Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” ТӨСӨЛ
АГУУЛГА
1. ТӨСЛИЙН БҮТЦИЙН СХЕМ
2. ТӨСЛИЙН I ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
3. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
5...
Баянхошуу, Сэлбэ дэд төв
Баянхошуу дэд төв
Сэлбэ дэд төв
1. ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН БҮТЦИЙН СХЕМ
Төслийн зохицуулагч
Төслийн дэд зохицуулагч
Барилгын инженер
Дулааны инженер
Усан хангамж,...
2. ТӨСЛИЙН I ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТЫН
МЭДЭЭЛЭЛ
/Эх үүсвэрээр/
сая.ам.дол
АХБ-НЫ ЕРДИЙН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 27.5
АХБ-НЫ АЗИЙН ХӨГЖЛ...
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРГААНЫ
САНХҮҮЖИЛТ/сая.ам.дол/
/Зээлийн гэрээгээр/
10% 30% 40% 20%
2014 2015 2016 2017
Нийт дүн 22.42...
2015 ОНЫ САНХҮҮЖИЛТ
Ханш-1ам.дол=1900төг
2015 онд дотоод эх үүсвэр
/зээлийн гэрээгээр
2014 2015 сая.төг
2.24 6.72 8.96 17,...
НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ
/сая.төг-өөр/
2014 2015
НИЙТ ДҮН 10,600.00 9,000.00
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн барилга 9,591.00
Сэлбэ 2 айлын...
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга
байгууламжийн жагсаалт
са...
3. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
№ Ерөнхий тодорхойлолт
Гэрээний
үнийн дүн
(in US$)
Зарласан
хугацаа
Нийт санал...
ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
№ Ерөнхий тодорхойлолт
Гэрээний
үнийн дүн
(in US$)
Зарласан
хугацаа
Нийт санал
ир...
4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН БОСГО ҮНЭ
БАРАА БА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ
ХУДАЛД...
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУГАЦАА
1. Дотоодын нээлттэй сонгон шалгаруулалт:
• Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа-30 хоног
...
• ДНТШ-ын үед Эхний багцын ТББ-ийг англи хэл дээр бэлтгэн АХБ-аар
баталгаажуулах
• ТББ-ийг хянан баталгаажуулах-10 хоног
•...
5. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
Үйлчилгээтэй 50 айлын орон сууцны барилга
• Барилга барих зөвшөөрөл, архитектур
төлөвлөлтийн даалгав...
НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
• Баян хошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах
80-100 хүүхдийн багтаамжтай, 1800м2
ашигтай талбайтай, т...
6. ИНЖЕНЕРИЙН
ШУГАМ СҮЛЖЭЭ
ДУЛААН ХАНГАМЖ
Баянхошуу дэд төв
• 8.7км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол
шугам сүлжээ
Санхүүжилт 3.891.700 сая ам.долла...
ДУЛААН ХАНГАМЖ
Сэлбэ дэд төв
• 12.3км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол
шугам сүлжээ
Санхүүжилт 5.106.500 сая ам.доллар
А...
УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА
Баянхошуу дэд төв
1. Бохир усны коллектор
• Багц-1 4.1 км /1.6 сая ам.доллар/
• Багц-2 2.3 к...
УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА
Сэлбэ дэд төв
1. Ус хангамжийн шугам сүлжээ 11.9 км
2. Хорооллын дотор бохир усны шугам
10.2...
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төлөвлөж буй
бохир усны коллектор шугам / Дамбадаржаа/
Хэрэгжилтийн график
Ажлын нэр
2014 он 2015 он
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Зургийн шат
1 Эхлэлийн тайла...
АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ
Баянхошуу дэд төв
НИЙТ ӨРТӨГ 6,067,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүсвэр-30,4...
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН
ТАЛБАЙ
НИЙТ ӨРТӨГ 4,336,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүс...
АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ
Сэлбэ дэд төв
НИЙТ ӨРТӨГ 8,490,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүсвэр-30,4%
• ...
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН
ТАЛБАЙ
НИЙТ ӨРТӨГ 2,734,000 ам.доллар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
АХБ-69,6%
Дотоод эх үүс...
7. Төслийн Байгаль орчны эрхзүйн баримт
бичиг
Байгаль орчны холбогдох
зөвшөөрөл
Хэзээ Хаана
Төслийн 1-р үе шатны байгаль
о...
