Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)           Intensive Lear...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)        Intensive Learning ...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sess...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)      Intensive Learning Sessi...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS)     Intensive Learning Sessio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduction to traffic management mon

1,218 views

Published on

 • Be the first to comment

Introduction to traffic management mon

 1. 1. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежментийн танилцуулга 2007 оны 8 сарын 7 JICA-гийн Судалгааны баг2007 оны 8 сарын 7 1
 2. 2. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Агуулга1. Замын хөдөлгөөний менежментийн тухай2. Мэдээлэл цуглуулах ба хүндрэлүүдийг тодорхойлох3. Мэдээллийн дүн шинжилгээ4. Шийдвэрлэх арга замаа томъёолох5. Сайжруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх6. Үйл ажиллагаа болон үнэлгээ7. Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний тулгамдсан асуудлууд8. Сайжруулах арга зам2007 оны 8 сарын 7 2
 3. 3. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy1. Замын хөдөлгөөний менежментийн тойм Замын хөдөлгөөний менежмент гэж юу вэ ? Замын хөдөлгөөний менежментийн онолын үндэс Замын хөдөлгөөний менежментийн үйл явц2007 оны 8 сарын 7 3
 4. 4. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежмент гэж юу вэ? Замын хөдөлгөөнийг улам үр ашигтай, улам аюулгүй болгох зорилго бүхий инженеринг, албадан хэрэгжүүлэх, мөн боловсролын цогц арга хэмжээ юм. Нэмэлт газар шаардагдахгүй. Шинээр зам тавих болон зам өргөтгөхөөс хавьгүй бага зардал гардаг. Богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой. Бодит болон үйл ажиллагааны арга хэмжээнүүд.2007 оны 8 сарын 7 4
 5. 5. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний менежментийн зорилтууд Ерөнхий зорилтууд:  Замын хөдөлгөөнийг улам боловсронгуй болгох.  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах  Хорт утаа ялгаруулалтыг бууруулах Тусгайлсан зорилтууд:  Нийтийн тээврийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх  Механикжаагүй тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх (Non – motorized transport NMT)  Хувийн унааны хэрэглээг хязгаарлах2007 оны 8 сарын 7 5
 6. 6. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний менежментийг хэрэгжүүлэх нөхцөл үндэс Өсөн нэмэгдэж буй хөдөлгөөний хэрэгцээг зам нь хангаж чадахааргүй болсон Хөрөнгийн эх үүсвэр байгаа ч шинэ зам тавих боломжгүй Шинэ хандлага:  Нийтийн тээврийг сайжруулах  Зорчих хэрэгцээний эрчимт менежмент  Байгаа замынхаа орон зайнд хөдөлгөөн зохицуулах арга хэрэгсэл ашиглан замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 2007 оны 8 сарын 7 6
 7. 7. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежментийн үйл явц Замын хөдөлгөөний хүндрэлүүдийг тодорхойлох Мониторинг ба Мэдээлэл тохиргоо эсвэл арга цуглуулах хэмжээг зохицуулах Замын сүлжээгээр зорчигч ба ачааны аюулгүй, үр ашигтай урсгалыг хангах Мэдээллийг Арга шинжлэх, хэмжээнүүд шийдэл олох хэрэгжүүлэх Олон нийтэд мэдээлэл түгээх Холбогдох Сайжруулах талуудтай зөвлөх ажлын өртгийг тооцох Хөрөнгө2007 оны 8 сарын 7 төвлөрүүлэх 7
