Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finansal Analiz ve Örnek Uygulama

6,646 views

Published on

Sunum İşletme Doktora dersi kapsamında hazırlanmıştır. Finansal Analiz yöntemleri özetlenmektedir.

Published in: Economy & Finance
 • (Unlimited)....ACCESS WEBSITE Over for All Ebooks ................ accessibility Books Library allowing access to top content, including thousands of title from favorite author, plus the ability to read or download a huge selection of books for your pc or smartphone within minutes ......................................................................................................................... DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Finansal Analiz ve Örnek Uygulama

 1. 1. Finansal Analiz ve Örnek Uygulama Burak Öçlü Bilgi için: burak.oclu@gmail.com
 2. 2. Finansal Analiz  Finansal Analiz, işletmenin muhasebe kayıtlarına dayanarak gelir ve giderler ile nakit akışlarını analiz ederek sonuçlara ulaşan bir disiplindir.
 3. 3. Finansal Analiz Kavramı ve Önemi  Bir işletmenin finansal durumunu görebilmek, finansal planlama ve kontrol faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek finansal tablo unsurları arasındaki ilişkileri daha net ortaya koyabilmek için finansal analiz uygulanır.
 4. 4. İşletmelerin Sağladığı Faydalar  İşletmenin mevcut durumunun belirlenmesi Finansal planların hazırlanması Finansal politikaların değerlendirilmesi İşletmenin kaynaklarının temini ve varlıklara dağılımının incelenmesi Işletmenin geleceği hakkında tahminlerde bulunmak
 5. 5. Yöntemlerden Kimler Yararlanır  İşletme Yöneticileri: Mevcut durumu görebilmek ve planlamayı yapabilmek amacıyla  Kredi Analistleri: İşletmenin borç ödeme gücünü görebilmek amacıyla  Menkul Kıymet Analistleri: İşletmenin büyüme potansiyelini ve verimliliğini görebilmek amacıyla
 6. 6. Finansal Analiz Türleri Kapsamına Göre Analizler: Statik Analiz: finansal analizi tek bir dönemle sınırlayan analiz türüdür. Genellikle; cari dönemi kapsar. Dinamik Analiz: işletmenin birden fazla döneme aittir. Tablolarda yer alan kalemlerin göstermiş oldukları eğilimler tespit edilmeye çalışılır
 7. 7. Yapılış Amacına Göre Finansal Analiz  Yönetim analizi; işletme yönetiminde alınacak kararlara dayanak oluşturmak üzere gerçekleştirilen analizdir.  Yatırım analizi; işletmenin ortakları, işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayanlar ya da kaynak sağlamayı düşünen kişilerce yapılan analizdir.  Kredi analizi; işletmenin likidite durumunu ve borçlarını ödeme kabiliyetini belirlemek için kullanılır.
 8. 8. Analizi yapanın kimliğine göre finansal analiz  İç analiz; Finansal analizin işletme personeli tarafından gerçekleştirilmesidir.  Dış analiz; işletme dışından kişilerce gerçekleştirilir. Bunlar, kamu görevlileri, denetçiler ya da kreditörler olabilmektedirler.
 9. 9. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  Bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş finansal tablo kalemlerinde ortaya çıkan değişikliklerin incelenmesi ve değerlendirilmesini kapsar.
 10. 10. Karşılaştırmalı Tablolar Tekniği
 11. 11.  Finansbank’ın mali tabloları analiz edildiğinde bankanın 2010 yılı net faaliyet karının, 2009 yılına kıyasla yüzde 41 oranında artarak 915 milyon liraya ulastığı görülmektedir. Finansbank’ın toplam aktifleri yüzde 30 artışla 38 milyar liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 21 artış ile 24 milyar liraya ulaşmıştır.  Bankanın özkaynaklarının da yüzde 44’lük artış ile 5,2 milyar lira olduğu görülmektedir. Bütün bu göstergelerden hareketle bir önceki döneme göre Finansbank’ın karlılığını ve sermaye yapısını güçlendirdiği söylenebilir.
 12. 12. Yüzde Metodu (Dikey Analiz)  Finansal tablolarda yer alan ana hesap gruplarının 100 kabul edilip alt hesapların buna göre oranlanması esasına dayanır. Analizde, tek bir yıla ait veya birden fazla yıla ait tablolar kullanılabilir. Yıllık veriler karşılıklı olarak değerlendirilecek, işletme faaliyetlerinin yeterliği görülebilecektir.