8. САНХҮҮ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний нэгтгэл(сая ам.доллар)
Зүйл
Хөрөнгө
оруулалтын
хөтөлбөр
Төсөл 1
A. Үндсэн зарда...
Санхүүжилтийн төлөвлөгөөний нэгтгэл
Эх үүсвэр
Хэмжээ
(сая ам.дол.)
Нийт дүнд эзлэх хувь
(%)
Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
Аз...
Хүснэгт 4: Зардлын нарийвчлсан тооцоо
санхүүжүүлэгчээр(сая ам.доллар)
Зардлын зүйл
АХБ-ны
ЕСЭҮ-ийн
зээл
АХБ-ны
АХС-ийн
зээ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

БАЯНХОШУУ БА СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА

2,092 views

Published on

ХОРВОО ДЭЛХИЙ УУЖИМ ХИЙХ АЖИЛ ИХ БАЙНА ГЭЖ НЭГ УХААНТАН ХЭЛСЭН БИЛЭЭ Л

 • Be the first to comment

БАЯНХОШУУ БА СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА

 1. 1. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” ТӨСӨЛ
 2. 2. АГУУЛГА 1. ТӨСЛИЙН БҮТЦИЙН СХЕМ 2. ТӨСЛИЙН I ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 3. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 5. “ҮЙЧИЛГЭЭТЭЙ 50 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ”-НЫ БАРИЛГА 6. ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ 7. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ, НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТ 8. САНХҮҮ
 3. 3. Баянхошуу, Сэлбэ дэд төв Баянхошуу дэд төв Сэлбэ дэд төв
 4. 4. 1. ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН БҮТЦИЙН СХЕМ Төслийн зохицуулагч Төслийн дэд зохицуулагч Барилгын инженер Дулааны инженер Усан хангамж, ариутгах татуургын инженер Цахилгааны инженер Авто замын инженер Байгаль орчин, нийгмийн хамгаалал, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн мэргэжилтэн Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн Захиргааны туслах ажилтан орчуулагч Жолооч, шууданч Худалдан авалтын мэргэжилтэн Төслийн захирал Төслийн удирдах хороо
 5. 5. 2. ТӨСЛИЙН I ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ /Эх үүсвэрээр/ сая.ам.дол АХБ-НЫ ЕРДИЙН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 27.5 АХБ-НЫ АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН САН 22.5 ЕВРОПЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК 28.38 ХОТЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДЭД БҮТЦИЙН САН 3.7 Буцалтгүй тусламж УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРГАА 22.42 НИЙТ ДҮН 104.50
 6. 6. УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ/сая.ам.дол/ /Зээлийн гэрээгээр/ 10% 30% 40% 20% 2014 2015 2016 2017 Нийт дүн 22.42 2.24 6.72 8.97 4.49 Газар чөлөөлөлт 1.02 0.10 0.31 0.41 0.2 Барилгын ажил /авто зам, дулаан хангамж/ 12.16 1.22 3.65 4.86 2.43 Дэд төвийн нүүлгэн шилжүүлэлт 1.76 0.18 0.53 0.7 0.36 Магадлашгүй ажил 1.3 0.13 0.38 0.53 0.26 Татвар хураамж 6.18 0.62 1.85 2.47 1.24
 7. 7. 2015 ОНЫ САНХҮҮЖИЛТ Ханш-1ам.дол=1900төг 2015 онд дотоод эх үүсвэр /зээлийн гэрээгээр 2014 2015 сая.төг 2.24 6.72 8.96 17,024 2015 оны төсөвт тавигдсанаар 9,000.00 2015 оны 3-р сарын тодотголоор нэмэлт санхүүжилт 9,000.00 2015 оны 7-р сарын тодотголоор шаардлагатай 8,024.00 26,024.00
 8. 8. НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ /сая.төг-өөр/ 2014 2015 НИЙТ ДҮН 10,600.00 9,000.00 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн барилга 9,591.00 Сэлбэ 2 айлын газар чөлөөлөлт 235.00 Дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 493.44 3 машин 280.56 коллекторын нүүлгэн шилжүүлэлт 9,000.00
 9. 9. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт сая.төг 1.2.2 Нийслэлд гадаадийн зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төслүүдийн Улаанбаатар хотын хариуцах хөрөнгө Төсөл, арга хэмжээний нэр хугацаа төсөвт өртөг 2014 онд санхүүжих 1 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн 1-р шатны ажил 2014 10,600 10600 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014-2015 он дамжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт 1.2.2 Нийслэлд гадаадийн зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төслүүдийн Улаанбаатар хотын хариуцах хөрөнгө АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн 1-р шатны ажил СХД, СБД 2014-2015 10,600 10600 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 58.1.2 сая.төг АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих лаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн 1-р шатны ажил СХД, СБД 2015-2015 9,000 9,000