 8. 8. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 2. Мэдээлэл цуглуулах ба хүндрэлүүдийг тодорхойлох Хүндрэлүүд болон тэдгээрийн байршлыг тодорхойлох (замын түгжрэл). Замын хөдөлгөөний судалгаа2007 оны 8 сарын 7 8
 9. 9. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын түгжрэл Замын түгжрэл хэдийд үүсэх вэ: Хэрэгцээ > Хүчин чадал Хэрэгцээ хүчин чадлаас маш бага хэмжээгээр давсан ч энэ нь асар том түгжрэл үүсгэх боломжтой Замын түгжрэл Бангкок,Тайланд2007 оны 8 сарын 7 9
 10. 10. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гол цэгүүд Замын бодит болон ашигтай хүчин чадал бууран замын түгжрэл эхэлдэг байршлууд  Замын уулзвар / аюулгүйн тойрог  Замын нарийссан хэсгүүд  Зам дагуу тээврийн хэрэгсэл тавих  Автобусны зогсоол  Нэвтрэх хэсэг хязгаарлагдсан газрууд2007 оны 8 сарын 7 10
 11. 11. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний судалгаа Зорилгууд: Замын хөдөлгөөний хүндрэлтэй асуудлуудыг тодорхойлж тэдгээрийг шийдвэрлэх аргачлалыг томьёолоход шаардлагатай тоон мэдээлэл цуглуулах. Судалгааны төрлүүд:  Уулзвар дээр эргэх хөдөлгөөний тооллого  Уулзварын иж бүрэн судалгаа  Замын гэрлэн дохионы ажиллагааны судалгаа  Авто ослын судалгаа  Зорчих хугацааны судалгаа2007 оны 8 сарын 7 11
 12. 12. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Уулзвар дээр эргэх хөдөлгөөний тооллого Уулзварын хүчин чадлын талаар дүн шинжилгээ хийхэд үндсэн мэдээлэл болно. Оргил үед тоологдсон нийт автомашины тоог суудлын автомашины нэгжид шилжүүлж тоолох.2007 оны 8 сарын 7 12
 13. 13. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Зорчих хугацааны судалгаа Судалж буй чиглэлийн хүндрэлтэй ба зорчих хурд саардаг хэсгүүдийг олж тодорхойлох Судалж буй чиглэлээр судалгааны тээврийн хэрэгсэл хэд хэдэн удаа зорчиж, зогссон хэсгүүдэд хугацааг тэмдэглэх. Хугацаа-Зайны график Зорчих хурдын график2007 оны 8 сарын 7 13
 14. 14. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 3. Мэдээллийн дүн шинжилгээ Уулзварын хүчин чадлын дүн шинжилгээ. Хөдөлгөөний урсгалын загварчлал. Замын хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийх компьютерын программ хангамж.2007 оны 8 сарын 7 14
 15. 15. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Уулзварын хүчин чадлын дүн шинжилгээ Уулзвар дээрх хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийх дараалал Хөдөлгөөний гол чиглэлийг тогтоох ба уулзварын ерөнхий байдал Гэрлэн дохиотой болон дохиогүй уулзварын аль алинд нь тохирно.2007 оны 8 сарын 7 15
 16. 16. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyУулзварын нэвтрүүлэх хүчин чадлын дүн шинжилгээ Өгөгдөл мэдээлэл:  Чиглэл тус бүрийн хөдөлгөөний эрчим  Эгнээний өргөн ба хөдөлгөөний хуваарилалт  Гэрлэн дохионы хугацааны тохиргоо (зөвхөн гэрэл дохиотой уулзварын зохицуулалтыг шинжлэхэд) Шинжилгээний үр дүн:  Хөдөлгөөн бүрийн болон уулзварын ерөнхий [хүчин чадал] / [хангамшилийн хувь] харьцаа  Голлох урсгалууд2007 оны 8 сарын 7 16
 17. 17. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Уулзварын хүчин чадлын дүн шинжилгээний жишээҮдээс хойш оргил цагийн хөдөлгөөний эрчим Эгнээний өргөн ба хуваарилалт AM PM Max N-S V/S 0.32 0.33 Max E-W V/S 0.40 0.49 2007 оны 8 сарын 7 17 Y Value 0.72 0.83