 13. 13. DİKEY YÜZDELER ANALİZİ BİLANÇO 31/12/2010 2010 % 31/12/2011 2011 % 31/12/2012 2012 % Dönen Varlık 354.453.868 38 521.846.318 43 548.493.598 38 Duran Varlık 590.315.461 62 702.947.349 57 879.073.053 62 Toplam Varlıklar 944.769.329 100 1.224.793.667 100 1.427.566.651 100 Kısa Vadeli Yükümlülükler 169.969.381 18 266.353.529 22 322.185.975 23 Uzun Vadeli Yükümlülükler 159.376.893 17 160.463.311 13 107.538.404 7 Özsermaye 615.423.055 65 797.974.827 65 997.842.272 70 Toplam Kaynaklar 944.769.329 100 1.224.793.667 100 1.427.566.651 100 2010 Dönen Varlık Duran Varlık 2011 Dönen Varlık Duran Varlık 2012 Dönen Varlık Duran Varlık KVYK UVYK Özkaynak KVYK UVYK Özkaynak KVYK UVYK Özkaynak
 14. 14. Trend analizi (Eğilim yüzdeleri)  Finansal tablolarda yer alan kalemlerin belli bir zaman seyri içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin belirlenmesi yöntemidir. Bir yılın verileri baz alınarak, 100 olarak kabul edilir.  Bir kalemin eğilim yüzdesi 100’den küçük çıkarsa, azaldığı  Bir kalemin eğilim yüzdesi 100’den büyük çıkarsa, arttığı anlaşılır.
 15. 15. EĞİLİM YÜZDELERİ (TREND) ANALİZİ BİLANÇO 17 31/12/2010 TREND 31/12/2011 TREND 31/12/2012 TREND Dönen Varlık 354.453.868 100 521.846.318 147 548.493.598 155 Duran Varlık 590.315.461 100 702.947.349 119 879.073.053 149 Toplam Varlıklar 944.769.329 100 1.224.793.667 130 1.427.566.651 151 Kısa Vadeli Yükümlülükler 169.969.381 100 266.353.529 157 322.185.975 190 Uzun Vadeli Yükümlülükler 159.376.893 100 160.463.311 101 107.538.404 67 Özsermaye 615.423.055 100 797.974.827 130 997.842.272 162 Toplam Kaynaklar 944.769.329 100 1.224.793.667 130 1.427.566.651 151
 16. 16. Finansal Analiz Teknikleri  Rasyo (Oran) Analizi:  İşletmenin borç ödeme yeteneği, finansal yapısı, varlıkların etkinliği ve karlılığı gibi çeşitli konulardaki soruların yanıtlarına yardımcı olur.
 17. 17. Oranlar  Cari Oran: İşletmenin kısa vadeli borçlarını dönen varlıkların toplamıyla ödeme gücünü gösterir.  Oranın yüksek çıkması yüksek çalışma sermayesiyle faaliyet gösterildiği anlamına gelir.
 18. 18. 3) VARLIK - SERMAYE BAĞINTISININ ANALİZİ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 CARİ ORAN (Dönen Varlık / KVYK) 1,70 548.493.598 / 322.185.975 1,96 521.846.318 / 266.353.529 2,09 354.453.868 / 169.969.381 LİKİDİTE ORANI (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVYK 1,33 548.493.598 - 120.310.094 ------------------------------------- 322.185.975 1,61 521.846.318 - 92.059.683 ------------------------------------- 266.353.529 1,69 354.453.868 - 67.211.298 ------------------------------------- 169.969.381 NAKİT ORAN (Nakit ve Nakit Benzerleri / KVYK) 0,52 167.092.092 / 322.185.975 0,74 197.145.157 / 266.353.529 0,82 139.446.225 / 169.969.381 YATIRIM ORANI (Duran Varlık / Sürekli Sermaye) 0,80 879.073.053 ------------------------------------- 107.538.404 + 997.842.272 0,73 702.947.349 ------------------------------------- 160.463.311 + 797.974.827 0,76 590.315.461 ------------------------------------- 159.376.893 + 615.423.055 ÖZKAYNAK / VARLIK TOPLAMI 0,70 997.842.272 / 1.427.566.651 0,65 797.974.827 / 1.224.793.667 0,65 615.423.055 / 944.769.329 FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI (Yabancı Kaynak / Varlık Toplamı) 0,30 429.724.379 / 1.427.566.651 0,35 426.816.840 / 1.224.793.667 0,35 329.346.274 / 944.769.329 YABANCI KAYNAK / ÖZKAYNAK 0,43 429.724.379 / 997.842.272 0,53 426.816.840 / 797.974.827 0,54 329.346.274 / 944.769.329
 19. 19. Likit Oran  İşletmelerin bir yıllık zaman dilimi içerisinde stoklarını nakde çevirememesi durumunda diğer dönen varlıklarla kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Bu orana asit oran da denmektedir.
