Taniltsuulga mongol 26 feb 2013.new era of public transportation.

Bayar Tsend
Bayar TsendVicRoads
Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх
хөтөлбөрийн танилцуулга

2013 оны 2 дугаар сарын 26

Улаанбаатар хот

1
Нийтийн тээврийн өнөөгийн нөхцөл байдал
Тээврийн хэрэгслийн тооны жил тутмын өсөлтийн түвшин = жилийн 10%

Corelation of GDP per Capita and Car Ownership
Car per Thousand People

GDP per Capita
1.400

0.070

1.200

0.060

1.000

0.050

0.800

0.040
0.600

0.030

0.400

0.020
0.010

0.200

0.000

0.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Year

(2010 оны тоон үзүүлэлтээс 8,5 дахин их)

GDP per Capita

0.080
Car per Thousand Person

Улаанбаатар
Хотод бүртгэлтэй нийт тээврийн
хэрэгслийн тоо 350,000. Өдөрт
хөдөлгөөнд оролцдог тээврийн
хэрэгслийн тоо 110,000.
Хэрэв энэ өсөлтийг сааруулах
ямарваа арга хэмжээ
авахгүй бол 2030 он гэхэд
Улаанбаатар хотын нийт
тээврийн хэрэгслийн
тоо 970,000 болно.
Энхтайваны өргөн чөлөөгөөр зорчих
тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлт
Average Daily Traffic Volume of Peace Avenue (West-East)

Average Daily Passenger Volume of Peace Avenue (SL-4) West-East

Cars

Cars

Micro bus

Small Bus

Large Bus

Micro bus

Small Bus

Large Bus

Light Truck

Small Rigid Truck
1,800
1,600
1,400
1,200
Unit

Passenger

2,000

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

1,000
800
600
400
200

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зорчигч урсгал

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

Hour

Hour

Т/ хэрэгслийн тоо

Т/хэрэгслийн нягтрал

Н/тээвэр

Автомашин

Тээврийн хэрэгслийн тоо
Зорчигчын хэмжээ

10%
50%

90%
50%

Авто замын ашиглалт

20%

80%

5
Тээврийн ирээдүйн нөхцөл байдал
Одоо л ямар нэг арга хэмжээ авахгүй тохиолдолд 2030-аад онд зам

тээврийн асуудал хяналтаас гарч шийдвэрлэх аргагүй болно
Тээврийн эдийн засаг
Economic засгийн өртгийн тооцоолол
Тээврийн эдийнTransport Cost Projection
Арга хэмжээ авах

Арга хэмжээ авах

Withтохиолдолд
гүй Project Case

US$ Million per Year

Without Project Case
тохиолдолд
Нийтийн тээврийн
700
системийг сайжруулан
600
хөгжүүлэхгүй тохиолдолд төслийг
500
2030 он гэхэд зөвхөн
400
нийслэлийн нийтийн
300
тээврийн нэг жилийн
200
эдийн засгийн алдагдал
100
150 сая ам.долларт хүрэх
0
магадлал өндөр байна.
2015

2020

2025

2030
Year

5

2035

2040
Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарын
тулгамдсан асуудлууд


Нийтийн тээврийн цогц бодлого шаардлагатай байна.
Аргацаасан байдал хэрэггүй.



Нийтийн тээврийн нөхөн олговрын тогтолцоог өөрчлөн
татаасын хэмжээг багасгах.
Нийслэлийн төсвийн 20 илүү хувь нь зөвхөн
нийтийн тээврийн нөхөн олговорт зарцуулагдаж байна



Салбарын үйлчилгээнд шинэ үеийн нийтийн тээврийн
хэрэгсэл, системийг нэвтрүүлэх шаардлагатай.
1.
2.
3.
4.
6

Хөнгөн төмөр замт тээвэр / Light Rail Transit
Метро
Тусгай замын автобус / Bus Rapid Transit
Монорэйл
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
1. Хөнгөн төмөр замт тээвэр
Орчин үеийн трамвай буюу хөнгөн төмөр замт
тээврийн сонгодог хэлбэр



1

2

3

7

1. Ирланд, Дублин хот
2. Канад, Торонто
3. АНУ, Калифорни, Сандиэго
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
1. Хөнгөн төмөр замт тээвэр (үргэлжлэл)
Хөнгөн төмөр замт тээврийн хоёрдагч төрөл – Хөнгөн
гүүрэн замын тээвэр (monorail)



1. Филипин, Кюзон хот
2. Малайз, Куала Лумпур
8
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
2. Метро
1
2

1. Парисийн метро
2. Мехикогийн метро

9
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн
хэрэгсэл


3. Тусгай замын автобус

Тусгай замын автобусны үйлчилгээний систем
одоогоор дэлхий даяар 27 улсад нэвтрээд байна.

