Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tenax системээр Шороон ханыгмеханикаар бэхжүүлэх (MSEWs),Хажуу налууг бэхжүүлэх (RSSs) баДаланг хүчитгэн бэхжүүлэхЛука Мот...
Геотороор бэхжүүлсэн байгууламж: Хөндлөн огтлолTENAX RIVELНалуу хөрсийг бэхжүүлэх(RSSs)-д зориулсан TENAXRIVEL аргаTENAX T...
Хэсэгчилсэн түшиц ханаКайро,ЕгипетХойд Ливан/Бэкаа хөндийХурдны зам - Либано, 2007Пирамидынтолгод, Египет
Хавтант түшиц ханаГүүрний тулгуур- Итали,2002Түшиц хана- Итали, 2004
Бэхжүүлсэн хажуу налууVal Pola- Italy, 2011Tenax, Viganò - Italy, 1990
• Хүчитгэсэн давхрагуудадачаалал үргэлжлэн дамждаг• Хүчитгэсэн давхрага ньачааллыг жигд хуваарилдагБэхжүүлсэн хөрс ойлголт
01002003004005006007008000 2 4 6 8 10 12Height of Wall (m)Cost($/m^2)Gravity WallsMSE (metal)Crib/bin WallsMSE (geosynthet...
Шороон ханыг механикаарбэхжүүлэх• Илүү хямд• Барихад хялбар ба хурдан• Жижиг тоног төхөөрөмж• Нүүрэн талд зай багашаардана...
Tenax геотороор бэхжүүлсэн түшицбайгууламжыг ямар тохиолдолд ашиглах вэ?• Хажуу налуу байгууламжыг хийдэг уламжлалт аргаас...
1. Бэхэлгээний зориулалттай геотор• Tenax TT интеграл HDPE Геотор3. Загвар бетон блокууд• Tenax T-Block• Tenax Нурагхэ• Ки...
• Хавтгай цул бүтээц• Үргэлжид хийц (бат бөх > 80% тууш дагуух бат бөх)• Бат бөхийн дээд үзүүлэлт нь EN ISO 10319-р тогтоо...
Дүүргэгч хөрсБэхжүүлэлтийн хөрс• Нягтруулж болдог• Ус шүүрүүлдэг• Хэмжээ (AASHTO T-27)• Уян харимхайн индекс, PI (AASHTO T...
Tenax T-Block
Блокын мэдээлэл• Нягтруулалтын хүч > 20 Mпаскаль• Нэгжийн жин: 27 кг• Хэмжээ: 400x240x150mmНүүрэн талын төрлүүд• Барзгар• ...
3 төрлийн блок• Хучигч блок• Ирмэгт блок• Оруулга блокTenax T-Block
Нүүрний налуу өнцөг•Босоо (90°)•Налуу(83°)Tenax T-Block
1: Тархсан нэмэлт ачаалал2: Нэмэлт ачааллаас ирэхдаралт3: Дүүргэгч хөрсний жингээсирэх даралт4: Босоо даралтыг бууруулжбуй...
TENAX –ийн лабораторид бид хэд хэдэн төрлийн блоконд ASTM D6638-01 туршилтыг явуулсан.Холбоосны туршилт
БЛОК НЬ ҮРЭЛТИЙН ХҮЧЭЭР ЭСВЭЛ МЕХАНИК ХОЛБООСТОЙ БАЙЖ БОЛНОҮРЭЛТИЙН ХҮЧЭЭР: ТОРЫГ БЛОКНЫ ХООРОНД ШУУД ХАВЧУУЛАН ДЭВСЭХ БАГ...
Ердийн даралтын үед бүх TENAX TT блокон системүүдийнүзүүлсэн үр дүн.Tenax Нурагхэ Allan блок
МЕХАНИК ХОЛБООС: ГЕОТОРНЫ САРААЛЖНЫ ХООРОНД БЭХЛЭГДДЭГМЕХАНИК ХОЛБООСООР ДАМЖИН ТОРЫГ БЛОКТОЙ ХОЛБОН БЭХЭЛДЭГ.Давуу тал: Ү...