 18. 18. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Хөдөлгөөний урсгалын загварчлалын программ Авто замын сүлжээг компьютерт оруулж, түүн дээр тээврийн хэрэгсэл тус бүрийн хөдөлгөөнийг загварчлах компьютерийн цогц программ юм. Төрөл бүрийн замын нөхцөл ба эрэлт хэрэгцээний үед авто замын сүлжээний ашиглалтын байдлыг хийсвэрээр туршина.2007 оны 8 сарын 7 18
 19. 19. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Оруулах шаардлагатай мэдээлэлүүд Холбоос (линк), төв цэг, сүлжээний хэлбэр:  Замын урт, огтлолцол, эгнээний хуваарилалт, гарц, нэмэлт эгнээ Уулзвар дээрх хөдөлгөөний зохицуулалт:  Гэрлэн дохиотой ба дохиогүй, мэдрэгч бүхий Хөдөлгөөний эрчим ба тээврийн хэрэгсэлийн үзүүлэлт:  Орох хөдөлгөөн, эргэх хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгсэлийн үзүүлэлт төрөл тус бүрээр.2007 оны 8 сарын 7 19
 20. 20. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Загварчлалын үр дүн Замын хөдөлгөөний мэдээлэл:  Зорчилтын тоо, хөдөлгөөний эрчим, хугацааны алдагдал  Түгжрэлийн мэдээлэл (хамгийн их ба дундаж урт) Зорчигчийн мэдээлэл:  Хүн - км, хүн – зорчилт , хугацааны алдагдал / хүн Тээврийн хэрэгсэлийн мэдээлэл:  Хөдөлгөөний хугацаа, хугацааны алдагдал, түгжрэлийн хугацаа Эрчим хүч болон хүрээлэн байгаа орчин:  Түлш зарцуулалт, хорт утаа2007 оны 8 сарын 7 20
 21. 21. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын урсгалыг хөдөлгөөнжүүлэх2007 оны 8 сарын 7 21
 22. 22. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний урсгалын загварчлалыг ашиглах Замын хөдөлгөөнийг сайжруулах төрөл бүрийн арга хэмжээг өөр хооронд нь харьцуулах, үнэлгээ өгөх боломжтой:  Уулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулах  Гэрлэн дохиотой болгох / гэрлэн дохиог сайжруулах  Гүүрэн гарц  Замын хөдөлгөөний зохицуулалт (эгнээний хяналт, эргэхийг хориглох , зогсоолын хяналт, нэг чигийн хөдөлгөөн гэх мэт)  Нийтийн зорчигч тээврийг сайжруулах  Өндөр багтаамжтай нийтийн тээврийн хэрэгслийн эгнээ2007 оны 8 сарын 7 22
 23. 23. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Загварчлалын программ ашиглахын давуу тал Замын хөдөлгөөний менежментийн төрөл бүрийн арга хэмжээг хамгийн бага зардал ба хугацаанд харьцуулж үзэх боломжтой. Хамгийн үр дүнтэй хэд хэдэн арга хэмжээг тодорхойлж авна. Авто замын сүлжээ болон хөдөлгөөний байдлыг хөдөлгөөнт байдлаар дүрслэх боломжтой.2007 оны 8 сарын 7 23
 24. 24. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний дүн шинжилгээ хийх компьютерын программ хангамж Уулзвар / гол гудамж / сүлжээний ашиглалтын дүн шинжилгээний программ хангамж. Олон төрлийн багц программуудыг ашиглах боломжтой: Highway capacity software SIG/CINEMA Passer II/III/IV TRANSYT- SYNCHRO 7F SIMTRAFFIC TSIS aaSIDRA2007 оны 8 сарын 7 24
 25. 25. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 4. Шийдвэрлэх арга замаа томъёолох Замын хөдөлгөөний менежментийн хэрэгслүүд:  Уулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулах  Гэрлэн дохио  Давуу эрхээр нэвтрэх дохио  Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ  Замын хөдөлгөөний эрэлт хэрэгцээний менежмент  Зогсоолын менежмент2007 оны 8 сарын 7 25
