Road asset preservation Strategy Bayarbbb@yahoo.com

288 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Road asset preservation Strategy Bayarbbb@yahoo.com

 1. 1. Road Sector Capacity Development Technical Assistance Project Авто замын салбарын Чадавхийг бэхжүүлэх Техникийн туслалцааны Төсөл Road Asset Management – A Strategy to Preserve the National Road Network in Mongolia Авто замын үндсэн хөрөнгийн Менежмент- Монгол улсын авто замын сүлжээг хамгаалан хадгалах Стратеги 2013 оны 8-р сарын Улаанбаатар Монгол улс Питир Бэнсон Багийн Ахлагч
 2. 2. THE ADB PROJECT  Key Programs for: – Road maintenance – Road maintenance standards – Organizational restructuring – Road Maintenance Board and Fund – National roads and UB City roads – Road Engineering Training and Education  Хөтөлбөрийн хувьд - Авто замын засвар арчлалт - Засвар арчлалтын стандарт - Бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт - Авто замын засвар арчлалтын Зөвлөл ба Улсын болон Нийслэлийн авто замын сангууд - Авто замын инженерийн сургалт ба боловсрол АХБ-НЫ ТӨСӨЛ
 3. 3. THE ISSUE  For the existing National road network the most pressing issue at the moment is to have a concentrated effort over the next two years to preserve road assets that are rapidly deteriorating.  Activities and budgets, special laws to control axle loads and institutional arrangements should be aligned and implemented to focus on this issue АСУУДАЛ  Монгол улсын авто замын сүлжээний хувьд нэн тулгамдаж буй асуудал нь ихээхэн хурдацтай эвдрэн муудаж буй авто замын үндсэн хөрөнгийг ирэх 2 жилийн хугацаанд онцгойлон анхаарал хандуулж хадгалан үлдэх асуудал юм.  Энэхүү асуудалд анхаарал хандуулахын тулд авах тодорхой арга хэмжээ ба төсөв, тэнхлэгийн ачааллыг хянах болон салбарын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлсон тусгайлсан хууль шаардлагатай
 4. 4. THE PROBLEMS FACED NOW  Чойр чиглэлийн авто зам  2012 оны 7-р сар Чойр чиглэлийн авто зам 2013 оны 8-р сар ҮҮСЭЭД БУЙ АСУУДЛУУД
 5. 5. WHY HAS THIS HAPPENED?  Routine maintenance: not adequate to preserve the asset.  Work practices need significant improvement along with technical knowledge.  No periodic road maintenance – recommended 2013 program not funded. Maintenance has now turned into rehabilitation at 30% to 50% higher cost.  No enforcement of vehicle overloading laws  No MRT regional presence to supervise the Azza work program and outcomes and enforce overloading laws ЮУНААС БОЛЖ ИЙМ БОЛОВ?  Урсгал засвар: үндсэн хөрөнгийг хамгаалах түвшинд байж чадахгүй  Ажлын арга барил/ хандлага ба техникийн мэдлэгийг нэлээд ихээр сайжруулах шаардлагатай  Ээлжит засвар хийгддэггүй – 2013 онд санал болгосон хөтөлбөрийг санхүүжүүлээгүй. Засвар хийгдэх байсан хэсгүүд одоогоор 30-50 хувь өндөр өртөгтэй шинэчлэлийн ажил хийгдэх түвшинд хүрсэн  Авто машины даац хэтрэлтийг хянахгүй байна  АЗЗАК-ын ажлын гүйцэтгэл болон даац хэтрэлтийг хянах бүс нутгийн тогтолцоо ЗТЯ-нд байхгүй
 6. 6. WHAT MRT INITIATIVES ARE IN PLACE?  Corridor management has been adopted by the MRT as the way to manage the major road network  A new normative for periodic road maintenance has been implemented.  A potential periodic maintenance budget of MNT30 billion has been identified for 2014  Routine maintenance budget increased from MNT 11 Billion to MNT 19 billion in 2013. the same budget for 2014. ЭНЭ АСУУДЛЫГ ШИЙДЭХЭД ЗТЯ-НЫ ЗҮГЭЭС?  Авто замын үндсэн сүлжээг хариуцах ажилд Чиглэлийн Их замуудын менежментийг ЗТЯ- ны зүгээс барих  Ээлжит засварын ажлын шинэчилсэн нормативыг хэрэгжүүлэх  2014 онд хэрэгжих 30 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий ээлжит засварын ажлуудыг тодорхойлох  Урсгал засварын төсөв өмнө нь 11 тэрбум байснаа 2013 онд 19 тэрбум болж өссөн. 2014 онд мөн хэмжээний төсвийг батлуулах