 10. 10. 3. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ № Ерөнхий тодорхойлолт Гэрээний үнийн дүн (in US$) Зарласан хугацаа Нийт санал ирүүлсэн Компанийн тоо Хураангуй жагсаалтан д үлдсэн компанийн тоо Ажилла х хүчний тоо санал ирүүлсэ н компан и Гэрээний эрх олгох /гэрээний хугацаа Тайлбар Нэг. Инженерийн үйлчилгээ CSDD Нарийвчилсан зураг төсөл , тендерийн баримт бичиг боловсруулах, барилгын ажлын хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ, ХҮАС (90:10) 4,187,700 2014 20/26 6 12/22 6 2015 оны 3 дугаар сар /43 сар/ ТХН-ийн зүгээс 2-р шатлалын хяналтын 2-р нягтлалтыг хийж дуусгаад байна. Санхүүгийн саналыг 2015 оны 2 дугаар сарын 13-нд нээнэ. 2 Бохир усны коллектор шугамын зураг төсөл боловсруулах, 9-бие даасан зөвлөх сонгох арга 160,000 2014 3/6 2014 Бие даасан зөвлөх сонгон шалгаруулж, Гэрээ байгуулан, зураг төслийн ажил дуусах шатандаа явж байна. Хоёр. Төслийн менежментийн дэмжлэг CSPM ТХН-ид дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ, ХҮАС (90:10) 1,250,000 2014 15/19 6 6/5 2 2015 оны 3- р сарын 15 /43 сар/ Хураангуй жагсаалт хийгдсэн. ТХН-ийн зүгээс 2-р шатлалын эхний хяналтыг хийж байна. PMST Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд 10-Бие даасан зөвлөх сонгох арга 750,000 2014 102 12 - - 2014 оны 12 сар Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудын сонгон шалгаруулалт явагдаж 2014 оны 9 дүгээр сараас ажиллаж байна.
 11. 11. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ № Ерөнхий тодорхойлолт Гэрээний үнийн дүн (in US$) Зарласан хугацаа Нийт санал ирүүлсэн Компанийн тоо Хураангуй жагсаалтан д үлдсэн компанийн тоо Ажилла х хүчний тоо санал ирүүлсэ н компан и Гэрээний эрх олгох /гэрээний хугацаа Тайлбар Гурав. Дэд төвийг хөгжүүлэх ба Олон нийтийн оролцоог хангах CSSP Дэд төвийн төлөвлөлтийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ, ХҮАС (90:10) 800,000 2014 8/ - 4/8 - 2015 оны 5 сар /25 сар/ Тендерийн саналыг хүлээн авсан. 2015 оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор эхний бүрдүүлэлтийг АХБ-нд хүргүүлнэ. CSCC Олон нийтийн оролцоог дэмжих, ЖДҮ-ийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ, ЧҮА 700,000 2014 7/9 6 4/6 - 2015 оны 4 сар /25 сар/ 2015 оны 2 дугаар сарын 13-нд Тендерийн саналыг хүлээн авна. Дөрөв. Дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг бэхжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ CSOI УСУГ болон ОСНААГ ба конторууд, Халаалтын зуухнуудын ашиглалт хариуцсан байгууллагуудын үйлчилгээний менежментийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ ХҮАС(90:10) 500,000 2014 - - - - 2015 оны 6 сар Зарлагдаагүй байна
 12. 12. 4. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН БОСГО ҮНЭ БАРАА БА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АРГУУД ХЭМЖЭЭ Ажил үйлчилгээний олон улсын нээлттэй тендер ≥5,000,000 USD Барааны олон улсын нээлттэй тендер ≥2,000,000 USD Ажил үйлчилгээний дотоодын нээлттэй тендер 100,000-5,000,000 USD Барааны дотоодын нээлттэй тендер 100,000-2,000,000 USD Ажил үйлчилгээ харьцуулалтын арга ≤100,000 USD Бараанд харьцуулалтын арга ≤100,000 USD Үйлчилгээний шууд гэрээ Зөвхөн онцгой тохиолдолдлуудад Барааны шууд гэрээ Зөвхөн онцгой тохиолдолдлуудад
 13. 13. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУГАЦАА 1. Дотоодын нээлттэй сонгон шалгаруулалт: • Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа-30 хоног • Тендерийн хүчинтэй хугацаа-90 хоног • Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа-28 хоног 2. Олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалт: • Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа-42 хоног • Тендерийн хүчинтэй хугацаа-90 хоног • Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа-28 хоног 3. Санамж бичгийн дагуу FAM /Төслийн удирдлагын баримт бичиг/-т өөрчлөлт орж АХБ-аар батлагдсаны дараа худалдан авалтын төлөвлөгөө баталгаажна. 4. Нарийвчилсан зураг төслийн дараа гэрээний төрөл болон худалдан авалтын багц илүү тодорхой болно.