1
2

1. Бээжингийн ТЗА
2. Герман, Гамбург хотынТЗА
10
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
3. Тусгай замын автобус (үргэлжлэл)


ТЗА газар дээрх/сонгодог хэлбэр
2

1

1,2. Бразил, Куритиба
3. Колумб, Богота
11
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн
хэрэгсэл
3. Тусгай замын автобус (үргэлжлэл)



ТЗА гүүрэн замын хэлбэр

12
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
4. Резинэн дугуйт тусгай замын тээвэр/ Юрикамоме


1995 оноос анх Япон улсад нэвтэрсэн хамгийн шинэ
төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл
1

Токио хот дахь шинэ
хэлбэрийн нийтийн
тээврийн хэрэгсэл
13
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн
бүтээн байгуулалтын зардлын харьцуулалт
Үзүүлэлт
Бүтээн байгуулалтын
өртөг
Удирдлага,
ашиглалтын зардал
Зорчигч тээвэрлэх
дээд хүчин чадал
Зорчигч тээвэрлэх
дундаж хүчин чадал
Бүтээн байгуулалтын
хугацаа
Шаардагдах
ашиглалтын татаас
14

Хэмжих нэгж

ТЗА

Хөнгөн төмөр
замт тээвэр

Метро

Км/сая ам.доллар

1-3

40 - 80

40 - 120

Км/хүн/ам.доллар

0.25

0.3

0.32

Өдөр/цаг

45,000

26,000

80,000

Өдөр/цаг

13,000

18,000

60,000

Сар

12-24

24-36

36-84

Түвшин

Бага

Өндөр

Маш
өндөр
Шинэ үеийн нийтийн тээврийн
төрлүүдийн санхүүгийн харьцуулалт
12 км урт шугам
Санхүүгийн өгөөж
Зорчих үнэ
(Төгрөг/зорчилт)

ТЗА

ХТЗТ

Метро

Tроллейбус

Автобус

11%

11%

11%

11%

300

500

1,100

1,580

Нөхөн олговор
0
200
800
(Төгрөг/зорчилт)
Шаардагдах нөхөн олговор/ сая ам доллараар
2015
0
55
120
2020
0
70
150
2030
0
107
230
15

1,280

170
250
380
Нийтийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх урт
хугацааны төлөвлөлт

16
Шинэ үеийн нийтийн тээврийг
үйлчилгээг нэвтрүүлснээр
1.

2.

3.

Иргэдийн эрэлтэд нийцсэн үйлчилгээ бий болсноор
хувийн авто машины хэрэглээ багасна
Хувийн авто машины хэрэглээ багасснаар авто замын
сүлжээний хиймлээр үүссэн ачаалал багасна
Замын ачаалал буурснаар зорчих хурд нэмэгдэнэ

17
Шинэ үеийн нийтийн тээврийг
үйлчилгээг нэвтрүүлснээр
• Цэвэр, шуурхай, аюулгүй, хуваарьт үйлчилгээ
• Хувийн авто машины хэрэглээ багасна
• Замын хөдөлгөөний хурд нэмэгдэж, зорчих хугацаа
богиносно
• Тээврийн хэрэгслийн гаралтай хорт хийн хаягдлын
хэмжээ буурна