 20. 20. 3) VARLIK - SERMAYE BAĞINTISININ ANALİZİ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 CARİ ORAN (Dönen Varlık / KVYK) 1,70 548.493.598 / 322.185.975 1,96 521.846.318 / 266.353.529 2,09 354.453.868 / 169.969.381 LİKİDİTE ORANI (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVYK 1,33 548.493.598 - 120.310.094 ------------------------------------- 322.185.975 1,61 521.846.318 - 92.059.683 ------------------------------------- 266.353.529 1,69 354.453.868 - 67.211.298 ------------------------------------- 169.969.381 NAKİT ORAN (Nakit ve Nakit Benzerleri / KVYK) 0,52 167.092.092 / 322.185.975 0,74 197.145.157 / 266.353.529 0,82 139.446.225 / 169.969.381 YATIRIM ORANI (Duran Varlık / Sürekli Sermaye) 0,80 879.073.053 ------------------------------------- 107.538.404 + 997.842.272 0,73 702.947.349 ------------------------------------- 160.463.311 + 797.974.827 0,76 590.315.461 ------------------------------------- 159.376.893 + 615.423.055 ÖZKAYNAK / VARLIK TOPLAMI 0,70 997.842.272 / 1.427.566.651 0,65 797.974.827 / 1.224.793.667 0,65 615.423.055 / 944.769.329 FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI (Yabancı Kaynak / Varlık Toplamı) 0,30 429.724.379 / 1.427.566.651 0,35 426.816.840 / 1.224.793.667 0,35 329.346.274 / 944.769.329 YABANCI KAYNAK / ÖZKAYNAK 0,43 429.724.379 / 997.842.272 0,53 426.816.840 / 797.974.827 0,54 329.346.274 / 944.769.329
 21. 21. Nakit Oran  İşletmelerin bir yıllık zaman dilimi içerisinde stoklarını eritememesi, alacaklarını tahsil edememesi durumunda diğer dönen varlıklarla kısa dönemli borçlarını ödeme gücünü gösterir.
 22. 22. 3) VARLIK - SERMAYE BAĞINTISININ ANALİZİ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 CARİ ORAN (Dönen Varlık / KVYK) 1,70 548.493.598 / 322.185.975 1,96 521.846.318 / 266.353.529 2,09 354.453.868 / 169.969.381 LİKİDİTE ORANI (Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVYK 1,33 548.493.598 - 120.310.094 ------------------------------------- 322.185.975 1,61 521.846.318 - 92.059.683 ------------------------------------- 266.353.529 1,69 354.453.868 - 67.211.298 ------------------------------------- 169.969.381 NAKİT ORAN (Nakit ve Nakit Benzerleri / KVYK) 0,52 167.092.092 / 322.185.975 0,74 197.145.157 / 266.353.529 0,82 139.446.225 / 169.969.381 YATIRIM ORANI (Duran Varlık / Sürekli Sermaye) 0,80 879.073.053 ------------------------------------- 107.538.404 + 997.842.272 0,73 702.947.349 ------------------------------------- 160.463.311 + 797.974.827 0,76 590.315.461 ------------------------------------- 159.376.893 + 615.423.055 ÖZKAYNAK / VARLIK TOPLAMI 0,70 997.842.272 / 1.427.566.651 0,65 797.974.827 / 1.224.793.667 0,65 615.423.055 / 944.769.329 FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI (Yabancı Kaynak / Varlık Toplamı) 0,30 429.724.379 / 1.427.566.651 0,35 426.816.840 / 1.224.793.667 0,35 329.346.274 / 944.769.329 YABANCI KAYNAK / ÖZKAYNAK 0,43 429.724.379 / 997.842.272 0,53 426.816.840 / 797.974.827 0,54 329.346.274 / 944.769.329
 23. 23. Standart Oranlar  Cari Oran: 1.5 – 2  Likit Oran: 1  Nakit Oran: % 20
 24. 24. Alacak Devir Hızı  İşletmelerin bir hesap dönemi içerisinde kaç kez tahsilat yaptığını gösterir.  Yüksek Çıkması: İşletme alacaklara düşük tutarda yatırım yapmıştır.  Düşük Çıkması: Şüpheli alacaklar tutarları artmaktadır.
