ФОНДАЦИЯ “АТАНАС БУРОВ”       Лятно училище за студенти      на тема „Съвременно банкиране”          ...
Законодателство в областта на        гарантирането на влоговете в банките      Законодателство на ЕС     ...
Директива 94/19/ЕО      Отчитайки нуждата от интегрирана и стабилна финансова   система, Директивата на Европейски...
Директива 94/19/ЕО (продължение)  • Кредитните институции не могат да приемат депозити, ако   не участват в официално п...
Европейски форум на институциите          за гарантиране на депозитите - EFDI • Европейският форум (European Fo...
Организация и участие в Европейския форум  • Общо събрание, провеждано поне веднъж на две години  • Председател и зам.-п...
Закон за гарантиране на влоговете в банките   • Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) –    приет април 1...
Система за гарантиране на влоговете в          банките – основни характеристики  • Членство – задължително за в...
Основни характеристики (продължение)  • Изключения:   - преференциални влогове; влогове на акционери, притежаващи   ...
Фонд за гарантиране на влоговете в банките • ФГВБ е юридическо лице, създадено със ЗГВБ и функциониращо  от януари 1999 г...
Основни функции на ФГВБ  • Определя и събира встъпителните и годишните премийни   вноски от банките  • Инвестира ак...
Встъпителни и годишни премийни вноски • Встъпителни вноски – еднократна вноска в размер на 1%  от регистрирания капитал...
Инвестиционна дейност на ФГВБ  • Средствата на ФГВБ се инвестират в:    - ценни книжа, издадени или гарантирани от дър...
Изплащане на гарантираните размери на влоговете  • Гарантираните суми по влоговете се изплащат само в   национална ва...
Изплащане на гарантираните влогове              (продължение) • ФГВБ успешно изпълнява функцията по изплащан...
Хармонизиране на законодателството • ЗГВБ съответства на Директива 94/19/ЕО относно схемите за  гарантиране на депозити с...
Хармонизиране на законодателството             (продължение)   График за достигане на минималния размер на п...
Етапи в хармонизиране на законодателството   ЗГВБ – април 1998 г.   •  Размер на покритие – 6 900 лв. (3 530 евро)  ...
Хармонизиране на законодателството – резултати    Увеличаването на гарантирания размер на влоговете в    банките до ...
За контакти      Фонд за гарантиране на влоговете в банките      ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 3, София 1000  ...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОЛятно училищe за студенти         Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гарантирането на депозитите

537 views

Published on

Лятно училище за студенти на тема „Съвременно банкиране“ - Банкя, България, 5 - 16 юли 2004 г.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гарантирането на депозитите