• Эрүүл орчин, аюулгүй, шуурхай тээвэр
18
Анхаарал тавьсан
та бүхэнд баярлалаа

19
1 of 19

Recommended

Intensive learning session hosomi by
Intensive learning session hosomiIntensive learning session hosomi
Intensive learning session hosomiBayar Tsend
676 views70 slides
Traffic managementforpolice by
Traffic managementforpoliceTraffic managementforpolice
Traffic managementforpoliceBayar Tsend
1.9K views60 slides
презентаци 10162013 by
презентаци 10162013презентаци 10162013
презентаци 10162013Bayar Tsend
886 views18 slides
Social considerations eng by
Social considerations engSocial considerations eng
Social considerations engBayar Tsend
825 views7 slides
Environment eng by
Environment engEnvironment eng
Environment engBayar Tsend
4.4K views39 slides
Ubmps(jica strada) okamura. by
Ubmps(jica strada) okamura.Ubmps(jica strada) okamura.
Ubmps(jica strada) okamura.Bayar Tsend
2.2K views32 slides

More Related Content

More from Bayar Tsend

матрын ордны ерөнхий шинж by
матрын ордны ерөнхий шинжматрын ордны ерөнхий шинж
матрын ордны ерөнхий шинжBayar Tsend
6.9K views7 slides
2015 хагас жилийн тайлан by
2015 хагас жилийн тайлан2015 хагас жилийн тайлан
2015 хагас жилийн тайланBayar Tsend
851 views43 slides
УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД by
УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД
УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД Bayar Tsend
1.1K views358 slides
ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904 by
ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904 ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904
ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904 Bayar Tsend
923 views22 slides
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбарууд by
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбаруудГэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбарууд
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбаруудBayar Tsend
900 views27 slides
битумын контейнер by
битумын контейнер битумын контейнер
битумын контейнер Bayar Tsend
542 views50 slides

More from Bayar Tsend(20)

матрын ордны ерөнхий шинж by Bayar Tsend
матрын ордны ерөнхий шинжматрын ордны ерөнхий шинж
матрын ордны ерөнхий шинж
Bayar Tsend6.9K views
2015 хагас жилийн тайлан by Bayar Tsend
2015 хагас жилийн тайлан2015 хагас жилийн тайлан
2015 хагас жилийн тайлан
Bayar Tsend851 views
УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД by Bayar Tsend
УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД
УЛААНБААТАР ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН СУРГАЛТУУД
Bayar Tsend1.1K views
ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904 by Bayar Tsend
ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904 ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904
ТУСГАЙ ЗАМЫН АВТОБУС 20150904
Bayar Tsend923 views
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбарууд by Bayar Tsend
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбаруудГэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбарууд
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хувилбарууд
Bayar Tsend900 views
битумын контейнер by Bayar Tsend
битумын контейнер битумын контейнер
битумын контейнер
Bayar Tsend542 views
Сайжруулсан асфальтыг авто замд ашиглах боломжууд by Bayar Tsend
Сайжруулсан асфальтыг авто замд ашиглах боломжуудСайжруулсан асфальтыг авто замд ашиглах боломжууд
Сайжруулсан асфальтыг авто замд ашиглах боломжууд
Bayar Tsend1.5K views
Битумын контейнер/ Bitumen container by Bayar Tsend
Битумын контейнер/ Bitumen containerБитумын контейнер/ Bitumen container
Битумын контейнер/ Bitumen container
Bayar Tsend605 views
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ 01 by Bayar Tsend
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ 01АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ 01
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ 01
Bayar Tsend905 views
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ by Bayar Tsend
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛАЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ
Bayar Tsend1.2K views
БАЯНХОШУУ БА СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА by Bayar Tsend
БАЯНХОШУУ БА СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГАБАЯНХОШУУ БА СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА
БАЯНХОШУУ БА СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА
Bayar Tsend3K views
БАЯНХОШУУ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ by Bayar Tsend
БАЯНХОШУУ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛБАЯНХОШУУ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ
БАЯНХОШУУ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ
Bayar Tsend1K views
УЛААНБААТАР НИЙТИЙН ТЭЭВЭР 2014 by Bayar Tsend
УЛААНБААТАР НИЙТИЙН ТЭЭВЭР 2014 УЛААНБААТАР НИЙТИЙН ТЭЭВЭР 2014
УЛААНБААТАР НИЙТИЙН ТЭЭВЭР 2014
Bayar Tsend466 views
Asphalt Binders Used in Mongolia in the view of Superpave Specification,jul... by Bayar Tsend
Asphalt Binders Used in Mongolia in the view of Superpave Specification,jul...Asphalt Binders Used in Mongolia in the view of Superpave Specification,jul...
Asphalt Binders Used in Mongolia in the view of Superpave Specification,jul...
Bayar Tsend2.9K views
УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР... by Bayar Tsend
УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР...УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР...
УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР...
Bayar Tsend2.9K views
газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн суурьшуулалтын танилцуулга by Bayar Tsend
газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн суурьшуулалтын танилцуулгагазар чөлөөлөлт ба нүүлгэн суурьшуулалтын танилцуулга
газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн суурьшуулалтын танилцуулга
Bayar Tsend762 views
АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН СТРАТЕГИ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842 by Bayar Tsend
АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН СТРАТЕГИ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН СТРАТЕГИ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842
АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН СТРАТЕГИ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842
Bayar Tsend1K views
ХҮЙТЭН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛД ЦЕМЕНТ БЕТОН АВТО ЗАМ БАРИХ Орчуулсан Ц.Баярсайхан... by Bayar Tsend
ХҮЙТЭН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛД ЦЕМЕНТ БЕТОН АВТО ЗАМ БАРИХ Орчуулсан Ц.Баярсайхан...ХҮЙТЭН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛД ЦЕМЕНТ БЕТОН АВТО ЗАМ БАРИХ Орчуулсан Ц.Баярсайхан...
ХҮЙТЭН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛД ЦЕМЕНТ БЕТОН АВТО ЗАМ БАРИХ Орчуулсан Ц.Баярсайхан...
Bayar Tsend10.1K views
Accountability mechanism 06112012 mon by Bayar Tsend
Accountability mechanism 06112012 monAccountability mechanism 06112012 mon
Accountability mechanism 06112012 mon
Bayar Tsend342 views
АВТО ЗАМЫН ЭЭЛЖИТ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842 by Bayar Tsend
АВТО ЗАМЫН ЭЭЛЖИТ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842АВТО ЗАМЫН ЭЭЛЖИТ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842
АВТО ЗАМЫН ЭЭЛЖИТ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ Орчуулсан Ц.Баярсайхан 88115842
Bayar Tsend1.5K views