Tenax T-Block-д зориулсан Т хэлбэрт холбогчБүрэн механик холбоосондзориулсан патентжуулсан полимерэлементБаталгаат холбоос...
T-Block –ны холбоосны туршилт
1м-ийн өргөн нүүр хэсэгт шаардагдах холбогчын тоо
Угсрах заавар
Foto 4
Налуу оролтууд – Понтоглио (BS) – 2008
Хувийн орон сууцанд хийсэн тулц хана – Потэнза (PZ) – 2009
Түшиц хана ба гүүрний тулгуур – Ст.Питирсбург, ОХУ – 2008
Түшиц хана – Ст.Питирсбургийн тойрог зам, ОХУ – 2008
Түшиц хана – Ст.Питирсбургийн тойрог зам, ОХУ – 2009
Гүүрийн тулгуур – Сочи буудал, ОХУ – 2010
Түшиц хана – Aдлэр, ОХУ – 2011
Түшиц хана – Гданск, Польш улс – 2011
Бусад блокон системүүдГеоблок – Ирланд,1998
Геоблок – Солонгос улс 2001Бусад блокон системүүд
Бусад блокон системүүдГеоблок – Солонгос улс 2004
Бусад блокон системүүдГеоблок – Солонгос улс 2005
Бусад блокон системүүдНурагхэ – Энэтхэг улс, 2001
Бусад блокон системүүдНурагхэ – Meксик улс, 2002
Бусад блокон системүүдНурагхэ – Египт улс, 2004
Бусад блокон системүүдНурагхэ – Ливан, 2005
Бусад блокон системүүдНурагхэ – Ливан, 2007
Бусад блокон системүүдKeystone – Египт улс, 2008
Бусад блокон системүүдKeystone – Египт улс, 2009
Бусад блокон системүүдKeystone – Египт улс, 2010
Бусад блокон системүүдТом T-блок – Словаки улс, 2010
• Налуут болон эгц босоо ханыг хийж болно• Бага зэргийн гадагш болон дотогш дугуйралтыг хийж болно• Геометрийн бүх дүрслэл...
Хавтант ханын системФижи, 2007
Хавтант ханын системХойгийн хэсэг, 2008
Хавтант ханын системКастелфиорэнтино (FI), 2011
1. Бэхэлгээний зориулалттай геотор• Tenax TT интеграл HDPE Геотор3. Tenax Rivel системд зориулсаннүүр элемент2. Дүүргэгч х...
• Хавтгай цул бүтээц• Үргэлжид хийц (бат бөх > 80% тууш дагуух бат бөх)• Бат бөхийн дээд үзүүлэлт нь EN ISO 10319-р тогтоо...
Дүүргэгч хөрсБэхжүүлэлтийн хөрс Ургамалжилтыг дэмжихийнтулд нүүрэн талд өнгөхөрс суулгах нь маш чухал• Нягтруулж болдог• У...
• Төмөр хийц ( 8мм / 50x150мм)Нүүрний хэсэг нь 60° - 80° налуутай байна• Дэгээт төмөр бэхлэгч• Геонийлэг болон ургамалд з...
Угсралтын зааварчилгаа13542
• Хөндлөн дагуу талбайгбэлтгэн суурь хөрсийг ньнягтруулна• Шаардлагатай болхайрга ашиглаж болно• Эхний үе төмөр хийцийгбай...
Давуулж тохсонхэсгийн дотор талдгеонийлэг эсвэлургамалд зориулсандэвсэг материалыгсайн бэхэлЗураг төслийндагуух налуугтаар...
Нүүр хэсгийн ард талдүржил шимт хөрсийгхийж хөнгөн гаражиллагаатнягтруулагчаар нүүрхэсэгт тулган нягтруулДараа нь Прокторы...
Төмөр хийцийнөмнүүр давуулсанторны хэсгийг өнгөхэсэг рүү буцаантохсоны дараадээрхи бүх үе шатыгтөслийн шаардлагатөндрийн х...
