Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

KRIMP! | pers

 1. 1. 090826 | Goudse Post
 2. 2. 090821 | Gouds Nieuwsblad
 3. 3. 090819 | AD 1
 4. 4. 090819 | AD 2
 5. 5. 090814 | Krant van Gouda 1
 6. 6. 090814 | Krant van Gouda 2
 7. 7. 090812 | Goudse Post
 8. 8. 090812 | de Lekstreek
 9. 9. 3gouds NieuwsbLad Vrijdag 7 augustus 2009 gouda H et koffie- en theehuis ‘Kort Haarlem’ is op last van burgemeester Cornelis per direct gesloten. In het pand werd klaarblijkelijk niet alleen thee en kof- van het woon- en leefklimaat in de directe om- geving. Het softdrugsbeleid van Gouda geeft aan dat er maximaal vijf coffeeshops zijn toegestaan. Deze zijn alleen in de binnenstad van Gouda toe- gestaan en er gelden voor deze coffeeshops strikte voorwaarden voor de verkoop van softdrugs. Het Gouds Nieuwsblad is een onafhankelijk week- blad, dat in een oplage van 33.450 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Gouda en Moordrecht. Het Gouds Nieuwsblad verschijnt op vrijdag. Uitgever Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG) Alphen aan den Rijn Kantoor Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon 0182-610103, fax 0182-631088 Redactie-adres Marianka Peters Nieuwehaven 17, 2801 CS Gouda Telefoon 0182-521563, fax 0182-517448 E-mail goudsnieuwsblad@rngnieuwsbladen.nl Colofon gouda In de zomermaanden is bij Gouwestad Ra- dio in het oecumenische zondagochtendpro- gramma ‘Kerk in de Buurt’ een aantal bijzon- dere meditaties te beluisteren onder de titel ‘De glazen uitgelicht’. Zeven Goudse voor- gangers, die normaliter niet in de Sint Jans- kerk voorgaan, laten in deze meditaties hun licht schijnen op even zovele dieren die - soms heel onopvallend - in de beroemde Goud- se glazen zijn te vinden. Aanstaande zon- dag, 9 augustus, bespreekt ds. Taco Smit de vlinder uit glas 23, waarin de voetwassing door Jezus centraal staat. Ds. Smit is predi- kant van de Evangelisch-Lutherse gemeen- te in de Sint Joostkapel aan de Lage Gouwe. Een week later, op zondag 16 augustus, be- spreekt mevrouw ds. Leonie Bos de hond uit glas 7, waarin het Laatste Avondmaal centraal staat. Ds. Bos is predikant van de Protes- tantse wijkgemeente De Bron in Goverwel- le. Voorafgaande aan beide meditaties zal de heer Joop Smink, Goudse Glazen-kenner bij uitstek, een korte toelichting geven over de achtergrond van de betreffende glazen. ‘Kerk in de Buurt’ wordt iedere zondag uitgezon- den van 9.00 -12.00 uur via Gouwestad Ra- dio. Presentator is aanstaande zondag Gerrie Lokum. De presentatie op 16 augustus is in handen van Marja Blok. De meditaties begin- nen om 9.30 uur en duurt ongeveer een half uur. U kunt Gouwestad Radio beluisteren via de ether (106.2FM) of de kabel (97.7FM). Goudse glazen uitgelicht De vlinder uit glas 23 staat zondag cen- traal. Foto: Marianka Peters ‘Zorg dat je erbij bent en de boot niet mist,’’ roept Marc Meijer van boven de 7e verdieping. sa- men met Marien brand en Mar- griet de Kruijf werd het bizarre plan bedacht om een theaterpro- ductie op het water te maken. op 18 augustus gaat KRiMP! in pre- mière op de Hollandsche iJssel. Door Marianka Peters gouda H et trio organiseerde de afgelopen ja- ren al vaker ludieke activiteiten, van de glazen kerstboom in de Fluwelen- singel, het ‘Hier was water’ project tij- dens Goudse Glorie tot aan Film in de Polder. ,,We waren toe aan iets nieuws,’’ vertelt Margriet enthousiast. ,,We hebben altijd iets met water ge- had, dus was het een logische keuze iets met de Hollandsche IJssel te doen.’’ Er werd volop ge- brainstormd en de concrete plannen voor een theaterproductie op het water werden steeds re- alistischer. Alles zat mee, de bedrijven aan de oe- vers van de Hollandsche IJssel verleenden hun medewerking en technisch bleek het ook moge- lijk om een pont over dit smalle stuk van de IJssel te laten varen. ,,Het idee van de pont is geboren in Amsterdam. Theatergroep Dogtroep in Am- sterdam maakte al jaren theater op locatie, waar- bij een pont werd gebruikt. In Krimpen aan de Lek bleek een dergelijke pont, inclusief schipper, te huur.’’ De varende tribune biedt plaats voor tweehon- derd mensen. De IJssel vormt het steeds wisse- lende decor van de voorstelling, terwijl zich op de oevers allerlei scènes afspelen. De theaterpro- ductie is meer dan een klassieke lovestory tussen een meisje uit de polder en een stadsjongen. Ver- bindt de Hollandsche IJssel het verliefde tweetal of scheidt het hen juist. Maar een historisch ver- haal over de Hollandsche IJssel is het evenmin. ,,Het is een frisse voorstelling, die zich in het he- den afspeelt. Maar natuurlijk wordt de omgeving onder een vergrootglas gelegd. Actuele thema’s zoals water- en natuurbeheer worden op kunst- zinnige wijze neergezet. We hopen dat de men- sen hierover gaan nadenken,’’ vult Marc aan. Aan de productie KRIMP! werken zo’n veertig spelers en evenzoveel figuranten mee. Voor de regie en geluid zijn professionals ingehuurd. ,,De beroeps- vaart ligt in de avonduren stil, maar het verkeer over de weg gaat door. Dan is het wel belangrijk dat alle scènes goed hoorbaar blijven.’’ Stuurmanskunst Een andere uitdaging is de pont zelf. Het acht me- ter brede gevaarte vaart over een smal stuk van de IJssel, tussen het voormalige DONKterrein en de Haastrechtsebrug. Deze twee kilometer is niet het mooiste deel van de rivier, maar biedt daar- entegen vele mogelijkheden om kunst en cultuur bij elkaar te brengen. Tijdens de voorstellingen is het eb, waardoor de dammetjes zichtbaar wor- den. ,,Vlakbij Wijngo bij de Haastrechtsebrug zal de pont moeten draaien. Hier is de IJssel zo’n 50 meter breed. De pont is 47 meter, dus hiervoor zal nog veel stuurmanskunst nodig zijn. Maar de schipper heeft ons verzekerd dat het kan.’’ De naam KRIMP! verwijst niet alleen naar de Krim- penerwaard, maar ook naar onverzettelijkheid en het krimpende water. ,,In deze tijd van economi- sche recessie krijgt het nog een extra betekenis,’’ lacht Margriet. Kaarten voor het vier kilometer drijvende theater, die van 18 tot en met 22 augustus, wordt gehou- den zijn nog verkrijgbaar. Vanaf 19.30 uur zijn be- zoekers welkom bij de voormalige voetbalkanti- ne van DONK, die tot foyer is omgedoopt. Exact om 20.30 uur, als de schemering invalt, vertrekt de pont. ,,Nogmaals, wees op tijd want de boot wacht niet,’’ besluit Marc. Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via: www.bovende7everdieping.nl. Theater op de IJssel Marc Meijer, Margriet de Kruijf en Marien Brand hebben iets met water, vandaar dat de Hollandsche IJssel als centraal thema is gekozen voor KRIMP! Foto: Marianka Peters Theehuis Kort Haarlem dicht www.autobruijnen. peugeot.nl • onderhoud • verkoop nieuw en gebruikt • leasing 090808 | Gouds Nieuwsblad
 10. 10. 090805 | Weekblad Waddinx-
 11. 11. 090730 | AD
 12. 12. 090715 | Hart van Holland
 13. 13. 090708 | Goudse Post
 14. 14. 090701 | Uitloper
 15. 15. 090624 | Krant van Gouda
 16. 16. 090624 | de Lekstreek
 17. 17. 090620 | AD
 18. 18. 090617 | Goudse Post

×