Taniltsuulga mongol 26 feb 2013.new era of public transportation.

 • 1. Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн танилцуулга 2013 оны 2 дугаар сарын 26 Улаанбаатар хот 1
 • 2. Нийтийн тээврийн өнөөгийн нөхцөл байдал Тээврийн хэрэгслийн тооны жил тутмын өсөлтийн түвшин = жилийн 10% Corelation of GDP per Capita and Car Ownership Car per Thousand People GDP per Capita 1.400 0.070 1.200 0.060 1.000 0.050 0.800 0.040 0.600 0.030 0.400 0.020 0.010 0.200 0.000 0.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Year (2010 оны тоон үзүүлэлтээс 8,5 дахин их) GDP per Capita 0.080 Car per Thousand Person Улаанбаатар Хотод бүртгэлтэй нийт тээврийн хэрэгслийн тоо 350,000. Өдөрт хөдөлгөөнд оролцдог тээврийн хэрэгслийн тоо 110,000. Хэрэв энэ өсөлтийг сааруулах ямарваа арга хэмжээ авахгүй бол 2030 он гэхэд Улаанбаатар хотын нийт тээврийн хэрэгслийн тоо 970,000 болно.
 • 3. Энхтайваны өргөн чөлөөгөөр зорчих тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлт Average Daily Traffic Volume of Peace Avenue (West-East) Average Daily Passenger Volume of Peace Avenue (SL-4) West-East Cars Cars Micro bus Small Bus Large Bus Micro bus Small Bus Large Bus Light Truck Small Rigid Truck 1,800 1,600 1,400 1,200 Unit Passenger 2,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 1,000 800 600 400 200 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Зорчигч урсгал 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 Hour Hour Т/ хэрэгслийн тоо Т/хэрэгслийн нягтрал Н/тээвэр Автомашин Тээврийн хэрэгслийн тоо Зорчигчын хэмжээ 10% 50% 90% 50% Авто замын ашиглалт 20% 80% 5
 • 4. Тээврийн ирээдүйн нөхцөл байдал Одоо л ямар нэг арга хэмжээ авахгүй тохиолдолд 2030-аад онд зам тээврийн асуудал хяналтаас гарч шийдвэрлэх аргагүй болно
 • 5. Тээврийн эдийн засаг Economic засгийн өртгийн тооцоолол Тээврийн эдийнTransport Cost Projection Арга хэмжээ авах Арга хэмжээ авах Withтохиолдолд гүй Project Case US$ Million per Year Without Project Case тохиолдолд Нийтийн тээврийн 700 системийг сайжруулан 600 хөгжүүлэхгүй тохиолдолд төслийг 500 2030 он гэхэд зөвхөн 400 нийслэлийн нийтийн 300 тээврийн нэг жилийн 200 эдийн засгийн алдагдал 100 150 сая ам.долларт хүрэх 0 магадлал өндөр байна. 2015 2020 2025 2030 Year 5 2035 2040
 • 6. Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарын тулгамдсан асуудлууд  Нийтийн тээврийн цогц бодлого шаардлагатай байна. Аргацаасан байдал хэрэггүй.  Нийтийн тээврийн нөхөн олговрын тогтолцоог өөрчлөн татаасын хэмжээг багасгах. Нийслэлийн төсвийн 20 илүү хувь нь зөвхөн нийтийн тээврийн нөхөн олговорт зарцуулагдаж байна  Салбарын үйлчилгээнд шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл, системийг нэвтрүүлэх шаардлагатай. 1. 2. 3. 4. 6 Хөнгөн төмөр замт тээвэр / Light Rail Transit Метро Тусгай замын автобус / Bus Rapid Transit Монорэйл