Шаардлагатай бол жигд ургамалан гадаргуутай болгохынтулд автомат үр цацагчыг ашиглаж болноУгсралтын зааварчилгаа
1. Бусад байгууламжыг өгсүүлэнхийж болно2. Хамгаалалтын хашилт3. Хотгор болон хүнхэр тойруу4. Түр хамгаалалт хийх5. Бетон ...
• Хөрсний нуралтыг сэргээх• Дээд хэсэгт ашигтай талбайг нэмэгдүүлэх• Гүүрний тулгуур ба түшиц хана• Авто ба төмөр замын да...
Хөрсний нуралтыг сэргээхA. Нурахаас өмнөхD. Нурсны дарааE. Гадаргуугийн байдалI. Хажуу налуугбэхжүүлсний дараахбайдалH. Ух...
1. Нуралтындараах байдал(1987)2. Хажуу налуугбэхжүүлсэнийдараах байдал(1989)3. Дахинтарималжуулснаасхойш 2 жилийндараа (19...
Хөрсний нуралтыг сэргээхКиса даваа (MS), Итали – 2004
Хөрсний нуралтыг сэргээх – Moггио (LC), Итали – 2002
A. Эхний байдалN. Налууг бэхжүүлсэний дараах байдалQ. Ухалт хийгдэх хэсэгT. Нэмэгдсэн талбайДээд хэсэгт ашигтай талбайг нэ...
Дээд хэсгийн талбайг нэмэгдүүлсэн нь – Арэззо (AR), Итали–1999
Дээд хэсгийн талбайгнэмэгдүүлсэн ньВигано (LC), Итали – 1990
G. Бэхэлгээний геоторV. Гүүрийн тулгуурW. Налуу фасадГүүрийн тулгуур ба түшиц хана
Түшиц хана – Лэванто (SP), Итали – 1989
B. Далангийн үндсэнхэсгийн байдалR. Ухалт хийх хэсэгS. Орон зайн хэмнэлтU. ДүүргэгчматериалынхэмнэлтZ. Шинэ замАвто ба төм...
Жэси (AN), Итали – 1996BLS Нийдэрботтигэн (BE),Швейцари улс – 1999Төмөр замын далан
Авто замын ДаланA32 Фрэжус (TO), Итали – 1994Ромын тойрог зам, Итали – 1998
Авто замын ДаланБоргхэсиана (RM), Итали – 2001
2 хажуут трапеци байгууламж
Дуу чимээний ХаалтБологна A14-р зам (BO), Итали– 1992Павия (PV), Итали – 2004
Хад чулууны нуралтаасхамгаалахАурина хөндий (BZ),Итали – 2004
Ландфилл даланХонг Конг – 2006
Ландфилл даланХонг Конг – 2006
Танай улсаас олон хүсэлт ирнэ гэж найдаж байна…БаярлалааTranslated by Ts.Bayar 976-88115842Bayarbbb@yahoo.com
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012

631 views

Published on

 • Be the first to comment

3. tenax msew and rss eng low for marco 11202012

 1. 1. Tenax системээр Шороон ханыгмеханикаар бэхжүүлэх (MSEWs),Хажуу налууг бэхжүүлэх (RSSs) баДаланг хүчитгэн бэхжүүлэхЛука МоттадэллиГео нийлэг материалын хэлтэсTenax Хувьцаат компани, Итали улс
 2. 2. Геотороор бэхжүүлсэн байгууламж: Хөндлөн огтлолTENAX RIVELНалуу хөрсийг бэхжүүлэх(RSSs)-д зориулсан TENAXRIVEL аргаTENAX T-BLOCKШороон ханыг механикаарбэхжүүлэх (MSEWs) –д зориулсанTENAX T-BLOCK арга
