Adb 28.06.13 mongol

1,072 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adb 28.06.13 mongol

 1. 1. Улаанбаатар хотын Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр Эцсийн тайлангийн төслийн танилцуулга болон АХБ-ны Зээлийн Хэлцлийг Нягтлах Зөвлөгөөн 2013 оны 6 дугаар сарын 28 Улаанбаатар хотын Захиргаа 1
 2. 2. Төслийн бэлтгэл ажлын үйл явц • Эцсийн тайлангийн төсөл: o o o o Англи хэл дээрх тайлангийн төсөл Хүргэгдсэн Монгол хэл дээрх тайлангийн төсөл Хүргэгдсэн Англи хэл дээрх хавсралтууд 7 дугаар сарын 8 Монгол хэл дээрх хавсралтууд 7 дугаар сарын 12 • Эцсийн тайлан: o Англи o Монгол 8-р сар 8-р сар 2
 3. 3. Гэр хороолол 2000–2009 оны хооронд жилд 10%-иар өссөн байна. 2009 – 650,000 хүн 2000 – 250,000 хүн Ирэх 10 жилийн хугацаанд 400,000 хүн нэмэгдэнэ гэсэн тооцоолол байна 3
 4. 4. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө Нийт 29 хөгжлийн болон дэд төвийг бий болгох Шинэчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөө -хамгийн анх удаа гэр хорооллын хөгжлийг тусгаж өгсөн Дэд төвүүдийг гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж өгсөн 4
 5. 5. Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр ОШСЗШ-аас 320 сая ам.доллар Төсөл 1-ийн хүрээнд 104.5 сая ам.доллар 5
 6. 6. Улаанбаатар хотын захиргаа-АХБ-ны хамтын ажиллагаа • 2013 оноос 2023 он хүртэл 10 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр • АХБ-ны Олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугамаар 3 төсөл хэрэгжинэ.(ОШСЗШ) • Үр нөлөө: Улаанбаатар хотын иргэдийн амьдрах таатай орчин • Үр дүн: Улаанбаатар хотод амьдрах нөхцөл сайтай, өрсөлдөх чадвартай, байгаль орчинд хор нөлөө багатай, хотын үйлчилгээ, нийгэм эдийн засгийн боломж бүхий оролцоог хангасан дэд төвүүдийн сүлжээ 6
 7. 7. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөр • Алсын хараа – Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд эдийн засгийн боломж, хотын үйлчилгээгээр хангагдсан, байгаль орчны нөлөөлөл багатай иргэдийн амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн дэд төвүүдийн сүлжээг бий болгох. • Хөтөлбөрийн зарчим – – – – – Хотын үйлчилгээг тогтвортой болгож сайжруулах Эдийн засгийн боломжийг нэмэгдүүлэх Хот төлөвлөлт болон газар ашиглалтыг сайжруулах Олон нийтийн болон нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах Агаарын бохирдлыг бууруулах 7
 8. 8. Стратегийн зорилтууд • Зорилт 1: Дэд төвүүдийн зам болон нийтийн үйлчилгээг өргөтгөн дэд төвүүдийн хоорондын холбоог сайжруулна. • Зорилт 2: Эдийн засаг болон нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. • Зорилт 3:. Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд үр ашигтай ажиллана • Зорилт 4: Институци бүтцийг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлнэ. 8
 9. 9. ОШСЗШ Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 320 сая ам.доллар • АХБ-ны зээл/ Буцалтгүй тусламж 164 сая ам.доллар • Хамтран санхүүжүүлэгчид (ЕХБ/бусад) 60 сая ам.доллар • Улаанбаатар хотын Захиргаа 96 сая ам.доллар 9
 10. 10. Дэд төвүүд/ Ерөнхий төлөвлөгөө ОШСЗШ – Хөрөнгө оруулалтын 3 үе шат Мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүн нь дэд төвийн дахин төлөвлөлт юм. Se Ba Туршилтын дэд төвүүд – ОШСЗШ-н хөрөнгө оруулалтын үе шат 1 Баянхошуу – Сэлбэ Хотын зам– Усан хангамж –Бохир усны шугам– Халаалт – боловсрол / нийгэм-эдийн засгийн байгууламжууд ОШСЗШ – Хөрөнгө оруулалтын үе шат 2 Dari Ekh 1 5 Дэд төв ОШСЗШ –Хөрөнгө оруулалтын үе шат 3 4 Дэд төв Туслах зам–Хотын зам – Усан хангамж –Бохир ус зайлуулах шугам –Халаалт – боловсрол / нийгэм-эдийн засгийн байгууламжууд Ba Se Ma Bu Am Ul Kh Kst Bayankhooshu Сэлбэ Markets sub-center Buudal sub-center Amgalan Uliastai 10 Kгаn Uul Khotiin Shine Tov