 • 7. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 1. Хөнгөн төмөр замт тээвэр Орчин үеийн трамвай буюу хөнгөн төмөр замт тээврийн сонгодог хэлбэр  1 2 3 7 1. Ирланд, Дублин хот 2. Канад, Торонто 3. АНУ, Калифорни, Сандиэго
 • 8. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 1. Хөнгөн төмөр замт тээвэр (үргэлжлэл) Хөнгөн төмөр замт тээврийн хоёрдагч төрөл – Хөнгөн гүүрэн замын тээвэр (monorail)  1. Филипин, Кюзон хот 2. Малайз, Куала Лумпур 8
 • 9. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 2. Метро 1 2 1. Парисийн метро 2. Мехикогийн метро 9
 • 10. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл  3. Тусгай замын автобус Тусгай замын автобусны үйлчилгээний систем одоогоор дэлхий даяар 27 улсад нэвтрээд байна. 1 2 1. Бээжингийн ТЗА 2. Герман, Гамбург хотынТЗА 10
 • 11. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 3. Тусгай замын автобус (үргэлжлэл)  ТЗА газар дээрх/сонгодог хэлбэр 2 1 1,2. Бразил, Куритиба 3. Колумб, Богота 11
 • 12. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 3. Тусгай замын автобус (үргэлжлэл)  ТЗА гүүрэн замын хэлбэр 12
 • 13. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 4. Резинэн дугуйт тусгай замын тээвэр/ Юрикамоме  1995 оноос анх Япон улсад нэвтэрсэн хамгийн шинэ төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 1 Токио хот дахь шинэ хэлбэрийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл 13
 • 14. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн бүтээн байгуулалтын зардлын харьцуулалт Үзүүлэлт Бүтээн байгуулалтын өртөг Удирдлага, ашиглалтын зардал Зорчигч тээвэрлэх дээд хүчин чадал Зорчигч тээвэрлэх дундаж хүчин чадал Бүтээн байгуулалтын хугацаа Шаардагдах ашиглалтын татаас 14 Хэмжих нэгж ТЗА Хөнгөн төмөр замт тээвэр Метро Км/сая ам.доллар 1-3 40 - 80 40 - 120 Км/хүн/ам.доллар 0.25 0.3 0.32 Өдөр/цаг 45,000 26,000 80,000 Өдөр/цаг 13,000 18,000 60,000 Сар 12-24 24-36 36-84 Түвшин Бага Өндөр Маш өндөр
 • 15. Шинэ үеийн нийтийн тээврийн төрлүүдийн санхүүгийн харьцуулалт 12 км урт шугам Санхүүгийн өгөөж Зорчих үнэ (Төгрөг/зорчилт) ТЗА ХТЗТ Метро Tроллейбус Автобус 11% 11% 11% 11% 300 500 1,100 1,580 Нөхөн олговор 0 200 800 (Төгрөг/зорчилт) Шаардагдах нөхөн олговор/ сая ам доллараар 2015 0 55 120 2020 0 70 150 2030 0 107 230 15 1,280 170 250 380
 • 16. Нийтийн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх урт хугацааны төлөвлөлт 16
 • 17. Шинэ үеийн нийтийн тээврийг үйлчилгээг нэвтрүүлснээр 1. 2. 3. Иргэдийн эрэлтэд нийцсэн үйлчилгээ бий болсноор хувийн авто машины хэрэглээ багасна Хувийн авто машины хэрэглээ багасснаар авто замын сүлжээний хиймлээр үүссэн ачаалал багасна Замын ачаалал буурснаар зорчих хурд нэмэгдэнэ 17
 • 18. Шинэ үеийн нийтийн тээврийг үйлчилгээг нэвтрүүлснээр • Цэвэр, шуурхай, аюулгүй, хуваарьт үйлчилгээ • Хувийн авто машины хэрэглээ багасна • Замын хөдөлгөөний хурд нэмэгдэж, зорчих хугацаа богиносно • Тээврийн хэрэгслийн гаралтай хорт хийн хаягдлын хэмжээ буурна • Эрүүл орчин, аюулгүй, шуурхай тээвэр 18