 3. 3. Хэсэгчилсэн түшиц ханаКайро,ЕгипетХойд Ливан/Бэкаа хөндийХурдны зам - Либано, 2007Пирамидынтолгод, Египет
 4. 4. Хавтант түшиц ханаГүүрний тулгуур- Итали,2002Түшиц хана- Итали, 2004
 5. 5. Бэхжүүлсэн хажуу налууVal Pola- Italy, 2011Tenax, Viganò - Italy, 1990
 6. 6. • Хүчитгэсэн давхрагуудадачаалал үргэлжлэн дамждаг• Хүчитгэсэн давхрага ньачааллыг жигд хуваарилдагБэхжүүлсэн хөрс ойлголт
 7. 7. 01002003004005006007008000 2 4 6 8 10 12Height of Wall (m)Cost($/m^2)Gravity WallsMSE (metal)Crib/bin WallsMSE (geosynthetic)MSE (geosynthetic) - Private WallsТүшиц хананы өртгийн статистик өгөгдөлJ. Koerner –ийн (1998) судалгаанаас авав
 8. 8. Шороон ханыг механикаарбэхжүүлэх• Илүү хямд• Барихад хялбар ба хурдан• Жижиг тоног төхөөрөмж• Нүүрэн талд зай багашаардана• Гүнзгий суурь шаардлагагүй• Нүүрний өнгөлгөөг янз бүрээрХажуу налууг бэхжүүлэх• Хямдхан• Уян хатан байгууламж• Чанар тааруу хөрс ашиглажболно• Өндөр нь > 30 mДавуу тал Сул талШороон ханыг механикаарбэхжүүлэх• Тусгай дүүргэгч шаарддаг• Нүүрэн талын ард ихээхэн зайүүсдэг• Төмөр ашигласан нөхцөлдбэхэлгээнд зэврэлт үүсдэгХажуу налууг бэхжүүлэх• Усалгаа багатай нөхцөлдургамалжилт бий болгоходхүндрэлтэй• Ашиглалтын хугацаандтордолгоо шаарддаг
 9. 9. Tenax геотороор бэхжүүлсэн түшицбайгууламжыг ямар тохиолдолд ашиглах вэ?• Хажуу налуу байгууламжыг хийдэг уламжлалт аргаас өөрарай өртөг бага арга хайж байгаа үед• Илүү сонирхол татахуйц нүүр талын олон төрөл зүйлийг хайжбайгаа үед• Хөрсөнд ирэх босоо ачааллыг бууруулахыг хүссэн үед• Уян хатан байгууламжыг хайж байгаа үед• Илүү хялбар бөгөөд хурдан шийдэл хайж байгаа үед
 10. 10. 1. Бэхэлгээний зориулалттай геотор• Tenax TT интеграл HDPE Геотор3. Загвар бетон блокууд• Tenax T-Block• Tenax Нурагхэ• Кийстоүн• Geoblock2. Дүүргэгч хөрсХэсэгчилсэн түшиц хана нь үндсэн 3 бүрдэлхэсгээс бүтдэг
 11. 11. • Хавтгай цул бүтээц• Үргэлжид хийц (бат бөх > 80% тууш дагуух бат бөх)• Бат бөхийн дээд үзүүлэлт нь EN ISO 10319-р тогтоогдсон• 100% өндөр нягтат полиэтилин (HDPE)• Хэт ягаан туяагаар бэхжүүлж хар өнгөтэй болгосон• Ашиглалтын хугацаа > 120 жил• 1,6 < Шүлтлэг < 13• Tемператур < 40 °CTenax TT интеграл өндөр нягтат полиэтилин Геотор
 12. 12. Дүүргэгч хөрсБэхжүүлэлтийн хөрс• Нягтруулж болдог• Ус шүүрүүлдэг• Хэмжээ (AASHTO T-27)• Уян харимхайн индекс, PI (AASHTO T-90)Хөрсний үзүүлэлт (g, f, c’)• Бэхжүүлэгч хөрс• Түшиц хөрс• Суурь хөрс
 13. 13. Tenax T-Block
