KRIMP! | pers

Boven de 7e verdieping
Boven de 7e verdiepingBoven de 7e verdieping
090826 | Goudse Post
090821 | Gouds Nieuwsblad
090819 | AD 1
090819 | AD 2
090814 | Krant van Gouda 1
090814 | Krant van Gouda 2
090812 | Goudse Post
090812 | de Lekstreek
3gouds NieuwsbLad
Vrijdag 7 augustus 2009
gouda
H
et koffie- en theehuis ‘Kort Haarlem’
is op last van burgemeester Cornelis
per direct gesloten. In het pand werd
klaarblijkelijk niet alleen thee en kof-
van het woon- en leefklimaat in de directe om-
geving. Het softdrugsbeleid van Gouda geeft aan
dat er maximaal vijf coffeeshops zijn toegestaan.
Deze zijn alleen in de binnenstad van Gouda toe-
gestaan en er gelden voor deze coffeeshops strikte
voorwaarden voor de verkoop van softdrugs.
Het Gouds Nieuwsblad is een onafhankelijk week-
blad, dat in een oplage van 33.450 exemplaren wordt
uitgegeven en verspreid in Gouda en Moordrecht.
Het Gouds Nieuwsblad verschijnt op vrijdag.
Uitgever
Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG)
Alphen aan den Rijn
Kantoor
Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen
Telefoon 0182-610103, fax 0182-631088
Redactie-adres
Marianka Peters
Nieuwehaven 17, 2801 CS Gouda
Telefoon 0182-521563, fax 0182-517448
E-mail goudsnieuwsblad@rngnieuwsbladen.nl
Colofon
gouda
In de zomermaanden is bij Gouwestad Ra-
dio in het oecumenische zondagochtendpro-
gramma ‘Kerk in de Buurt’ een aantal bijzon-
dere meditaties te beluisteren onder de titel
‘De glazen uitgelicht’. Zeven Goudse voor-
gangers, die normaliter niet in de Sint Jans-
kerk voorgaan, laten in deze meditaties hun
licht schijnen op even zovele dieren die - soms
heel onopvallend - in de beroemde Goud-
se glazen zijn te vinden. Aanstaande zon-
dag, 9 augustus, bespreekt ds. Taco Smit de
vlinder uit glas 23, waarin de voetwassing
door Jezus centraal staat. Ds. Smit is predi-
kant van de Evangelisch-Lutherse gemeen-
te in de Sint Joostkapel aan de Lage Gouwe.
Een week later, op zondag 16 augustus, be-
spreekt mevrouw ds. Leonie Bos de hond uit
glas 7, waarin het Laatste Avondmaal centraal
staat. Ds. Bos is predikant van de Protes-
tantse wijkgemeente De Bron in Goverwel-
le. Voorafgaande aan beide meditaties zal de
heer Joop Smink, Goudse Glazen-kenner bij
uitstek, een korte toelichting geven over de
achtergrond van de betreffende glazen. ‘Kerk
in de Buurt’ wordt iedere zondag uitgezon-
den van 9.00 -12.00 uur via Gouwestad Ra-
dio. Presentator is aanstaande zondag Gerrie
Lokum. De presentatie op 16 augustus is in
handen van Marja Blok. De meditaties begin-
nen om 9.30 uur en duurt ongeveer een half
uur. U kunt Gouwestad Radio beluisteren via
de ether (106.2FM) of de kabel (97.7FM).
Goudse glazen
uitgelicht
De vlinder uit glas 23 staat zondag cen-
traal. Foto: Marianka Peters
‘Zorg dat je erbij bent en de boot
niet mist,’’ roept Marc Meijer
van boven de 7e verdieping. sa-
men met Marien brand en Mar-
griet de Kruijf werd het bizarre
plan bedacht om een theaterpro-
ductie op het water te maken. op
18 augustus gaat KRiMP! in pre-
mière op de Hollandsche iJssel.
Door Marianka Peters
gouda
H
et trio organiseerde de afgelopen ja-
ren al vaker ludieke activiteiten, van
de glazen kerstboom in de Fluwelen-
singel, het ‘Hier was water’ project tij-
dens Goudse Glorie tot aan Film in de Polder.
,,We waren toe aan iets nieuws,’’ vertelt Margriet
enthousiast. ,,We hebben altijd iets met water ge-
had, dus was het een logische keuze iets met de