Editor's Notes

 1. 2007 он 93 000 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдээд байсан бол энэ оны байдлаар зөвхөн Нийслэл Улаанбаатар хотод 350 000 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдээд байгаагаас өдөрт 100 000 тээврийн хэрэгсэл нийслэлийн авто замын сүлжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байна.
 2. Энд жишээ болгон Улаанбаатар хотын төв замын нэг болох Энхтайваны өргөн чөлөөний зорчигч, тээврийн хэрэгслийн урсгалын үзүүлэлтийг үзүүллээ. Тээврийн хэрэгслийн тоон үзүүлэлт нэмэгдэж буйн гол шалтгаан нь нийтийн тээврийн үйлчилгээ хэрэглэгчдийн шаардлагийг хангахгүй байгаагаас иргэдийн хувийн авто машины хэрэглээ өдөр ирэх тутам нэмэгдсээр авто замын сүлжээний даацаас хэтрээд байна. Энд дурдсан тоон үзүүлэлтийг Замын цагдаагийн газраас өчигдөрхөн авсан тоо гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх.
 3. Авто замын сүлжээ, замын хөдөлгөөний зохицуулалт, нийтийн тээврийн үйлчилгээний хоцрогдолыг шийдвэрлэхийн тулд нийтийн тээврийн үйлчилгээг шинэчлэн сайжруулж, шинэ үеийн тээврийн хэрэгслийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гараад байна.
 4. Хэрэв Нийтийн тээврийн салбарын уялдаа холбоо муу, доголдсон тогтолцоог засаж залруулахгүй бол, Нийслэлийн төсвөөс жил бүр 10 илүү тэрбум төгрөгийг зөвхөн нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих татаасд зарцуулж буй энэ хиймэл зардлын тогтолцоог өөрчлөн зохион байгуулахгүй бол, Ашиг орлого олж, өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай, төсвийн хараат бус нийтийн тээврийн тогтолцоог бий болгохгүй бол Ирээдүйд нийтийн тээврийн салбарын жилийн алдагдалын хэмжээ улам бүр нэмэгдэж Нийслэлийн төсөвт улам бүр дарамт болох нь хэнд ч тодорхой байна.
 5. Салбарын тулгамдсан асуудлуудаас нэн тэргүүн анхааран шийдвэрлэбэл зохих асуудлууд нь Нийтийн тээврийн салбарын нэгдсэн бодлогыг шинэчлэн сайжруулж, одооний цагийн аясаар аргацаан өнгөрөөдөг тогтолцоог өөрчлөх.Төрийн/нийслэлийн оролцоотойгоор/дэмжлэгтэйгээр өртгөө, ашиглалтын зардлаа нөхөх цаашилбал ашиг орлоготой ажиллах эдийн засгийн зөв тогтолцоог бүрдүүлснээр Нийслэлийн төсөвт дарамт болж буй татаасын хэмжээг багасгах, улмаар татаасын тогтолцоог үгүй хийснээр нийслэлийн төсвийн хөрөнгийг нийгмийн бусад хөрөнгө оруулалт нэн шаардлагатай байгаа салбарт зарцуулах.Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ хэлбэрийн, орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх. Харин ямар систем, технологи нэвтрүүлэх талаар харьцуулсан судалгаа, эдийн засаг санхүүгийн дүн шинжилгээ зайлшгүй шаардлагатай болно. Энд та бүхэнд дэлхий нийтэд түгээмэл ашиглах болсон, улс орнууд нийтийн тээврийн хуучин системээ шинэчлэн өөрчлөхдөө сонгон хэрэгжүүлж буй, нэвтрүүлж буй шинэ үеийн нийтийн тээврийн төрлүүдээс 4-ийг онцлон танилцуулъя.