 25. 25. 4) VARLIK – GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 27 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 ALACAK DEVİR HIZI (Net Satışlar/KV Ticari Alck. + UV Tic. Alck.) 5,69 1.182.484.827 / 207.950.333 5,14 871.842.188 / 169.506.594 1,45 160.889.239 / 110.748.287 ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ (365 / Alacak Devir Hızı) 64,19 365/5,69 70,96 365/5,14 251,25 365/1,45 DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Dönen Varlık) 2,16 1.182.484.827 / 548.493.598 1,67 871.842.188 / 521.846.318 0,45 160.889.239 / 354.453.868 DURAN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Duran Varlık) 1,35 1.182.484.827 / 879.073.053 1,24 871.842.188 / 702.947.349 0,27 160.889.239 / 590.315.461 AKTİF DEVİR HIZI (Satışlar / Varlık Toplamı) 0,83 1.182.484.827 / 1.427.566.651 0,71 871.842.188 / 1.224.793.667 0,17 160.889.239 / 944.769.329 STOK DEVİR HIZI Satılan Malın Maliyeti -------------------------------------------------- ( Önceki Yıl Stok + Cari Yıl Stok ) / 2 8,85 939.579.547 ------------------------------------------ (92.059.683 + 120.310.094)/2 7,80 621.415.741 --------------------------------------- (67.211.298 + 92.059.683)/2 1,81 121.928.101 ------------------------------------- 67.211.298
 26. 26. Alacakların Tahsil Süresi  Alacakların kaç günde bir tahsil edildiğini gösterir. 1 Yıl 360 gün olarak kabul edilir.
 27. 27. 4) VARLIK – GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 29 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 ALACAK DEVİR HIZI (Net Satışlar/KV Ticari Alck. + UV Tic. Alck.) 5,69 1.182.484.827 / 207.950.333 5,14 871.842.188 / 169.506.594 1,45 160.889.239 / 110.748.287 ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ (365 / Alacak Devir Hızı) 64,19 365/5,69 70,96 365/5,14 251,25 365/1,45 DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Dönen Varlık) 2,16 1.182.484.827 / 548.493.598 1,67 871.842.188 / 521.846.318 0,45 160.889.239 / 354.453.868 DURAN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Duran Varlık) 1,35 1.182.484.827 / 879.073.053 1,24 871.842.188 / 702.947.349 0,27 160.889.239 / 590.315.461 AKTİF DEVİR HIZI (Satışlar / Varlık Toplamı) 0,83 1.182.484.827 / 1.427.566.651 0,71 871.842.188 / 1.224.793.667 0,17 160.889.239 / 944.769.329 STOK DEVİR HIZI Satılan Malın Maliyeti -------------------------------------------------- ( Önceki Yıl Stok + Cari Yıl Stok ) / 2 8,85 939.579.547 ------------------------------------------ (92.059.683 + 120.310.094)/2 7,80 621.415.741 --------------------------------------- (67.211.298 + 92.059.683)/2 1,81 121.928.101 ------------------------------------- 67.211.298
 28. 28. Stok Devir Hızı  Bu oran stokların elden çıkarılma hızını göstermektedir. Bu oranın yüksek olması işletmenin rakiplerine karşı daha güçlü konumda olduğunu gösterir.