 11. 11. Дэд төвүүд / Ерөнхий төлөвлөгөө ОШСЗШ– 3 үе шат / 10 жил / 320 сая ам.доллар Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Item I Төсөл 1 Суурь үнэ a A. Хотын үйлчилгээ болон замын өргөтгөл 1. Замыг сайжруулах 93.31 20.06 2. Усан хангамжийн сүлжээг сайжруулах 16.03 10.06 3. Ариутгах татуургын сүлжээг сайжруулах 22.04 12.19 4. Халаалтын үйлчилгээг өргөжүүлэх 68.33 23.15 199.71 65.46 13.75 3.75 20.36 4.75 0.50 0.50 15.97 5.97 3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг чадавхижуулах 3.03 2.92 Нийт D 19.50 9.39 Нийт (A+B+C+D) 253.31 83.35 Нийт A B. Үр ашигтай үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд C. Эдийн засаг болон нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах D. Институци бүтэц болон чадавхийг бэхжүүлэх 1. Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээг сайжруулах 2. Дэд төвийн хөгжил болон хот төлөвлөлтийг сайжруулах II. Төлөвлөгдөөгүй зардал 350 24.37 7.86 Төлөвлөгдөөгүй үнийн зардал Нийт B 29.48 9.00 53.85 16.86 12.85 320.00 4.31 104.52 Хэрэгжилтийн үе гарах санхүүжилт b Нийт (A+B+C) Нийт зардал 105 сая ам.доллар ОШСЗШ – Үе шат 1+2+3 320 сая ам.доллар 100 Төлөвлөгдөөгүй материаллаг зардал C. ОШСЗШ – Үе шат 1 Ba Se Ma Bu Am Ul Kh Kst Bayankhooshu Selbe Markets sub-center Buudal sub-center Amgalan Uliastai 11 Khan Uul Khotiin Shine Tov
 12. 12. Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Эх үүсвэр Мөнгөн дүн (сая доллараар) Хувь хэмжээ Нийт (%) Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Азийн Хөгжлийн Банк AХС-ийн зээл ЕЭҮС-ийн зээл Буцалтгүй тусламж Нийт АХБ Улаанбаатар хотын Захиргаа Хамтран санхүүжүүлэгч Нийт 54 сая ам.доллар AХБ-ны зээл 67.50 82.50 13.70 163.70 96.00 60.30 320.00 21.1 25.8 4.3 51.2 30.0 18.8 100.00 Төсөл 1 Азийн Хөгжлийн Банк AХС-ийн зээл ЕЭҮС-ийн зээл Буцалтгүй тусламж Нийт AХБ Улаанбаатар хотын Захиргаа Европын Хөгжлийн ОШСЗШ – Үе шат 1 22.50 27.50 3.70 53.70 26.3 22.5 3.5 52.3 22.44 27.2 28 сая ам.доллар ЕХБ 22 сая ам.доллар УБХЗ ОШСЗШ – Үе шат 2+3 164сая ам.доллар АХБ-ны зээл 60 сая ам.доллар Хамтран санхүүжүүлэх 96 сая ам.доллар УБХЗ 12
 13. 13. Хөрөнгийн урсгал Санал болгож буй санхүүжилтийн урсгал Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Хамтран санхүүжүүлэгчид Монгол Улсын Засгийн Газар Эдийн Засгийн Хөгжлийн Яам (Зээлдэгч) Зээлийн нэмэлт гэрээ Сангийн Яам (хамтран зээлдэгч) Зээлийн нэмэлт гэрээ Улаанбаатар хотын Захиргаа (ХА/ХА) ТМА Урсгал зардлын сан Дэд төслийн нэгж (Усан хангамж болон ариутгах татуурга) Дэд урсгал зардлын сан Буцалтгүй тусламж ХА = Хариуцагч агентлаг ХА= Хэрэгжүүлэгч агентлаг ТХН = Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж Санхүүжилт авах хүсэлт Санхүүжилт хийх Зээлийн сан Гэрээ байгуулагч, нийлүүлэгчид, зөвлөхүүд (Шууд төлбөр) 13
 14. 14. Хэрэгжүүлэлтийн зохицуулалт 14
