Soczewki

2,436 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soczewki

 1. 1.
 2. 2. Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)<br /><ul><li> Nazwa szkoły:</li></ul>Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach<br /><ul><li> ID grupy:</li></ul>96_5_mp_G2<br /><ul><li> Kompetencja:</li></ul>matematyczno-przyrodnicza<br /><ul><li>Temat projektowy:</li></ul>Czy wierzyć własnym oczom?<br /><ul><li> Semestr/rok szkolny:</li></ul>Semestr IV/rok 2010/2011<br />
 3. 3. Przypadkowy początek…<br /><ul><li>Trudno określić, kiedy odkryto soczewki.
 4. 4. Ktoś przypadkowo podniósł kawałek przezroczystego kryształu, który był cieńszy na środku niż na brzegach.
 5. 5. Gdy spojrzał przez ten kryształ, okazało się, że oglądane przedmioty są większe niż w rzeczywistości.</li></li></ul><li>Chwilowe zapomnienie?<br /><ul><li>Wcześniej wspomnianymi właściwościami kawałków przezroczystych kryształów nikt się nie zajmował. Nie znalazły one żadnego zastosowania aż do końca XIII wieku.
 6. 6. Kształt kryształu przypominał ziarna soczewicy, więc nadano mu nazwę soczewki.</li></li></ul><li>Przypadkowe początki…<br /><ul><li>Ktoś inny zauważył, że przezroczysty kryształ skupia promienie słoneczne i można nim podpalić kawałek pergaminu lub ubrania.
 7. 7. W dziełach starożytnych filozofów żyjących w pierwszym wieku naszej ery – Seneki i Pliniusza Starszego pojawiły się wzmianki o powiększających czy podpalających kawałka szkła.</li></li></ul><li>Co to są soczewki?<br />
 8. 8. To prosteurządzenieoptyczneskładającesię z jednegolubkilkusklejonychrazemblokówprzezroczystegomateriału (zwykleszkła, ale teżróżnychtworzywsztucznych, żeli, minerałów, a nawetparafinylubkropliwody).<br />SOCZEWKA<br />
 9. 9. SOCZEWKI DZIELIMY NA DWIE PODSTAWOWE GRUPY: SKUPIAJĄCE I ROZPRASZAJĄCE<br />
 10. 10. SOCZEWKI WKLĘSŁE I WYPUKŁE :<br />Soczewka wklęsła<br />Soczewka wypukła<br />
 11. 11. OBRAZY W SOCZEWCE SKUPIAJĄCEJ :<br /><ul><li>Obrazy uzyskiwane w soczewkach skupiających mogą być rzeczywiste i pozorne, proste i odwrócone, powiększone i pomniejszone.
 12. 12. Charakter obrazu zależy od odległości x, w jakiej przedmiot znajduje się przed soczewką.</li></li></ul><li>Konstrukcja obrazów<br />Na rysunkach poniżej przedstawiono konstrukcję obrazów w soczewce skupiającej, przy różnych położeniach przedmiotu.<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. Z rysunków tych wynikają następujące prawidłowości:1) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości x > 2f, to jego obraz jest odwrócony, pomniejszony i rzeczywisty.2) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości x = 2f, to jego obraz jest odwrócony, tej samej wielkości co przedmioti rzeczywisty.3) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości f < x < 2f, to jego obraz jest odwrócony, powiększony i rzeczywisty.4) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości x = f, to obraz nie powstaje.5) Jeżeli przedmiot leży przed soczewką w odległości x < f, to jego obraz jest prosty, powiększony i pozorny. Obraz ten leży po tej samej stronie, po której znajduje się przedmiot. <br />
 16. 16. Czym jest oś optyczna oraz ogniskowa?<br />
 17. 17. OŚ OPTYCZNA<br />Prosta przechodząca przez środki krzywizn elementów układu optycznego, pokrywająca się z osią symetrii tych elementów. <br />OŚ OPTYCZNA<br />Bieg promieni świetlnych w projektorze. Oś optyczną oznaczono linią przerywaną<br />
 18. 18. OŚ OGNISKOWA<br />Odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego, np. odległość środka soczewki od punktu, w którym skupione zostaną promienie świetlne, które przed przejściem przez soczewkę biegły równolegle do jej osi. Ogniskową można określić zarówno dla soczewek i ich układów, jak i dla zwierciadeł.<br />
 19. 19. Aberracja sferyczna i chromatyczna<br />