 14. 14. Блокын мэдээлэл• Нягтруулалтын хүч > 20 Mпаскаль• Нэгжийн жин: 27 кг• Хэмжээ: 400x240x150mmНүүрэн талын төрлүүд• Барзгар• Гөлгөр• Олон өнгөтTenax T-Block
 15. 15. 3 төрлийн блок• Хучигч блок• Ирмэгт блок• Оруулга блокTenax T-Block
 16. 16. Нүүрний налуу өнцөг•Босоо (90°)•Налуу(83°)Tenax T-Block
 17. 17. 1: Тархсан нэмэлт ачаалал2: Нэмэлт ачааллаас ирэхдаралт3: Дүүргэгч хөрсний жингээсирэх даралт4: Босоо даралтыг бууруулжбуй Tenax геоторонд ирж буйдотоод даралт5: Блокны харалдаа ард ирэхдаралт хамгийн бага байдаг6: Блокнууд нь таталцлынхүчний дагуу бие даасантогтвортой байдаг бадүүргэгчтэй бөгөөд хөрснийнуралтаас хамгаалах үйлчлэлүзүүлдэг123546: Геотор ба блокны хоорондын холбоос маш чухалТүшиц хананы хөдөлгөөнгүй байдал
 18. 18. TENAX –ийн лабораторид бид хэд хэдэн төрлийн блоконд ASTM D6638-01 туршилтыг явуулсан.Холбоосны туршилт
 19. 19. БЛОК НЬ ҮРЭЛТИЙН ХҮЧЭЭР ЭСВЭЛ МЕХАНИК ХОЛБООСТОЙ БАЙЖ БОЛНОҮРЭЛТИЙН ХҮЧЭЭР: ТОРЫГ БЛОКНЫ ХООРОНД ШУУД ХАВЧУУЛАН ДЭВСЭХ БАГЕОТОРНЫ НҮХЭНД БЛОКНЫ ХӨНДИЙГ ДҮҮРГЭХЭЭР ХИЙСЭН ХАЙРГА ДҮҮРЧХОЛБООС ҮҮСЭХИЙГ ХЭЛНЭ.Давуу тал: Угсрахад нэлээд хялбар(гэхдээ хөндийт блокыг хайргаар дүүргэхшаардлагатай).Хөндлөн чиглүүлэгч шаардлаггүй.Олон төрөл зүйл зах зээлд байдаг(Ливаны Nuraghe, Бельгийн Allanblock ).Сул тал: Холбоосны бат бөх чанар маш сулAASHTO-гийн дагуу газар хөдлөлтийн kh>0.20 g бүсэд ашиглахыгзөвшөөрдөггүй.Блокны хөндийг хайргаар дүүргэх явцад угсралтын үед муруй хазгайбий болох талтай .Зах зээлд байгаа блокууд:- Allan Block (Бельги Нидерланд харилцан зөвшөөрсөн)- Nuraghe- Geoscience Blocks (Ливан)- Бусад (Rockwood….)Зах зээлд байгаа Блок системүүд
 20. 20. Ердийн даралтын үед бүх TENAX TT блокон системүүдийнүзүүлсэн үр дүн.Tenax Нурагхэ Allan блок
 21. 21. МЕХАНИК ХОЛБООС: ГЕОТОРНЫ САРААЛЖНЫ ХООРОНД БЭХЛЭГДДЭГМЕХАНИК ХОЛБООСООР ДАМЖИН ТОРЫГ БЛОКТОЙ ХОЛБОН БЭХЭЛДЭГ.Давуу тал: Үрэлтийн хүчний холбоосноос илүү бат бөх холбоос.Газар хөдлөлтийн бүсэд ашиглаж болно.Цул блокыг ашиглаж болно (хөндийт блокыг ашиглахгүй учир ус оржхөлдөнө гэсэн асуудал байхгүй хэдий ч блокны доод хэсэгт усзайлуулагч байршуулах шаардлагатай).Ийм төрлийн блоконд нэхээст торыг ашиглах боломжгүй.Сул тал: Шулуун чиглүүлэгч шаардлагатай.Холбогчыг ашиглахад хүндрэл үүсэх үед угсралт удаашрах талтай.LTDS –ийг бодвол холбоосны баи бөх чанар муу(T-Block-дхамаарахгүй)ЗАХ ЗЭЭЛД БАЙГАА БЛОКУУД:- T-Block- Keystone (Испани, Египт, Австрали, Латин Америк зэрэгт Tenaxгеотортой хамт ашиглаж байна)- ГеоблокЗах зээлд байгаа Блок системүүд