 15. 15. ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖИЛ ба AХБ-ны Төсөл (Эхлэл) Засаг Дарга Хот байгуулалт хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн орлогч Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Төслийн удирдах хороо Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Техникийн ажлын хэсэг Гэр хорооллын хөгжлийн газарГХХГ АХБ – ОШСЗШ Удирдах хороо AХБ– ОШСЗШ ТМА ДТДТГ Удирдах зөвлөл Дэд төвийн дахин төлөвлөлтийн газар (ДТДТГ) Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 12 Төслийн нэгж (одоогийн байдлаар) Баянхош уу Төслийн нэгж Сэлбэ Төслийн нэгж … Төслийн нэгж 15
 16. 16. Дэд төвийн дахин төлөвлөлтийн газар • Удирдах зөвлөлийн 40% нь УБХЗ-наас, 30% нь хэвийн хэвшил, 30% ньиргэдийн төлөөллөөс бүрдэнэ. • Хот байгуулалт хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн Засаг даргын орлогчын харьяа нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар хэлбэрээр байгуулагдана. • Дахин төлөвлөлт, хүн амын нягтаршлын үйл явцыг зохицуулж дэмжлэг өгч ажиллана. • Хөгжлийн төлөвлөгөөний газар ашиглалт болон барилгын стандартыг мөрдөгдөж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах • Орон сууцжуулах ажилд хувийн хэвшлийнхний оролцоог хянах • Улаанбаатар хотын Захиргаа болон хувийн хэвшлийнхний эдийн засгийн нөхцлийг уялдуулан сайжруулах 16
 17. 17. Үр дүн • Үр дүн 1: Замыг өргөтгөж, холболт болон үйлчилгээг сайжруулна. • Үр дүн 2: Эдийн засгийн болон нийгмийн үйлчилгээ сайжирна. • Үр дүн 3: Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үр ашигтай үйл ажиллагаа • Үр дүн 4: Институци бүтцийг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлнэ. 17
 18. 18. ОШСЗШ: Хөтөлбөрийн 1-ээс 2 ба 3 дугаар үед шилжих схем Анхны жил 5 жил 10 жил • I Эхний үе шат (Төсөл) Хэрэгжилт ТБТТ • I 2 дахь үе шат (Төсөл) Хэрэгжилт 3 дахь үе шат (Үе шат) Хэрэгжилт Зээлийн гэрээг УИХ-аар соёрхон батлана AХБ-ны удирдах зөвлөлөөр батлуулна Засгийн газар батлана AХБ-ны удирдлага батлана Баг бүрэлдхүүн ажиллана Засгийн газар батлана AХБ-ны удирдлага батлана Баг бүрэлдхүүн ажиллана PFR TA = Техник туслалцааны үе шатны санхүүгийн хүсэлт Эхний үе шат /Төсөл 1 2 дахь үе шат /Төсөл 2 3 дахь үе шат/Төсөл 3 Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүд Хотын коридор Дэд төвүүд дэх худалдааны төв, Ханан материал + Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүдийн өргөтгөл Амгалан, Улиастай дэд төвүүд + Одоо байгаа замыг шинэчлэн сайжруулж, шинээр зам барих 18
 19. 19. Баянхошуу/ Сэлбэ. Туршилтын хоёр дэд төв Газар ашиглалтын харьцаа муу • • • Олон нийтийн талбай багатай Зам / дэд бүтэц муу Олон нийтэд зориулсан байгууламж дутагдалтай Эдийн засгийн хэрэгцээтэй холбоотой хангамж хангалтгүй Баянхошуу • 162 га • Нийт хувиарласан газрын • тоо:2114 Ажлын байрны боломж маш бага Хотын үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл хязгаарлагдмал Нийтийн тээврийн үйлчилгээ хязгаарлагдмал Бохирдлын хэмжээ өндөр Хөгжих боломж өндөртэй Баянхошууны периметр • • 2012 = 7,500 хүн 2030 = 19,000 хүн Сэлбэ 156 га Нийт хувиарласан газрын тоо:1970 Сэлбийн периметр • • 2012 = 7,800 хүн 2030 = 24,000 хүн 19
 20. 20. Баянхошуу / Сэлбэ. Газрын гадаргуу Баянхошуу Тэгш гадаргуутай хэвгий газар • • Баянхошуу 162 га 2114 allotments Сэлбэ Газрын байдал харилцан адилгүй • • • • Хойд/зүүн – Өмнөд/баруун = 7% Өмнөд болон зүүн хэсэгт хоёр жалгатай Х/Ө хэсэг дэхь замыг засварлаж байгаа Сэлбэ 156 га 1970 allotments Тэгш: Сэлбэ голын зүүн тийш Огцом өгсүүр хэсэг: баруун талдаа 2 уултай/ налуу 20% Баруун хойно: Чингэлтэй хайрхан 20
