Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хэрэглэгдэхүүн 1

694 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

хэрэглэгдэхүүн 1

  1. 1. Их Монгол Улсын төрийн зохион байгуулалт ИХ ИХ ЧИНГИС ЕСӨН ХУРАЛДАЙ МОНГОЛ ХААН ӨРЛӨГ УЛС БАРУУН УЛСЫН СЭЦДИЙН ДӨРВӨН ТӨВ ЗҮҮН ИХ ЗӨВЛӨЛ ЖАНЖИН ИХ ТҮМТ ЗАРГАЧ НОХОС ДӨРВӨН ШАДАР МЯНГАТ, УЛСЫН ШАДАР ХИШИГТЭ ЗУУТ ГОО ВАН САЙД Н ТӨРИЙН АРАВТ, ДАРХДУУД БИЧГИЙН БЭХИ ӨРХ/АЙЛ/ МЭРГЭД   

×