 14. 14. • ДНТШ-ын үед Эхний багцын ТББ-ийг англи хэл дээр бэлтгэн АХБ-аар баталгаажуулах • ТББ-ийг хянан баталгаажуулах-10 хоног • Үнэлгээний тайланг хянан баталгаажуулах-10 хоног • Гэрээний хэлэлцээр хийх, баталгаажуулах-28 хоног ХЯНАЛТЫН ҮЕ ШАТ Худалдан Авалтын Аргачлал Өмнөх ба Эцсийн Тайлбар Үйлчилгээний болон Барааны Худалдан Авалт ICB Үйлчилгээ болон Бараа Өмнөх ICB Бараанууд Өмнөх NCB Үйлчилгээнүүд эцсийн Эхний багцын ТББ-ийг англи хэл дээр бэлтгэн АХБ-аар баталгаажуулахNCB Бараанууд эцсийн Үйлчилгээнүүдэд зориулагдсан худалдан авалт Эцсийн Бараануудад зориулагдсан худалдан авалт Эцсийн
 15. 15. 5. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ Үйлчилгээтэй 50 айлын орон сууцны барилга • Барилга барих зөвшөөрөл, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон эскиз зургийг батлуулсан. Зургийн зөвлөхийг шалгаруулан гэрээ байгуулж, зураг төслийг боловсруулсан, ОБЕГ-ын дүгнэлт болон магадлалын дүгнэлтүүдийг гаргуулсан. Барилгын ажил 2015.04.01 эхлэнэ Нийт төсөвт өртөг 7,1 тэрбум төгрөг • Баянхошуу дэд төвд баригдах барилгын гүйцэтгэгчээр “Эх тэргүүн” ХХК сонгон шалгараад, гэрээ байгуулаад байна. СХД-ийн 8-р хороо болон өрхийн эмнэлэгийн барилгуудыг нийслэлийн өмчөөс хасач буулгалтын ажлыг бүрэн гүйцэтгээд байна.. • Сэлбэ дэд төвд баригдах барилгын Тендер шалгаруулалтын ажил явагдаж байна. СБД-ийн 14-р хорооны 2 айлын нөхөн олговор олгох захирамжийн дагуу барилга барих газар чөлөөлөлтийн ажлыг эхлүүлээд байна. НГЧ-ийн хэлтэс 2 айлтай гэрээ хийн нөхөн олговорыг олгохоор ажиллаж байна.
 16. 16. НИЙГМИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ • Баян хошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах 80-100 хүүхдийн багтаамжтай, 1800м2 ашигтай талбайтай, тоглоомын талбай болон гадна өргөтгөлийн 500м2 талбайтай цэцэрлэг. • Барилгын ажил 2016.03.15 эхлнэ • Баян хошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах бизнес хөгжлийн төвтэй холбогдсон мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв: 1800м2 ашигтай талбайтай, 500м2 нийтийн эзэмшлийн талбайтай. • Барилгын ажил 2016.03.15 эхлнэ • Нийт төсөвт өртөг 4.4 сая ам.доллар
 17. 17. 6. ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ
 18. 18. ДУЛААН ХАНГАМЖ Баянхошуу дэд төв • 8.7км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ Санхүүжилт 3.891.700 сая ам.доллар АХБ-55%, Дотоод эх үүсвэр-45% Сонгон шалгаруулалт Олон улсын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01 •2х8.4 МВт хүчин чдалтай дулааны станц Санхүүжилт 4.960.000 сая ам.доллар АХБ-69.6%, Дотоод эх үүсвэр-30.4% Сонгон шалгаруулалт Олон улсын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-10
 19. 19. ДУЛААН ХАНГАМЖ Сэлбэ дэд төв • 12.3км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ Санхүүжилт 5.106.500 сая ам.доллар АХБ-55%, дотоод эх үүсвэр-44% Сонгон шалгаруулалт Олон улсын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01 • 3х8.4 МВт хүчин чдалтай дулааны станц Санхүүжилт 7.440.000 сая ам.доллар АХБ-69.6%, дотоод эх үүсвэр-30.4% Сонгон шалгаруулалт Олон улсын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-10
 20. 20. УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА Баянхошуу дэд төв 1. Бохир усны коллектор • Багц-1 4.1 км /1.6 сая ам.доллар/ • Багц-2 2.3 км /1.06 сая ам.доллар/ 2. Ус хангамжийн шугам сүлжээ 6.71 км 3. Хорооллын дотор бохир усны шугам 7.4 км
