Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)       Intensive Learning Ses...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)           Intensive Lear...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Traffic managementforpolice(mon)

766 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traffic managementforpolice(mon)

 1. 1. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежмент 2007 оны 8 сарын 10 JICA-гийн Судалгааны баг2007 оны 8 сарын 10 1
 2. 2. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Агуулга1. Замын хөдөлгөөний менежментийн тухай2. Мэдээлэл цуглуулах ба хүндрэлүүдийг тодорхойлох3. Мэдээллийн дүн шинжилгээ4. Шийдвэрлэх арга замаа томъёолох5. Сайжруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх6. Үйл ажиллагаа болон үнэлгээ7. ЗТО ба аюулгүй байдал8. Дүгнэлт2007 оны 8 сарын 10 2
 3. 3. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy1. Замын хөдөлгөөний менежментийн тойм Замын хөдөлгөөний менежмент гэж юу вэ ? Замын хөдөлгөөний менежментийн онолын үндэс Замын хөдөлгөөний менежментийн үйл явц2007 оны 8 сарын 10 3
 4. 4. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежмент гэж юу вэ? Замын хөдөлгөөнийг улам үр ашигтай, улам аюулгүй болгох зорилго бүхий инженеринг, албадан хэрэгжүүлэх, мөн боловсролын цогц арга хэмжээ юм. Нэмэлт газар шаардагдахгүй. Шинээр зам тавих болон зам өргөтгөхөөс хавьгүй бага зардал гардаг. Богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой. Бодит болон үйл ажиллагааны арга хэмжээнүүд.2007 оны 8 сарын 10 4
 5. 5. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний менежментийн зорилтууд Ерөнхий зорилтууд:  Замын хөдөлгөөнийг улам боловсронгуй болгох.  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах  Хорт утаа ялгаруулалтыг бууруулах Тусгайлсан зорилтууд:  Нийтийн тээврийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх  Механикжаагүй тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх (Non – motorized transport NMT)  Хувийн унааны хэрэглээг хязгаарлах2007 оны 8 сарын 10 5
 6. 6. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний менежментийг хэрэгжүүлэх нөхцөл үндэс Өсөн нэмэгдэж буй хөдөлгөөний хэрэгцээг зам нь хангаж чадахааргүй болсон Хөрөнгийн эх үүсвэр байгаа ч шинэ зам тавих боломжгүй Шинэ хандлага:  Нийтийн тээврийг сайжруулах  Зорчих хэрэгцээний эрчимт менежмент  Байгаа замынхаа орон зайнд хөдөлгөөн зохицуулах арга хэрэгсэл ашиглан замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 2007 оны 8 сарын 10 6
 7. 7. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежментийн үйл явц Замын хөдөлгөөний хүндрэлүүдийг тодорхойлох Мониторинг ба Мэдээлэл тохиргоо эсвэл арга цуглуулах хэмжээг зохицуулах Замын сүлжээгээр зорчигч ба ачааны аюулгүй, үр ашигтай урсгалыг хангах Мэдээллийг Арга шинжлэх, хэмжээнүүд шийдэл олох хэрэгжүүлэх Олон нийтэд мэдээлэл түгээх Холбогдох Сайжруулах талуудтай зөвлөх ажлын өртгийг тооцох Хөрөнгө2007 оны 8 сарын 10 төвлөрүүлэх 7
