Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. tenax solution for stabilization for marco 11202012

405 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2. tenax solution for stabilization for marco 11202012

 1. 1. Хөрс бэхжүүлэлтийн Tenax шийдлүүд Ерөнхий төсөөлөл ба Хандлага Лука Моттадэлли Гео нийлэг материалын хэлтэс Tenax Хувьцаат компани, Итали улс
 2. 2. Геотороор суурийг хүчитгэх нь Дагнасан зориулалтат Геотор (HM – 3 хэмжээст тор XL) Геонийлэг (GT HM) Олон үет Геотор (3 хэмжээст тор MS)
 3. 3. Бэхжүүлсэн хөрс ойлголт• Хүчитгэсэн давхрагуудад ачаалал үргэлжлэн дамждаг• Хүчитгэсэн давхрага нь ачааллыг жигд хуваарилдаг
 4. 4. Геотор ба хөрсний харилцан үйлчлэл• ХХөдөлгөөнийг хязгаарлах нөлөө
 5. 5. • Сунаж тэлэх нөлөөлөл Хүчитгэл хийгдээгүй далан Хүчитгэл хийгдсэн далан p sup T p sup T p inf p inf psup = pinf pinf = psup - T
 6. 6. Бэхжүүлэлтэнд ашигладаг материалуудДагнасан зориулалтат Геотор буюу зарим тохиолдолдГеонийлэг гэж нэрлэгддэг материалыг Төмөр зам болон автозамын суурь, суурийн доод үеүдийг хүчитгэн бэхжүүлэхэд түлхүүашигладаг.Зах зээлд олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг; тэдгээрийнзарим нь маш хямд бөгөөд чанар муутай байдаг ч ихээхэнхэмжээгээр хэрэглэддэгЗарчмын ялгаа нь:• Бүтцэндээ• Материалдаа байдаг
 7. 7. Бүтцэн дэх ялгаа:• Нэхээсгүй геонийлэг: маш уян, бага ачаалалд хугарлын кооффицент бага, хөрстэй зөвхөн үрэлдэж харилцан үйлчилнэ (уулзах хэсэгтээ барьцалдах чанар муу), амархан гэмтдэг, Хэт ягаан туяаны үйлчлэлд мэдрэг• Геонийлэг: бат бөх, бага ачаалалд хугарлын кооффицент өндөр, хөрстэй зөвхөн үрэлдэж харилцан үйлчилнэ (уулзах хэсэгтээ барьцалдах чанар муу), Хэт ягаан туяаны үйлчлэлд мэдрэг• Геотор: бат бөх, бага ачаалалд хугарлын кооффицент өндөр, Онгорхой нүхэн хэсэгтэй учир хөрсний ширхэгүүд чигжин барьцалдах чанар сайн, хийцээсээ хамаарч гэмтэх зэрэг нь өөр өөр, Хэт ягаан туяаны үйлчлэлд тэсвэртэй
 8. 8. danneggiamento харилцан үйлчлэл Хэт ягаан туяанд мэдрэг байдал кооффицент resistenza UV эсэргүүцэл deformabilità Хугарлын Хөрстэй Гэмтэл Бат бэх interazione moduloНэхээсгүй геонийлэгgeotessile nontessutoГеонийлэгgeotessile tessutoГеоторgeogriglie Сайн үзүүлэлт buone prestazioni Дунд-тааруу үзүүлэлт medio-scarse prestazioni pessime prestazioni Муу үзүүлэлт
