Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maarten Boender

30 views

Published on

Blockchain in education

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maarten Boender

 1. 1. Blockchain in Education DIGITAAL wAARMERKEN met Blockchain
 2. 2. Blockchain in Education KENMERKEN VAN blockchain • Onveranderbaar – Niet aan te passen – Hacker-proof • Onafhankelijk verifieerbaar – Door iedereen die toegang heeft – Zonder centrale autoriteit • Gedistribueerde opslag – Redundancy, Fail-safe
 3. 3. Blockchain in Education WAT BIEDT blockchain ONS • Onveranderbaar – Niet aan te passen – Hacker-proof • Onafhankelijk verifieerbaar – Door iedereen die toegang heeft – ZONDER centrale autoriteit • Gedistribueerde opslag – Redundancy, Fail-safe betrouwbaarhei d
 4. 4. Blockchain in Education WAARMERKEN met BLOCKCHAIN 2 Maakt een elektronische vingerafdruk (hash) van het document 1 Interactief of als een stap in het workflow proces van het SIS. Dus niet het document zelf. 3 Registreert alleen de vingerafdruk en de oorsprong op de Blockchain
 5. 5. Blockchain in Education VERIFICATIE VAN DOCUMENTEN 6 Verificatie van de vingerafdruk op de Blockchain en geeft resultaat + datum-tijd en oorsprong. 5 Er wordt opnieuw een elektronische vingerafdruk (hash) van het document gemaakt 4 Gebruiker biedt het document (brief, email met bijlagen, etc) ter verificatie aan.
 6. 6. Blockchain in Education
 7. 7. Blockchain in Education
 8. 8. Blockchain in Education VERIFICATIE MET BLOCKCERTS
 9. 9. Blockchain in Education Bewijskracht Artikel 156a, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Onderhandse akten kunnen op een andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt op zodanige wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt. • Art. 156a Rv. is technologie-neutraal opgesteld • eWaarmerk is een elektronische onderhandse akte • Levert daarmee dwingende materiële bewijskracht tussen partijen op BEWIJSKRACHT http://maxius.nl/wetboek-van-burgerlijke-rechtsvordering/artikel156a https://cms.law/en/NLD/Publication/Gaat-blockchain-de-juridische-notariele-wereld-veranderen (juni 2017)
 10. 10. Blockchain in Education KENMERKEN VAN blockchain • Veilige Gedistribueerde opslag – Alleen registratie van de vingerafdruk (hash) • Nooit terug te leiden tot het document of de gegevens – Inclusief oorsprong op basis van PKI / encryptie • Onveranderbaar – hackeR-proof – bewijskracht • Onafhankelijk verifieerbaar – Zonder centrale autoriteit – Burger heeft controle – Toont oorsprong, Datum & tijd van registratie
 11. 11. Blockchain in Education DISCUSSIEPUNTEN MBT blockchain • PUBLIC OF PERMISSIONED BLOCKCHAIN – WELKE INFORMATIE? • Toon oorsprong, Datum & tijd van registratie • OF MEER? • Onafhankelijk verifieerbaar – STUDENT IN controle – Zonder OF MET HULP VAN centrale autoriteit • STANDAARDEN – Digital identities – W3C Verifiable CLAIMS • BLOCKCERTS, OPEN BADGES
 12. 12. Blockchain in Education VRAGEN? Welke documenten? HOE KUNNEN WE U HELPEN?

×