 8. 8. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 2. Мэдээлэл цуглуулах ба хүндрэлүүдийг тодорхойлох Хүндрэлтэй хэсгүүд болон тэдгээрийн байршлыг тодорхойлох (замын түгжрэл). Замын хөдөлгөөний судалгаа2007 оны 8 сарын 10 8
 9. 9. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын түгжрэл Замын түгжрэл ямар нөхцөлд үүсэх вэ: Хэрэгцээ > Хүчин чадал Хэрэгцээ хүчин чадлаас маш бага хэмжээгээр давсан ч энэ нь асар том түгжрэл үүсгэх боломжтой Замын түгжрэл Бангкок,Тайланд2007 оны 8 сарын 10 9
 10. 10. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гол цэгүүд Замын бодит болон ашигтай хүчин чадал бууран, замын түгжрэл эхэлдэг байршлууд  Замын уулзвар / аюулгүйн тойрог  Замын нарийссан хэсгүүд  Зам дагуу тээврийн хэрэгсэл тавих  Автобусны зогсоол  Нэвтрэх хэсэг хязгаарлагдсан газрууд2007 оны 8 сарын 10 10
 11. 11. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний судалгаа Зорилго: Замын хөдөлгөөний хүндрэлтэй асуудлуудыг тодорхойлж, тэдгээрийг шийдвэрлэх аргачлалыг томьёолоход шаардлагатай тоон мэдээлэл цуглуулах. Судалгааны төрлүүд:  Уулзвар дээр эргэх хөдөлгөөний тооллого  Уулзварын иж бүрэн судалгаа  Замын гэрлэн дохионы ажиллагааны судалгаа  Авто ослын судалгаа  Зорчих хугацааны судалгаа2007 оны 8 сарын 10 11
 12. 12. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Уулзвар дээр эргэх хөдөлгөөний тооллого Уулзварын хүчин чадлын талаар дүн шинжилгээ хийхэд үндсэн мэдээлэл болно Оргил үед тоологдсон нийт автомашины тоог суудлын автомашины нэгжид шилжүүлж тоолох2007 оны 8 сарын 10 12
 13. 13. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Зорчих хугацааны судалгаа Судалж буй чиглэлийн хүндрэлтэй ба зорчих хурд саардаг хэсгүүдийг олж тодорхойлох Судалж буй чиглэлээр судалгааны тээврийн хэрэгсэл хэд хэдэн удаа зорчиж, зогссон хэсгүүдэд хугацааг тэмдэглэх Хугацаа-Зайны график Зорчих хурдын график2007 оны 8 сарын 10 13
 14. 14. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 3. Мэдээллийн дүн шинжилгээ Уулзварын хүчин чадлын дүн шинжилгээ Хөдөлгөөний урсгалын загварчлал Замын хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийх компьютерын программ хангамж2007 оны 8 сарын 10 14
 15. 15. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Уулзварын хүчин чадлын дүн шинжилгээ Уулзвар дээрх хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийх дараалал Хөдөлгөөний гол чиглэлийг тогтоох ба уулзварын ерөнхий байдал Гэрлэн дохиотой болон дохиогүй уулзварын аль алинд нь тохирно.2007 оны 8 сарын 10 15
 16. 16. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyУулзварын нэвтрүүлэх хүчин чадлын дүн шинжилгээ Өгөгдөл мэдээлэл:  Чиглэл тус бүрийн хөдөлгөөний эрчим  Эгнээний өргөн ба хөдөлгөөний хуваарилалт  Гэрлэн дохионы хугацааны тохиргоо (зөвхөн гэрэл дохиотой уулзварын зохицуулалтыг шинжлэхэд) Шинжилгээний үр дүн:  Хөдөлгөөн бүрийн болон уулзварын ерөнхий [хүчин чадал] / [хангамшилийн хувь] харьцаа  Голлох урсгалууд2007 оны 8 сарын 10 16
 17. 17. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Уулзварын хүчин чадлын дүн шинжилгээний жишээҮдээс хойш оргил цагийн хөдөлгөөний эрчим Эгнээний өргөн ба хуваарилалт AM PM Max N-S V/S 0.32 0.33 Max E-W V/S 0.40 0.49 2007 оны 8 сарын 10 17 Y Value 0.72 0.83
