Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

БАЯНХОШУУ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

845 views

Published on

ШИНЭ ДЭД ТӨВ

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

БАЯНХОШУУ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

 1. 1. “ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР” ТӨСӨЛ УЛААНБААТАР 2015.04.16
 2. 2. УИХ-ын 2013.02.08-ны 23-р тогтоол Санхүүжилт: Азийн Хөгжлийн Банк Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк Монгол Улсын Засгийн Газар Гэр хорооллын бие даасан дэд төвийн сүлжээ 3 үе шаттай, Шаталсан дараалалтай, 9 жил ХОТЫН ДЭД ТӨВ
 3. 3. 2014 2015 2017 2020 2024 9 жил Зээлийн гэрээг УИХ-аар соёрхон баталсан AХБ-ны удирдах зөвлөлөөр батлагдсан Засгийн Газар батална AХБ-ны удирдлага батална Засгийн Газар батална AХБ-ны удирдлага батална ТБТТ Үе шат1 Үе шат2 Үе шат3 ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮЕ ШАТ
 4. 4. Азийн Хөгжлийн Банк Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк Монгол Улсын Засгийн Газар (Зээлийн батлан даагч, зээлдэгч) Сангийн яам (хамтран зээлдэгч) НЗДТГ (захиалагч, хэрэгжүүлэгч ) Төслийн нэгж Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ Гүйцэтгэгчид, нийлүүлэгчид, зөвлөхүүд (Шууд төлбөр) САНХҮҮГИЙН УРСГАЛЫН БҮДҮҮВЧ Төлбөрийг урсгал зардлын данс руу эсвэл шууд гүйцэтгэгчид хийнэ Санхүүжилт авах хүсэлтийг Улаанбаатар хотын захиргаа сангийн яаманд хүргүүлнэ
 5. 5. НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ (320 сая ам.доллар) 96 сая ам.доллар 163.7 сая ам.доллар 4.3% нь буцалтгүй тусламж 60.3 сая ам.доллар Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк Азийн Хөгжлийн банк
 6. 6. БАЯНХОШУУ БОЛОН СЭЛБЭ ДЭД ТӨВҮҮД ХӨГЖЛИЙН КОРИДОР • Инженерийн шугам сүлжээ • Ус хангамж • Нийгмийн байгууламжууд • Хүүхдийн цэцэрлэг • Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв • Авто зам ЧИНГЭЛТЭЙ БОЛОН ХАЙЛААСТ ДЭД ТӨВҮҮД Хөгжлийн коридор • Цэвэрлах байгууламж • Авто зам • Инженерийн шугам сүлжээ • Ус хангамж • Үйлчилгээний байгууллагуудыг чадавхжуулах АМГАЛАН, УЛИАСТАЙ ДЭД ТӨВҮҮД Хөгжлийн коридор • Нийгэм эдийн засгйин байгууламжууд • Инженерийн шугам сүлжээ • Ус хангамж • Авто зам • Гүүр 1 2 3 2014-2017 2016-2020 2018-2024 ХИЙГДЭХ АЖЛУУД
 7. 7. 1-Р ШАТНЫ САНХҮҮЖИЛТ (104.5 сая ам.доллар) АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК ЕВРОПЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК Азийн хөгжлийн сан 22.5 сая Энгийн эх үүсвэр 27.5 сая Байгаль орчны сан 3.7 сая Нийт 53.7 сая 28.38 сая 22.42 сая (ам.доллар)
 8. 8. Нарийвчилсан зураг төсөл, тендер баримт бичиг ба барилгын ажлын хяналт Гэрээ байгуулах явц Хот төлөвлөлтийг сайжруулах ба дэд төвийг хөгжүүлэх Техникийн санал үнэлгээ Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид дэмжлэг үзүүлэх Санхүүгийн санал нээлт Олон нийтийн оролцоо ба жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх Гэрээний хэлцэл ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 9. 9. БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ ДУЛААН ХАНГАМЖ 8.7км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ 2х8.4 МВт хүчин чадалтай дулааны станц УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА Ус хангамжийн шугам сүлжээ - 6.71 км Хорооллын дотор бохир усны шугам - 7.4 км Бохир усны коллектор - 6.4 км 6.5 метр 4.96 км авто зам 5.5 метр 1.19 км авто зам Замын гэрэлтүүлэг 6.15 км Цахилгааны шугам 6.15 км 868 м ус зайлуулах хоолой 6м3/мм хөрс чигжилт 6м3/мм бетон асфальтан зам 4.32 га ногоон байгууламж АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, ҮЕРИЙН УСНЫ ХАМГААЛАЛТ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛАМЖ 80-100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг 1800 м2 талбайтай, МСҮТ бизнес инкубатор төв
 10. 10. СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ ДУЛААН ХАНГАМЖ 12.3км DN80 - DN 200 дулаан дамжуулах гол шугам сүлжээ 3х8.4 МВт хүчин чдалтай дулааны станц УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА Ус хангамжийн шугам сүлжээ - 11.9 км Хорооллын дотор бохир усны шугам - 10.21 км Бохир усны коллектор - 2.3 км 6.5 метр 5.35 км авто зам 5.5 метр 3.42 км авто зам Замын гэрэлтүүлэг 8.77 км Цахилгааны шугам 8.77 км 3.12 га газрын ногоон байгууламж 2 гүүр, 1000 m2 буюу 2 км далангийн нөхөн сэргээлт АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, ҮЕРИЙН УСНЫ ХАМГААЛАЛТ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛАМЖ 80-100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг 1800 м2 талбайтай, МСҮТ бизнес инкубатор төв
 11. 11. ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЯВЦ БАЯНХОШУУ, СЭЛБЭ ДЭД ТӨВД ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 50 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН АЖИЛ Зорилго Санхүүжилтийн эх үүсвэр Санхүүжилтийн дүн Төсөлд хамрагдсан иргэдийг түр сууришуулах Нийслэлийн 2014 оны төсвийн хөрөнгө 7.2 тэрбум.төгрөг
 12. 12. ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЯВЦ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГОЛ ШУГАМ Гэрээ Ажил үйлчилгээ Багц-1: NCB-BCM1 Баянхошууны 1-р хэсэг 4116 км DN 450 & 500 –ийн өөрийн урсгалтай зөөлөн ширмэн хооолой Багц-2: NCB-BCM2 Баянхошууны 2-р хэсэг 2250 км DN 600 –ийн өөрийн урсгалтай зөөлөн ширмэн хооолой Багц-3: NCB-SCM Сэлбэ дэд төв 2183 км DN 400 –ийн өөрийн урсгалтай зөөлөн ширмэн хоолой ЕВРОПЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК 8.05 тэрбум.төгрөг Санхүүжилт
 13. 13. НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР МОНГОЛ КОМПАНИЙН ОРОЛЦОХ БОЛОМЖТОЙ ТЕНДЕРИЙН МӨНГӨН ДҮНГИЙН БОСГО Ажил үйлчилгээ Бараа худалдан авалт ам.доллар 1сая ам.доллар 5сая ам.доллар 2сая ам.доллар 100 мянган ӨМНӨ ОДОО
 14. 14. ТЕНДЕРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭХ СУРВАЛЖ Өдөр тутмын хэвлэл /сонин https://www.adb.org https://www.e-procurement.mn https://www.ub-subcenter.mn
 15. 15. ХӨТӨЛБӨР/ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН Хотын төвийн ачаалал буурах Хотын дэд төвүүд шинээр бий болно Дэд бүтцийн сүлжээ өргөжинө Ажлын байр шинээр бий болно Иргэдийн амьдрах тав тух сайжирна Тав тухтай, аюулгүй орчин бий болно
 16. 16. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×