 1. 1. ФОНДАЦИЯ “АТАНАС БУРОВ” Лятно училище за студенти на тема „Съвременно банкиране” Банкя, 5 – 16 юли 2004 г. Хармонизиране на българското законодателство севропейското в областта на гарантирането на депозитите Румяна Маркова, главен експерт, отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”, ФГВБ
 2. 2. Законодателство в областта на гарантирането на влоговете в банките Законодателство на ЕС • Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити Българско законодателство • Закон за гарантиране на влоговете в банкитеЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 3. 3. Директива 94/19/ЕО Отчитайки нуждата от интегрирана и стабилна финансова система, Директивата на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити (94/19/ЕО) въвежда изискването за хармонизиране на схемите за гарантиране на депозити в рамките на общността, в т.ч. за осигуряване на хармонизирано минимално ниво на защита на депозитите на вложителите във всички държави членки. Хармонизирането се ограничава до основните елементи на схемите за гарантиране на депозити и в рамките на много кратък период трябва да осигури плащания под гаранция, изчислени на базата на едно хармонизирано минимално ниво.Лятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 4. 4. Директива 94/19/ЕО (продължение) • Кредитните институции не могат да приемат депозити, ако не участват в официално призната в държавата членка схема за гарантиране на депозити • Принципът на хармонизиран минимален лимит на вложител (а не на депозит) • Минимално ниво на покритие от 20 000 евро (възможност за 90% гаранция при сума на изплащане 20 000 евро) • Изключване на определени категории специално изброени депозити или вложители • Изплащане на гарантираните депозити – в срок от три месецаЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 5. 5. Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите - EFDI • Европейският форум (European Forum of Deposit Insurers) е учреден на 11 октомври 2002 г. на среща на европейските институции за гарантиране на депозитите във Виена • Форумът не е юридическо лице • Цели – да допринася за стабилността на финансовите системи чрез насърчаване на европейското сътрудничество в областта на гарантирането на депозитите: обсъждане и обмяна на опит и информация, разглеждане на трансгранични въпроси, вкл. подобряване сътрудничеството между страните членки на форума, разглеждане прилагането на Директива 94/19/ЕО и евентуално предлагани промени в нея, предоставяне на информация на трети страни и широката общественост, др.Лятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 6. 6. Организация и участие в Европейския форум • Общо събрание, провеждано поне веднъж на две години • Председател и зам.-председател, избирани от Общото събрание Членството във Форума е открито само за европейските държави • Членове – европейски институции за гарантиране на депозитите • Постоянни наблюдатели – Европейската комисия, МВФ, Световната банка, ЕЦБ, Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите, Европейската банкова федерация • Наблюдатели – други заинтересовани страни като централни банки, регулаторни правителствени органиЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 7. 7. Закон за гарантиране на влоговете в банките • Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) – приет април 1998 г. • ЗГВБ въвежда система за гарантиране на влоговете в банките – премахва се държавната гаранция на влоговете и се въвежда явна система с ограничено покритие • ЗГВБ урежда създаването, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)Лятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 8. 8. Система за гарантиране на влоговете в банките – основни характеристики • Членство – задължително за всички банки, получили разрешение да приемат влогове (в определени случаи само клоновете на чуждестранни банки в България могат да не участват в системата) • Гарантирани влогове – влоговете на физически и юридически лица в национална и чуждестранна валута; гарантираните суми по влоговете се изплащат само в национална валута • Покритие – влоговете на едно лице в една банка са гарантирани изцяло (100%), независимо от броя и размера им, до 15 000 лв.Лятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 9. 9. Основни характеристики (продължение) • Изключения: - преференциални влогове; влогове на акционери, притежаващи над 5% от капитала на банката; членове на управителния и надзорния съвети на банката, нейните одитори, както и техните съпрузи и роднини по права и съребрена линия до втора степен - влогове на банки и небанкови финансови институции, застрахователи, пенсионни и осигурителни фондове, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и приватизационни фондове, държавата и държавните институции, общините, ФГВБ - влогове, свързани с ‘пране на пари’Лятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 10. 10. Фонд за гарантиране на влоговете в банките • ФГВБ е юридическо лице, създадено със ЗГВБ и функциониращо от януари 1999 г. • Управлява се от Управителен съвет от петима членове – физически лица, които се определят съгласно ЗГВБ • Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда • Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността и доверието в банковата система • ФГВБ е член учредител на Европейския форум на институциите за гарантиране на депозитите и на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозититеЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 11. 11. Основни функции на ФГВБ • Определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски от банките • Инвестира активите си съгласно изискванията на ЗГВБ • Изплаща гарантираните размери на влоговете • Осъществява функциите и правомощията, предвидени в Закона за банковата несъстоятелностЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 12. 12. Встъпителни и годишни премийни вноски • Встъпителни вноски – еднократна вноска в размер на 1% от регистрирания капитал и дължима в срок до 30 дни от датата на вписването в търговския регистър • Годишни премийни вноски – 0.5% от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа и дължими до 31 март на текущата година • Целеви размер на натрупаните средства – 5% от общия размер на влоговата база в банкитеЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 13. 13. Инвестиционна дейност на ФГВБ • Средствата на ФГВБ се инвестират в: - ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата - краткосрочни депозити в банки, първични дилъри на ДЦК - депозити в БНБ • Средствата, натрупани във ФГВБ, възлизат на 250 млн. лв. към края на юни 2004 г. • Съгласно закона средствата на фонда се използват само за изплащане на гарантираните размери на влоговете на граждани и фирми в случай на банков фалитЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 14. 14. Изплащане на гарантираните размери на влоговете • Гарантираните суми по влоговете се изплащат само в национална валута • Извършва се от търговска банка, определена от УС на ФГВБ • Изплащането започва не по-късно от 45 дни от датата на отнемане на лицензията на банката от БНБ • Срокът за изплащане на гарантираните влогове е определен в ЗЗДЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 15. 15. Изплащане на гарантираните влогове (продължение) • ФГВБ успешно изпълнява функцията по изплащане на гарантираните размери на влоговете: - Кредитна банка (н.) – 1999 г. - Балканска универсална банка (БУБ) (н.) – 2000 г. • Изплатени влогове към края на юни 2004 г.: - Кредитна банка (н.) – 94% от сумата на гарантираните влогове - БУБ (н.) – 63% от сумата на гарантираните влоговеЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 16. 16. Хармонизиране на законодателството • ЗГВБ съответства на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити с изключение на гарантирания размер на влоговете (ЗГВБ – 15 000 лв. / 7 670 евро; Директивата – 20 000 евро) • До датата на присъединяване към ЕС – 1 януари 2007 г., Директивата ще бъде транспонирана изцяло в българското законодателство, като гарантираният размер на влоговете се увеличава поетапно до достигане размера на изискваното минимално гарантирано покритиеЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 17. 17. Хармонизиране на законодателството (продължение) График за достигане на минималния размер на покритие Към настоящия Дата момент 31.12.2004 г. 31.12.2006 г. Размер на 15 000 лева 22 000 лева 39 200 лева покритие 7 670 евро 11 250 евро 20 040 евроЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 18. 18. Етапи в хармонизиране на законодателството ЗГВБ – април 1998 г. • Размер на покритие – 6 900 лв. (3 530 евро) • Влоговете, свързани с ‘пране на пари’, не са изключени от гаранцията ЗГВБ – декември 2001 г. • Размер на покритие – 10 000 лв. (5 110 евро) • Изключени от гаранцията са влоговете, свързани с ‘пране на пари’ ЗГВБ – декември 2002 г. • Размер на покритие – 15 000 лв. (7 670 евро)Лятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 19. 19. Хармонизиране на законодателството – резултати Увеличаването на гарантирания размер на влоговете в банките до изискваното от Директива 94/19/ЕО минимално покритие от 20 000 евро съдейства за повишаване на общественото доверие в банковата система и допринася за нейната стабилностЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 20. 20. За контакти Фонд за гарантиране на влоговете в банките ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 3, София 1000 тел.: 980 1438 ; факс: 988 8207 е-mail: contact@dif.bg www.dif.bg или Румяна Маркова, главен експерт отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” тел.: 981 3809; е-mail: r.markova@dif.bgЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”
 21. 21. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОЛятно училищe за студенти Банкя, 5 - 16 юли 2004 г.„Съвременно банкиране”

×