 22. 22. Tenax T-Block-д зориулсан Т хэлбэрт холбогчБүрэн механик холбоосондзориулсан патентжуулсан полимерэлементБаталгаат холбоос > Урт хугацаандачаалал даахаар хийгдсэнБага даралтын үед ч өндөр чанарынхолбоосыг хангана (хананы дээдхэсэгт)Маш сайн нягтруулсан цул блокыгашиглах боломжтой, учир ньхөдөлгөөнийг хязгаарлах шаардлагаэнд үүсдэггүйГеоторонд холбон угсрахад хялбаручир угсралт мөн хялбар байдаг
 23. 23. T-Block –ны холбоосны туршилт
 24. 24. 1м-ийн өргөн нүүр хэсэгт шаардагдах холбогчын тоо
 25. 25. Угсрах заавар
 26. 26. Foto 4
 27. 27. Налуу оролтууд – Понтоглио (BS) – 2008
 28. 28. Хувийн орон сууцанд хийсэн тулц хана – Потэнза (PZ) – 2009
 29. 29. Түшиц хана ба гүүрний тулгуур – Ст.Питирсбург, ОХУ – 2008
 30. 30. Түшиц хана – Ст.Питирсбургийн тойрог зам, ОХУ – 2008
 31. 31. Түшиц хана – Ст.Питирсбургийн тойрог зам, ОХУ – 2009
 32. 32. Гүүрийн тулгуур – Сочи буудал, ОХУ – 2010
 33. 33. Түшиц хана – Aдлэр, ОХУ – 2011
 34. 34. Түшиц хана – Гданск, Польш улс – 2011
 35. 35. Бусад блокон системүүдГеоблок – Ирланд,1998
 36. 36. Геоблок – Солонгос улс 2001Бусад блокон системүүд
 37. 37. Бусад блокон системүүдГеоблок – Солонгос улс 2004
 38. 38. Бусад блокон системүүдГеоблок – Солонгос улс 2005
 39. 39. Бусад блокон системүүдНурагхэ – Энэтхэг улс, 2001
 40. 40. Бусад блокон системүүдНурагхэ – Meксик улс, 2002
 41. 41. Бусад блокон системүүдНурагхэ – Египт улс, 2004
 42. 42. Бусад блокон системүүдНурагхэ – Ливан, 2005
 43. 43. Бусад блокон системүүдНурагхэ – Ливан, 2007
 44. 44. Бусад блокон системүүдKeystone – Египт улс, 2008
 45. 45. Бусад блокон системүүдKeystone – Египт улс, 2009
 46. 46. Бусад блокон системүүдKeystone – Египт улс, 2010
 47. 47. Бусад блокон системүүдТом T-блок – Словаки улс, 2010
 48. 48. • Налуут болон эгц босоо ханыг хийж болно• Бага зэргийн гадагш болон дотогш дугуйралтыг хийж болно• Геометрийн бүх дүрслэл: өнцөгт, булант, эгц ханан• Өгсөх шатыг ижил материалаар хийж болно• Суурь шатыг бага хэмжээгээр хийж болно• Хөрсийг бэхжүүлэх өргөн сонголтот материал олдоцтой• Хөрсний ухмал хэсэг эсвэл түрж орсон хэсгийг дүүргэгч хийжбуй материалаар хийх боломжтой• Хучилтын блокоор эсвэл тусгай хучигчаар дуусгаж болно• Хүрэхэд төвөгтэй хэсэгт ч гэсэн Т-блокыг ашиглах боломжтой• Ажлын талбайд агуулах талбайн шаардлага бага• Нүүрний хэсгийн загвар, хэмжээ, өнгө маш олон төрөл байдагба архитекторууд болон төлөвлөгчдөд шаардлагат стандартыгхангасан нүүр байгууламжыг тоосго, блок болон чулуу ашигланхийх өргөн боломжыг олгодогУрьдчилан бэлтгэсэн хавтант түшиц хана