 29. 29. 4) VARLIK – GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 31 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 ALACAK DEVİR HIZI (Net Satışlar/KV Ticari Alck. + UV Tic. Alck.) 5,69 1.182.484.827 / 207.950.333 5,14 871.842.188 / 169.506.594 1,45 160.889.239 / 110.748.287 ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ (365 / Alacak Devir Hızı) 64,19 365/5,69 70,96 365/5,14 251,25 365/1,45 DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Dönen Varlık) 2,16 1.182.484.827 / 548.493.598 1,67 871.842.188 / 521.846.318 0,45 160.889.239 / 354.453.868 DURAN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Duran Varlık) 1,35 1.182.484.827 / 879.073.053 1,24 871.842.188 / 702.947.349 0,27 160.889.239 / 590.315.461 AKTİF DEVİR HIZI (Satışlar / Varlık Toplamı) 0,83 1.182.484.827 / 1.427.566.651 0,71 871.842.188 / 1.224.793.667 0,17 160.889.239 / 944.769.329 STOK DEVİR HIZI Satılan Malın Maliyeti -------------------------------------------------- ( Önceki Yıl Stok + Cari Yıl Stok ) / 2 8,85 939.579.547 ------------------------------------------ (92.059.683 + 120.310.094)/2 7,80 621.415.741 --------------------------------------- (67.211.298 + 92.059.683)/2 1,81 121.928.101 ------------------------------------- 67.211.298
 30. 30. Maddi Duran Varlık Devir Hızı  Oran, maddi duran varlıkların kullanımdaki etkinliğini ölçer. Oranın normalin çok üzerinde olması maddi duran varlıkların kapasitelerinin üstünde kullanıldığını gösterir.
 31. 31. 4) VARLIK – GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 33 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 ALACAK DEVİR HIZI (Net Satışlar/KV Ticari Alck. + UV Tic. Alck.) 5,69 1.182.484.827 / 207.950.333 5,14 871.842.188 / 169.506.594 1,45 160.889.239 / 110.748.287 ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ (365 / Alacak Devir Hızı) 64,19 365/5,69 70,96 365/5,14 251,25 365/1,45 DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Dönen Varlık) 2,16 1.182.484.827 / 548.493.598 1,67 871.842.188 / 521.846.318 0,45 160.889.239 / 354.453.868 DURAN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Duran Varlık) 1,35 1.182.484.827 / 879.073.053 1,24 871.842.188 / 702.947.349 0,27 160.889.239 / 590.315.461 AKTİF DEVİR HIZI (Satışlar / Varlık Toplamı) 0,83 1.182.484.827 / 1.427.566.651 0,71 871.842.188 / 1.224.793.667 0,17 160.889.239 / 944.769.329 STOK DEVİR HIZI Satılan Malın Maliyeti -------------------------------------------------- ( Önceki Yıl Stok + Cari Yıl Stok ) / 2 8,85 939.579.547 ------------------------------------------ (92.059.683 + 120.310.094)/2 7,80 621.415.741 --------------------------------------- (67.211.298 + 92.059.683)/2 1,81 121.928.101 ------------------------------------- 67.211.298
 32. 32. Aktif Devir Hızı  Bu oran net satışların aktiflerin kaç katı olduğunun başka bir deyişle işletmenin satış gelirlerini sağlarken aktiflerin ne derece etkin kullanıldığını gösterir.
 33. 33. 4) VARLIK – GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 35 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 ALACAK DEVİR HIZI (Net Satışlar/KV Ticari Alck. + UV Tic. Alck.) 5,69 1.182.484.827 / 207.950.333 5,14 871.842.188 / 169.506.594 1,45 160.889.239 / 110.748.287 ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ (365 / Alacak Devir Hızı) 64,19 365/5,69 70,96 365/5,14 251,25 365/1,45 DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Dönen Varlık) 2,16 1.182.484.827 / 548.493.598 1,67 871.842.188 / 521.846.318 0,45 160.889.239 / 354.453.868 DURAN VARLIK DEVİR HIZI (Satışlar / Duran Varlık) 1,35 1.182.484.827 / 879.073.053 1,24 871.842.188 / 702.947.349 0,27 160.889.239 / 590.315.461 AKTİF DEVİR HIZI (Satışlar / Varlık Toplamı) 0,83 1.182.484.827 / 1.427.566.651 0,71 871.842.188 / 1.224.793.667 0,17 160.889.239 / 944.769.329 STOK DEVİR HIZI Satılan Malın Maliyeti -------------------------------------------------- ( Önceki Yıl Stok + Cari Yıl Stok ) / 2 8,85 939.579.547 ------------------------------------------ (92.059.683 + 120.310.094)/2 7,80 621.415.741 --------------------------------------- (67.211.298 + 92.059.683)/2 1,81 121.928.101 ------------------------------------- 67.211.298
 34. 34. Karlılık Oranları  Aktif Karlılığı: Bu oran dönem net karının aktif toplamına oranlanması şeklinde bulunur. Aktiflerin ne ölçüde etkin kullanıldığını gösterir.
