Læringsmessige aspekter ved dataspill - forelesning

280 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://www.google.no/search?q=digital+game+free+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2fwRUuypJerU4QTmpoDQBg&ved=0CEQQsAQ&biw=1188&bih=585
 • Læringsmessige aspekter ved dataspill - forelesning

  1. 1. Beata Godejord Læringsmessige aspekter ved dataspill «Studying games – how they are designed and how they are played – is one of the best sources of insight into learning» Seymour Papert
  2. 2. Tema for denne presentasjonen: Læringsteorier for bruk av dataspill som pedagogisk ressurs Fordeler med dataspill for læring Konseptet «Digital Game-Based Learning» (dataspillbasert læring)
  3. 3. Digital Game-Based Learning (DGBL) Marc Prensky «Digital Game-Based Learning», 2001 James Paul Gee «What video games can teach us about learning and literacy», 2003
  4. 4. Digital Game-Based Learning (DGBL) DGBL er et begrep og et konsept benyttet i forhold til en ny tilnærming til læring og instructional design. Det er basert på en antakelse om at det å spille dataspill forsterker mange ferdigheter og prosesser som er viktig for læring
  5. 5. Eksempler på ferdigheter som styrkes ved å spille dataspill: Oppfatting av visuelle og 3D- messige representasjoner Regeloppdagelse gjennom observasjon, prøving og feiling, hypotesetesting Delt oppmerksomhet Multitasking
  6. 6. Et eksempel på “multi-tasking” Min sønn under samtidig spilling av to dataspill; - et på konsoll og et på sin PC. Her behandler han grafisk informasjon fra to skjermer og samhandler med to dataspill samtidig. (Bilde tatt i 2009)
  7. 7. Digital Game-Based Learning (DGBL) Eksempler på læringsteorier og tilnærminger til læring som gir et sterkt grunnlag for bruk av dataspill i læringsøyemed: Erfaringsbasert læring Samarbeidslæring Situert læring «Tangential learning»
  8. 8. Erfaringsbasert læring Dataspill lar spillerne ta del i en aktivt erfaring: ikke bare det å passivt motta informasjon, men det å utforske, prøve ut ting, og se effekten av sine handlinger. Erfaringsbasert læringsteori består av flere modeller som understreker betydningen av direkte erfaring og reflekterende observasjon.
  9. 9. Samarbeidslæring Dataspill er banebrytende i forhold til nye former for sosial kapital, nye former for praksisfellesskap, og nye former for sosial eksperimentering. Eksempler: Multiplayer gaming – dataspill der lag, eller enkelt personer, spiller mot hverandre online Massively-multiplayer games – dataspill der tusener eller millioner av mennesker spiller det samme dataspillet samtidig, online. Samarbeidslæring er en situasjon der to eller flere mennesker lærer, eller forsøke å lære, noe sammen. Dette skjer altså gjennom samhandling med andre. Samarbeidslæring er dypt forankret Vygotsky sin oppfatning om læringens sosiale natur.
  10. 10. Situert læring Det du trenger å vite for å lykkes i de ulike dataspill er direkte relatert til miljøet (dataspillets omgivelse) der du lærer og demonstrerer din viten. Derfor er kunnskapen direkte relevant. Den anvendes og praktiseres innenfor den samme konteksten der læringen foregikk. Situert læring er læring som foregår i den sammenheng der kunnskapen skal brukes
  11. 11. «Tangential Learning» «Tangential Learning» er prosessen der folk utdanner seg selv i nye emner de møter i situasjoner de allerede trives med. F.eks. etter å ha sett TV-serien «Rome», vil noen bli inspirert til å lese mer om det Romerske imperium og dets historiske personer. F.eks. etter å ha spilt et musikkbasert dataspill (som «Guitar Hero»), vil noen etterpå bli motivert til å lære å spille et ekte instrument.
  12. 12. Constructivist model of learning
  13. 13. Fordeler med dataspill for læring Aspekter ved dataspill som styrker prosessene relatert til læring: Lekenhet Øving Engasjement«Scaffolding» «Feedback» «Digital literacy»