 18. 18. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Хөдөлгөөний урсгалын загварчлалын программ Авто замын сүлжээг компьютерт оруулж, түүн дээр тээврийн хэрэгсэл тус бүрийн хөдөлгөөнийг загварчлах компьютерийн цогц программ юм. Төрөл бүрийн замын нөхцөл ба эрэлт хэрэгцээний үед авто замын сүлжээний ашиглалтын байдлыг хийсвэрээр туршина.2007 оны 8 сарын 10 18
 19. 19. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Оруулах шаардлагатай мэдээлэлүүд Холбоос (линк), төв цэг, сүлжээний хэлбэр:  Замын урт, огтлолцол, эгнээний хуваарилалт, гарц, нэмэлт эгнээ Уулзвар дээрх хөдөлгөөний зохицуулалт:  Гэрлэн дохиотой ба дохиогүй, мэдрэгч бүхий Хөдөлгөөний эрчим ба тээврийн хэрэгсэлийн үзүүлэлт:  Орох хөдөлгөөн, эргэх хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгсэлийн үзүүлэлт төрөл тус бүрээр2007 оны 8 сарын 10 19
 20. 20. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Загварчлалын үр дүн Замын хөдөлгөөний мэдээлэл:  Зорчилтын тоо, хөдөлгөөний эрчим, хугацааны алдагдал  Түгжрэлийн мэдээлэл (хамгийн их ба дундаж урт) Зорчигчийн мэдээлэл:  Хүн - км, хүн – зорчилт , хугацааны алдагдал / хүн Тээврийн хэрэгсэлийн мэдээлэл:  Хөдөлгөөний хугацаа, хугацааны алдагдал, түгжрэлийн хугацаа Эрчим хүч болон хүрээлэн байгаа орчин:  Түлш зарцуулалт, хорт утаа2007 оны 8 сарын 10 20
 21. 21. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын урсгалыг хөдөлгөөнжүүлэх2007 оны 8 сарын 10 21
 22. 22. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний урсгалын загварчлалыг ашиглах Замын хөдөлгөөнийг сайжруулах төрөл бүрийн арга хэмжээг өөр хооронд нь харьцуулах, үнэлгээ өгөх боломжтой:  Уулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулах  Гэрлэн дохиотой болгох / гэрлэн дохиог сайжруулах  Гүүрэн гарц  Замын хөдөлгөөний зохицуулалт (эгнээний хяналт, эргэхийг хориглох , зогсоолын хяналт, нэг чигийн хөдөлгөөн гэх мэт)  Нийтийн зорчигч тээврийг сайжруулах  Өндөр багтаамжтай нийтийн тээврийн хэрэгслийн эгнээ2007 оны 8 сарын 10 22
 23. 23. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Загварчлалын программ ашиглахын давуу тал Замын хөдөлгөөний менежментийн төрөл бүрийн арга хэмжээг хамгийн бага зардал ба хугацаанд харьцуулж үзэх боломжтой. Хамгийн үр дүнтэй хэд хэдэн арга хэмжээг тодорхойлж авна. Авто замын сүлжээ болон хөдөлгөөний байдлыг хөдөлгөөнт байдлаар дүрслэх боломжтой.2007 оны 8 сарын 10 23
 24. 24. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийх компьютерын программ хангамж Уулзвар / гол гудамж / сүлжээний ашиглалтын дүн шинжилгээний программ хангамж Олон төрлийн багц программуудыг ашиглах боломжтой: Highway capacity software SIG/CINEMA Passer II/III/IV TRANSYT- SYNCHRO 7F SIMTRAFFIC TSIS aaSIDRA2007 оны 8 сарын 10 24
 25. 25. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 4. Шийдвэрлэх арга замаа томъёолох Замын хөдөлгөөний менежментийн хэрэгслүүд:  Уулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулах  Гэрлэн дохио  Давуу эрхээр нэвтрэх дохио  Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ  Замын хөдөлгөөний эрэлт хэрэгцээний менежмент  Зогсоолын менежмент2007 оны 8 сарын 10 25