 35. 35. 6) GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 37 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 BRÜT KAR MARJI (Brüt Kar / Net Satışlar) 0,21 242.905.280 / 1.182.484.827 0,29 250.426.447 / 871.842.188 0,24 38.961.138 / 160.889.239 FAALİYET KAR MARJI (Faaliyet Karı / Net Satışlar) 0,12 140.034.988 / 1.182.484.827 0,20 170.396.853 / 871.842.188 0,12 19.289.399 / 160.889.239 NET KAR MARJI (Net Kar / Net Satışlar) 0,11 131.907.660 / 1.182.484.827 0,21 183.953.367 / 871.842.188 0,08 13.456.360 / 160.889.239 AKTİF KAR MARJI (Net Kar / Aktif) 0,09 131.907.660 / 1.427.566.651 0,15 183.953.367 / 1.224.791.667 0,01 13.456.360 / 944.769.329 ÖZSERMAYE KAR MARJI (Net Kar / Özkaynak) 0,13 131.907.660 / 997.842.272 0,23 183.953.367 / 797.974.827 0,02 13.456.360 / 615.423.055
 36. 36. Öz Sermaye Karlılığı  Dönem net karının öz sermayeye oranlanması şeklinde bulunur. Sermayenin parasal verimliliğini ifade eder.
 37. 37. 6) GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 39 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 BRÜT KAR MARJI (Brüt Kar / Net Satışlar) 0,21 242.905.280 / 1.182.484.827 0,29 250.426.447 / 871.842.188 0,24 38.961.138 / 160.889.239 FAALİYET KAR MARJI (Faaliyet Karı / Net Satışlar) 0,12 140.034.988 / 1.182.484.827 0,20 170.396.853 / 871.842.188 0,12 19.289.399 / 160.889.239 NET KAR MARJI (Net Kar / Net Satışlar) 0,11 131.907.660 / 1.182.484.827 0,21 183.953.367 / 871.842.188 0,08 13.456.360 / 160.889.239 AKTİF KAR MARJI (Net Kar / Aktif) 0,09 131.907.660 / 1.427.566.651 0,15 183.953.367 / 1.224.791.667 0,01 13.456.360 / 944.769.329 ÖZSERMAYE KAR MARJI (Net Kar / Özkaynak) 0,13 131.907.660 / 997.842.272 0,23 183.953.367 / 797.974.827 0,02 13.456.360 / 615.423.055
 38. 38. Faaliyet Karlılığı  Bu oran faaliyet karının net satışlara oranlanması şeklinde bulunur. Faaliyet karı işletmelerin performans ölçümlerinde esas alınan kardır.
 39. 39. 6) GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 41 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 BRÜT KAR MARJI (Brüt Kar / Net Satışlar) 0,21 242.905.280 / 1.182.484.827 0,29 250.426.447 / 871.842.188 0,24 38.961.138 / 160.889.239 FAALİYET KAR MARJI (Faaliyet Karı / Net Satışlar) 0,12 140.034.988 / 1.182.484.827 0,20 170.396.853 / 871.842.188 0,12 19.289.399 / 160.889.239 NET KAR MARJI (Net Kar / Net Satışlar) 0,11 131.907.660 / 1.182.484.827 0,21 183.953.367 / 871.842.188 0,08 13.456.360 / 160.889.239 AKTİF KAR MARJI (Net Kar / Aktif) 0,09 131.907.660 / 1.427.566.651 0,15 183.953.367 / 1.224.791.667 0,01 13.456.360 / 944.769.329 ÖZSERMAYE KAR MARJI (Net Kar / Özkaynak) 0,13 131.907.660 / 997.842.272 0,23 183.953.367 / 797.974.827 0,02 13.456.360 / 615.423.055
 40. 40. Net Karlılık Oranı  Bu oran, dönem net karının net satışlara oranlanması şeklinde bulunur. İşletmelerin verimliliği hakkında bilgi vermektedir.
