Successfully reported this slideshow.
! "    #      "$ & %   ())* +
","   -, / 01 +    . $ %& . /  " ! 2  !&        1 +         ,   "-, 30(  $ ))( +
4        ./    ,/     .    "  5    6    "778  "      "
9:&          9    ;          !         !        "&<1       &!    =     ...
97          6      $&    !          "   =  !&            "    - 3 0    ...
94"9       $       %  %              &    2!                  %    (  ...
97&&        5  "    "&    !  &  ?*        5   "  6      3
4          ./          ,33    !     "             4    %        5 %  ...
4        ./       ,3     !8   "       "&   !    "2&        ./  "& A    9   ...
8 54 ,/  .&  "    BC&      &     6
8 54 ,3&   !   D&  9&    ./
8 5/ 2!4    6  "4  &
E +/ 6 # ( $H     F G1)H    $  A +)( < (G     * 11$   )( (1))           * 1   I&JK N P Q ST U...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Функции и правомощия на институцията за гарантиране на депозитите: опитът на България

323 views

Published on

Международен семинар „Гарантирането на депозитите в страни в преход - заздравило ли е действително банковата система?“ - Сараево, Босна и Херцеговина, 8-9 декември 2005 г.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Функции и правомощия на институцията за гарантиране на депозитите: опитът на България

 1. 1. ! " # "$ & % ())* +
 2. 2. "," -, / 01 + . $ %& . / " ! 2 !& 1 + , "-, 30( $ ))( +
 3. 3. 4 ./ ,/ . " 5 6 "778 " "
 4. 4. 9:& 9 ; ! ! "&<1 &! = "& 1 >& 5 )+> * " 9 $ ! ; <1& 9 6& 9 ! "
 5. 5. 97 6 $& ! " = !& " - 3 0 !# "
 6. 6. 94"9 $ % % & 2! % ( ) % &* & % ( * + , - / . 0 1 +3 2 - 2 1
 7. 7. 97&& 5 " "& ! & ?* 5 " 6 3
 8. 8. 4 ./ ,33 ! " 4 % 5 % & * " " @ 9 &$ ( 2 -, . 1
 9. 9. 4 ./ ,3 !8 " "& ! "2& ./ "& A 9 ./ "
 10. 10. 8 54 ,/ .& " BC& & 6
 11. 11. 8 54 ,3& ! D& 9& ./
 12. 12. 8 5/ 2!4 6 "4 &
 13. 13. E +/ 6 # ( $H F G1)H $ A +)( < (G * 11$ )( (1)) * 1 I&JK N P Q ST UOV X L + L R NK LW M OK + YZ N Z OV X WL +LW [ +

×