Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

баясаа багш судалгаа1

7,876 views

Published on

  • Be the first to comment

баясаа багш судалгаа1

  1. 1. 8,9­р ангийн сурагчдаас авах судалгаа Анги: ...................   бүлэг: ..............  хүйс: ...................Заавар: Доорх асуултанд хариулахдаа өөрийн харилцааны онцлогт нийцэж байгаа асуултанд “тийм” тохирохгүй байгаа нь “үгүй” гэж сонгож дугуйлаарай.  Сорилын асуулт 1.Та бусад ойлгомжтой ярихсан гэж санаа тавьж хийчээдэг үү? А. тийм  Б. Үгүй 2.Сонгож байгаа хүнийхээ нас боловсрол, оюун ухаан, соёлын түвшинд нь тохируулан ярьж чаддаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 3.Ярихаасаа өмнө, санаа бодлоо яаж илэрхийлэхээ урьдчилж бодож төлөвлөдөг үү? А. тийм  Б. Үгүй 4.үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж танд хязгаарлагдмал байдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 5.хэрвээ сонсогч танд асуулт тавихгүй байвал, бүгд ойлгомтой байна гэж үзэх үү? А. тийм  Б. Үгүй 6.та оновчтой тодорхой ярьж чаддаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 7.та ярих зүйлийнхээ дэс дараалал учир холбогдолд анхаарал тавьдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 8.та ярьсан зүйлийнхээ талаар тодорхойгүй, олйгомжгүй зүйл байсан эсэхийг лавлаж асуудаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 9.та болсон үйл явдлын талаарх баримт мэдээг хувь хүний үзэл бодол сэтгээдэлээс ялгаж чадах уу? А. тийм  Б. Үгүй 10.сонсож байгаа хүнийхээ бодол сэтгэгдлийг мэдэх зорилгоор түүнд тодотгох асуудал тавьдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 11.та ярилцагчийнхаа үзэл бодлыг няцааж эсэргүүцэхийг чармайдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 12.өөрийн үзэл бодолд сонсож буй хүмүүсээ нийцүүлэхийг яармайдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 13.олон нийтэд төдийлөн танил биш мэргэжлийн үг хэллэг хэрэглэдэг үү? А. тийм  Б. Үгүй 14.та эелдэг нйрсаг дотно байдлаар ярьдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй 15.өөрийн яриа бусад ямар сэхтгэгдэл төрүүлүж байгааг анзаарч хяндаг уу?А. тийм  Б. Үгүй 16.та ярихдаа бодож, үгээ цэгнэж ярьдаг уу? А. тийм  Б. Үгүй  Судалгаа үнэн зөв өгсөн танд баярлалаа.  Амжилт хүсье  8­р ангийн сурагчдаас авах судалгаа 
  2. 2. Анги: ...................   бүлэг: ..............  хүйс: ...................Сэдэв: Багш сурагчдын хоорондын харилцааг судлах Зорилго: Багш сурагч хоёрын харилцааны түвшнийг тодорхойлох 1.Доорх нүүрнүүдийн аль нь танай багштай төстэй санагдаж байна вэ? 2.Чи багшийнхаа нүүр царайг ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Доорх нүүрнүүдээс сонгон дугуйлаарай. 3.Чи сургуульдаа баяртай явдаг уу? Тийм бол шалтгаанаа товч бичнэ үү? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Чамайг гэртээ дэвтэрээ мартчихвал багш чинь яах бол? Бодлоо товч бичнэ үү? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.Багшийн чинь ямар зан нь чамд таалагддаг вэ? Мөн ямар зан нь чамд таалагддаггүй вэ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.Хичээлүүд чинь чамд сонирхолтой байдаг уу? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.Багш чинь чамайг үргэлж урамшуулан дэмждэг үү? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8.Багш чинь чамайг үргэлж ойлгодог уу? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9.Өөр ангид шилжих боломж гарвал чи шилжих үү? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10.Багш нараасаа айх тохиолдолд чамд гардаг уу? Гардаг бол яагаад ? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Судалгаа үнэн зөв өгсөн танд баярлалаа.  Амжилт хүсье 

×