 26. 26. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежментийн хэрэгслүүд: Тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчийн урсгалыг зохицуулах олон төрлийн арга хэрэгсэл байдаг. Үндсэн зарчмууд:  Замын хөдөлгөөний урсгалыг хялбарчлах (хөдөлгөөний тоог бууруулах)  Зам хэрэглэгчдийг орон зай, цаг хугацааны хувьд салгаж зааглах  Аль болох олон тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхийн тулд хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (нийлүүлэх талын арга хэмжээ)  Замын хөдөлгөөний эрчмийг бууруулах зорилгоор түүнийг хязгаарлах (эрэлт хэрэгцээний талын арга хэмжээ)2007 оны 8 сарын 10 26
 27. 27. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний инженерингийн шийдэл“ Замын хөдөлгөөний инженеринг” гэж юу вэ?  Замын хөдөлгөөний инженеринг гэдэг нь тээврийн асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор инженерийн зарчмуудыг ашигладаг бөгөөд техник талын үндэслэлээс ангид тээврийн тогтолцооны хэрэглэгчдийн дадал зуршил, сэтгэхүйн талаарх мэдлэгийг хэрэглэдэг юм.2007 оны 8 сарын 10 27
 28. 28. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний инженерингийн арга хэмжээнүүдХөдөлгөөний Замын хэсэг Нэг чигийнтехникийнарга хэмжээ Ачааны автомашины хөдөлгөөнийг хориглох Хувьсах эгнээ Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ Уулзвар Хэлбэр дүрс өөрчлөх Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ Эргэхийг хориглох Гэрэл дохионы тохиргоог дахин хянах Сүүлийн үеийн гэрэл дохионы хяналт Бүсийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний Өргөн бүсээр хяналтын систем Хөдөлгөөний мэдээллийн систем 2007 оны 8 сарын 10 28
 29. 29. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyУулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулах Уулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчийн хөдөлгөөнийг зохицуулах Үндсэн зарчим  Уулзварын хэмжээг аль болох бага болгох  Уулзварын оролт гаралтыг 4 буюу түүнээс цөөн байлгах  Уулзварын оролт гаралтын өнцгийг 90 градус орчим байлгах  Шаардлагатай бол зүүн гар тийш эргэх нэмэлт эгнээ байгуулах  Явган зорчигчын зогсох хэсгийг байгуулах2007 оны 8 сарын 10 29
 30. 30. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyУулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулсан жишээ Өмнө Дараа 2007 оны 8 сарын 10 30
 31. 31. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – гэрлэн дохионы хэрэгцээ Гэрлэн дохионы хэрэгцээ гэдэг нь тухайн уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах шаардлагатай эсэхийг тогтоох явдал юм. Нөлөөлөх хүчин зүйлс: Хөдөлгөөний эрчим Ойролцоох барилга байгууламж Зүүн гар тийш эргэх хөдөлгөөний эрчим Зам тээврийн осол Явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчим V/C харьцаа2007 оны 8 сарын 10 31
 32. 32. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – үндсэн үзүүлэлтЦикл ( 1 циклийн үргэлжлэх хугацаа, секундээр)Хуваалт (1 циклийн хугацаатай ногоон гэрлийнхугацааг харьцуулсан харьцаа, %)Нөхөлт (ижил циклтэй 2 гэрлэн дохионы хоорондынхугацааны зөрүү, секунд эсвэл %-иар)2007 оны 8 сарын 10 32