 21. 21. Баянхошуу / Сэлбэ. Төлөвлөлтийн суурь/ үндэслэл 1. Дэд бүтэц • • Хотын бүтээн байгуулалтыг дахин төлөвлөх – аль боломжит байдлаар замын сүлжээг « тогтмол » хэлбэрээр ашиглах Усан хангамж– Бохир усны сүлжээ- Халаалт 2. Хоосон газар • • • • Талбай болон ногоон байгууламжийн хэсгийн загварыг гаргах Периметрийн хүрээнд газар хувиарлалтыг тэнцвэржүүлэх Барилгын талбайг тохиромжит бус газарт үргэлжлүүлэхтэй холбоотой ирээдүйн хязгаарлалтыг боловсруулах Үерээс хамгаалах ажлыг гүйцэтгэх 3. Үйлчилгээ – Олон нийтийн байгууламж – Ажлын байр • • Олон нийтийн байгууламж болон үйлчилгээг үзүүлэх газрын бүтцийг гаргах Олон нийтийн / хувийн салбарын хамтын ажиллагаа 4. Орон сууцжуулалт – Хот зохион байгуулалт • • Хөгжлийн корридор Хотын тэлэлтийг хянах зорилгоор хүн амын хэт өсөлтийг зохицуулахад дараах гурван төрлийн орон сууцжуулалтын арга байна: o o o Гол зам дагуу, үйлчилгээний газруудын хамт баригдасан олон давхар орон сууц Ижил загвартай өөр хоорондын зай багатай таун хаус Өөр хоорондын зай ихтэй тус тусдаа баригдсан байшин – гэхдээ энэ төрлийн орон сууцны тоо эрчимтэй буурна Мастер төлөвлөгөөтэй холбоотой авах арга хэмжээний алхамууд 21
 22. 22. Баянхошуу / Сэлбэ. Сүлжээний орчин Усан хангамж – Бохир ус зайлуулах сүлжээ Периметртэй холбоотой усан хангамж 22
 23. 23. Баянхошуу. Дахин төлөвлөлтийн хүрээ Хотын зам 23
 24. 24. Баянхошуу. Дахин төлөвлөлтийн хүрээ Усан хангамж & ариутгах татуургын сүлжээ Усан хангамж 6.8 км урттай түгээлтийн сүлжээ Ариутгах татуурга 6.7 км урттай дотоод ариутгах татуурга 2.7 км урттай гадаад ариутгах татуурга Халаалт Нэг тус бүр нь 8.4MW хүчин чадалтай 2 уурын зуух 3.8 км урттай дотоод халаалтын сүлжээ 1.2км урттай үйлчилгээний холболт 24
 25. 25. Баянхошуу. Бүсжүүлэлт ба хот зохион байгуулалт Хувийн хөрөнгө оруулалт Шалны харьцаа = 1.6 Дээд өндөр= 36m Шалны харьцаа = 1.4 Дээд өндөр= 27m Шалны харьцаа = 1.2 Дээд өндөр= 12m 25
 26. 26. Сэлбэ. Одоогийн нөхцөл байдал 26
 27. 27. Сэлбэ. Дахин төлөвлөлтийн хүрээ Усан хангамж & ариутгах татуургын сүлжээ Усан хангамж 10.5 км урттай түгээлтийн сүлжээ Ариутгах татуурга 10.3 км урттай дотоод ариутгах татуурга 2.1 км урттай гадаад ариутгах татуурга 2.6 км урттай гол ус зайлуулах хоолой Халаалт Нэг тус бүр нь 8.4MW хүчин чадалтай 3 уурын зуух 5.1 км урттай дотоод халаалтын сүлжээ 1.2 км урттай үйлчилгээний холболт 27
 28. 28. Сэлбэ. Бүсжилт ба Хот зохион байгуулалт Хувийн хөрөнгө оруулалт Дээд өндөр = 36m Дээд өндөр = 27m Дээд өндөр = 12m Шалны харьцаа = 1.6 Шалны харьцаа = 1.4 Шалны харьцаа = 1.2 Хувийн хөрөнгө оруулалт 28
 29. 29. Баянхошуу / Сэлбэ. Хот зохион байгуулалт Газар эзэмшигчид / Олон нийтийн эсвэл хувийн эзэмшлийн газар төлөвлөгч нарт 1. Бүсжилт • • 1 га газар тус бүрээр дэд бүсэд хуваана Баянхошуу = 50 / Сэлбэ = 64 2. Хот төлөвлөлтийн харьцаа • • • • • • • Байршил Шалны харьцаа : 1.2 - 1.6 Дээд өндөр: 12м – 36м Дэлгүүрийн нийт хэмжээ: шалны харьцааны 0 – 12% Шилжилт хөдөлгөөний хамгийн бага хэмжээ: байшин барилгын 10% - 17% Газар доорх машины зогсоол: 1 газар / байр + 1 газар / 25m2 дэлгүүр Таун хаусын доод хэмжээ (2 байр): 1 таун хауст 2 өрхийг байлгах 3. Орон сууцжуулалтын нэгж– суурь 80m2 / байр • • Баянхошуу = 7100 / Сэлбэ = 9300 Хүн амын тоо ойролцоогоор: Баянхошуу = 30500 хүн / Сэлбэ = 39900хүн Тендерт оролцох хүсэлт+ газар төлөвлөгч нарт зориулсан тендер Дахин төлөвлөлтийн арга барилаас хамаарна 29