 7. 7. WHAT MRT INITIATIVES ARE IN PLACE?  Weighing stations to be built at toll collection points. ЭНЭ АСУУДЛЫГ ШИЙДЭХЭД ЗТЯ-НЫ ЗҮГЭЭС?  Даац хэтрэлтийг хянах Пүү-г төлбөр хураах цэг бүрт суурилуулах. An implementation strategy is needed and additional initiatives are required for 2014 and 2015 and beyond 2014, 2015 ба түүнээс цааш хугацаагаар тооцсон хэрэгжүүлэх стратеги ба нэмэлт санаачлагууд шаардлагатай
 8. 8. THE STRATEGY  Manage by route corridor – North, South, East and West. Established Targets and definite funding. (Current budget is MNT19 Billion for routine maintenance but no confirmed budget for periodic maintenance).  Set a periodic road maintenance program –MNT 30 Billion (see draft MRT budget). Periodic Maintenance generates substantial savings (NPV savings calculated for 2013 program were MNT 90 Billion - US$60 million) over Rehabilitation work СТРАТЕГИ  Их замын менежмент– Хойд, урд, зүүн ,баруун. Зорилтот ажлуудыг тодорхой төсвийн хамтаар эхлүүлэх. (Одоогоор урсгал засварын хувьд 19 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдсан ба ээлжит засварт батлагдсан төсөв байхгүй).  Ээлжит засварын хөтөлбөрийг боловсруулах –30 тэр бум төгрөг (ЗТЯ-ны Төсвийн төслийг үзнэ үү). Ээлжит засвар нь үлэмж хэмжээний хэмнэлтийг бий болгодог. Шинэчлэлийн ажилтай харьцуулахад 2013 оны хөтөлбөр нь өнөөгийн цэвэр үнэ цэнээр нь тооцоход 90-60 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт бий болгох тооцоо байсан
 9. 9. THE STRATEGY cont  An Overloaded Vehicle Strategy: target overloaded vehicles that cause damage to the major corridors.  Key Elements: – Only tri-axle configuration semi-trailers to be driven on a National highway: inherently more road friendly – A semi-trailer load not to exceed: ??? height and not to exceed the width of the semi- trailer as constructed (except with special permit): high and wider loads generally indicate a vehicle is overloaded СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Тээврийн хэрэгслийн даац хэтрэлтийн талаар: Үндсэн чиглэлийн Их замуудад эвдрэл түлхүү үүсгэж буй даац хэтрүүлэлттэй хатуу тэмцэх.  Гол хэсэг: – Зөвхөн 3 тэнхлэгт хагас чиргүүлийг л улсын авто замын сүлжээгээр явахыг зөвшөөрөх: замд үзүүлэх сөрөг нөлөө бага – Хагас чиргүүлийн ачааны өндөр ..... хэтрэхгүй байх ба чиргүүлийн өргөнөөс илүү гаргасан ачилт хийхгүй байх (тусгай зөвшөөрөлтэй ачаанаас бусад тохиолдолд): хэт өндөр ба хэтрүүлэн хэвийлгэсэн ачааг ер нь
 10. 10. THE STRATEGY cont  An Overloaded Vehicle Strategy: – Regionalize MRT functions for enforcing overloaded vehicles and employ portable weighing devices. – Continue with current plans for weigh stations at toll road collection points. СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Тээврийн хэрэгслийн даац хэтрэлтийн талаар : – Даац хэтрүүлэлтийг хянах ЗТЯ- ны үйл ажиллагааг бүс нутгийн хэлбэрээр явуулж зөөврийн жин хэмжигч хэрэгслийг ашиглах. – Төлбөр хураах цэгүүд дээр Пүү суурилуулах одоогийн төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэх.