 21. 21. УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА Сэлбэ дэд төв 1. Ус хангамжийн шугам сүлжээ 11.9 км 2. Хорооллын дотор бохир усны шугам 10.21 км 3. Өргөлтийн станц 1ш 1. Бохир усны коллектор 2.3 км 1.2 сая ам.доллар
 22. 22. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төлөвлөж буй бохир усны коллектор шугам / Дамбадаржаа/
 23. 23. Хэрэгжилтийн график Ажлын нэр 2014 он 2015 он 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Зургийн шат 1 Эхлэлийн тайлан 2 Хэрэгжилтийн үе ша 3 Геодези, Геологийн судалгаа 4 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн шалгаруулалт 5 Сэлбийн бохир усны коллектор шугамын шинэчлэлт 6 Баянхошууны бохир усны шугамын зураг 7 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 8 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэрэгжилт Сонгон шалгаруулалт 9 ТББ бэлдэх 10 Хянах болон Зөвшөөрөл 11 СШББ үнэлэх шалгаруулах Барилга угсралтын ажил 12 Барилгын ажил эхлүүлэх 13 Яндан хоолой үйлдвэрлэх ,нийлүүлэх 14 Газар чөлөөлөлт 15 Барилга угсралтын ажил
 24. 24. АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ Баянхошуу дэд төв НИЙТ ӨРТӨГ 6,067,000 ам.доллар Санхүүжилтийн эх үүсвэр АХБ-69,6% Дотоод эх үүсвэр-30,4% • 6,5 метр 4,96 км авто зам • 5,5 метр 1,19 км авто зам • Замын гэрэлтүүлэг 6,15 км • Зам доогуурх цахилгааны шугам 6,15 км Сонгон шалгаруулалт Олон улсын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01
 25. 25. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙ НИЙТ ӨРТӨГ 4,336,000 ам.доллар Санхүүжилтийн эх үүсвэр АХБ-69,6% Дотоод эх үүсвэр-30,4% • 4.32 га ногоон байгууламж, • 868м ус зайлуулах хоолой– 6м3/мм хөрс чигжилт +6м3/мм бетон +асфальтан замын угсралт Сонгон шалгаруулалт Дотоодын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-120 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-02-15
 26. 26. АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ Сэлбэ дэд төв НИЙТ ӨРТӨГ 8,490,000 ам.доллар Санхүүжилтийн эх үүсвэр АХБ-69,6% Дотоод эх үүсвэр-30,4% • 6,5 метр 5,35 км авто зам • 5,5 метр 3,42 км авто зам • Замын гэрэлтүүлэг 8,77 км • Зам доогуурх цахилгааны шугам 8,77 км Сонгон шалгаруулалт Олон улсын-2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-135 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-03-01
 27. 27. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙ НИЙТ ӨРТӨГ 2,734,000 ам.доллар Санхүүжилтийн эх үүсвэр АХБ-69,6% Дотоод эх үүсвэр-30,4% •2 гүүр, 1000 m2 буюу 2 км далангийн нөхөн сэргээлт; •3.12 га газрын ногоон байгууламж. Сонгон шалгаруулалт Дотоод - 2015 оны 9 сар Үргэлжлэх хугацаа-120 өдөр Барилгын ажил эхлэх хугацаа:2016-02-15
 28. 28. 7. Төслийн Байгаль орчны эрхзүйн баримт бичиг Байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл Хэзээ Хаана Төслийн 1-р үе шатны байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ 2013 оны 4-сарын 4 БОНХЯам баталсан, АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулсан Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ дүгнэлтийн дагуу төслийн 1-р үе шатны нарийвчилсан үнэлгээ. 2013 онд Энвайрон ХХК хийж гүйцэтгэсэн БОНХЯ-аар батлуулсан. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 2014 2015 оны 1сарын 25 БОНХЯ-д тухайн жил Төслийн зүгээс үйл ажиллагаа явуулаагүй шалтгааныг тайлбарлан албан бичгээр мэдэгдэв. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 2015 Төслийн 1-р үе шатны нарийвчилсан зураг төслийн дараа БОМТөлөвлөгөөг боловсруулна. БОНХЯам-р батлуулна. БОМТ-ний гүйцэтгэлийн жилийн тайланг боловсруулах Жил бүрийн 12 сарын 15нд БОНХЯам, АХБ-аар баталгаажуулна.
