Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bukulatihanict la1

258 views

Published on

Latihan topikal 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bukulatihanict la1

 1. 1. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad SMK DATUK PANGLIMA ABDULLAH PETI SURAT 114, 91308 SEMPORNA SABAH BUKU LATIHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI NAMA : NO. KP: TINGKATAN: GURU MATAPELAJARAN: PUAN BAZLIN BINTI AHMAD INDEKS
 2. 2. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad BIL TARIKH SUBTOPIK TANDA TANGAN KOMEN 1 Pengenalan kepada TMK 10/10 2 TMK Dalam Kehidupan Seharian 10/10 3 Evolusi Komputer 10/10 4 Sistem berkomputer dan sistem tidak berkomputer 14/14 5 Kesan TMK kepada masyarakat 12/12 6 Etika komputer dan isu undang-undang 10/10 7 Kebersendirian (privasi) 10/10 8 Peranti Biometrik 12/12 9 Kesan Kandungan Kontroversi 10/10 10 Proses penapisan kandungan kontroversi 12/12 11 Undang-undang Siber 10/10 12 Jenayah Komputer 16/16 13 Ancaman Komputer 10/10 14 Langkah-langkah keselamatan komputer 10/10
 3. 3. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 15 Undang-undang harta intelek 10/10 BAB 1: TMK dan Masyarakat Pengenalan kepada TMK ARAHAN: Jawab semua soalan. Taipkan jawapan anda di ruangan jawapan yang disediakan.
 4. 4. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Soalan Aneka Pilihan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih dan tulis jawapan yang betul sama ada A, B,C atau D . 1. Apakah yang dimaksudkan dengan maklumat? A. Maklumat hanya diperolehi melalui pembacaan B. Maklumat mungkin diperoleh dari pelbagai bentuk seperti artikel dan carta C. Pengetahuan tidak boleh diperolehi menerusi pengalaman atau penyelidikan D. Pesanan yang diterima melalui lambang dan simbol tidak dikatakan sebagai maklumat JAWAPAN: 2. Susun komponen di bawah berdasarkan kepada perkembangan teknologi. I. Transistor II. Litar bersepadu III. Komputer riba IV.Tiub vakum A. I,II,III, IV B. I,III,II,IV C. IV,I,II,III D. IV,I,III,II
 5. 5. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad JAWAPAN: 3. Internet menyediakan perkhidmatan mendapatkan maklumat dengan cepat, interaktif,kebolehcapaian dan kepelbagaian. Melalui internet, komunikasi dan maklumat boleh didapati secara ………………………………….. A. Tanpa sempadan B. Cepat C. Mahal D. Sukar JAWAPAN: 4. Menggunakan internet adalah ………………………………….. berbanding menggunakan cara komunikasi yang lain seperti telefon, pos atau perkhidamatan penghantaran. A. Lebih mahal B. Kos efektif C. Lebih cepat D. Kos tinggi JAWAPAN: 5. Apakah teknologi maklumat dan komunikasi? A. Gabungan perkataan, huruf atau pesanan dan pertukaran pendapat menerusi persidangan B. Termasuk semua komunikasi atau kemudahan aplikasi seperti radio, telefon mudah alih, komputer, perisian dan seumpamanya, serta pelbagai kemudahan dan aplikasi seiring dengannya.
 6. 6. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad C. Teknikal bermaksud manusia menggunakannya untuk memperbaiki keadaan sekelilingnya. Ia juga adalah pengetahuan dalam menggunakan perkakasan dan mesin untuk melakukan tugas-tugasnya dengan efisien. D. Sebarang komunikasi dan kemudahan aplikasi berasaskan komputer. JAWAPAN: TMK Dalam Kehidupan Seharian 6. Pelanggan mendapat faedah dari perbankan elektronik dalam konteks: I. Tawaran perkhidmatan 24 jam II. Pemindahan tabung secara elektronik III. Deposit tunai elektronik IV.Aplikasi pinjaman elektronik A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV JAWAPAN: 7. Kontroversi isi kandungan laman web boleh menyebabkan gangguan ke atas keamanan masyarakat. Yang manakah berikut boleh mengawal daripada berlakunya isu demikian?
 7. 7. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad I. Pasang antivirus II. Gunakan senarai perkataan terlarang atau yang tidak menyenangkan III. Gunakan perisian penapisan IV.Nilai kandungan laman web A. I dan III B. I, II dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV JAWAPAN: 8. Beberapa aspek telah dikira sebagai kelebihan daripada sistem perkomputeran. Antaranya adalah: I. Masa II. Keuntungan III. Produktiviti IV.Peluang pekerjaan A. I dan III B. I dan IV C. I, II dan III D. I, III dan IV JAWAPAN:
 8. 8. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 9. Apakah teknologi maklumat dan komunikasi? JAWAPAN: Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan maklumat menggunakan komputer, peranti dan perisisan bagi tujuan menukar, mengawal, memproses, menghubung dan menghasilkan maklumat. 10. Pelanggan mendapat faedah dari perbankan elektronik. Nyatakan tiga faedah tersebut. JAWAPAN: i. ii. iii. Evolusi Komputer 11. Bina peta pemikiran i-THINK untuk menerangkan evolusi komputer secara ringkas.