 11. 11. THE STRATEGY cont  Institutional Issues: MRT to develop a regionalized capacity to manage and supervise road maintenance: – Current Azza routine maintenance contracts; – Future periodic road maintenance conducted by the private sector  The structure was recommended in August 2012  Azza Role: establish clear boundaries for their role. Normal routine maintenance only (crack seal, small potholes and shoulder maintenance); СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Бүтэц зохион байгуулалтын асуудал: Авто замын засвар арчлалтыг хариуцан хянахын тулд ЗТЯ бүс нутгийн бодит чадавхийг бий болгох: – Одоогийн ТӨАЗЗАК-ын засварын гэрээ; – Ирээдүйд хийгдэх ээлжит засварыг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх  Ийм бүтэц зохион байгуулалтын саналыг 2012 оны 8 сард хүргүүлсэн  АЗЗАК-ын үүрэг: Гүйцэтгэх үүргийн заагыг тодорхой болгох. Урсгал засварын хэвшмэл ажлыг л хийх (ан цав хагарал битүүлэх, бага хэмжээний нүхэн эвдрэл ба хөвөөний эвдрэлийг засаж сэргээх);
 12. 12. THE STRATEGY cont  Periodic Maintenance: to be tendered and include all major patching and seals and asphalt overlays.  Technical Assistance in Delivery: – Azza’s: insufficient technical knowledge to undertake major road patching work successfully – Major road patching techniques are technically flawed – Choyr road - major patching has failed within 6 months СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Ээлжит засвар: Тендерээр гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ба том хэмжээний нүхэн эвдрэл гагнаас ба асфальт өнгөлгөөний ажил багтана.  Гүйцэтгэлийн шатны техникийн туслалцаа: – АЗЗАК: Авто замд үүссэн том хэмжээний нүхэн эвдрэлийг засварлах техникийн мэдлэг хангалттай биш байна – Нүхэн засварт ашиглаж буй техник арга ажиллагаа шаардлага хангахгүй байна – Чойрын авто замд хийгдсэн томоохон нөхөөсүүд хийснээс хойш 6 сарын дотор л дахин ховхорч
 13. 13. THE TECHNICAL AND SKILLS ISSUES Чойр чиглэлийн авто зам 2013 оны 8-р сар ТЕХНИКИЙН БОЛОН УР ЧАДВАРЫН АСУУДЛУУД
 14. 14. THE STRATEGY cont  Implementation Costs: the strategy costs include the following: – Additional regional staff for MRT – engineers and overloading specialists. At least 5 centers to cover the 4 major corridors; – MNT19 Billion: Maintain the current for routine maintenance, but focus it with different contract arrangements with the Azza’s – normal routine maintenance targets СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Хэрэгжүүлэх өртөг: Стратегийг хэрэгжүүлэх өртөгт доорхи зүйлс орно: – ЗТЯ-нд нэмэлтээр бүс нутгийн хэмжээнд ажиллах авто замын инженер ба Даац хэтрэлтийг хянах Мэргэжилтэн. Үндсэн 4 чиглэлийн Их замыг хариуцах 5 төв шаардагатай; – 19 тэрбум төгрөг: Энэ хэмжээний төсвийг урсгал засварын зориулалтаар үргэлжлүүлэн төсөвлөх гэхдээ АЗЗАК-тай гэрээний өөр зохицуулалтаар зарцуулах – зөвхөн урсгал засварын ажлуудыг л
 15. 15. THE STRATEGY cont  Implementation Costs: –MNT30 billion: Introduce periodic road maintenance and tender it out to the private sector. СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Хэрэгжүүлэх өртөг: –Ээлжит засварыг нэвтрүүлэх чиглэлд 30 тэрбум төгрөгийг зарцуулж, хувийн хэвшлийн дунд тендерээр гүйцэтгэгчийг шалгаруулах.
 16. 16. THE STRATEGY cont  Commencing Strategy Delivery: – Nominate 2 corridors now for periodic road maintenance. The Choyr Road situation is urgent and should be included (draft Choyr road strategy developed). Either East to Baganuur or West to ??? to be the second corridor. – Approve the periodic road maintenance program and budget for 2014 СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Стратегийг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх: – Ээлжит засвар хийгдэх 2 үндсэн Их замыг сонгох. Чойр чиглэлийн авто замын хувьд нөхцөл байдал хүнд байгаа тул энд багтаах нь зүйтэй (Чойр чиглэлийн замд авах арга хэмжээний төслийг бэлтгэсэн). Баруун болон Зүүн чиглэлийн Их зам 2 дахь сонгогдох зам байна – 2014 онд хийгдэх Ээлжит засварын хөтөлбөрийг баталж санхүүжүүлэх
 17. 17. THE STRATEGY cont  Commencing Strategy Delivery: – Commence detailed inspections through August and September to specify the periodic road maintenance works. – Contracts designed awarded and ready by March 2014. – Conduct Specific training in maintenance techniques through January and February 2014 СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Стратегийг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх : – Ээлжит засварын ажлыг эцэслэн тогтоох бодит үзлэгийг 8 ба 9-р сарын туршид нарийвчлан гүйцэтгэх. – Гэрээг төлөвлөж, 2014 оны 3-р сар гэхэд гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээний эрхийг олгох. – 2014 оны 1-4-р сарын туршид засвар арчлалтын техник аргачлалын талаарх тусгайлсан сургалтуудыг
 18. 18. THE STRATEGY cont  Commencing Strategy Delivery: – Draft the Overloading Laws by October 2013 and implemented in November 2013. – Design and budget for the MRT regionalisation – supervision and enforcement СТРАТЕГИ үргэлжлэл  Стратегийг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх : – Даац хэтрүүлэлтийг хянах тухай хуулийг 2013 оны 10 сараас өмнө боловсруулж 2013 оны 11-р сараас батлан хэрэгжүүлэх. – ЗТЯ-ны бүс нутгийн бүтэц, хяналт ба хэрэгжүүлэлтийг хангах ажлын төлөвлөгөө ба төсвийг бэлтгэх
 19. 19. Thank you Баярлалаа

×