Hollandsche IJssel te doen.’’ Er werd volop ge-
brainstormd en de concrete plannen voor een
theaterproductie op het water werden steeds re-
alistischer. Alles zat mee, de bedrijven aan de oe-
vers van de Hollandsche IJssel verleenden hun
medewerking en technisch bleek het ook moge-
lijk om een pont over dit smalle stuk van de IJssel
te laten varen. ,,Het idee van de pont is geboren
in Amsterdam. Theatergroep Dogtroep in Am-
sterdam maakte al jaren theater op locatie, waar-
bij een pont werd gebruikt. In Krimpen aan de
Lek bleek een dergelijke pont, inclusief schipper,
te huur.’’
De varende tribune biedt plaats voor tweehon-
derd mensen. De IJssel vormt het steeds wisse-
lende decor van de voorstelling, terwijl zich op
de oevers allerlei scènes afspelen. De theaterpro-
ductie is meer dan een klassieke lovestory tussen
een meisje uit de polder en een stadsjongen. Ver-
bindt de Hollandsche IJssel het verliefde tweetal
of scheidt het hen juist. Maar een historisch ver-
haal over de Hollandsche IJssel is het evenmin.
,,Het is een frisse voorstelling, die zich in het he-
den afspeelt. Maar natuurlijk wordt de omgeving
onder een vergrootglas gelegd. Actuele thema’s
zoals water- en natuurbeheer worden op kunst-
zinnige wijze neergezet. We hopen dat de men-
sen hierover gaan nadenken,’’ vult Marc aan. Aan
de productie KRIMP! werken zo’n veertig spelers
en evenzoveel figuranten mee. Voor de regie en
geluid zijn professionals ingehuurd. ,,De beroeps-
vaart ligt in de avonduren stil, maar het verkeer
over de weg gaat door. Dan is het wel belangrijk
dat alle scènes goed hoorbaar blijven.’’
Stuurmanskunst
Een andere uitdaging is de pont zelf. Het acht me-
ter brede gevaarte vaart over een smal stuk van
de IJssel, tussen het voormalige DONKterrein en
de Haastrechtsebrug. Deze twee kilometer is niet
het mooiste deel van de rivier, maar biedt daar-
entegen vele mogelijkheden om kunst en cultuur
bij elkaar te brengen. Tijdens de voorstellingen
is het eb, waardoor de dammetjes zichtbaar wor-
den. ,,Vlakbij Wijngo bij de Haastrechtsebrug zal
de pont moeten draaien. Hier is de IJssel zo’n 50
meter breed. De pont is 47 meter, dus hiervoor
zal nog veel stuurmanskunst nodig zijn. Maar
de schipper heeft ons verzekerd dat het kan.’’ De
naam KRIMP! verwijst niet alleen naar de Krim-
penerwaard, maar ook naar onverzettelijkheid en
het krimpende water. ,,In deze tijd van economi-
sche recessie krijgt het nog een extra betekenis,’’
lacht Margriet.
Kaarten voor het vier kilometer drijvende theater,
die van 18 tot en met 22 augustus, wordt gehou-
den zijn nog verkrijgbaar. Vanaf 19.30 uur zijn be-
zoekers welkom bij de voormalige voetbalkanti-
ne van DONK, die tot foyer is omgedoopt. Exact
om 20.30 uur, als de schemering invalt, vertrekt
de pont. ,,Nogmaals, wees op tijd want de boot
wacht niet,’’ besluit Marc.
Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via:
www.bovende7everdieping.nl.
Theater op de IJssel
Marc Meijer, Margriet de Kruijf en Marien Brand hebben iets met water, vandaar dat de Hollandsche IJssel als centraal thema is gekozen voor
KRIMP! Foto: Marianka Peters
Theehuis Kort Haarlem dicht
www.autobruijnen.
peugeot.nl
• onderhoud
• verkoop nieuw
en gebruikt
• leasing
090808 | Gouds Nieuwsblad
090805 | Weekblad Waddinx-
090730 | AD
090715 | Hart van Holland
090708 | Goudse Post
090701 | Uitloper
090624 | Krant van Gouda
090624 | de Lekstreek
090620 | AD
090617 | Goudse Post
1 of 18

