Successfully reported this slideshow.
Цахим тест нүүр                                 Цахим тест          Сургууль         ...
Цахим тест нүүрест   Хичээлийн нэр           Математик   Хичээлийн сэдэв   Тэгшитгэл ба тэгшитгэлийн систе...
tsest1                                        Цахим тест              ...
tsest1 Хувилбар -2  бодлого 1       x4 - 8x2 - 9 = 0 тэгшитгэлийг бод.             a.-1;1       ...
tsest1Хуудас 5
tsest1 Цахим тестариултын хуудас             4           5      6             с ...
tsest1с. 3;-3        d  . 3;-3;1;-1с.2;0;-1        d. -2;0;1тэгшитгэлийг бод. ;-3       d  . 3;-...
tsest1Хуудас 8
tsest1Хуудас 9
tsest1Хуудас 10
tsest1Хуудас 11
tsest1Хуудас 12
tsest1Хуудас 13
tsest1Хуудас 14
dun                       Цахим тестийн үнэлгээСургууль   БЗЦ          Нэр       ...
dunХуудас 16
dunстийн үнэлгээ    Эрдэнэ-Оюун     Математик  Тэгшитгэлийн систем Хувилбар -2            Хувилбар -...
dunХуудас 18
dunХуудас 19
dunХуудас 20
dunХуудас 21
dunХуудас 22
dunХуудас 23
dunХуудас 24
dunХуудас 25
dunХуудас 26
нүүр 2                           Цахим тест Сургууль        Баянүрх цогцолбор сургууль Ан...
нүүр 2тест    Хичээлийн нэр      Математик    Хичээлийн сэдэв      Функц    Огноо           ...
tsest2                              Цахим тест                        ...
tsest2Хуудас 30
tsest2Хуудас 31
tsest2хим тестХариултын хуудас          5           6              7          b ...
tsest2Хуудас 33
tsest2Хуудас 34
tsest2Хуудас 35
tsest2Хуудас 36
tsest2Хуудас 37
tsest2Хуудас 38
tsest2Хуудас 39
tsest2Хуудас 40
tsest2Хуудас 41
tsest2Хуудас 42
tsest2Хуудас 43
tsest2Хуудас 44
tsest2Хуудас 45
tsest2Хуудас 46
dun2                       Цахим тестийн үнэлгээСургууль   БЗЦ          Нэр      ...
dun2Хуудас 48
dun2стийн үнэлгээ        Эрдэнэ-Оюун         Математик          Функц Хувилбар -2        ...
dun2Хуудас 50
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

цахим тест эрдэнэ оюун

2,825 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест эрдэнэ оюун

 1. 1. Цахим тест нүүр Цахим тест          Сургууль          Баянүрх цогцолбор  сургууль          Анги, бүлэг 9А анги        Сурагчдын нэр          Шалгалтын хувилбар сонгох          Бөглөж дуусаад СТL+S дараарай. Хуудас 1
 2. 2. Цахим тест нүүрест Хичээлийн нэр  Математик Хичээлийн сэдэв  Тэгшитгэл ба тэгшитгэлийн систем Огноо         Хувилбар ­2  Хуудас 2