 26. 26. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний менежментийн хэрэгслүүд: Тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчийн урсгалыг зохицуулах олон төрлийн арга хэрэгсэл байдаг. Үндсэн зарчмууд:  Замын хөдөлгөөний урсгалыг хялбарчлах (хөдөлгөөний тоог бууруулах)  Зам хэрэглэгчдийг орон зай, цаг хугацааны хувьд салгаж зааглах  Аль болох олон тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхийн тулд хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (нийлүүлэх талын арга хэмжээ)  Замын хөдөлгөөний эрчмийг бууруулах зорилгоор түүнийг хязгаарлах (эрэлт хэрэгцээний талын арга хэмжээ)2007 оны 8 сарын 7 26
 27. 27. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний инженерингийн шийдэл“ Замын хөдөлгөөний инженеринг” гэж юу вэ?  Замын хөдөлгөөний инженеринг гэдэг нь тээврийн асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор инженерийн зарчмуудыг ашигладаг бөгөөд техник талын үндэслэлээс ангид тээврийн тогтолцооны хэрэглэгчдийн дадал зуршил, сэтгэхүйн талаарх мэдлэгийг хэрэглэдэг юм.2007 оны 8 сарын 7 27
 28. 28. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний инженерингийн арга хэмжээнүүдХөдөлгөөний Замын хэсэг Нэг чигийнтехникийнарга хэмжээ Ачааны автомашины хөдөлгөөнийг хориглох Хувьсах эгнээ Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ Уулзвар Хэлбэр дүрс өөрчлөх Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ Эргэхийг хориглох Гэрэл дохионы тохиргоог дахин хянах Сүүлийн үеийн гэрэл дохионы хяналт Бүсийн хэмжээнд замын хөдөлгөөний Өргөн бүсээр хяналтын систем Хөдөлгөөний мэдээллийн систем 2007 оны 8 сарын 7 28
 29. 29. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyУулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулах Уулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчийн хөдөлгөөнийг зохицуулах Үндсэн зарчим  Уулзварын хэмжээг аль болох бага болгох  Уулзварын оролт гаралтыг 4 буюу түүнээс цөөн байлгах  Уулзварын оролт гаралтын өнцгийг 90 градус орчим байлгах  Шаардлагатай бол зүүн гар тийш эргэх нэмэлт эгнээ байгуулах  Явган зорчигчын зогсох хэсгийг байгуулах2007 оны 8 сарын 7 29
 30. 30. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyУулзварын хэлбэр дүрсийг өөрчлөн сайжруулсан жишээ Өмнө Дараа 2007 оны 8 сарын 7 30
 31. 31. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – гэрлэн дохионы хэрэгцээ Гэрлэн дохионы хэрэгцээ гэдэг нь тухайн уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах шаардлагатай эсэхийг тогтоох явдал юм. Нөлөөлөх хүчин зүйлс: Хөдөлгөөний эрчим Ойролцоох барилга байгууламж Зүүн гар тийш эргэх хөдөлгөөний эрчим Зам тээврийн осол Явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчим V/C харьцаа2007 оны 8 сарын 7 31
 32. 32. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – үндсэн үзүүлэлтЦикл ( 1 циклийн үргэлжлэх хугацаа, секундээр)Хуваалт (1 циклийн хугацаатай ногоон гэрлийнхугацааг харьцуулсан харьцаа, %)Нөхөлт (ижил циклтэй 2 гэрлэн дохионы хоорондынхугацааны зөрүү, секунд эсвэл %-иар)2007 оны 8 сарын 7 32
 33. 33. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – хяналтын төрөлЗэрэглэл Төрөл Технологи Өртөг Ашиглалт/ арчлалтТусгаарлагдсанзам Fixed time Хялбар Бага Амархан Time-of-day ActuatedГол CoordinatedArea Responsive Adaptive хэцүү Өндөр Хэцүү2007 оны 8 сарын 7 33