 30. 30. Баянхошуу / Сэлбэ. Замын бэлэн болох хэмжээ Road with parking and pavement = 10.5m width 2 талдаа явган хүний замтай авто зам= 8.5м өргөн Авто зам / явган хүний зам = 5.5м өргөн 2 талдаа явган хүний замтай авто зам= 10.5м өргөн Дэд бүтцийн сүлжээ: • Усан хангамж • Бохир ус зайлуулах хоолой • Халаалт • Цахилгаа • Харилцаа холбооны сүлжээ 30
 31. 31. Баянхошуу / Сэлбэ. Замын анхны хэмжээ 6.5м Өргөсгөсөн хэмжээ 8.5м ба 10.5м Зорилт 1. Газар худалдан авах мөн албадан нүүлгэх үйл ажиллагааг боломжит түвшинд бууруулах 2. Бэлэн болох хэмжээ 10.5м / 8.5м : газар төлөвлөлтийг хийсний дараа энэ хэмжээнд хүрсэн байна (байршлыг гүйцэтгэгчид 31 тусгайлан зааварлаж өгнө)
 32. 32. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх Орон сууцжуулалт – Дахин төлөвлөлтийн аргачлал 32
 33. 33. Баянхошуу / Сэлбэ. Дахин төлөвлөлтийн үйл явц Гурван сонголттой Сонголт 1 – ганцаарчилсан зохицуулалт • • Газар дээрээ байх – гэхдээ дэд бүтцэд холбохтой холбоотой төлбөрийг төлөх Хөрш зэргэлдээ байгаа газрыг нэгтгэн газар төлөвлөлтийг бие даан хийх Сонголт 2– шууд худалдааны арга • • Сүлжээнд холбогдох үүднээс газрыг харилцан солилцох Тухайн газар дээр баригдах барилгаар газрыг солих – нэг байранд нүүж орхын тулд үлдсэн бүх газрыг өгөх шаардлагатай болно Сонголт 3– газрыг эргүүлэн нийлүүлэх арга • • • Зэргэлдээ орших 20 хэсэг газрыг нийлүүлэх Улсын болон хувиараа үйл ажиллагаа явуулдаг газар төлөвлөгч нарт нээлттэй болгох Өмнөх хот зохион байгуулалтын дагуу тендер зарлах – оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх Төслийн нарийвчилсан загварыг гаргах явцад судалгаанд оруулсан байх Оршин суугчидтай нягт хамтран ажиллах 33
 34. 34. Баянхошуу/Сэлбэ. Оршин суугчдын санал НҮБ-ны Хүн ам, нутагшил, суурьшлын хөтөлбөр 35% 40% 3% 2% 7% 9% 5% 3% 44% 40% 7% 6% 34
 35. 35. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 2– шууд худалдааны арга Байшингуудад хийгдэх шууд холболт 35 Техникийн өрөө/ траншейг хангалттай зайтай газар байгуулах – тогтмол зайнд
 36. 36. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 2– шууд худалдааны арга 36 2 граж (25m2/нэг тус бүр) – 2 байр (85m2 давхар тус бүрт 1+2 / 64m2 давхар тус бүрт 3)
 37. 37. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 2– шууд худалдааны арга 37 Хөгжлийн төлөвлөгөөний үе шат – Олон нийтийн (орон сууцжуулалт) эсвэл хувийн
 38. 38. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 3– Газар нэгтгэх үйл ажиллагаа 38
 39. 39. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 3– Газар нэгтгэх үйл ажиллагаа 39
 40. 40. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 3– газар нэгтгэх үйл ажиллагаа Гол болон туслах зам хоорондын өндөрийн хэмжээ 40
 41. 41. Сэлбэ. Сонголт 3– газар нэгтгэх үйл ажиллагаа Хөгжлийн корридор – Сэлбийн жишээ 41
 42. 42. СБ. Хөгжлийн коридор Цэцэрлэг Бизнес инкубатор төв Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв Хорооны барилга Автобусны зогсоол / BRT Private investment Зах Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 42 оруулалт
 43. 43. Баянхошуу / Сэлбэ. Сонголт 3 – нүүлгэн шилжүүлэлт Хотын захиргааны төсөл – 40 байр + хорооны байр 1. Баянхошуу 1. Сэлбэ 43
 44. 44. Хорооны барилга Улаанбаатар хотын Захиргаа эхлүүлнэ 44