 9. 9. Материал дах ялгаа:• Полипропилин – PP-ийг цувимал болон гагнааст геоторонд ашигладаг• Өндөр нягтат полипропилин - HDPE –ийг зөвхөн цувимал геоторонд ашигладаг• Полиэфир – PET –ийг нэхээст болон гагнааст геоторонд ашигладагӨөр төрлийн полимерүүд нь харилцан адилгүй механик шинж чанартайбайдаг ба химийн бодист орчинд мөн өөр өөр шинж чанарыг үзүүлдэг • PP: 2%-д хугарлын коофицент өндөр, бат бөх, химийн бодист тэсвэртэй, урт хугацаанд бат бэх байдлаа хадгалдаггүй • HDPE: 2%-д хугарлын коофицент дундаж, бат бөх, химийн бодист тэсвэртэй, урт хугацаанд бат бэх байдлаа хадгалдаг • PET: 2%-д хугарлын коофицент бага хэдий ч ширхэгүүд нь хатуурсны дараа хэврэг болдог (нэмэлт бэхжүүлэлт шаардлагатай), зарим химийн бодист тэсвэр муу, урт хугацаанд бат бэх байдлаа маш сайн хадгалдаг
 10. 10. resistenza chimica Урт хугацааны бат Химийн бодисыг 2%-д хугарлын danneggiamento creep (Гулзайлт) Бат бэх байдал кооффицент тэсвэрлэх modulo al 2% бэхПолипропилин - PPPOLIPROPILENEPOLIETILENEполипропилин - HDPEӨндөр нягтат AD ALTA DENSITAПолиэфир - PETPOLIESTERE Сайн ottimo Дундаж discreto Муу scarso
 11. 11. Зураг төсөлд анхаарах зүйлс(f, c, g) зэрэг суурийн доод үеийн шинж чанарын үзүүлэлтээсхамаарч хүчитгэлийн аль шинж чанарыг зураг төсөлд зайлшгүйтооцож үзэх ѐстойг тодорхойлох хэрэгтэй.(авто замд ашиглахгэж байна уу төмөр замд ашиглах гэж байна уу гэдгээс).• Хугарлын кооффицент• Холбогч хэсэг дээр ирэх ачаалал• Хөшүүн байдал• Ачаалал дамжих чиглэл• Бат бөх байдал• Хөрстэй харилцан үйлчлэл
 12. 12. Хугарлын кооффицент• Хөрсний бэхжүүлэлтийн ажлын хувьд бүтээгдэхүүний үр дүнг тодорхойлоход ашигладаг хамгийн чухал үзүүлэлт нь бага ачаалалд (2%) хугарал өгөх кооффицент юм• Хөрсний бэхжүүлэлтийн хувьд тогтмол ачааллаас ирэх нөлөөлөл (гулзайлт) гэсэн ойлголт яригддаггүй бөгөөд ачаалал урт хугацаанд тогтмол байх нөхцөлд доор байгаа хөрсний үеүдэд аажимдаа нягтрал бий болдог. Энэ шалтгааны улмаас бэхжүүлэлт нь бага ачаалал (механик нөлөөлөл)-ын үед бий болохоор тооцоолох нь маш чухал
 13. 13. Хөшүүн байдалTenax-ийн хөшүүн геотор ба уян бөгөөд нэхээсгүй геонийлэгбүрээсийн хоорондын ялгаа
 14. 14. Ачаалал дамжих чиглэлХавтгайн хэв гажилтын хувьд: Нэг чиглэл (замын хөдөлгөөнийчиглэл) бүхий ажил хийгдэж байгаа тохиолдолд хөдөлгөөнийчигийн дагуу ирэх шууд ачаалал нь нөгөө 2 чиглэлээсхарьцангуй их байдаг бол харин үүсэж буй ачаалал нь голдуубосоо болон хажуу чиглэлдээ дамждаг. Харин авто замын болон төмөр замын далангийн хувьд ачаалал дамжуулах чиглэл нь замын хөдөлгөөний чиглэлээс перпендекуляр байхыг шаарддаг