 20. 20. Aberracja sferyczna<br />Jest to cecha soczewki, układu optycznego, obiektywu lub zwierciadła sferycznego, polegająca na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie pomiędzy środkiem a brzegiem urządzenia optycznego - im bardziej punkt przejścia światła zbliża się ku brzegowi urządzenia (czyli oddala od jego osi optycznej), tym bardziej uginają się promienie świetlne.<br />
 21. 21. Aberracja sferyczna- model soczewki<br />W modelu nieskończenie cienkiej soczewki pomija się jej grubość. W takim wypadku wszystkie padające na nią promienie, niezależnie od ich odległości od osi optycznej, skupiają się w jednym punkcie (w przypadku soczewki rozpraszającej - mają ognisko pozorne w jednym punkcie). Natomiast każda rzeczywista soczewka, której powierzchnie są sferami, ma skończoną grubość, dlatego występuje w niej aberracja sferyczna, zależna od rozmiarów soczewki i materiału, z którego jest wykonana.<br />
 22. 22. Aberracja chromatyczna<br /><ul><li>Jest to cecha soczewki lub układu optycznego, wynikająca z różnych odległości ogniskowania (ze względu na różną wartość współczynnika załamania) dla poszczególnych barw widmowych światła (różnych długości fali światła).
 23. 23. W rezultacie występuje rozszczepienie światła, które widoczne jest na granicach kontrastowych obszarów pod postacią kolorowej obwódki (zobacz zdjęcie obok).</li></li></ul><li>Model soczewki<br />Aberracja chromatyczna występuje również w soczewce ludzkiego oka, powodując barwne obwódki (pomarańczowe i niebieskie) wokół ciemnych przedmiotów na jasnym tle. W przypadku układów optycznych (teleskopy, obiektywy fotograficzne etc.) jest to wada pogarszająca jakość odwzorowania.<br />
 24. 24. Załamanie promieni z soczewki<br />W geometrycznej konstrukcji obrazów posługujemy się promieniami, których bieg po załamaniu w soczewce spełnia następujące warunki:<br />1. promień wychodzący z ogniska po załamaniu w soczewce biegnie równolegle do jej osi głównej,<br />2. promień równoległy do osi po załamaniu przechodzi przez ognisko,<br />3. promień przechodzący przez środek optyczny soczewki nie doznaje zmiany kierunku.<br />Obrazy powstające w różnych odległościach od soczewki mają różne wielkości w stosunku do wielkości przedmiotu<br />
 25. 25.
 26. 26. Promienie wychodzące z dowolnego punktu A wskutek ich załamania w soczewce, zostają zebrane w innym punkcie B, który jest obrazem punktu A. Jeśli przedmiot składa się z wielu punktów wysyłających światło, to każdemu z nich można przyporządkować odpowiedni punkt obrazu.<br />
 27. 27. Soczewki skupiające<br />Obraz w soczewkach skupiających - rzeczywiste położone po przeciwnych stronach soczewki.<br />
 28. 28. Soczewki rozpraszające<br />Obraz w soczewkach rozpraszających - pozorne <br />
 29. 29. Zastosowanie:<br />Spektrofotometr:<br />Soczewki są stosowane w wielu przyrządach optycznych do tworzenia obrazu lub kształtowania wiązki światła:<br />- mikroskopach <br />- lunetach<br />- lornetkach <br />- lupach<br />- okularach leczniczych <br />- soczewkach kontaktowych<br />- spektrofotometrach<br />- aparatach fotograficznych<br />- kamerach filmowych <br />- druku soczewkowym<br />- świetlnych semaforach kolejowych <br />Zastosowanie spektrofotometru: <br />
 30. 30. Soczewki do korekcji wzroku <br /><ul><li>Stosuje się zarówno u dalekowidzów, jak i krótkowidzów. W oku krótkowidza obraz powstaje przed siatkówką, dlatego stosujemy soczewkę rozpraszającą (minusową). W oku dalekowidza obraz powstaje za siatkówką, więc korekcja tej wady wymaga zastosowania soczewek skupiających (plusowych).
 31. 31. Bieg promieni w oku krótkowidza i dalekowidza przed korekcją i po użyciu soczewek przedstawiono na rysunkach.</li></li></ul><li>Dla krótkowidza:<br />
 32. 32. Dla dalekowidza:<br />

×