 9. 9. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 10. 10. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Sistem berkomputer dan sistem tidak berkomputer 12. Nyatakan kegunaan TMK dalam kehidupan seharian dengan menggunakan peta pemikiran i-THINK.
 11. 11. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 13. Cuba anda membanding beza di antara sistem berkomputer dengan sistem yang tidak berkomputer dalam aktiviti perbankan. AKTIVITI PERBANKAN SISTEM BERKOMPUTER SISTEM TIDAK BERKOMPUTER
 12. 12. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Kesan TMK kepada masyarakat 14. Nyatakan kesan TMK kepada masyarakat dalam bentuk peta pemikiran i-THINK.
 13. 13. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Etika komputer dan isu undang-undang
 14. 14. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 15. Nyatakan perbezaan di antara etika dengan undang-undang. ETIKA UNDANG-UNDANG Kebersendirian (privasi) 16. Sarfa mempunyai hak terhadap data atau maklumat yang menjadi hak miliknya. Bagaimanakah cara Sarfa boleh melindungi kebersendirian (privasi)nya? Nyatakan jawapan anda dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 15. 15. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Peranti Biometrik 17. Syarikat Magma Bestari bercadang untuk menggunakan teknologi pembuktian dan pengesahan menggunakan peranti biometrik kepada kaki tangan syarikat itu bagi membuktikan pengenalan diri mereka. Sebagai pengurus operasi anda ditugaskan untuk mengenalpasti peranti biometrik yang akan digunakan. Nyatakan beberapa pilihan peranti biometrik yang sesuai dalam bentuk peta pemikiran i-THINK.
 16. 16. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 17. 17. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Kesan Kandungan Kontroversi 18. Nyatakan kesan kandungan kontroversi kepada masyarakat dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 18. 18. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 19. 19. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Proses penapisan kandungan kontroversi 19. Jelaskan proses penapisan bagi mengawal capaian terhadap kandungan kontroversi dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 20. 20. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Undang-undang Siber 20. Jelaskan keperluan undang-undang siber secara ringkas dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 21. 21. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 22. 22. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Jenayah Komputer 21. Jenayah penipuan melalui komputer semakin berleluasa dewasa ini. Jelaskan jenis-jenis jenayah komputer yang kamu tahu dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 23. 23. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 24. 24. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Ancaman Komputer 22. Nyatakan perbezaan ancaman terhadap keselamatan komputer dengan memberikan contoh-contohnya sekali dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 25. 25. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Langkah-langkah keselamatan komputer
 26. 26. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 23. Sebagai pengguna yang bijak anda perlu memilih langkah keselamatan yang sesuai bagi mengatasi ancaman komputer yang telah dikenalpasti. Nyatakan prosedur yang betul bagi i) salinan data
 27. 27. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad ii) kriptografii
 28. 28. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 29. 29. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad iii) anti virus
 30. 30. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 31. 31. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad iv) anti spyware
 32. 32. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad v) tembok api
 33. 33. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 34. 34. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad vi) aspek kemanusiaan. ASPEK KEMANUSIAN
 35. 35. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 24. Berikan definisi keselamatan komputer dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 36. 36. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad 25. Nyatakan definisi ancaman komputer dalam bentuk peta pemikiran i-THINK yang sesuai.
 37. 37. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad
 38. 38. BUKU LATIHAN ICT Cikgu Bazlin Ahmad Undang-undang harta intelek 26. Mengapakah undang-undang harta intelek perlu diketahui oleh pemilik perniagaan? Jawapan:

×