 6. Нэгдүгээрт:Орчин үеийн трамвай буюу хөнгөн төмөр замт тээвэр.Энэ тээврийн төрлийг газраар болон гүүрэн замаар төлөвлөн явуулах боломжтой.Метротой харьцуулахад тээвэрлэх зорчигч даацийн хэмжээ харьцангуй бага,
 7. Тойм тооцоогоор Улаанбаатар хотод хөнгөн төмөр замт тээврийг нэвтрүүлэх тохиолдолд Газар дээрх 1 километр дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын зардал нь ойролцоогоор 8 сая ам.долларГүүрэн замын 1 километр нь 13-15 сая ам.доллар болно.
 8. Газар дээрх /ил/ 1 километр метроний дэд бүтцийн зардал дундажаар 15 ам.доллар,Газар доорх дэд бүтэц, байгууламжийн 1 километрийн зардал 35-45 сая ам.доллар.
 9. Тусгай замын автобус нь хамгийн бага зардлаар бусад төрлийн тээврийн системтэй харьцуулбал харьцангуй богино хугацаанд хэрэгжих боломжит нийтийн тээврийн үйлчилгээний систем бөгөөд анх 1972 онд дэлхийд анх Перү улсад ашиглалтад орсоноос хойш одоогоор нийт 27 орны олон хотуудад ашиглагдаж байна. Дийлэнх улс орон ТЗА-ны үйлчилгээнд троллейбусыг автобуснаас түлхүү ашигладаг.
 10. Шинэ үеийн олон тэнхлэгт дизель хөдөлгүүрт автобуснаас илүүтэй олон тэнхлэгт троллейбусыг түлхүү ашиглах шалтгаан нь1, Байгаль орчинд ээлтэй2, Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын зардал бага3, Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа урт4, Зам ашиглалтын коеффицент өндөр
 11. Тусгай замын автобусны зам, дэд бүтэц нь газар дээрх болон гүүрэн замын гэж хоёр төрөл байна.Улаанбаатар хотод газар дээрх тусгай замын 1 километрийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын зардал нь ойролцоогоор 30 000 ам доллар болно. Улаанбаатар хотод ТЗА нэвтрүүлэх, дэд бүтэц бүтээн байгуулах тохиолдолд одоо ашиглагдаж буй цахилгаан тээврийн дэд бүтцийг суурь бааз болгон ашиглах боломжтой ба одоо буй троллейбусны цахилгаан шугам сүлжээг өргөтгөх, цахилгааны шинг шилжүүлэн байрлуулах зэрэг ажил ч дээрх зардалд багтах юм.
 12. Энэхүү шинэ төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь гүүрэн замаар, газар дээр явах боломжтой. Резинэн дугуйтай, улаанаар дугуулсан хэсэгт харагдаж байгаачлан гүйх замын хажуугийн цахилгаан тэжээлээс эрчим хүч авдаг. Төлөвлөлтийн шатанд замын урт, зорчигч урсгалын хэмжээнээс хамааран хэдэн машин цуваа байхыг шийдвэрлэх боломжтой.
 13. 1, Иргэдийн эрэлтэд нийцсэн цэвэр, шуурхай, аюулгүй, хуваарийн дагуу үйлчлэх нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэвтрүүлснээр хувийн авто машины хэрэглээ багасна2, хувийн авто машины хэрэглээ багасснаар замын хөдөлгөөний ачаалал буурнаь зорчих хүрд нэмэгдэнэ