 15. 15. Ачаалал дамжих чиглэл• Ачаалал бүх чиглэлд (360°-д) нэгэн жигд тархдаг нөхцөлд изотропик үйлчлэл бүхий геоторыг ашиглах шаардлагатай. Томоохон хэмжээний агуулахын байгууламж, үйлдвэрийн шал болон авто зогсоолын хувьд ачаалал дамжих гол 2 чиглэлтэй байдаг учир энэ ангилалд багтах юм• Авто зам болон төмөр замын хүчитгэлийн хувьд ортотропик эсвэл маш жигд изотропик үйлчлэлтэй байх албагүй бөгөөд шалтгаан нь тэдгээр хүчитгэл нь 2 чиглэлдээ адил эсэргүүцэл үзүүлдэг буюу ачааллыг тухайн хийцийн тэнхлэгийн дагуу болон перпендекуляр чиглэлдээ эн тэнцүү дамжуулдаг
 16. 16. Хөрстэй харилцан үйлчлэлХөдөлгөөнийг хязгаарлах нөлөө нь Геоторны нүхний хэмжээ бабуталсан чулууны хэмжээнээс хамаардаг (чулууны хэмжээmin >торны нүхний 1/2 ) diametro minimo granuli Чулууны хамгийн бага хэмжээ apertura хэмжээ Нүхний maglia Геотор geogriglia
 17. 17. • Геоторноос доош идэвхигүй сарнил бий болох нь ИДЭВХГҮЙ САРНИЛ ГЕОТОР LBO 3D Grid XL 3D Grid MS
 18. 18. Тохирох Геонийлэг бүтээгдэхүүнийг ашигласнаар 1 Алгуур үүсэх эвдрэлээс сэргийлэх эсвэл түүнийг удаашруулах (c, f, g ба h зэргийг өөрчлөхгүйгээр) 2 Шаардагдах зузааныг h бууруулах бололцоо олгоно (c, f, g зэргийг өөрчлөхгүйгээр)
 19. 19. Тохирох Геонийлэг бүтээгдэхүүнийг ашигласнаар 3 Суурь үед шаардагдах механик шинж чанарыг бууруулах бололцоог олгоно (зузааныг h өөрчлөхгүйгээр) 4 Суурь ба суурийн доод хөрсөн үеийг хооронд нь тусгаарлаж тухайн үеүдийн шаардагдах зузааныг h бууруулах бололцоог олгоно
 20. 20. Хүчитгэсэн давхрагуудад ачаалал хуваарилагдах нь
 21. 21. Tenax LBO дагнасан зориулалтат Геотор 100% Полипропилин PP –гээр хийсэн хөшүүн хийцэт Геотор бөгөөд сунадаггүй, хугарлын коофицент бага, холбогч хэсгийн даац өндөр бүтээгдэхүүн юм
 22. 22. Хурдны замын хөрс бэхжүүлэлт – Абу Дабигийн Эмират (Катар), 2008 Дагнасан зориулалтат Геотор (LBO) Тариф- Мадинат – Заиэд- Ливаг холбосон сул нэг төрлийн ширхэглэлт хөрсөн дээр барьсан хурдны авто зам
 23. 23. Хурдны замын хүчитгэл – Польш улс (PL), 2010A4 –р Хурдны авто зам Дагнасан зориулалтат Геотор (LBO)
 24. 24. Хурдтай зорчдог тойрог замын хүчитгэл – Санкт Питирсбург(ОХУ), 2010
 25. 25. Суурийн доод үеийг хүчитгэж хөрсийг бэхжүүлэх Хучилтгүй, туслах замууд A: Зөөлөн хөрс B: Ширхэгт дүүргэгч H: Хэв гажсан хэсэг M: Хөрсний хагарал
 26. 26. Tenax GT Геонийлэг: Геотор / Геохуулаг 100% Полипропилин PP –гээр хийсэн хөшүүн хийцэт, дагнасан зориулалтат Геоторыг нэхээсгүй Геонийлэг хуулагтай халуун боловсруулалтаар хавсран наасан бүтээгдэхүүн бөгөөд сунадаггүй, хугарлын коофицент бага, холбогч хэсгийн даац өндөр мөн ус шүүрүүлэгч зэрэг шинж чанартай
