczewska Matematykamgr Anna Borowik matematykamgr Beata Holewa informatyka, fizykamgr Eliza Labuda – Kopycińska historia, edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekamgr Danuta Steć historia, wiedza o społeczeństwiemgr Danuta Mila-Czerwiec biologia, chemia, przyrodamgr Małgorzata Ujma chemia, biologia, technika
 92. 92. Nauczyciele uczący obecnie.mgr Anna Kleczkowska Geografia, bibliotekamgr Ryszard Hendryk w-fmgr Eugeniusz Krassowski w-fmgr Teresa Kozak plastyka, muzyka, sztuka, świetlicamgr Elżbieta Johnson-Kordek język angielskimgr Iwona Wota język niemieckimgr Dagmara Zakrzewska język angielskimgr Małgorzata Andrzejczak religia
 93. 93. Nauczyciele uczący obecnie.ks. Zbigniew Dudojć Religiamgr Halina Rachwalska klasy młodszemgr Marta Bartos klasy młodszemgr Alfreda Hładowska - Zdyb klasy młodszemgr Magdalena Żywicka świetlicamgr Aleksandra Skawińska klasy młodszemgr Monika Pietraś świetlica, wf
 94. 94. Nasza praca i osiągnięcia w ramach projektu• Pragnąc uzyskać niezbędne informacje o dziejach naszej szkoły odwiedzaliśmy mieszkańców Sycewic.• Dowiedzieliśmy się bardzo wiele. Otrzymaliśmy zdjęcia i dokumenty, które bardzo przydały nam się w dalszej pracy nad dziejami szkoły w naszej miejscowości.• Nawiązaliśmy kontakt mailowy z wnuczką ostatniego dziedzica Sycewic - panią Lisawetą von Zitzewitz. Liczymy na zainteresowanie naszym projektem oraz nawiązanie trwałej przyjaźni na rzecz współpracy polsko – niemieckiej.
 95. 95. Spotkanie z dzierżawcami terenów byłego PGR-u w Sycewicach: Johann-ą i Felix-em.Miejsce w którym gospodarują to dawne zabudowania należące do rodziny von Zitzewitz.
 96. 96. Wizyta u pana Bronisława Jeziorowskiego. Pan Jeziorowski i pani Marta Bartos mieszkają w budynku szkoły zbudowanym w 1860 roku.
 97. 97. Wycieczki – sposoby dokumentowania, przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych• Aby nauczyć się jak należy opracować materiały historyczne oraz zobaczyć jak robią to fachowcy odwiedziliśmy:• Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,• Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,• Zagrodę i skansen w Swołowie
 98. 98. Słupsk Gdańsk
 99. 99. Swołowo
 100. 100. Spotkania z mieszkańcami – prezentacje prac projektowych• Pozyskanymi przez nas informacjami dzieliliśmy się na bieżąco z mieszkańcami naszej miejscowości.• W zamian uzyskaliśmy wskazówki do dalszej pracy, zdjęcia i artykuły dotyczące historii szkoły, uczących nauczycieli i byłych uczniów.
 101. 101. Spotkanie z mieszkańcami wsi Sycewice –Spotkanie z mieszkańcami wsi w sala lekcyjna Zespołu SzkółŚwietlicy wiejskiej w Sycewicach. Samorządowych.
 102. 102. PodziękowaniaSerdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Sycewic za zaangażowanie w naszą pracą poszukiwawczą, oraz udostępnienie lub przekazanie nam swoich prywatnych zbiorów wpostaci zdjęć, artykułów prasowych, świadectw i innych dokumentów. Bez nich nie mogła by powstać nasza dzisiejsza prezentacja. Uczestniczki i uczestnicy projektu.
 103. 103. Wszystkie prezentacje multimedialne,newsy oraz zdjęcia z naszych działańw ramach projektu: „Szkoła – naszekulturowe dziedzictwo”, znajdzieciepaństwo na stronie naszej szkoływww.gims.edu.pl
 104. 104. Prezentacje wykonali uczestnicy projektu – „Szkoła nasze kulturowe dziedzictwo” pod kierunkiem Elizy Labudy – Kopycinskiej.

×