Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uvod u mašinsku tehniku

1,008 views

Published on

https://osjmtio.wordpress.com/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uvod u mašinsku tehniku

 1. 1. УВОД У МАШИНСКУУВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУТЕХНИКУ
 2. 2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ – земљиште (пољопривредно, грађевинско, шумско), руде, фосилна горива, вода,... ЕНЕРГИЈА И МАТЕРИЈА су узајамно повезане. Материја се трансформише у енергију, а енергију не можемо уништити, нити створити ни из чега, она се само може претварати из једног облика у други – ЗАКОН О ОДРЖАЊУ ЕНЕРГИЈЕ. Први извори енергије које је човек користио – ватра (топлота), вода, ветар (механичка енергија).
 3. 3. НАЈСТАРИЈЕ АЛАТЕ КОНСТРУИСАЛИ СУ ЉУДИ ПРАИСТОРИЈСКОГ ДОБА. АЛАТИ СУ ПОМАГАЛА КОЈИМА ДЕЛУЈУЋИ МАЊОМ СИЛОММАЊОМ СИЛОМ САВЛАДАМО НЕКОЛИКО ПУТА ВЕЋУ СИЛУ. РАД ОВИХ АЛАТА СЕ ЗАСНИВА НА ОДРЕЂЕНИМ ПРИНЦИПИМА – ПРИРОДНИМПРИРОДНИМ ЗАКОНИМА.ЗАКОНИМА. АЛАТИ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ РАСТАВИТИ НА ЈЕДНОСТАВНИЈЕ АЛАТЕ ЗОВУ СЕ ПРОСТИПРОСТИ АЛАТИАЛАТИ, А ПРИНЦИПИ ЊИХОВОГ РАДА ПРИМЕЊЕНИ СУ У МНОГИМ САВРЕМЕНИМ МАШИНАМА.
 4. 4. ПОЛУГА СТРМА РАВАН КЛИН ВАЉАК КУГЛАТОЧАК
 5. 5. Алати на принципу рада полуге
 6. 6. Примена клина
 7. 7. Примена точка
 8. 8. ЗНАЧАЈНИ ПРОНАЛАСЦИ
 9. 9. ПАРНА МАШИНА ЏЕМС ВАТ (1736-1819)
 10. 10. I индустријска револуција – прелазак са аграрне на индустријску производњу – крај XVIII века до средине XIX века, проналазак и употреба парне машине
 11. 11. НИКОЛАУС ОТО (1832-1891) РУДОЛФ ДИЗЕЛ (1858-1913) БЕНЗИНСКИ И ДИЗЕЛ МОТОРИ II индустријска револуција – коришћење нафте и електричне енергије – крај XIX и почетак XX века
 12. 12. ПРВИ ЛЕТ АВИОНОМ БРАЋА РАЈТ ОРВИЛ (1871-1948.) И ВИЛБУР (1867-1912)
 13. 13. ПРОИЗВОДЊА, ПРЕНОС И ТРАНСФОРМАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НИКОЛА ТЕСЛА (1856-1943.)
 14. 14. МИХАЈЛО ПУПИН (1854-1935) РАЗВОЈ ТЕЛЕГРАФИЈЕ, ТЕЛЕФОНИЈЕ , РАДИОТЕХНИКЕ
 15. 15. АУТОМАТИЗОВАНА ПРОИЗВОДЊА III индустријска револуција – дигитална револуција
 16. 16. МЕХАНИЗМИ И МАШИНЕ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
 17. 17. Свака машина или уређај састоји се од више делова – машинских елемената.машинских елемената. Скуп машинских елемeнатa који прeдстaвљa нeку функционaлну цeлину јe подсклоп.подсклоп. Два или више подсклопова чине склопсклоп или машинску групуили машинску групу.. Две или више машинских група чине целовиту машинску конструкцијумашинску конструкцију (машину, апарат, уређај ).
 18. 18. Механизам – пренос и трансформација кретања – праволинијско у обртно и обрнуто МАШИНА ЈЕ УРЕЂАЈ КОЈИ ОСТВАРУЈЕ МЕХАНИЧКО КРЕТАЊЕ, ТРАНСФОРМИШЕ МАТЕРИЈАЛЕ, ЕНЕРГИЈУ И ИНФОРМАЦИЈЕ.
 19. 19. МАШИНЕ СЕ ДЕЛЕ НА ПОГОНСКЕ (ПМ) И РАДНЕ (РМ). ВЕЗА ИЗМЕЂУ ЊИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРЕКО ПРЕНОСНИКА СНАГЕ И СПОЈНИЦА. МАШИНСТВО се бави пројектовањем, производњом и одржавањем механизама, машина и машинских система.

×