 29. 29. 8. САНХҮҮ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний нэгтгэл(сая ам.доллар) Зүйл Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Төсөл 1 A. Үндсэн зардалa 1. Зам, нийтийн ахуйн үйлчилгээний дэд бүтцийн өргөтгөл 1.1 Зам сайжруулах 93.21 24.59 1.2 Ус хангамжийн системийг сайжруулах 35.23 12.39 1.3 Ариутгах татуургын системийг сайжруулах 42.91 13.31 1.4 Дулаан хангамжийн үйлчилгээг өргөтгөх 74.67 30.4 Хэсгийн дүн (1) 246.02 80.43 2. Дэд бүтцийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сайжруулах 11.48 3.70 3. Эдийн засаг, төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 15.36 5.00 4. Институцыг бэхжүүлж, чадавхийг хөгжүүлэх 4.1 Хөтөлбөрийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх дэмжлэг 6.13 2.00 4.2 Дэд бүтцийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг бэхжүүлэх.2))) and mitigatio Appendix XXndix XX. 1.53 .50 4.3 Дэд төвүүдийг хөгжүүлэх, оршин суугчдыг оролцуулах 4.59 1.50 Хэсгийн дүн (4) 12.25 4.00 Хэсгийн дүн (A) 285.11 93.13 B. Магадлашгүй зардалb 22.63 7.40 C. Хэрэгжүүлэх явц дах санхүүгийн шимтгэлс 12.25 4.00 НИЙТ (A+B+C) 320.00 104.52
 30. 30. Санхүүжилтийн төлөвлөгөөний нэгтгэл Эх үүсвэр Хэмжээ (сая ам.дол.) Нийт дүнд эзлэх хувь (%) Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Азийн хөгжлийн банк ОШСЗШ 163.70 51.20 Улаанбаатар хотын захиргаа 96.00 30.00 Хамтарсан санхүүжилта 60.30 18.80 Дүн 320.00 100.00 Төсөл 1 Азийн хөгжлийн банк АХС-ийн зээл 22.50 21.50 ЕСЭҮ-ийн зээл 27.50 26.30 ХБОДБС-ХСТСb-ийн буцалтгүй тусламж 3.70 3.50 Хэсгийн дүн АХБ 53.70 51.30 Улаанбаатар хотын захиргаа 22.44 21.50 Хамтарсан санхүүжилт 28.38 27.25 Дүн 104.52 100.00
 31. 31. Хүснэгт 4: Зардлын нарийвчлсан тооцоо санхүүжүүлэгчээр(сая ам.доллар) Зардлын зүйл АХБ-ны ЕСЭҮ-ийн зээл АХБ-ны АХС-ийн зээл ХБОДБС- ийн буцалтгүй тусламж Европын хөрөнгө оруулалтын банк Улаанбаатар хотын захиргаа Нийт зардал A. Хөрөнгө оруулалтын зардалa 1. Газар 1.02 1.02 2. Барилгын ажилb a. Ус хангамж, ариутгах татуурга 25 25 b. УСУГ-тай холбоотой барилгын ажил 3.7 3.7 c. Нийгэм, эдийн засгийн байгууламж 4.4 4.4 d. Дулаан түгээх сүлжээ 4.95 4.05 9 e. Ландшафт ба голын далан 7.07 7.07 f. Бусад барилгын ажил 18.55 26.65 Барилгын ажлын хэсгийн дүн 23.5 11.47 3.7 25 12.15 75.82 3. Инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл, хяналт 4.35 4.35 4. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн дэмжлэг 1.76 1.76 5. Хөтөлбөрийн менежментийн дэмжлэг 2 2 6. Зөвлөх үйлчилгээ 2 2 7. Татвар, хураамж 6.18 6.18 Хэсгийн дүн (A) 23.5 19.82 3.7 25 21.11 93.13 B. Магадлашгүй зардалc 1.76 1.99 2.34 1.3 7.4 C. Хүү ба хөрөнгө амлалтын шимтгэл 2.24 0.69 1.04 4 Төслийн нийт зардал(A+B+C) 27.5 22.5 3.7 28.38 22.44 104.52

×