  14. 14. Lekenhet Fordeler med dataspill for læring Mange psykologer(Jean Piaget, Carl Jung, Lev Vygotsky) understreker viktigheten av lek for kognitiv utvikling og sosialisering. Lek er en kraftig læringsmekanisme som er felles for alle kulturer. Dataspill utnytter prinsippet om lek som læringsstrategi. De gir tilgang til en annen verden, en som er unntatt fra konsekvenser i den virkelige verden. Dette kan inspirere til kreativitet og nye ideer, samt gi en avslappet atmosfære der læring lett kan oppstå.
  15. 15. Fordeler med dataspill for læring Øving Å gjøre feil i dataspill er en uunngåelig del av progresjonen fra novise til ekspert. Dette gir en godt grunnlag for øving og refleksjon over spillprosessen. Øving er det å repetere en atferd om og om igjen, eller delta i en aktivitet igjen og igjen, i den hensikt å forbedre eller mestre den. Det er en metode for læring og for å skaffe erfaring.
  16. 16. Fordeler med dataspill for læring «Scaffolding» “Instructional scaffolding” er en læringsprosess utformet for å fremme et dypere nivå av læring. Med «scaffolding» menes den støtten som gis i løpet av læringsprosessen og som er tilpasset studentens behov. Hensikten er å hjelpe studenten med å oppnå dennes læringsmål Dataspill veileder spillerne på en morsom måte. Mange spill er utformet slik at nye spillere kan oppnå godt resultat tidlig, noe som øker deres selvtillit og motiverer til å takle de vanskeligere utfordringene/ høyere nivåer.
  17. 17. Fordeler med dataspill for læring Engasjement Dataspill inneholder en rekke elementer som støtter kontinuerlige engasjement. Disse er: troen på at det er mulig å vinne, en følelse av kontroll, utfordring, belønninger, en følelse av innlevelse i spillet, mystikk og nysgjerrighet, interesse i spillets temaområde. Godt utviklede dataspill opprettholder balansen mellom det å spille og engasjement underveis. Studenter som er engasjert aktivt i egen læring oppnår bedre resultater og beholder en forpliktelse til læringsprosessen.
  18. 18. Fordeler med dataspill for læring «Feedback» Dataspill er designet til å gi rette tilbakemeldinger til rett tid. En viktig fordel med tilbakemeldingene i mange dataspill er at de er direkte relatert til aktiviteten som foretas. Hver handling får umiddelbar tilbakemelding på hvorvidt den var vellykket. Dataspill tilbyr en rekke måter å gi tilbakemeldinger på: skriftlig, muntlig, visuell, auditiv (ulike lyder). Denne variasjonen av tilbakemeldingstyper passer ulike læringsstiler. Tilbakemelding er et av de viktigste elementene i studentenes læring. Motiverende tilbakemeldinger kan øke engasjementet og bidra på en avgjørende måte til utfallet av læring.
  19. 19. Fordeler med dataspill for læring «Digital Literacy» Med «literacy» menes her evnen til å bruke enhver teknologi som tillater folk å «dekode» betydninger og produsere betydninger med symboler. Alfabetet er åpenbart en slik teknologi som gir opphav til skrive- og leseferdighet. Den digitale teknologi som dataspill er konstruert ut fra, er et annet eksempel på en slik teknologi. Spilldesign innebærer en «kode» - en multimodal kode som består av bilder, handlinger, ord, lyder og bevegelser. Disse kommuniserer til spillerne, fordi spillerne tolke aspekter av designet til å ha visse meninger.
  20. 20. Fordeler med dataspill for læring Lekenhet Øving«Digital literacy» «Scaffolding»«Feedback» Engasjement
  21. 21. «Bruken av dataspill i utdanningsøyemed må drives av pedagogiske mål og behov til elevene, snarere enn teknologien eller selve dataspillet » Alltid husk at: Takk for meg  Beata Godejord
  22. 22. Kilder: Gee, J.P. (2007). Good Video Games + Good Learning, Peter Lang: New York Kiili, K. (2005). Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model, Internet and Higher Education, Volume 8, Issue 1 Prensky M. (2007). Digital Game-Based Learning, Paragon House: St. Paul, Minnesota Van Eck, R. (2006). Digital Game-Based Learning: It’s not Just the Digital Natives Who Are restless, EDUCAUSE Review, vol. 41, no. 2 Whitton, N.and Moseley, A. (eds) 2012, Using Games to Enhance Learning and Teaching, New York and London: Routledge

  ×