 3. 3. tsest1 Цахим тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 хариулт c d c хувилбар -1 бодлого 1 x4 - 8x2 - 9 = 0 тэгшитгэлийг бод. a.-1;1 в. 1;3 с. 3;-3 d . 3; Бодлого 2 .x3 + x2 - 2x = 0 тэгшитгэлийг бод. a.-1;2 в. -2;1 с.2;0;-1 d. -2;0;1 Бодлого 3 (x 2 + 4x +1)(x 2 + 4x +5) = - 4 тэгшитгэлийг бод. a.-1;1 в. 1;3 с. 3;-3 d . 3;-3;1;-1 Бодлого 4 a.(2;3)(-2;3) в.(2;3)(-2; 3)(2;-3)(-2; - 3) с..(2; - 2)( 3; - 3) d.. (2; -2)(- 2; 2)(3;- 3)(- 3;3)Бодлого 5 A (2;1;5 ), B(-1;3), C(1;2), D(2;3;5) Цахим тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 хариулт с а d Хуудас 3
 4. 4. tsest1 Хувилбар -2 бодлого 1 x4 - 8x2 - 9 = 0 тэгшитгэлийг бод. a.-1;1 в. 1;3 с. 3;-3 d . 3;-3;1;-1 Бодлого 2 .x3 + x2 - 2x = 0 тэгшитгэлийг бод. a.-1;2 в. -2;1 с.2;0;-1 d. -2;0;1 Бодлого 3 (x 2 + 4x +1)(x 2 + 4x +5) = - 4 тэгшитгэлийг бод. a.-1;1 в. 1;3 с. 3;-3 d . 3;-3;1;-1 Бодлого 4 a.(2;3)(-2;3) в.(2;3)(-2; 3)(2;-3)(-2; - 3) с..(2; - 2)( 3; - 3) d.. (2; -2)(- 2; 2)(3;- 3)(- 3;3)Бодлого 5 a.(2;3)(-2;3) в.(2;3)(-2; 3)(2;-3)(-2; - 3) с..(2; - 2)( 3; - 3) Хуудас 4
 5. 5. tsest1Хуудас 5
 6. 6. tsest1 Цахим тестариултын хуудас 4 5 6 с b с. 3;-3 d . 3;-3;1;-1с.2;0;-1 d. -2;0;1тэгшитгэлийг бод.;-3 d . 3;-3;1;-13) d.. (2; -2)(- 2; 2)(3;- 3)(- 3;3), B(-1;3), C(1;2), D(2;3;5) Цахим тестариултын хуудас 4 5 с Хуудас 6
 7. 7. tsest1с. 3;-3 d . 3;-3;1;-1с.2;0;-1 d. -2;0;1тэгшитгэлийг бод. ;-3 d . 3;-3;1;-1; - 2)( 3; - 3) d.. (2; -2)(- 2; 2)(3;- 3)(- 3;3)2;3)(-2; 3)(2;-3)(-2; - 3) с..(2; - 2)( 3; - 3) d.. (2; -2)(- 2; 2)(3;- 3)(- 3;3) Хуудас 7
 8. 8. tsest1Хуудас 8
 9. 9. tsest1Хуудас 9
 10. 10. tsest1Хуудас 10
 11. 11. tsest1Хуудас 11
 12. 12. tsest1Хуудас 12
 13. 13. tsest1Хуудас 13
 14. 14. tsest1Хуудас 14
 15. 15. dun Цахим тестийн үнэлгээСургууль БЗЦ Нэр Эрдэнэ-ОюунАнги 9 Хичээлийн нэр МатематикБүлэг а Хичээлийн сэдэв Тэгшитгэлийн системҮнэлгээ гаргах хэсэг: Хувилбар -1 Хувилбар -2 Асуулт Оноо Хариулт Асуулт Оноо 1 3 зөв 1 2 3 зөв 2 3 3 зөв 3 4 3 зөв 4 5 3 зөв 5 6 6авах оноо 15 авах онооАвсан оноо 15 Авсан онооЗөв хариулт 5 Зөв хариултБуруу хариулт 0 Буруу хариултХувь 100.0 ХувьҮсгэн үнэлгээ A Үсгэн үнэлгээ Хуудас 15
 16. 16. dunХуудас 16
 17. 17. dunстийн үнэлгээ Эрдэнэ-Оюун Математик Тэгшитгэлийн систем Хувилбар -2 Хувилбар -3 Хариулт Асуулт Оноо Хариулт буруу 1 буруу буруу 2 буруу буруу 3 буруу буруу 4 буруу буруу 5 буруу 6 15 авах оноо 15 0 Авсан оноо 0 0 Зөв хариулт 0 5 Буруу хариулт 5 0.0 Хувь 0.0 F Үсгэн үнэлгээ F Хуудас 17
 18. 18. dunХуудас 18
 19. 19. dunХуудас 19
 20. 20. dunХуудас 20
 21. 21. dunХуудас 21
 22. 22. dunХуудас 22
 23. 23. dunХуудас 23
 24. 24. dunХуудас 24
 25. 25. dunХуудас 25
 26. 26. dunХуудас 26
 27. 27. нүүр 2 Цахим тест Сургууль Баянүрх цогцолбор сургууль Анги, бүлэг 7г ангиСурагчдын нэрШалгалтын хувилбар сонгох Бөглөж дуусаад СТL+S дараарай. Хуудас 27