 49. 49. Хавтант ханын системФижи, 2007
 50. 50. Хавтант ханын системХойгийн хэсэг, 2008
 51. 51. Хавтант ханын системКастелфиорэнтино (FI), 2011
 52. 52. 1. Бэхэлгээний зориулалттай геотор• Tenax TT интеграл HDPE Геотор3. Tenax Rivel системд зориулсаннүүр элемент2. Дүүргэгч хөрсХажуу налуугийн бэхжүүлэлт нь үндсэн 3 бүрдэлхэсгээс бүтдэг
 53. 53. • Хавтгай цул бүтээц• Үргэлжид хийц (бат бөх > 80% тууш дагуух бат бөх)• Бат бөхийн дээд үзүүлэлт нь EN ISO 10319-р тогтоогдсон• 100% өндөр нягтат полиэтилин (HDPE)• Хэт ягаан туяагаар бэхжүүлж хар өнгөтэй болгосон• Ашиглалтын хугацаа > 120 жил• 1,6 < Шүлтлэг < 13• Tемператур < 40 °CTenax TT интеграл өндөр нягтат полиэтилин Геотор
 54. 54. Дүүргэгч хөрсБэхжүүлэлтийн хөрс Ургамалжилтыг дэмжихийнтулд нүүрэн талд өнгөхөрс суулгах нь маш чухал• Нягтруулж болдог• Ус шүүрүүлдэг• Бүх төрлийн хөрсийг ашиглаж болноХөрсний үзүүлэлт (g, f, c’)• Бэхжүүлэгч хөрс• Түшиц хөрс• Суурь хөрс
 55. 55. • Төмөр хийц ( 8мм / 50x150мм)Нүүрний хэсэг нь 60° - 80° налуутай байна• Дэгээт төмөр бэхлэгч• Геонийлэг болон ургамалд зориулсан дэвсэг материалTenax Rivel системийн нүүр (фасад) элемент
 56. 56. Угсралтын зааварчилгаа13542
 57. 57. • Хөндлөн дагуу талбайгбэлтгэн суурь хөрсийг ньнягтруулна• Шаардлагатай болхайрга ашиглаж болно• Эхний үе төмөр хийцийгбайрлуул• Төмөр хийцийг нэгшугамд байрлуулжхооронд нь холбоноУгсралтын зааварчилгаа
 58. 58. Давуулж тохсонхэсгийн дотор талдгеонийлэг эсвэлургамалд зориулсандэвсэг материалыгсайн бэхэлЗураг төслийндагуух налуугтааруулж дэгээттөмөр бэхлэгчийгбайрлуулНүүр хэсгийн доторхананд геоторыгхөндлөн байрлуулжилүү гарсан хэсгийгтөмөр хийцийнөмнүүр давуулан тохУгсралтын зааварчилгаа
 59. 59. Нүүр хэсгийн ард талдүржил шимт хөрсийгхийж хөнгөн гаражиллагаатнягтруулагчаар нүүрхэсэгт тулган нягтруулДараа нь Прокторынстандартаар нягтралнь 95 хувьтай болтолтохирох дугуйтиндүүгээр нягтруулДүүргэгч материалыгдэвсэж эхлэх баингэхдээ ил байгаагеоторыг далдлан300 мм-ийнзузаантайгаар дэвсУгсралтын зааварчилгаа
 60. 60. Төмөр хийцийнөмнүүр давуулсанторны хэсгийг өнгөхэсэг рүү буцаантохсоны дараадээрхи бүх үе шатыгтөслийн шаардлагатөндрийн хэмжээндхүртэл давтан хийУгсралтын зааварчилгаа