 34. 34. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – удирдлага Төв гудамжний дагуух гэрлэн дохионуудыг нэгдсэн удирдлагатай болгож, замын хөдөлгөөний урсгалыг дээд түвшинд байлгаж, хоцрогдолыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах боломжтой. Нэгдсэн удирдлагагүй г/дохио Нэгдсэн удирдлагатай г/дохио БогиноссонХугацаа зорчих хугацаа хугацаа Зай Зай Г/дохио 2007 оны 8 сарын 7 34
 35. 35. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – хяналтын хэлбэрТогтмол тохиргоотой Хоногийн тохиргоотой Бодит байдлын Нэгдсэн зохицуулалттай Замын хөдөлгөөний нэгдсэн хяналт Замын хөдөлгөөний байдалд мэдрэмтгий / тохируулагддаг2007 оны 8 сарын 7 35
 36. 36. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – энгийн зохицуулалт Энгийн зохицуулалт яагаад үр ашиг багатай вэ?  Буруу мэдрэмж дээр үндэслэгддэг - Нийт нэвтрүүлэлтийг ихэсгэхийн оронд зогсолтыг багасгадаг  Зөвхөн хөдөлгөөн багатай замд үр дүнтэй Бүрэн ба баран бүрэн ханасан хөдөлгөөнд үр дүнгүй  Тухайн байршилд л хамгийн тохиромжтой байдаг Сүлжээний хэмжээнд тохироогүй  Ядрах, анхаарал сарних - Хүний хүчин зүйл2007 оны 8 сарын 7 36
 37. 37. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Гэрлэн дохио – урт цикл Хэрэв циклийн хугацааг 2 дахин уртасгавал хөдөлгөөний эрчим өөрчлөгдөөгүй ч дундаж хоцролт 2 дахин нэмэгдэнэ.2007 оны 8 сарын 7 37
 38. 38. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Баг – бүлэг тээврийн хэрэгсэл Гар зохицуулалтаар бол зохицуулагч нь ойртон ирж буй тээврийн хэрэгслийг хүлээдэг – буруу арга!2007 оны 8 сарын 7 38
 39. 39. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Багийн үзүүлэлт Ногоон гэрэл бүрэн ашиглагдаагүй бол тухайн хугацаа нь үр ашиггүй хугацаа болдог Урт циклээр бүтээмж буурдаг2007 оны 8 сарын 7 39
 40. 40. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Давуу эрхээр нэтрэх гэрлэн дохио Улаан дохионы хугацааг богиносгох эсвэл ногоон дохио хугацааг уртасгаж автобусны хоцрогдлыг бууруулна .2007 оны 8 сарын 7 40
 41. 41. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын тэмдэг тэмдэглэгээЗамын хөдөлгөөнийг зохицуулахад үр дүнтэйхэрэгсэлМонголын стандарт2007 оны 8 сарын 7 41
 42. 42. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний эрэлт хэрэгцээний менежментЗамын хөдөлгөөний Хэрэгцээгхэрэгцээний Төлбөртэй зам хязгаарлахменежмент Улсын дугаараар хязгаарлах Зайнаас ажил хэргээ гүйцэтгэх Зогсоолын хяналт/зогсоолын төлбөр Төрлийн Нийтийн тээврийг ашиглах өөрчлөлт "Зогсоол ба нийтийн тээвэр" дамжлага Хэрэгцээг Замын хөдөлгөөний мэдээллийн систем тархаах Ажлын / хичээлийн хувьсах цаг Хувьсах цаг Автомашины ашигтай Өндөр багтаамжтай т/хэрэгслийн хэрэглээ эгнээ Автомашиныг дундаа эзэмших 2007 оны 8 сарын 7 42 Ачааны үр ашигтай түгээлт
 43. 43. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyЗамын хөдөлгөөний эрэлт хэрэгцээий менежментийг ашиглах Бүсийн зөвшөөрөл (замын цахим төлбөр)- Сингапур, Лондон Өндөр багтаамжтай тээврийн хэрэгсэл (1-д 3) –Жакарта Өндөр багтаамжтай тээврийн хэрэгсэл зорчих тусгайлсан эгнээ Өнгөөр коджуулах (Зөвшөөрлийн дугаар) – Сөүл, Манила (Даваа гараг (1,2), Мягмар гараг (3,4),…) Явган зорчигчдод зориулсан худалдааны гудамж (Istaklal)2007 оны 8 сарын 7 43
 44. 44. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын цахим төлбөр, автобусны зам , 1-д 32007 оны 8 сарын 7 44
