Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E mail

 • Login to see the comments

E mail

 1. 1. ELEKTRONSKA POŠTA e-mail Biljana Blažin
 2. 2. • Rej Tomlinson je u okobru 1971. najpre napravio program koji je omogućavao da korisnici istog računara jedan drugom ostavljaju poruke; • Kasnije je napisao i program koji tekstualne poruke razmenjuje između dva računara; • Odgovoran je i za masovnu upotrebu znaka @ (et); • Razvoj e-pošte zaokružen je 1975. godine kada je programer Džon Vital napisao program „Msg“ (od engleskog message - poruka). • Njegov doprinos sastoji se u ideji da u program uvrsti opciju odgovaranja na poruku, takozvano „Re“ (reply) koje je on tada nazvao „answer“ (odgovor).
 3. 3. 3 ELEKTRONSKA POŠTA (EELEKTRONSKA POŠTA (E--MAIL)MAIL) •Koristi se za razmenu pisanih poruka između korisnika •Elektronskoj poruci se mogu dodati dokumenti - tekstovi, slike, muzički fajlovi... •Svaki korisnik koji želi da koristi ovu uslugu mora imati elektronsku adresu
 4. 4. 4 adresa na koju se šalju elektronske poruke npr: osjosifmarinkovic@gmail.com osjosifmarinkovic@yahoo.com ime@gmail.com Korisničko ime Adresa prijemnog servera (domen) et ELEKTRONSKA ADRESA
 5. 5. 5 • Elektronske poruke se šalju i primaju preko mail servera, računara na kome su instalirani programi za upravljanje, čuvanje i usmeravanje elektronske pošte. • Mail Server  upravlja elektronskim adresama (nalozima)  prosleđuje poslate poruke  prima i skladišti prispele poruke
 6. 6. 6 PROGRAMI ZAPROGRAMI ZA ELEKTRONSKU POELEKTRONSKU POŠŠTUTU MMOGU BITIOGU BITI NEZAVISNI ILI U SASTAVUNEZAVISNI ILI U SASTAVU WEB SAJTOVAWEB SAJTOVA oMail Client-Program koji šalje i prima elektronsku poštu preko E-mail servera ◦ Osnovne funkcije programa za elektronsku poštu  Kreiranje i slanje elektronske poruke  Preuzimanje pristiglih poruka  Slanje odgovora  Prosleđivanje primljenih poruka  Sortiranje i organizovanje primljenih poruka  Formiranje i korišćenje adresara oOutlook Express – uključen u OS Windows oGmail - u okviru pretraživača Google oYahoo mail - u okviru pretraživača Yahoo oHotmail - u okviru Windows live servisa...
 7. 7. 8 OUTLOOK EXPRESS Lokalni folderi:  Inbox- primljene poruke  Outbox- poruke koje čekaju na red da budu poslate  Sent Items- kopije poslatih poruka  Deleted Items- čuvanje brisanih poruka  Drafts- privremeno smeštanje poruke Linija menija Paleta alata Lista poruka Sadržaj poruke Adrese Vreme prijema poruke
 8. 8. Sastav pisma čine: •Adresa primaoca •Predmet poruke (subject) •Tekst poruke •Potpis (signature) •Prilog (attachment)
 9. 9. PROZOR ZA PISANJE PORUKE Standardna paleta Adresa primaoca Predmet poruke Prilog uz poruku Paleta za formatiranje teksta poruke Prostor za pisanje poruke Adresa primaoca kopije poruke OUTLOOK EXPRESS
 10. 10. SIGURNOST • Korišćenje elektronske pošte je ugroženo od strane četiri pojave: bombardovanjem porukama, spamom, pokušajima preuzimanja ličnih podataka i prenošenjem virusa. • Pod pojmom „spam“ se podrazumeva slanje neželjenih poruka koje služe za reklamiranje određenog proizvoda ili usluge. Zbog ovakvih poruka često može doći do zagušenja mreže, ali i smeta primaocima koji mogu dobijati i po više desetina takvih poruka dnevno. • Treba izbegavati unošenje brojeva kreditnih kartica, lozinki i drugih poverljivih informacija u e-pošti. • Virusi mogu dolaziti u različitim oblicima putem elektronske pošte, ali se ciljni računar najčešće zarazi zahvaljujući nepažnji korisnika. Poruka koja sadrži virus je sama po sebi najčešće nemoćna da napravi ikakvu štetu, ali ukoliko korisnici nepažljivo otvaraju svaku vrstu sadržaja može doći do aktiviranja virusa.
 11. 11. BONTON PISANJA PORUKA  Koristite gramatiku i pravopis.  Nikad nemojte koristiti VELIKA slova; to se smatra neuljudnim i teže je čitati.  Uključite potpis na kraju svake e-poruke. Potpis obično uključuje vaše ime, adresu e-pošte i možda druge značajne informacije.  Poštujte vlasnička prava nad materijalima koje šaljete.  Nemojte slati velike količine podataka ljudima koji ih nisu tražili.  Koristite ikonice za emocije i akronime da biste dodali emocije vašim porukama e-pošte. :-):-) Osmeh ;-);-) Namigivanje ** Poljubac :-(:-( Namrgođen :-O:-O Vikanje :-D:-D Smejanje :-P:-P Plaženje :-/:-/ Zbunjen

×