 33. 33. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – хяналтын төрөлЗэрэглэл Төрөл Технологи Өртөг Ашиглалт/ арчлалтТусгаарлагдсан Тогтмол Хялбар Бага Амарханзам хугацаатай Хоногийн тохиргоотой Бодит байдлынГол ЗохицуулалттайБүсийн Мэдрэмтгий Дасан зохицох хэцүү Өндөр Хэцүү2007 оны 8 сарын 10 33
 34. 34. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – удирдлага Төв гудамжний дагуух гэрлэн дохионуудыг нэгдсэн удирдлагатай болгож, замын хөдөлгөөний урсгалыг дээд түвшинд байлгаж, хоцрогдолыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах боломжтой. Нэгдсэн удирдлагагүй г/дохио Нэгдсэн удирдлагатай г/дохио БогиноссонХугацаа зорчих хугацаа хугацаа Зай Зай Г/дохио 2007 оны 8 сарын 10 34
 35. 35. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – хяналтын хэлбэрТогтмол тохиргоотой Хоногийн тохиргоотой Бодит байдлын Зохицуулалттай Замын хөдөлгөөний нэгдсэн хяналт Замын хөдөлгөөний байдалд мэдрэмтгий / тохируулагддаг2007 оны 8 сарын 10 35
 36. 36. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – энгийн зохицуулалт Энгийн зохицуулалт яагаад үр ашиг багатай вэ?  Буруу мэдрэмж дээр үндэслэгддэг - Нийт нэвтрүүлэлтийг ихэсгэхийн оронд зогсолтыг багасгадаг  Зөвхөн хөдөлгөөн багатай замд үр дүнтэй Бүрэн ба баран бүрэн ханасан хөдөлгөөнд үр дүнгүй  Тухайн байршилд л хамгийн тохиромжтой байдаг Сүлжээний хэмжээнд тохироогүй  Ядрах, анхаарал сарних - Хүний хүчин зүйл2007 оны 8 сарын 10 36
 37. 37. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – урт цикл Хэрэв циклийн хугацааг 2 дахин уртасгавал хөдөлгөөний эрчим өөрчлөгдөөгүй ч дундаж хоцролт 2 дахин нэмэгдэнэ.2007 оны 8 сарын 10 37
 38. 38. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Баг – бүлэг тээврийн хэрэгсэл Энгийн зохицуулалтаар бол зохицуулагч нь ойртон ирж буй тээврийн хэрэгслийг хүлээдэг – буруу арга!2007 оны 8 сарын 10 38
 39. 39. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Багийн үзүүлэлт Ногоон гэрэл бүрэн ашиглагдаагүй бол тухайн хугацаа нь үр ашиггүй хугацаа болдог Урт циклээр бүтээмж буурдаг2007 оны 8 сарын 10 39
 40. 40. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Давуу эрхээр нэтрэх гэрлэн дохио Улаан дохионы хугацааг богиносгох эсвэл ногоон дохио хугацааг уртасгаж автобусны хоцрогдлыг бууруулна .2007 оны 8 сарын 10 40
 41. 41. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын тэмдэг тэмдэглэгээЗамын хөдөлгөөнийг зохицуулахад үр дүнтэйхэрэгсэлМонголын стандарт2007 оны 8 сарын 10 41
 42. 42. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 5. Хэрэгжилт Өртгийн тооцоо, хөрөнгө төвлөрүүлэлт Холбогдох байгууллагуудтай зөвлөлдөх Хууль болон дүрэм журам боловсруулах Олон нийтийн харилцаа2007 оны 8 сарын 10 42
 43. 43. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Өртгийн тооцоо, хөрөнгө төвлөрүүлэлт Голлох материалын үнэ болон гүйцэтгэгчийн үнийн санал зэрэгт үндэслэн өртгийг тооцно Хөрөнгийг жилийн төсөв, тусгай төсөв болон бусад эх үүсвэрээс төвлөрүүлнэ Цаг хугацааны хувьд тохирсон үед нь тааруулж урт хугацаанд хэрэгжүүлнэ2007 оны 8 сарын 10 43
