Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saobracaj osnovni pojmovi

14,175 views

Published on

  • Be the first to comment

Saobracaj osnovni pojmovi

  1. 1. KOLOVOZ - 1 je deo površine puta namenjen prvenstveno za saobraćaj vozila KOLOVOZNA TRAKA - 2 je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru, sa jednom ili više saobra- ćajnih traka SAOBRAĆAJNA TRAKA - 3 je obeleženi ili neobeleženi uzdužni deo kolovoza čija je širina dovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila PEŠAČKO OSTRVO - 4 je uzdignuta ili na drugi način obeležena površina koja se nalazi na kolovozu i koja je određena za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila javnog saobraćaja OBELEŽENI PEŠAČKI PRELAZ - 5 je deo površine kolovoza namenjen za prelaženje pešaka preko kolovoza , obeležen oznakama na kolovozu ili odgovarajućim saobraćajnim znakom TROTOAR - 6 je posebno uređena saobraćajna površina namenjena za kre- tanje pešaka, koja nije u istom nivou sa kolovozom ili je od kolovoza odvojena na drugi način
  2. 2. BICIKLISTIČKA STAZA je izgrađena saobraćajna površina namenjena za saobraćaj bicikala koja se proteže uzduž kolovoza i koja je od njega odvojena i obeležena propisanim saobraćajnim znakom
  3. 3. BICIKLISTIČKA TRAKA je saobraćajna traka namenjena za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala.
  4. 4. RASKRSNICA je površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva puta ili više puteva, kao i šira saobraćajna površina (trgovi i sl.) koja nastaje ukrštanjem, odnosno spaja- njem puteva

×