 61. 61. Шаардлагатай бол жигд ургамалан гадаргуутай болгохынтулд автомат үр цацагчыг ашиглаж болноУгсралтын зааварчилгаа
 62. 62. 1. Бусад байгууламжыг өгсүүлэнхийж болно2. Хамгаалалтын хашилт3. Хотгор болон хүнхэр тойруу4. Түр хамгаалалт хийх5. Бетон бэлдэцээр заримбэхэлгээг хийх1Мэдээлэл5432
 63. 63. • Хөрсний нуралтыг сэргээх• Дээд хэсэгт ашигтай талбайг нэмэгдүүлэх• Гүүрний тулгуур ба түшиц хана• Авто ба төмөр замын далан• 2 хажуут трапеци байгууламж• Дуу чимээний хаалт• Хад чулууны нуралтаас хамгаалах• Ландфилл аргаар далан байгуулахAшиглалт
 64. 64. Хөрсний нуралтыг сэргээхA. Нурахаас өмнөхD. Нурсны дарааE. Гадаргуугийн байдалI. Хажуу налуугбэхжүүлсний дараахбайдалH. Ухалт хийх хэсэгНурсан хөрсийг шуудэргүүлэн ашиглах эсвэлхайрга болон элстэй хольжашиглаж болно
 65. 65. 1. Нуралтындараах байдал(1987)2. Хажуу налуугбэхжүүлсэнийдараах байдал(1989)3. Дахинтарималжуулснаасхойш 2 жилийндараа (1991)4. Нэлээд хэдэнжилийн дараахбайдал (2002)Хөрсний нуралтыг сэргээх – Боскассиа (SO), Итали1 23 4
 66. 66. Хөрсний нуралтыг сэргээхКиса даваа (MS), Итали – 2004
 67. 67. Хөрсний нуралтыг сэргээх – Moггио (LC), Итали – 2002
 68. 68. A. Эхний байдалN. Налууг бэхжүүлсэний дараах байдалQ. Ухалт хийгдэх хэсэгT. Нэмэгдсэн талбайДээд хэсэгт ашигтай талбайг нэмэгдүүлэх
 69. 69. Дээд хэсгийн талбайг нэмэгдүүлсэн нь – Арэззо (AR), Итали–1999
 70. 70. Дээд хэсгийн талбайгнэмэгдүүлсэн ньВигано (LC), Итали – 1990
 71. 71. G. Бэхэлгээний геоторV. Гүүрийн тулгуурW. Налуу фасадГүүрийн тулгуур ба түшиц хана
 72. 72. Түшиц хана – Лэванто (SP), Итали – 1989
 73. 73. B. Далангийн үндсэнхэсгийн байдалR. Ухалт хийх хэсэгS. Орон зайн хэмнэлтU. ДүүргэгчматериалынхэмнэлтZ. Шинэ замАвто ба төмөр замын далан
 74. 74. Жэси (AN), Итали – 1996BLS Нийдэрботтигэн (BE),Швейцари улс – 1999Төмөр замын далан
 75. 75. Авто замын ДаланA32 Фрэжус (TO), Итали – 1994Ромын тойрог зам, Итали – 1998
 76. 76. Авто замын ДаланБоргхэсиана (RM), Итали – 2001
 77. 77. 2 хажуут трапеци байгууламж
 78. 78. Дуу чимээний ХаалтБологна A14-р зам (BO), Итали– 1992Павия (PV), Итали – 2004
 79. 79. Хад чулууны нуралтаасхамгаалахАурина хөндий (BZ),Итали – 2004
 80. 80. Ландфилл даланХонг Конг – 2006
 81. 81. Ландфилл даланХонг Конг – 2006
 82. 82. Танай улсаас олон хүсэлт ирнэ гэж найдаж байна…БаярлалааTranslated by Ts.Bayar 976-88115842Bayarbbb@yahoo.com

×