 27. 27. Хурдны замын хүчитгэлд – Алтсхаусэн (Герман улс), 2006 Сул, шаварлаг органик хөрсөн дээр хурдны авто замыг шинээр барьсан төсөл Геонийлэг (GT)
 28. 28. Суурь хөрсний хүчитгэлд 12,00 м авто замын далан – Варэзэ (Итали улс)
 29. 29. Суурь хөрсний хүчитгэлд – Бэхэйф дэх цэргийн зам (Кувейт улс)
 30. 30. Хурдны замын даланг бүрэн хүчитгэх ньЗөөлөн, чийг ихтэй хөрсөн дээр C: Асфальт хучлага G1: Дагнасан зориулалтат геотор G2: Геонийлэг
 31. 31. Хурдны замын өргөтгөл – Mилан-Гэноа (Итали улс), 1990
 32. 32. Хурдны авто зам – Викэнза (Итали улс), 2001
 33. 33. Хөрс бэхжүүлэлт – Бангкок (TH), 2007Шаварлаг хөрсөн дээр далан барьж байгаа нь
 34. 34. Төмөр замын даланг хүчитгэхA: Зөөлөн хөрс G1: Дагнасан зориулалтат геоторB: Ширхэгт дүүргэгч G2: ГеоторD: БалластH: Хэв гажсан хэсэг
 35. 35. Tenax LBO 370 дагнасан зориулалтат Геотор • Европын төмөр замын шинэ стандартын шаардлагад нийцүүлэн тусгайлан гаргаж авсан бүтээгдэхүүн • 60 мм хэмжээтэй балластын хөдөлгөөнийг хязгаарлах зориулалтаар торны нүхний хэмжээг 60 х 70 мм-ээр хийсэн
 36. 36. Геоторыг төмөр замд ашиглах сертификатжуулалтын ба зөвшөөрлийн бичгүүд• Их Британи • Нидерланд • Бельги
 37. 37. Төмөр замын Хүчитгэлд – Бельги улс (B)Төмөр замын даланХурдны галт тэрэгний замыгхуучин байсан усны шуудуугашиглан хийж байгаа нь
 38. 38. Төмөр замын хүчитгэлд – Бельги улс (B)Төмөр замын даланБрюссель –Лийгэ – Бэрлоз –Варэммэг холбосон Хурдангалт тэрэгний шугам
 39. 39. Хөрс бэхжүүлэлт – Словени (SL) Төмөр замын далангийн хуучин балластыг зайлуулж ул шаварлаг хөрсийг нь нягтруулж байгаа нь Триэстэ – Лубиянаг холбосон төмөр зам
 40. 40. Төмөр замын хүчитгэлд – Голланд (NL)Төмөр замын даланг шинээр сольж байгаа нь
 41. 41. Төмөр замын хүчитгэлд – Голланд (NL)Төмөр замын даланг шинээр сольж байгаа нь
 42. 42. Төмөр замын хүчитгэлд – Их Британи (UK)Мидгхам өртөөний төмөр замын далан
 43. 43. Төмөр замын хүчитгэлд – Их Британи (UK)Мидгхам өртөөний төмөр замын далан
 44. 44. Буух хөөрөх зурвасын хүчитгэл 1 Tenax –ийн хосолмол шийдлүүдийг ашиглан нисэх онгоцны буудлын буух хөөрөх зурвасын даацыг нэмэгдүүлсэн ньA: Soft soilB: Granular fillC: Asphalt or concreteH: deformed profile G5: Дагнасан зориулалтат 2 геотор G1: Геонийлэг G2: Ус шүүрүүлэгч Геонийлэг
 45. 45. Хөрс бэхжүүлэлт – Солонгос улсСөүл хотын “Инчон” олон улсын Нисэх буудал
 46. 46. Баярлалаа!Translated by Ts.Bayar 976-88115842 Bayarbbb@yahoo.com

×