Recommended

L24_Ha lekker weekend by
L24_Ha lekker weekendL24_Ha lekker weekend
L24_Ha lekker weekendstephanie pander
106 views2 slides
FINAL PDF by
FINAL PDFFINAL PDF
FINAL PDFKen Gould
856 views24 slides
Koetstock Magazine 2013 by
Koetstock Magazine 2013Koetstock Magazine 2013
Koetstock Magazine 2013Interlitho
1.1K views17 slides
Open Coffee Golf Toernooi 2011 by
Open Coffee Golf Toernooi 2011Open Coffee Golf Toernooi 2011
Open Coffee Golf Toernooi 2011justnelsonelson
182 views1 slide
Presentatie 2010 02 28 by
Presentatie 2010 02 28Presentatie 2010 02 28
Presentatie 2010 02 28Duffelaar
362 views7 slides
Zoumerprogram 17 van de manne van de platou by
Zoumerprogram 17 van de manne van de platouZoumerprogram 17 van de manne van de platou
Zoumerprogram 17 van de manne van de platouDirk Lagast
189 views1 slide

More Related Content

Similar to KRIMP! | pers

08.12.09.Presentatie College.Pdf by
08.12.09.Presentatie College.Pdf08.12.09.Presentatie College.Pdf
08.12.09.Presentatie College.PdfHvdB
459 views74 slides
Monumentengids Go 2012 by
Monumentengids Go 2012Monumentengids Go 2012
Monumentengids Go 2012JanTrompper
582 views8 slides
2019 sept-okt-verslag slowakije by
2019 sept-okt-verslag slowakije2019 sept-okt-verslag slowakije
2019 sept-okt-verslag slowakijeRbs Jabbeke
100 views8 slides
Zwolle kampen 20140212-b10 by
Zwolle kampen 20140212-b10Zwolle kampen 20140212-b10
Zwolle kampen 20140212-b10Ruben Achter de Molen
225 views1 slide
Programmaboekje MWF 2014 by
Programmaboekje MWF 2014Programmaboekje MWF 2014
Programmaboekje MWF 2014Esther Hagen
784 views13 slides
Port Of Rotterdam - Pierewaaien In De Stadshavens by
Port Of Rotterdam - Pierewaaien In De StadshavensPort Of Rotterdam - Pierewaaien In De Stadshavens
Port Of Rotterdam - Pierewaaien In De StadshavensMartijn Waldram
1.8K views39 slides

More from Boven de 7e verdieping

OER-BOER | pers by
OER-BOER | persOER-BOER | pers
OER-BOER | persBoven de 7e verdieping
272 views5 slides
STAP IN GOUDA | pers by
STAP IN GOUDA | persSTAP IN GOUDA | pers
STAP IN GOUDA | persBoven de 7e verdieping
595 views23 slides
SAYCHEESEGOUDA | pers by
SAYCHEESEGOUDA | persSAYCHEESEGOUDA | pers
SAYCHEESEGOUDA | persBoven de 7e verdieping
426 views21 slides
Gouda kijkt omhoog | pers by
Gouda kijkt omhoog | persGouda kijkt omhoog | pers
Gouda kijkt omhoog | persBoven de 7e verdieping
371 views7 slides
Hier was water | pers by
Hier was water | persHier was water | pers
Hier was water | persBoven de 7e verdieping
383 views3 slides
Kerstboom voor kongsberg | pers by
Kerstboom voor kongsberg | persKerstboom voor kongsberg | pers
Kerstboom voor kongsberg | persBoven de 7e verdieping
403 views28 slides

