Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo.

Prezentacja Sycewice - wczoraj i dziś wykonana przez uczestników projektu Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo. Dotyczy historii szkolnictwa w Sycewicach na przestrzeni około 200 lat.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo.

 1. 1. Szkoła Sycewice - wczoraj i dziś  SZKOŁA - NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek – najlepsza inwestycja Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 2. 2. Szkoła Sycewice - wczoraj i dziś Prezentacja Agnieszki Zdyb
 3. 3. Ród von Zitzewitz  Pierwszy raz w dokumentach nazwisko Zitzewitz pojawia się wraz z śmiercią Petra von Zitzewitz w 1410. Do niego należały Sycewice. Po raz kolejny nazwisko tego radu pojawia się dopiero w 1585, gdy urodził się Georg von Zitzewitz, który był ojcem drugiej linii rodu. Po jego śmierci Sycewice zostały podzielone na dwie części A i B.
 4. 4. Egzotyczny park na pomorzu  Założycielem parku jest syn Wilhelma - Heinrich, on też jest pomysłodawcą budowy pałacu w Sycewicach. Heinrich sprowadził do parku różnorakie rodzaje drzew i krzewów egzotycznych. Umiejscowione były tam także trzy stawy, aleja z ławeczkami, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy i kręgielnia. Jednak park stanowił tylko dopełnienie krajobrazu jaki stanowił pałac.
 5. 5. Ach, piękny pałac…  Głównym budynkiem w posiadłości rodu był pałac, który uchodził za najpiękniejszy na Pomorzu. Liczył 99 pokoi, piwnicę winną. Całe trzecie piętro składało się z pokoi gościnnych. Był duży i bardzo okazały. Odbywały się tam często prywatne bankiety z mnóstwem gości. W czasie działań wojennych był punktem medycznym i hotelem. Został spalony przez Rosjan.
 6. 6. Od samego początku… Sycewice niegdyś był to majątek rodzinyvon Zitzevitz, która stała się pierwszymzałożycielem szkoły na terenie naszejmiejscowości. W ówczesnych czasach doszkoły chodzili wyłącznie chłopcy.Wyjątkiem były dziewczęta z majątku,one miały indywidualne nauczanie wdomu.
 7. 7. Pierwsze wzmianki W 1798 zaczęto rozważać budowę szkoły,a zamiar ten zrealizowano w latach 1818-1819. Wtedy to uczęszczało do niej 16uczniów.Stan ten zmienił się w roku 1824, kiedydo szkoły zaczęło uczęszczać 26wychowamków i od tej pory stan tenregularnie wzrastał.
 8. 8. Oświaty ciąg dalszy… W 1862 ukończono budowę drugiego, a w 1912 trzeciego budynku szkoły. Cztery lata później szkołę podłączono do sieci elektrycznej. Co ciekawe w 1932 posiadała trzy klasy, dwóch nauczycieli i 79 uczniów.
 9. 9. Przestój w nauce Po zakończeniu działań wojennych szkoła była zamknięta jeszcze przez jeden rok. Zaczęła normalnie funkcjonować w 1946, za sprawą nauczycielki pani Janiny Wojtun, która przyjechała do Sycewic w sierpniu, oraz ówczesnego sołtysa Mariana Wołczko.
 10. 10. Szkoła polsko-niemiecka Według ówczesnych uczniów oraz mieszkańcówSycewic nigdy taka nie istniała. Dzieci polskie iniemieckie świetnie się razem dogadywały,organizowały wspólne zabawy, „imprezy”,polskie doskonale znały język niemiecki, aniemieckie posługiwały się językiem polskim. Jakwynika z jednej z wypowiedzi polskiego ucznia,istniały między nimi miłości i przyjaźnie. Była toszkoła przyjaciół.
 11. 11. Uczeń nauczycielem 1968 roku pani Bronisława Kamykowska, która była absolwentką szkoły w Sycewicach, została nową nauczycielką.
 12. 12. Szkoła się rozrasta… W 1975 roku w szkole uczyło się już 137 uczniów, pięć lat później klasy I-IV zaczęły naukę w budynku adoptowanym po klubie rolnika. W kolejnych latach szkoła coraz bardziej się rozrastała, a grono pedagogiczne w 1984 r. liczyło już 13 nauczycieli. Przybywało i uczniów, których było już 248.
 13. 13. Nowe kierownictwo  W roku 1957 została uruchomiona pięcioklasowa szkoła podstawowa, a opiekę nad nią sprawowała pani Jadwiga Jeziorowska. Drugim nauczycielem był Eugeniusz Jopa. W latach 1958-1978 zwierzchnictwo nad szkołą objął maż pani Jadwigi, Bronisław Jeziorowski. W tym czasie szkoła liczyła już siedem klas, a w budynku Prezydium Rady Narodowej powstała dodatkowa izba lekcyjna.
 14. 14. Pierwsza choinka  W roku 1960 Komitet Rodzicielski z własnych funduszy przygotował „Choinkę Noworoczną” i od tej pory stało się to tradycją. Wiele rodzin było ubogich i brakowało im funduszy na podstawowe artykuły żywnościowe, dlatego Zakład Kombinat PGR zorganizował akcję „ szklanka gorącego mleka” polegającą na bezpłatnym dożywianiu dzieci chodzących do szkoły.
 15. 15. Małe przedszkole W roku 1974 w Sycewicach utworzono pierwsze przedszkole. Były w nim trzy klasy: maluchów, średniaków oraz starszaków. Jednak już w latach dziewięćdziesiątych przedszkole zamknięto z przyczyn finansowych.
 16. 16. Sport i muzyka w szkole Szkoła posiadała boisko, jednak dopiero w listopadzie 1989 roku za sprawą dyrektora PGR ’u oraz pomocy firmy budowlanej do szkoły dobudowano salę gimnastyczną. To w niej od tamtej pory odbywała się lekcje wychowania fizycznego.W szkole funkcjonował także zespół muzyczny, koło taneczne i drużyna piłkarska.
 17. 17. Religia Religię w szkole wprowadzono w 1990 roku, ponieważ do tej pory chodzono na nią do salek katechetycznych bądź do kościoła w Sycewicach.
 18. 18. Nowa szkoła 19 listopada 1991 roku nastąpiłouroczyste otwarcie nowego budynkuszkoły. Wówczas uczyło się w nim 204uczniów. Dziś my w tym samymbudynku, który przeszedł generalnąrenowację, możemy odkrywać ciekawetajemnice oświaty w naszej miejscowość.
 19. 19. Rok 1996 Rok przed naszymi narodzinami szkołaobchodziła swoje pięćdziesięcio-lecie.
 20. 20. Podsumowanie I. Oświata i nauka istnieją w naszej miejscowości od jej założenia.II. Tylko do końca lat osiemdziesiątych nauka odbywała się w 6 różnych budynkach.III. Nie zawsze istniały dobre warunki do nauki, co sprawiało wiele trudności zarówno uczniom, jak i nauczycielom.IV. Dopiero w 1966 roku w naszej miejscowości wprowadzono system ośmioklasowy.
 21. 21. Tajemnicza nauka Jest to niesamowita przygoda odkrywaćponad dwusetletnią historię szkoły,poznawać jej inną rzeczywistość, bowydaje mam się, ze chcąc nie chcącdobrze ją znamy, w końcu spędzamy wniej połowę swojego życia. Ile mymusimy jeszcze się nauczyć?

×