 44. 44. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyХолбогдох байгууллагууд, олон нийттэй зөвлөлдөх Мэдлэг туршлагаа хуваалцах болон хэрэгжүүлэх боломжтой шийдлийг хамтран томьёолох Оролцогчид: Жолооч (албаны, хувийн), тээврийн хэрэгслийн зорчигч, явган зорчигч, оршин суугч, дэлгүүрийн эзэд, төрийн байгууллагын төлөөлөгчид (улсын болон орон нутгийн) Холбогдох байгууллагууд, олон нийтийн уулзалт2007 оны 8 сарынЖакарта, Индонези 10 44
 45. 45. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Мэдээлэл, боловсролын кампанит ажил Зам хэрэглэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор мэдээлэл түгээх Замын хөдөлгөөний дүрэм сурталчилах аян Ханой, Вьетнам2007 оны 8 сарын 10 45
 46. 46. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 6. Үйл ажиллагаа ба үнэлгээ Зааварчлага болон албадан хэрэгжүүлэлт Дахин хянах, үнэлгээ өгөх2007 оны 8 сарын 10 46
 47. 47. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын цагдаагийн үүрэг Замын хөдөлгөөний хууль дүрмийг албадан сахиулах Зөрчил гаргагчдийг саатуулах  Хурд хэтрүүлсэн  Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон  Хориглох улаан гэрлэн дохиог зөрчсөн  Зөвшөөрөөгүй газар зүүн гар тийш эргэсэн  Нэг чигийн хөдөлгөөнийг сөрсөн  Зөвшөөрөөгүй газар тээврийн хэрэгслийг зогсоосон Замын хөдөлгөөнийг хянан зохицуулах2007 оны 8 сарын 10 47
 48. 48. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Албадан хэрэгжүүлэх үүрэг Үндсэн үүрэг - жолооч, явган зорчигчдод замын хөдөлгөөний хууль дүрмийг сахиулах Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах – хоёрдогч үүрэг Хөдөлгөөний энгийн зохицуулалт үр дүнгүй Ажил үүргээ гүйцэтгэж буй замын цагдаа2007 оны 8 сарын 10 48
 49. 49. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyАлбадан хэрэгжүүлэх өнөөгийн тогтолцоо Газар дээр нь бэлэн мөнгөөр торгох замаар зөрчлийг шийдвэрлэдэг Торгуулийн мөнгө нь УБ хотын орлого болдог Торгуулийн нийт орлого: 2006 онд 500 сая ₮ 2007 онд илүү их мөнгө торгуулиар хуримтлагдах төлөв байна Ноцтой зөрчил удаан шийдвэрлэгддэг Зөрчлийн бүртгэл тэмдэглэл байхгүй2007 оны 8 сарын 10 49
 50. 50. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Торгуулийн онооны тогтолцоо Зөрчил гаргасан жолоочид торгуулийн оноо тооцно Хэдэн оноо тооцох нь тухайн зөрчлөөс хамаарна Хуримтлагдсан оноо тодорхой хэмжээнд хүрмэгц жолооны үнэмлэхийг хураана эсвэл хүчингүй болгоно Үнэмлэхээ хураалгасан эсвэл хүчингүй болгосон жолооч нарыг сургалт эсвэл шалгалтанд хамруулна Тодорхой хугацаанд зөрчил гаргаагүй жолоочийн хуримтлагдсан торгуулийн оноог урамшуулал байдлаар хасна эсвэл тэглэнэ2007 оны 8 сарын 10 50
 51. 51. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 7. Зам тээврийн осол ба аюулгүй байдал Тээврийн хэрэгслийн тоотой харьцуулахад зам тээврийн ослын тоо өндөр байна. Явган зорчигч оролцсон ослын тоо их байна. Осол ихээр гардаг газрууд:  Уулзвар, аюулгүйн тойрог, хөдөлгөөний эрчим өндөртэй зам2007 оны 8 сарын 10 51