 45. 45. УБХЗ-ДТДТГ Land Development Enforcement of urban regulation and land pooling specifications PPTA urban regulation Land pool. specifications Zones S.R.A. MUB Community COMMUNITY Feedback PRIVATE SECTOR BIDDING PRIVATE PROCESS L.D. Project MUB transit apartments S.D.P.Z. T.A. MUB Municipaity of UlaanBaatar SRA Subcenter Redevelopment Authority TA Technical Assistance SDPZ Specific Develoment Plan per Zone LD Land Developer 45
 46. 46. БХ / СБ. Хэрэгжүүлэлтийн хуваарь Дэд төвийн Хөгжил – Усан хангамж – Ариутгах татуурга – Халаалтын систем 46
 47. 47. БХ / СБ. Хамрах хэсэг Дэд төвүүдийн хамрах хэсэг газрын зураг дээр Нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудын радиус 15 мин алхах хэмжээний байна. Хамрах хэсэг Баянхошуу 770га Сэлбэ 710га Хүн амын нягтаршил 2030 Баянхошуу 115х/гa Сэлбэ145х/гa Хамрах хүрээ Баянхошуу 90,000хүн Сэлбэ 105,000хүн Шууд болон – шууд бус ашиг тусыг 195,000хүн хүртэнэ 47
 48. 48. ОШСЗШ. ҮЕ ШАТ 2 5 дэд төвүүдийг холбох Зах– бүсийн хөгжил - боловсрол / нийгэм-эдийн засгийн үйлчилгээ Хайлааст + Чингэлтэй – боловсролын үйлчилгээ 48
 49. 49. ОШСЗШ. Үе шат 3 4 дэд төвийг холбох Амгалан+ Улиастай – бүсийн хөгжил- боловсрол, нийгэм-эдийн засгийн үйлчилгээ 49
 50. 50. Үр ашигтай үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд • ADB RETA 7918 төслийн хүрээнд дэд төслүүдийг бэлтгэсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд “Усан хангамж болон ариутгах татуургын үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл” хэрэгжинэ. • Энэхүү дэд төсөл нь усан хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Улаанбаатар хотын гол бүсүүдэд хэрэгжих юм. • Мөн чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. • Хотын санхүүжилтийн түншлэлий хөтөлбөрийн хүрээнд 3.7 сая ам.долларын зардал бүхий хөтөлбөр Хотын орчны дэд бүтцийн сангаас санхүүжигдэнэ. 50
 51. 51. Бодлогын шинэтгэл • Усан хангамж болон ариутгах татуурга: Өнөө мөрдөж буй бүтэц зохион байгуулалтад анхаарч, байгууллага хооронд байгуулсан гэрээ сэлтийг боловсронгуй болгож, зохицуулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын чадавхийг сайжруулна. • Дулаан хангамжийн салбар: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт хамрагдах дэд төвүүдэд өнөө ажиллаж байгаа болон шинээр тавих уурын зуух [heat only boiler (HOB)]-ны эдийн засгийн үр ашигт анхаарал хандуулна. Ингэхдээ, менежментийн гэрээний заалтуудыг боловсронгуй болгон Эрчим Хүчний Зохицуулах зөвлөлтэй холбож өгөх юм. • Хот төлөвлөлт болон зохицуулалт: Японы ядуурлыг бууруулах сангийн санхүүжилттэй техник туслалцааны төслийн хүрээнд Хот төлөвлөлтийн болон чадавхийг бэхжүүлэх, гэр хорооллын бүсчлэлийн журам, хотын бүсчлэл, газар ашиглалтыг дэмжих. 51
 52. 52. Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чадавхижуулах асуудал • Дэд төвүүд дэх усан хангамж болон бохир усны шугам сүлжээ, хотын дэд бүтэц, дулаан, халуун усны үйлчилгээний нарийвчилсан зураг төсөл, барилгын ажлын хяналт шалгалт. • НҮБ-ын Хүн амын суурьшилын хөтөлбөр байгууллагаас АХБ-нд тусад нь тавьсан саналын дагуу оршин суугчдын оролцоо болон ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх талын техник туслалцаа. • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чадавхижуулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ. Үүнд: o Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чадавхийг дээшлүүлж, төслийн удирдах алба байгуулах. o Хот төлөвлөлт, дэд төвийн хөгжлийнтөлөвлөлтийн чадавхийг дээшлүүлэх, үүний дотор Дэд төвийг дахин төлөвлөх газар /ДТДТГ/ болон Гэр хорооллын хөгжлийн газар /ГХХГ/-ыг чадавхийг нэмэгдүүлэх. o Ус сувгийн удирдах газар /УСУГ/, Орон сууц нийтийн аж ахуйн газар /ОСНААГ/ -ын контор болон уурын зуухны оператор зэрэг үйлчилгээ үзүүлэгч байгуууллагууд. o Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын удирдлага менежментийг сайжруулахад чиглэсэн бүтэц, зохион байгуулалтын болон эрхзүйн зохицуулалтыншинэтгэл ийг ажлыг хэрэгжүүлнэ. 52