 45. 45. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Авто зогсоолын менежмент Тээврийн хэрэгслүүдэд зогсох талбай хэрэгтэй байдаг. Зохих хэмжээний зогсоолын зай талбайг хангаж өгөх шаардлагатай. Авто зогсоол хангалттай бий болгох нь хувийн автомашины хэрэглээг дэмжин нэмэгдүүлдэг.2007 оны 8 сарын 7 45
 46. 46. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Авто зогсоолын менежментийн аргуудЗогсоолын Нийлүүлэлтийн Зам дагуу зогсоол гаргах / хориглохменежмент менежмент Зам дагуу ачаа ачих / буулгах Замаас тусгаарласан зогсоол Төрийн байгууллага Барилга байшин зогсоолтой байх шаардлага Хувийн хэвшил Хэрэгцээний Тээврийн шинэ төрөл солих менежмент Хөдөлгөөний хэрэгцээний менежмент Ачаа тээвэрлэлтийг сайжруулах Авто зогсоолын үр ашигатай Зогсоолын талаар мэдээллээр хангах ашиглалт Зогсоолын төлбөрийн бүтэц & түвшин Зогсоолын гарц сайжруулах Хэрэглэгчдийн Зогсоол хориглосонг албадан хэрэгжүүлэх 2007 онызансарын 7 8 Боловсрол / кампанит ажил 46
 47. 47. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 5. Хэрэгжилт Өртгийн тооцоо, хөрөнгө төвлөрүүлэлт Холбогдох байгууллагуудтай зөвлөлдөх Хууль болон дүрэм журам боловсруулах Олон нийтийн харилцаа2007 оны 8 сарын 7 47
 48. 48. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Өртгийн тооцоо, хөрөнгө төвлөрүүлэлт Голлох материалын үнэ болон гүйцэтгэгчийн үнийн санал зэрэгт үндэслэн өртгийг тооцно. Хөрөнгийг жилийн төсөв , тусгай төсөв болон бусад эх үүсвэрээс төвлөрүүлж болно. Цаг хугацааны хувьд тохирсон үед нь тааруулж урт хугацаанд хэрэгжүүлнэ.2007 оны 8 сарын 7 48
 49. 49. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market EconomyХолбогдох байгууллагууд, олон нийттэй зөвлөлдөх Мэдлэг туршлагаа хуваалцах болон хэрэгжүүлэх боломжтой шийдлийг хамтран томьёолох Оролцогчид: Жолооч (албаны, хувийн), тээврийн хэрэгслийн зорчигч, явган зорчигч, оршин суугч, дэлгүүрийн эзэд, төрийн байгууллагын төлөөлөгчид (улсын болон орон нутгийн) Холбогдох байгууллагууд, олон нийтийн ын2007 оны 8 сарынуулзалт Жакарта, Индонези 7 49
 50. 50. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Мэдээлэл, боловсролын кампанит ажил Зам хэрэглэгчдийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор мэдээлэл түгээх Замын хөдөлгөөний дүрэм сурталчилах аян2007 оны 8 сарын 7 Вьетнам Ханой, 50
 51. 51. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 6. Үйл ажиллагаа ба үнэлгээ Зааварчлага болон албадан хэрэгжүүлэлт. Дахин хянах, үнэлгээ өгөх.2007 оны 8 сарын 7 51
 52. 52. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын цагдаагийн үүрэг Үндсэн үүрэг - жолооч , явган зорчигчдийг замын хөдөлгөөний хууль дүрэм сахиулах Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах – хоёрдогч үүрэг Яаран боловсруулсан хөдөлгөөний зохицуулалт үр дүнгүй Ажил үүргээ гүйцэтгэж буй замын цагдаа2007 оны 8 сарын 7 52
 53. 53. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Хяналт - үнэлгээ Тогтвортой байх үндэс Үзүүлэлтүүд  Өнөөгийн байдлын мэдээллийг өмнөх үетэй харьцуулах (хөдөлгөөний эрчим, зорчих хугацаа, хоцролт гэх мэт)  Зам тээврийн ослын тоо болон зэрэглэл  Явган зорчиг ( зай, хүлээх болон уулзвараар нэвтрэх гарц)  Санал гомдол2007 оны 8 сарын 7 53