 52. 52. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Зам тээврийн ослын тоо ЗТО УБ хотод Он Улсад УБ хотод %-иар 2000 5,991 5,074 84.7% 2001 5,212 4,394 84.3% 2002 5,553 4,358 78.5% 2003 5,296 3,892 73.5% 2004 4,803 3,557 74.1%2007 оны 8 сарын 10 52
 53. 53. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy ЗТО-ын тоо баримт     Эд хөрөнгийн хохирол Нас барсан Гэмтсэн (сая ₮) Он Улс УБ хот УБ % Улс УБ хот УБ % Улс УБ хот УБ %2000 338 141 41.7% 1,616 940 58.2% 483.2 215.6 44.6%2001 335 97 29.0% 1,812 1,078 59.5% 289.7 127.6 44.0%2002 327 122 37.3% 1,636 818 50.0% 658.3 384.4 58.4%2003 391 145 37.1% 1,224 692 56.5% 729.9 424.4 58.1%2004 385 102 26.5% 2,312 1,119 48.4% 354.3 127.4 36.0%2007 оны 8 сарын 10 53
 54. 54. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy ЗТО-ын төрөл Төрөл Тоо %Тээвр. хэрэгсэл – тээвр. хэрэгсэл 11,864 55.7%Тээвр. хэрэгсэл – явг. зорчигч 8,477 39.8%Хөдөлгөөнгүй саад мөргөх 376 1.8%Хөмрөх 335 1.6%Зорчигч унах 104 0.5%Тээвр. хэрэгсэл – унадаг дугуй 81 0.4%Тээвр. хэрэгсэл – мал амьтан 0 0.0%Бусад 68 0.3%Нийт 21,305  2007 оны 8 сарын 10 54
 55. 55. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyХөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт - бодлого Сургалтын ач холбогдолыг ойлгох Сурагч болон улс орны онцлог нөхцөлд тохирсон хөтөлбөр байх Замын хөдөлгөөний дүрэм ба жолоодлогын арга барилыг ойлгох Бүх талын оролцоот хандлага ба дадлага Сургалтын үр өгөөжийн үнэлгээ Нөхцөл байдалд тохируулан хөтөлбөрийг шинэчилж байх Сургалтанд хамрагсадын нууцлалыг хадгалах Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах2007 оны 8 сарын 10 55
 56. 56. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyХөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүлэгчилсэн сургалт Насны бүлэг бүрт тохирсон тусдаа хөтөлбөртэй байх  Бага насны хүүхдүүд  Бага, дунд ба их сургуулийн сурагчид, оюутнууд  Насанд хүрэгчид  Өндөр настан2007 оны 8 сарын 10 56
 57. 57. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Сургалтын материал Сурах бичиг Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын парк Кампанит ажил ба үзүүлэх тоглолт ТВ сургалт ЗЦГ-ын ажилтнуудад зориулсан сургалт2007 оны 8 сарын 10 57
 58. 58. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Хяналт - үнэлгээ Тогтвортой байх үндэс Үзүүлэлтүүд  Өнөөгийн байдлын мэдээллийг өмнөх үетэй харьцуулах (хөдөлгөөний эрчим, зорчих хугацаа, хоцролт гэх мэт)  Зам тээврийн ослын тоо болон зэрэглэл  Явган зорчиг (зай, хүлээх болон уулзвараар нэвтрэх гарц)  Санал гомдол2007 оны 8 сарын 10 58
 59. 59. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Товч дүгнэлт Замын хөдөлгөөний менежментийн арга хэмжээний үр ашиг болон чадварын хил заагийг зөв ойлгох шаардлагатай (бүхнийг шийдэх арга биш) Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хандах шаардлагатай (засварлахаасаа өмнө сайн нягтлах) Холбогдох бүх талуудын хамтарсан, тогтвортой хүчин чармайлт (эцэс төгсгөлгүй ажиллагаа ч өөрийн чадах бүхнээ хийх ёстой)2007 оны 8 сарын 10 59
 60. 60. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Баярлалаа2007 оны 8 сарын 10 60

×