Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Хөтөлбөр

472 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Хөтөлбөр

  1. 1. УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
  2. 2. Хөтөлбөрийн товч агуулга 9 жилийн хугацаанд хэрэгжих энэхүү хөтөлбөр нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотой дахин төлөвлөх, ус хангамж, цэвэрлэх байгууламж, дулааны үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, нийгэм эдийн засгийн дэд бүтцийг сайжруулж, бичил санхүүжилтийг дэмжих, төслийг хэрэгжүүлэх байгууллагын чадавхижуулах зэрэг зорилготой бөгөөд хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын 6 дэд төв байгуулагдана. 1-р Үе шат: (Баянхошуу, Сэлбэ дэд төв) 2014-2016 2-р Үе шат: (Урдчилсан: Хайлааст Чингэлтэй дэд төв) 2016-2020 3-р Үе шат: (Урдчилсан: Амгалан, Улиастай дэд төв) 2018-2023 Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр гэр хорооллын авто зам, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтэц цогцоор шийдэгдсэн уялдаа бүхий дэд төвүүд бий болох, иргэдэд хүрэх эдийн засгийн болон төрийн үйлчилгээний хүртээмж сайжрах, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын үйлчилгээний үр ашиг нэмэгдэх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх байгууллагуудын чадавхи бэхжих зэрэг боломж бүрдэх юм.
  3. 3. Хэлэлцсэн байдал (Нийслэлийн түвшинд)  Гэр хорооллын хөгжлийн газар Гэр хорооллын иргэдийн бүлгийн Ахлагчидтай 2 удаа уулзалт хийсэн  Хөтөлбөрийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлын явцад Яамд болон Нийслэлийн харьяаны байгууллагуудын удирдлагатай болон оролцогч талуудтай 100 гаран удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан.  НИТТХ-аар Гэр хорооллын шинэ дэд төвүүдийн байршлыг тогтоох тухай Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар уг төслийг хэлэлцүүлэхийг дэмжив.  Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын 3 Дэд Хороодын Хурлаар төслийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэж Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар оруулахыг дэмжив.  НИТХ-аар Гэр хорооллын шинэ дэд төвүүдийн байршлыг тогтоох тухай хэлэлцэж Тогтоол 10/38-ыг батлав.
  4. 4. Хэлэлцсэн байдал (Засгийн газар, УИХ-ын түвшинд)  2013 оны 10-р сарын 19. Хөтөлбөрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж УИХ-ын холбогдох Байнгын хороодтой зөвшилцөх шийдвэрийг гаргаж Зарчмын хувьд дэмжив.  2013 оны 10 дугаар сарын 29. Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаан 09.00 цагаас “А” танхимд хуралдаж дэмжив  2013 оны 10 дугаар сарын 30. Төсвийн байнгын хорооны хуралдаан 09.00 цагаас “А” танхимд хэлэлцэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи дэмжив.  2013 оны 10 дугаар сарын 30. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаан 13.00 цагаас “А” танхимд хэлэлцэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи дэмжив
  5. 5. Амьдрах орчин сайжирна Агаарын бохирдол буурна Ажлын байр нэмэгдэнэ Хотын төвлөрөл саарна Эдийн засаг, нийгмийн үйлчилгээний боломж сайжирна Иргэдийн оролцоотой хот төлөвлөлт Дэд төвүүдийн хооронд зам харилцаа сайжирна Инженерийн дэд бүтцийн хангамж сайжирна Хотын шинэ хэв шинж бүрдэж иргэдийн амьдралын чанар сайжирна
  6. 6. Зээлийн хэлэлцээрийн явц - СЕХ ба ҮШСХ-ийг батламжлах Ёслол ба Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг болгон АХБ-наас 1,5 сая ам долларын Техникийн туслалцааг үзэглэв 2013.10.31-11.01 2013.12.11 2013.12.13.
  7. 7. Цаашид хийгдэх ажлууд  2013 оны УИХ-ын Намрын чуулганд Хөтөлбөрийг өргөн барьж соѐрхон батлуулах  Хөтөлбөрийн Менежментийн албыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр байгуулж ажиллуулах  Хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах Техникийн нарийвчилсан зураг төсөл гүйцэтгэх, ХМА-нд дэмжлэг үзүүлэх Зөвлөх компануудтай ажиллах  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд НЗДТГын хүлээсэн үүргийн дагуу хорооны болон Түр амьдрах байрны зураг төсөл гүйцэтгүүлэх ажлыг зарлан, сонгон шалгаруулалтыг гүйцэтгэж, барилгын ажлыг 2014 оны 2-р улиралд эхлүүлэх
  8. 8. НЗДТГ-ын Төсөл, хамтын ажиллагааны хэлтсийн нэр дээр АХБ-наас ирүүлсэн талархалын Захидал

×