 53. 53. Газар албадан чөлөөлөх/ нүүлгэн шилжүүлэх (Урьдчилан сэргийлэх) • Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төслийн 1-р үе шат зэрэг нь АХБ-ны 2009 оны Урьдчилан сэргийлэх бодлогын удирдамж Болон Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжих ёстой • Газар албадан чөлөөлөх талаарх АХБ-ны Урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө ёсоор: – Хөтөлбөрийн эхний үе шатанд буюу Баянхошуу, сэлбэ дэд төвүүдэд зориулсан Газар чөлөөлөх нүүлгэн шилжүүлэх 2 төлөвлөгөө боловсруулалтын шатандаа явна. – Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан болно. investment program. – Газар худалдан авалт, шинэчилсэн хот төлөвлөлтийн суурьшлын төлөвлөгөө(1-р үе шат) MRM-ийг хэрэгжүүлэхийн өмнө ГХАШХТСТ-ний хувийг тухайн орон нутгийн засаг захиргааны албадад хүргүүлнэ, цаашлаад үндсэн гол гол бүхий л мэдээллийг хөтөлбөрийн хүрээнд газар чөлөөлөлтөд өртсөн хүн тус бүрт тухайн улсын хэл дээр Улаанбаатар хотын захиргаа мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ. – ГХАШХТСТ-ний эцсийн хувилбар (1-р үе шат) болон RF-ийг Улаанбаатар хотын захиргаа баталж, MRM-ийн өмнө АХБ-ны цахим хуудсанд хэвлэн нийлэнэ. – ГХАШХТСТ–ийг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн дотоод болон хөндлөнгийн хяналт тавих ажлыг Улаанбаатар хотын захиргаа хариуцан гүйцэтгэнэ. – Газар чөлөөлөх болон нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдон гарах бүхий л зардлыг 53 Улаанбаатар хотын захиргаа хариуцна.
 54. 54. Байгаль орчны (урьдчилан сэргийлэх) • Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр болон төслийн 1-р үе шат АХБ-ны 2009 оны Урьдчилан сэргийлэх бодлогын удирдамж болон Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах тухай болон Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлийн үнэлгээний тухай Монгол улсын 2012 оны хуулийн зүйл заалтын шаардлагыг хангасан байх учиртай. • АХБ-ны хүрээлэн буй орчны талаарх байгаль орчны урьдчилан сэргийлэх бодлогоын хүрээнд дараах арга хэмжээг төлөвлөж байна. Үүнд: – Байгаль орчны урьдчилсан үнэлгээ [Initial Environmental Examination (IEE)], үүний дотор Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон Хөтөлбөрийн 1-р хэсэс / төслийн 1-р үе шатанд зориулсан Гомдол барагдуулах механизм. – Хөтөлбөрийн 2 ба 3-р үе шатанд зориулсан Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээ. – Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээг тухайн техник туслалцааны төслийн зөвлөх Улаанбаатар хотын захиргааны нэрийн өмнөөс, харилцан зөвшилцөн хийж гүйцэтгэсэн болно. – Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээг RRP-д хавсарган АХБ-ны цахим хуудсанд нийтлэх болно. • Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам /БОНХЯ/-ны байгаль орчны урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө: – Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг төсөл 1-ийн хүрээнд хоёр дэд төвийн хувьд төрийн захиргааны холбогдох байгууллагаас авсан тусгай зөвшөөрөл бүхий байгаль орчны үнэлгээний байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлж байна. – Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам /БОНХЯ/ (2013 оны 8-9 сард батлан) яамныхаа албан ёсны цахим хуудсанд байрлуулна. 54
