Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Natalia,Ania, Zuzia

941 views

Published on

Prezentacja uczniowska o niemieckich wynalazkach i wynalazcach

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Natalia,Ania, Zuzia

 1. 1. NIEMIECCY WYNALAZCY I ICH ODKRYCIA
 2. 2. DRUK (ROK 1440) •Wynalazł go Jan Gutenberg , czyli niemiecki rzemieślnik , doskonalił znany wcześniej sposób konstruowania czcionek, dlatego to jemu przypisuje się wynalezienie druku.
 3. 3. DRUCKEN ( JAHRE 1440 ) • Es wurde von Jan Gutenberg erfunden, einem deutschen Handwerker, der die bisher bekannte Schrift verfeinerte, weshalb er als Erfinder des Buchdrucks gilt.
 4. 4. ROWER (ROK 1817) • Mamy rok 1817, kiedy Karl von Drais (ur. 1785, zm. 1851) buduje pierwszy rower (patent – 1818). Ta dwukołowa i jakże niezbędna dzisiaj maszyna jest bardzo ważnym elementem życia wielu osób na całym świecie.
 5. 5. FAHRRAD ( JAHRE 1817 ) • Wir haben das Jahr 1817, als Karl von Drais (geb. 1785, gestorben 1851) das erste Fahrrad baut (Patent - 1818). Diese zweirädrige und wie nötig Maschine ist heute für viele Menschen auf der ganzen Welt ein sehr wichtiger Bestandteil des Lebens.
 6. 6. TELEFON (ROK 1861) • Wynalezienie telefonu rozpoczęło niemałą rewolucję w dziedzinie komunikacji. Wynalazku dokonał w roku 1861 Philipp Reis (ur. 1834, zm. 1874). Reis był nauczycielem matematyki i to on jako pierwszy przekształcił dźwięki i głos ludzki w prąd elektryczny, po czym odtworzył to w zupełnie innym miejscu.
 7. 7. TELEFON ( JAHRE 1861 ) • Die Erfindung des Telefons hat eine beträchtliche Revolution auf dem Gebiet der Kommunikation ausgelöst. Die Erfindung wurde 1861 von Philipp Reis (geb. 1834, gest. 1874) gemacht. Reis war ein Mathematiklehrer und er war der Erste, der menschliche Klänge und Stimmen in Elektrizität verwandelte
 8. 8. ASPIRYNA (ROK 1897) •Od roku 1897 niestraszne były już bóle głowy i przeziębienie, gdyż chemik Felix Hoffmann (ur. 1868, zm. 1946) wynalazł kwas acetylisalicylowy (inaczej: aspiryna).
 9. 9. ASPIRIN ( JAHRE 1897 ) • Ab 1897 waren Kopfschmerzen und Erkältung kein Problem mehr, da der Chemiker Felix Hoffmann (geb. 1868, gest. 1946) Acetylsalicylsäure (mit anderen Worten: Aspirin) erfand.
 10. 10. LODÓWKA (ROK 1876) • Carl von Linde (ur. 1842, zm. 1934). - wynalazł lodówkę i to dzięki niemu możemy dłużej przechowywać nasze jedzenie .
 11. 11. KUHLSCHRANK ( JAHRE 1876 ) •Carl von Linde (geb. 1842, gest. 1934). - erfand den Kühlschrank und dank ihm können wir unser Essen länger lagern.
 12. 12. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IJ OERCZO9DC&FEATURE=YOUTU.BE
 13. 13. QUIZ
 14. 14. 1) Jak się nazywał wynalazca lodówki? A) Jan Gutenberg B) Karl von Drais C) Carl von Linde 2) Co wynalazł Jan Gutenberg? A) lodówkę B) drukarkę C) telefon 3) W którym roku wynaleziono telefon? A) 1440r. B)1817r. C) 1861r. 4) Który z wynalazców nie miał brody? A) Philipp Reis B) Karl von Drais C) Jan Gutenberg 5) Jak inaczej nazywa się Aspirynę? A) kwas acetylosalicylowy B) kwas metanowy C) kwas karboksylowy
 15. 15. 6) Kim z wykształcenia był Jan Gutenberg? A) rzemieślnikiem B) nauczycielem C) prawnikiem 7) W 1440 roku wynaleziono? A) drukarkę B) telefon C) rower 8) W którym roku wynaleziono rower? A) 1817r. B) 1861r. C) 1897r. 9) Co wynalazł Karl von Drais? A) drukarkę B) aspirynę C) rower 10) Kto wynalazł Aspirynę? A) Carl von Linde B) Felix Hoffmann C) Philipp Reis
 16. 16. ODPOWIEDZI DO QUIZU 1. C 2. B 3. C 4. B 5. A 6. A 7. A 8. A 9. C 10.B
 17. 17. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Prezentację wykonali: •Zuzanna Kupisińska •Anna Szczęsna •Natalia Samsel •Bartek Winiarski

×