 54. 54. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Товч дүгнэлт Замын хөдөлгөөний менежментийн арга хэмжээний үр ашиг болон хил заагийг зөв ойлгох шаардлагатай (бүхнийг шийдэх арга биш) Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хандах шаардлагатай (засварлахаасаа өмнө сайн нягтлах) Холбогдох бүх талуудын хамтарсан, тогтвортой хүчин чармайлт (эцэс төгсгөлгүй ажиллагаа ч өөрийн чадах бүхнээ хийх ёстой)2007 оны 8 сарын 7 54
 55. 55. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy6. Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний хүндрэлтэй асуудлууд Авто замын сүлжээ сул хөгжсөн Замын түгжрэл Зам тээврийн осол Зогсоол Замын хөдөлгөөний хяналтын хэрэгсэл Нийтийн тээвэр 2007 оны 8 сарын 7 55
 56. 56. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Авто замын сүлжээ муу хөгжсөн Туслах зам болон гарц цөөн.Улаанбаатар хотынагаарын гэрэл зураг 2007 оны 8 сарын 7 56
 57. 57. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын түгжрэл Нэмэгдсээр байна боловч одоогоор зохицуулж болох түвшинд байна. Тээврийн хэрэгслийн Шугам Чиглэл Зорчих хурд (км/цагт) төрөл    1998 2007 Суудлын Энхтайваны өргөн чөлөө Зүүн 41.4 25.4 машин   Баруун 42.4 25.7  Хувьсгалчид – Их тойруу Зүүн 30.3 21.3   Баруун 29.0 20.9  Их тойруу Урд 40.9 19.1   Хойд 42.5 20.3  Нарны зам Зүүн 42.3 31.7   Баруун 41.2 19.7 Автобус УБИС - Яармаг Зүүн 35.7 21.4   Баруун 31.9 20.1  УБИС - Чингэлтэй Зүүн 24.1 16.82007 оны 8 сарын 7   Баруун 57 24.1 18.0
 58. 58. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Зам тээврийн осол Тээврийн хэрэгслийн тоотой харьцуулахад зам тээврийн ослын тоо өндөр байна. Явган зорчигч оролцсон ослын тоо их байна. Осол ихээр гардаг газрууд:  Уулзвар, аюулгүйн тойрог, хөдөлгөөний эрчим өндөртэй зам2007 оны 8 сарын 7 58
 59. 59. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Авто зогсоолын бэрхшээл Замын түгжрэл үүсэх нэг шалтгаан Авто зогсоолын менежментийн бодлого байхгүй Зогсоолын тоо хангалтгүй2007 оны 8 сарын 7 59
 60. 60. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Замын хөдөлгөөний хяналтын хэрэгсэл Шинэ болон хуучин гэрлэн дохионууд зэрэгцэн ашиглагддаг Замын тэмдэг хангалтгүй Замын хэвтээ тэмдэглэл бараг байхгүй Хуучин контроллер2007 оны 8 сарын 7 60
 61. 61. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy Нийтийн зорчигч тээвэр Микроавтобусны тооны өсөлт  337 (1998) 2,016 (2004)  Нийтийн тээврийн бусад төрлөөс доогуур үнэлгээ авсан (өрхийн судалгаагаар) Троллейбусны тооны бууралт  134 троллейбус (1998) 53 троллейбус (2004) Нийтийн тээврийн унаа давуу эрх эдлэх эгнээгүй2007 оны 8 сарын 7 61
 62. 62. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy 8. Сайжруулах арга зам Хөдөлгөөний менежментийн төсөл хэрэгжүүлэх  Хөдөлгөөний инженерингийн багц арга хэмжээ Тээврийн судалгааны төв байгуулах  Тээврийн мэдээллийн сан, загварчлал ба төлөвлөлт  Хөдөлгөөний инженерингийн судалгаа ба зураг төсөл  Хүний нөөцийн хөгжил Нийтийн зорчигч тээврийг сайжруулах Зогсоолын менежментийн бодлого ба арга хэмжээнүүд2007 оны 8 сарын 7 62
 63. 63. The Study on City Master Plan and Urban Development Program of Ulaanbaatar City (UBMPS) Intensive Learning Session on Urban Planning under Market Economy ….Баярлалаа2007 оны 8 сарын 7 63

×