 55. 55. Үйл ажиллагааны урьдчилсан төлөвлөгөө АХБ Орон сууц болон ЖДҮ-ийг санхүүжүүлэх, бичил санхүүжилтийг дэмжих хоёр хөтөлбөр бий-орон сууцны санхүүжилт болон гэр хороолол дахь бичил бизнес болон орон сууцны санхүүжилт УБХЗ-ны хот төлөвлөлтийн механизм, чадавхийг бэхжүүлэхэд Хот төлөвлөлтийн чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцаа ЯЯБС-гаас санхүүжигдэнэ. (2013 оны 8-р сараас эхэлнэ) НҮБ-ийн Хүн ам, нутагшил, суурьшлын хөтөлбөр олон нийт, оршин суугчдын оролцоог дэмжиж ажиллана. Дэлгэрэнгүй ажлын удирдамж нь зөвлөх мэргэжилтнүүдийг нарийвчилсан зураг төслийн дагуу ажиллахыг дэмжинэ. УБХЗ Хороо, олон нийтийн байгууламж болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн нэгжийн эхний зураг төсөл хийгдсэн ба цаашдын ажлууд УБХЗ-ны худалдан авалтын cжурмын дагуу хийгдэхэд бэлэн байгаа. Ажилчидаа бүрдүүлэн үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн ТМА (2013 оны 8 дугаар сарын дундуур) болон Дэд төвийн дахин төлөвлөлтийн газрыг 55 байгуулах (2013 оны 10-р сар гэхэд)
 56. 56. ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ БА БАТАЛГАА Үндсэн нөхцөл -Гэрээний нөхцөл: -АХБ-ны 2009 оны Урьдчилан сэргийлэх бодлогын удирдамжыг дагаж мөрдөнө - Зарцуулалт: УБХЗ-ны үйл ажиллагаа, байгууллагын механизмыг байгуулах, гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотойгоор дахин төлөвлөх, оршин суугчдын уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжих, газар чөлөөлөлт болон газар чөлөөлөлтөнд оролцсон хүмүүст нөхөн олговорыг шударгаар олгох зэрэг ажлууд. Үндсэн баталгаа Засгийн Газар: -АХБ-ны 2009 оны Урьдчилан сэргийлэх бодлогын удирдамжыг дагаж мөрдөнө. - Шаардлагатай үед хамтран санхүүжүүлж дэмжинэ. - Төслийн менежментийн алба болон дэд төвийн дахин төлөвлөлтийн газрын институци бүтцийг шаардлагатай ажилцид тоног төхөөрөмжөөр бүрдүүлэх - Сайн засаглал болон АХБ-ны Авилгын эсрэг бодлого (1998)-ыг мөрдөх 56
 57. 57. ДАРААГИЙН АЛХМУУД – Зээлийн үйл явцын төлөвлөгөө хуваарь Зорилго: 2014 оны зун барилгын ажлыг эхлүүлэх - Зээлийн Хэлцлийг Нягтлах хяналтын баг (баримт бичгийн бэлтгэл) - Management Review Meeting (2013 оны 8-р сар гэхэд) - ЭЗХЯ-нд Зээлийн гэрээний төсөл бэлтгэх(2013 оны 8-р сарын 21 гэхэд) - Яамдуудын зөвлөгөөн болон санал, шүүмж - ЭЗХЯ ЗХ-ийг ЗГ болон Байнгын хороогоор оруулна.(2013 оны 10-р сарын 1 гэхэд) – хамгийн багадаа 25 хоног - Зээлийн хэлэлцээр (2013 оны 11-р сарын 1 гэхэд) - Удирдах зөвлөлийн хурал (2013 оны 11-р сарын 26 гэхэд) - Удирдах зөвлөлөөр батлагдах (2013 оны 12 дугаар сар) 57
 58. 58. ДАРААГИЙН АЛХМУУД– Үе шат 1/ Төсөл 1 Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө Зорилго: 2014 оны зун барилгын ажлыг эхлүүлэх - MRM 2013 оны 8-р сарын 9-нд батлагдана. - Ажлын удирдамж, тендерийн үйл явц 2013 оны 8-р сарын сүүлээр эхэлнэ. - Нарийвчилсан зураг төслийн зөвлөх мэргэжилтэнг 2013 оны 12-р сард сонгоно. - Зээлийн мэргэжилтэн 2013 оны 12 сард томилогдоно. - Барилгын ажил болон тоног төхөөрөмжийн тендерийн үйл ажиллагаа 2014 оны 5-р сард эхэлнэ. - Барилгажилт 2014 оны 8-р сард эхэлнэ. 58

×