 41. 41. 6) GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 43 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 BRÜT KAR MARJI (Brüt Kar / Net Satışlar) 0,21 242.905.280 / 1.182.484.827 0,29 250.426.447 / 871.842.188 0,24 38.961.138 / 160.889.239 FAALİYET KAR MARJI (Faaliyet Karı / Net Satışlar) 0,12 140.034.988 / 1.182.484.827 0,20 170.396.853 / 871.842.188 0,12 19.289.399 / 160.889.239 NET KAR MARJI (Net Kar / Net Satışlar) 0,11 131.907.660 / 1.182.484.827 0,21 183.953.367 / 871.842.188 0,08 13.456.360 / 160.889.239 AKTİF KAR MARJI (Net Kar / Aktif) 0,09 131.907.660 / 1.427.566.651 0,15 183.953.367 / 1.224.791.667 0,01 13.456.360 / 944.769.329 ÖZSERMAYE KAR MARJI (Net Kar / Özkaynak) 0,13 131.907.660 / 997.842.272 0,23 183.953.367 / 797.974.827 0,02 13.456.360 / 615.423.055
 42. 42. 5) SERMAYE – GELİR TABLOSU BAĞINTISININ ANALİZİ 44 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 SATICILARIN TANIDIĞI ORTALAMA VADE (Satıcılarx365 / Satışların Maliyeti) 58,23 (149.897.119*365) / 939.579.547 51,81 (88.213.109*365) / 621.415.741 143,87 (48.059.675*365) / 121.928.101 ÖZSERMAYE DEVİR HIZI (Satışlar / Özsermaye ) 1,19 1.182.484.827 / 997.842.272 1,09 871.842.188 / 797.974.827 0,26 160.889.239 / 615.423.055 VERGİ SONRA MALİ RANTABİLİTE (Vergi Sonrası Kar / Özsermaye) 0,13 131.907.660 / 997.842.272 0,23 183.953.367 / 797.974.827 0,02 13.456.360 / 615.423.055 VERGİ ÖNCESİ MALİ RANTABİLİTE (Vergi Öncesi Kar / Özsermaye) 0,14 141.261.427 / 997.842.272 0,27 216.424.944 / 797.974.827 0,03 17.915.796 / 615.423.055 İKTİSADİ RANTABİLİTE Vergi Öncesi Kar + Finansal Gider -------------------------------------------- Kaynak Toplamı 0,14 141.261.427 + 53.832.371 ----------------------------- 1.427.566.651 0,23 216.424.944 + 60.819.942 ----------------------------- 1.224.791.667 0,03 17.915.796 + 10.576.884 ----------------------------- 944.769.329 BORÇTAN YARARLANMA ORANI (VÖ Mali Rantabilite / İktisadi Rantabilite) 1,04 0,14 / 0,14 1,20 0,27 / 0,23 0,97 0,03 / 0,03
 43. 43. Başabaş Analizi  Başabaş analizinde yararlanılan temel tablo gelir tablosudur.  Faaliyet başabaş analizi, satış geliri, maliyet ve kar arasındaki ilişkileri inceleyen analitik bir yöntemdir.  Faaliyet başabaş noktası, toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eşit olduğu noktadır.
 44. 44. Finansman ve Faaliyet Kaldıracı Analizi  Finansman kaldıracı, işletmenin borçlanma yoluyla elde ettiği kaynaklardan ne ölçüde fayda sağladığını analiz eder.
 45. 45. Faaliyet Kaldıracı  Faaliyet kaldıracı, kısa süreli analiz tekniği olarak en belirgin şekilde sabit giderleri yüksek olan faaliyet kollarında kullanılır.  Bir işletmenin belirli bir üretim düzeyindeki faaliyet kaldıracı derecesi; faiz ve vergiden önceki kârdaki yüzdesel değişmenin (FVÖK), satış tutarındaki göreli değişmeye bölünmesi yoluyla bulunur.
 46. 46.  Kimi zaman borçlanmanın maliyeti daha düşüktür.  Bu tür durumlarda borç kullanımı arttıkça sermayenin maliyeti de azalır. Borç kullanılarak sermayenin maliyetinin düşürülmesine ve özsermayenin karının artırılmasına finansal kaldıraç denir.  Borç kullanım miktarının hisse başına karı etkilemesi durumuna finansal kaldıraç derecesi denir.
 47. 47. X A.Ş’nin sattığı Q malı 50.000br, satış fiyatı 45 TL, değişken giderler 16 TL ve sabit giderler 280.000 TL’dir. X A.Ş’nin yıllık faiz ödemesi 120.000 TL ise firmanın finansal kaldıraç derecesi nedir?
 48. 48. Q(P-V) - F FKD = -------------------- Q(P-V) - F - I 50.000(45-16) - 280.000 FKD = ----------------------------------------------- = 1.114 50.000(45-16) - 280.000 - 120.000 *** Şirketin FVÖK’sı %10 değişirse, hisse başına karlar %11,14 oranında değişmektedir.

×