KRIMP! | pers

  • 2. 090821 | Gouds Nieuwsblad
  • 5. 090814 | Krant van Gouda 1
  • 6. 090814 | Krant van Gouda 2
  • 8. 090812 | de Lekstreek
  • 9. 3gouds NieuwsbLad Vrijdag 7 augustus 2009 gouda H et koffie- en theehuis ‘Kort Haarlem’ is op last van burgemeester Cornelis per direct gesloten. In het pand werd klaarblijkelijk niet alleen thee en kof- van het woon- en leefklimaat in de directe om- geving. Het softdrugsbeleid van Gouda geeft aan dat er maximaal vijf coffeeshops zijn toegestaan. Deze zijn alleen in de binnenstad van Gouda toe- gestaan en er gelden voor deze coffeeshops strikte voorwaarden voor de verkoop van softdrugs. Het Gouds Nieuwsblad is een onafhankelijk week- blad, dat in een oplage van 33.450 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Gouda en Moordrecht. Het Gouds Nieuwsblad verschijnt op vrijdag. Uitgever Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG) Alphen aan den Rijn Kantoor Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon 0182-610103, fax 0182-631088 Redactie-adres Marianka Peters Nieuwehaven 17, 2801 CS Gouda Telefoon 0182-521563, fax 0182-517448 E-mail goudsnieuwsblad@rngnieuwsbladen.nl Colofon gouda In de zomermaanden is bij Gouwestad Ra- dio in het oecumenische zondagochtendpro- gramma ‘Kerk in de Buurt’ een aantal bijzon- dere meditaties te beluisteren onder de titel ‘De glazen uitgelicht’. Zeven Goudse voor- gangers, die normaliter niet in de Sint Jans- kerk voorgaan, laten in deze meditaties hun licht schijnen op even zovele dieren die - soms heel onopvallend - in de beroemde Goud- se glazen zijn te vinden. Aanstaande zon- dag, 9 augustus, bespreekt ds. Taco Smit de vlinder uit glas 23, waarin de voetwassing door Jezus centraal staat. Ds. Smit is predi- kant van de Evangelisch-Lutherse gemeen- te in de Sint Joostkapel aan de Lage Gouwe. Een week later, op zondag 16 augustus, be- spreekt mevrouw ds. Leonie Bos de hond uit glas 7, waarin het Laatste Avondmaal centraal staat. Ds. Bos is predikant van de Protes- tantse wijkgemeente De Bron in Goverwel- le. Voorafgaande aan beide meditaties zal de heer Joop Smink, Goudse Glazen-kenner bij uitstek, een korte toelichting geven over de achtergrond van de betreffende glazen. ‘Kerk in de Buurt’ wordt iedere zondag uitgezon- den van 9.00 -12.00 uur via Gouwestad Ra- dio. Presentator is aanstaande zondag Gerrie Lokum. De presentatie op 16 augustus is in handen van Marja Blok. De meditaties begin- nen om 9.30 uur en duurt ongeveer een half uur. U kunt Gouwestad Radio beluisteren via de ether (106.2FM) of de kabel (97.7FM). Goudse glazen uitgelicht De vlinder uit glas 23 staat zondag cen- traal. Foto: Marianka Peters ‘Zorg dat je erbij bent en de boot niet mist,’’ roept Marc Meijer van boven de 7e verdieping. sa- men met Marien brand en Mar- griet de Kruijf werd het bizarre plan bedacht om een theaterpro- ductie op het water te maken. op 18 augustus gaat KRiMP! in pre- mière op de Hollandsche iJssel. Door Marianka Peters gouda H et trio organiseerde de afgelopen ja- ren al vaker ludieke activiteiten, van de glazen kerstboom in de Fluwelen- singel, het ‘Hier was water’ project tij- dens Goudse Glorie tot aan Film in de Polder. ,,We waren toe aan iets nieuws,’’ vertelt Margriet enthousiast. ,,We hebben altijd iets met water ge- had, dus was het een logische keuze iets met de Hollandsche IJssel te doen.’’ Er werd volop ge- brainstormd en de concrete plannen voor een theaterproductie op het water werden steeds re- alistischer. Alles zat mee, de bedrijven aan de oe- vers van de Hollandsche IJssel verleenden hun medewerking en technisch bleek het ook moge- lijk om een pont over dit smalle stuk van de IJssel te laten varen. ,,Het idee van de pont is geboren in Amsterdam. Theatergroep Dogtroep in Am- sterdam maakte al jaren theater op locatie, waar- bij een pont werd gebruikt. In Krimpen aan de Lek bleek een dergelijke pont, inclusief schipper, te huur.’’ De varende tribune biedt plaats voor tweehon- derd mensen. De IJssel vormt het steeds wisse- lende decor van de voorstelling, terwijl zich op de oevers allerlei scènes afspelen. De theaterpro- ductie is meer dan een klassieke lovestory tussen een meisje uit de polder en een stadsjongen. Ver- bindt de Hollandsche IJssel het verliefde tweetal of scheidt het hen juist. Maar een historisch ver- haal over de Hollandsche IJssel is het evenmin. ,,Het is een frisse voorstelling, die zich in het he- den afspeelt. Maar natuurlijk wordt de omgeving onder een vergrootglas gelegd. Actuele thema’s zoals water- en natuurbeheer worden op kunst- zinnige wijze neergezet. We hopen dat de men- sen hierover gaan nadenken,’’ vult Marc aan. Aan de productie KRIMP! werken zo’n veertig spelers en evenzoveel figuranten mee. Voor de regie en geluid zijn professionals ingehuurd. ,,De beroeps- vaart ligt in de avonduren stil, maar het verkeer over de weg gaat door. Dan is het wel belangrijk dat alle scènes goed hoorbaar blijven.’’ Stuurmanskunst Een andere uitdaging is de pont zelf. Het acht me- ter brede gevaarte vaart over een smal stuk van de IJssel, tussen het voormalige DONKterrein en de Haastrechtsebrug. Deze twee kilometer is niet het mooiste deel van de rivier, maar biedt daar- entegen vele mogelijkheden om kunst en cultuur bij elkaar te brengen. Tijdens de voorstellingen is het eb, waardoor de dammetjes zichtbaar wor- den. ,,Vlakbij Wijngo bij de Haastrechtsebrug zal de pont moeten draaien. Hier is de IJssel zo’n 50 meter breed. De pont is 47 meter, dus hiervoor zal nog veel stuurmanskunst nodig zijn. Maar de schipper heeft ons verzekerd dat het kan.’’ De naam KRIMP! verwijst niet alleen naar de Krim- penerwaard, maar ook naar onverzettelijkheid en het krimpende water. ,,In deze tijd van economi- sche recessie krijgt het nog een extra betekenis,’’ lacht Margriet. Kaarten voor het vier kilometer drijvende theater, die van 18 tot en met 22 augustus, wordt gehou- den zijn nog verkrijgbaar. Vanaf 19.30 uur zijn be- zoekers welkom bij de voormalige voetbalkanti- ne van DONK, die tot foyer is omgedoopt. Exact om 20.30 uur, als de schemering invalt, vertrekt de pont. ,,Nogmaals, wees op tijd want de boot wacht niet,’’ besluit Marc. Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via: www.bovende7everdieping.nl. Theater op de IJssel Marc Meijer, Margriet de Kruijf en Marien Brand hebben iets met water, vandaar dat de Hollandsche IJssel als centraal thema is gekozen voor KRIMP! Foto: Marianka Peters Theehuis Kort Haarlem dicht www.autobruijnen. peugeot.nl • onderhoud • verkoop nieuw en gebruikt • leasing 090808 | Gouds Nieuwsblad
  • 10. 090805 | Weekblad Waddinx-
  • 12. 090715 | Hart van Holland
  • 15. 090624 | Krant van Gouda
  • 16. 090624 | de Lekstreek