Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentacja grupy g1 na tropach symetrii -

Ad

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu S...

Ad

Dane Informacyjne :<br /><ul><li>Nazwa szkoły :

Ad

Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 26 Ad
1 of 26 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Szkoła Podstawowa w Sycewicach (20)

Advertisement

Prezentacja grupy g1 na tropach symetrii -

 1. 1. Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego<br />Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013<br />CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA<br />Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego<br />Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie<br />
 2. 2. Dane Informacyjne :<br /><ul><li>Nazwa szkoły :
 3. 3. Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach
 4. 4. ID grupy :
 5. 5. 96/5_MP_G1
 6. 6. Kompetencje :
 7. 7. Matematyka i przyroda
 8. 8. Temat projektowy :
 9. 9. Na tropach symetrii
 10. 10. Semestr/ rok szkolny
 11. 11. IV / 2010/2011</li></li></ul><li>Symetria<br />Jest to przekształcenie izometryczne , które zachowuje odległość punktów. <br />
 12. 12. Figury symetryczne są przystające!<br />
 13. 13. Nie każde dwie figury przystające są symetryczne !!<br />
 14. 14. Symetria osiowa<br />Symetria osiowa względem prostej k : Punkt P’ jest obrazem punktu P w symetrii względem prostej k , jeżeli punkty P i P’ leżą na prostej prostopadłej do prostej kpo przeciwnych stronach tej prostej, w takiej samej odległości od niej. <br />Symetria osiowa nie zmienia długości odcinków i rozwartości kątów.<br />
 15. 15. Symetria osiowa – nasze przykłady …<br />
 16. 16. Symetria względem osi układu współrzędnych<br />Oś OX: Obrazem punktu o współrzędnych (a , b) w symetrii względem osi X jest punkt o współrzędnych (a , -b).<br />Punkty symetryczne względem osi Xmają równe pierwsze współrzędne (odcięte), a drugie współrzędne (rzędne) są liczbami przeciwnymi.<br />
 17. 17. Symetria względem osi układu współrzędnych <br /> Oś OY: Obrazem punktu o współrzędnych (a , b) w symetrii względem osi Y jest punkt o współrzędnych (-a , b).<br />Punkty symetryczne względem osi Ymają równe drugie współrzędne (rzędne), a pierwsze współrzędne (odcięte) są liczbami przeciwnymi.<br />
 18. 18. Symetria środkowa względem osi układu współrzędnych<br />Obrazem punktu o współrzędnych (a,b) w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych jest punkt o współrzędnych (-a,-b) . <br />
 19. 19. Symetria środkowa<br />Symetrią środkową względem punktu O zwanego środkiem symetrii nazywamy przekształcenie płaszczyzny, w którym punkt O jest stały, a każdemu innemu punktowi A przyporządkowuje punkt A' taki, że punkt O jest środkiem odcinka AA'. <br />
 20. 20. Figury środkowosymetryczne<br /> Każda poniższa figura jest obrócona o kąt 180 stopni względem ich środków, dlatego otrzymujemy taką samą figurę, która pokrywa się z figurą wyjściową. <br />Punkt S jest środkiem symetrii figury, jeżeli dana figura i figura do niej symetryczna względem tego punktu , pokrywają się . <br />
 21. 21. Symetria obrotowa <br />OBRÓT o kąt wokół punktuPunkt P’ jest obrazem punktu P w obrocie wokół punktu O o kąt a , jeżeli odcinki PO i P’O są równej dłuości oraz |<POP’|=a.<br />Przekształcenie przez obrót nie zmienia długości odcinków i rozwartości kątów<br />
 22. 22. Translacja- to izometria polegająca na równoległym przesunięciu figury, zbioru lub innego zwykle geometrycznego obiektu o pewien ustalony wektor na prostej, płaszczyźnie. Translacja nie zmienia kształtu figury ani żadnych wewnętrznych relacji pomiędzy jej elementami, natomiast zmienia położenie figury w stosunku do innych (nie podlegających translacji) figur.<br />
 23. 23. Figury, które mają 1 oś symetrii:<br />
 24. 24. Figury, które mają 2 osie symetrii:<br />
 25. 25. Figury , które mają nieskończenie wiele osi symetrii:<br />
 26. 26. Figury, które nie mają osi symetrii:<br />
 27. 27. Znaki ostrzegawcze <br />zawierające symetrię<br />
 28. 28. Znaki ostrzegawcze, z brakiem symetrii:<br />
 29. 29. Z symetrycznych liter można ułożyć wiele wyrazów, które także zachowują swoją symetrię… :<br />
 30. 30. Europa - 46 panstw<br />
 31. 31. Flagipanstw, ktoremaja 1 symetrie<br />
 32. 32. Flagipanstw , ktoremaja 2 symerie<br />
 33. 33. Flagipanstw , ktoreniemajasymetrii<br />
 34. 34. Autorzy i źródła:<br />Książka, A. Bazyluk, Z. Góralewicz; „Matematyka 2001” Gimnazjum podręcznik dla klasy 3<br />Wikipedia<br />Prace własne<br />

×