 28. 28. нүүр 2тест Хичээлийн нэр Математик Хичээлийн сэдэв Функц Огноо         Хувилбар ­2  Хуудас 28
 29. 29. tsest2 Цахим тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 хариулт c a a a хувилбар -1 Асуулт 1 Алдааг ол. а. Тухайн асуудлын мөн чанараас хамаарч янз бүрийн утга авч болдог х b. Хувьсагч х-ийн авч болох бүх утгыг функцийн утгын муж гэнэ. c.x ба y-ийн функцэн хамаарлыг графикаар харуулсан байвал Асуулт 2 Хувьсах хэмжигдэхүүнийг ялга. a. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүний тоо b . жил бүрийн сарын тоо c.Дөрвөн өнцөгтийн талын тооАсуулт3 Дараах хамаарлын томъёог бич, 1. Шууд пропорцианаль хамаарал y=ax+b Асуулт 4 Дараах хэмжигдэхүүнүүд ямар хамааралтай байна вэ? 1.Элсэн чихрийн үнэ,түүний үнэ a.шууд 2.Квадратын периметр,түүний талын урт b. УрвууАсуулт 5Дараах функцүүдийн аль нь шугаман функц вэ? a.y=x(3+2x) b.y=7x+5 c.y=(x+4)/2Асуулт 6 y=-10x+b функцийн график b-ийн ямар утганд A(2;10) цэгийг дайрах вэ? a .- 98 b .10 c.30Асуулт 7 (2;- 3) цэгийг дайрсан бөгөөд өнцгийн коэффициент нь ½ байх шулууны тэгшитгэлийг бич. a.y=x-2y b.2x-y=1/2 c.2x+3y=8 d.x+2y=1/2 e.энд байхгүй. Хуудас 29
 30. 30. tsest2Хуудас 30
 31. 31. tsest2Хуудас 31
 32. 32. tsest2хим тестХариултын хуудас 5 6 7 b c aз бүрийн утга авч болдог хэмжигдэхүүнийг тогтмол хэмжигдэхүүн гэнэ.ийн утгын муж гэнэ. руулсан байвал функцийг хүснэгтээр өгчээ гэж үздэг. y=ax- b ууны тэгшитгэлийг бич. Хуудас 32
 33. 33. tsest2Хуудас 33
 34. 34. tsest2Хуудас 34
 35. 35. tsest2Хуудас 35
 36. 36. tsest2Хуудас 36
 37. 37. tsest2Хуудас 37
 38. 38. tsest2Хуудас 38
 39. 39. tsest2Хуудас 39
 40. 40. tsest2Хуудас 40
 41. 41. tsest2Хуудас 41
 42. 42. tsest2Хуудас 42
 43. 43. tsest2Хуудас 43
 44. 44. tsest2Хуудас 44
 45. 45. tsest2Хуудас 45
 46. 46. tsest2Хуудас 46
 47. 47. dun2 Цахим тестийн үнэлгээСургууль БЗЦ Нэр Эрдэнэ-ОюунАнги 7 Хичээлийн нэр МатематикБүлэг г Хичээлийн сэдэв ФункцҮнэлгээ гаргах хэсэг: Хувилбар -1 Хувилбар -2 Асуулт Оноо Хариулт Асуулт Оноо 1 1 зөв 1 2 1 зөв 2 3 1 зөв 3 4 1 зөв 4 5 1 зөв 5 6 1 зөв 6 7 1 зөв 7авах оноо 7 авах онооАвсан оноо 7 Авсан онооЗөв хариулт 7 Зөв хариултБуруу хариулт 0 Буруу хариултХувь 100.0 ХувьҮсгэн үнэлгээ A Үсгэн үнэлгээ Хуудас 47
 48. 48. dun2Хуудас 48
 49. 49. dun2стийн үнэлгээ Эрдэнэ-Оюун Математик Функц Хувилбар -2 Хувилбар -3 Хариулт Асуулт Оноо Хариулт буруу 1 буруу буруу 2 буруу буруу 3 буруу буруу 4 буруу буруу 5 буруу буруу 6 буруу буруу 7 буруу 7 авах оноо 7 0 Авсан оноо 0 0 Зөв хариулт 0 7 Буруу хариулт 7 0.0 Хувь 0.0 F Үсгэн үнэлгээ F Хуудас 49
 50. 50. dun2Хуудас 50

×