зөвлөлийн 2012 оны 4 дүгээр сарын 21

640 views

Published on

МоАХ-ны БЗД-ийн Залуучуудын зөвлөлийн дүрэм

Published in: Self Improvement
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

зөвлөлийн 2012 оны 4 дүгээр сарын 21

  1. 1. ТАВ. ЗӨВЛӨЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ Зөвлөлийн 2012 оны 4 дүгээр сарын 21-ны Анхдугаар Чуулганаар батлав5.1 Зөвлөлийн орлого нь хууль ѐсны байх бөгөөд дараах эх үүсвэрээс бүрдэж болно. Үүнд:А. Гишүүний болон Тэргүүлэгчдийн татвар, хандивБ. Талархан дэмжигч иргэд, хуулийн этгээдээс өгөх хандив БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН МОНГОЛЫН АРДЧИЛСАН ХОЛБООНЫ+В. Дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанаас олсон орлогоГ. Өөрийн өмчлөлийн эд хөрөнгийг худалдах буюу түрээслүүлж ашиглуулснаас олсон орлого ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМД. Хуулиар хориглоогүй бусад орлого5.2 Зөвлөлийн зарлага нь зөвхөн дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛзарцуулагдана.5.3 Зөвлөлийн орлогоос ногдол ашиг хуваарилах, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад хөрөнгийн 1.1 Баянзүрх дүүргийн Монголын Ардчилсан Холбооны Залуучуудын Зөвлөл / цаашид “Зөвлөл”баталгаа гаргах, тэдгээрийн төлбөрийг төлөх зэргийг хориглоно. гэнэ/ нь Монголын Ардчилсан Холбоо, Монголын Ардчилсан үндсэн дүрмээр баталгаажсан,5.4 Тэргүүлэгч гишүүн, гишүүн, ажилтны зүгээс байгууллагын эд хөрөнгөөр хувийн ашиг олох БЗД-ийн МоАХ-ны дэргэдэх албан ѐсны залуучуудын байгууллага мөн.зорилгоор санхүүгийн буюу аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 1.2 Зөвлөл нь өөрийн билэгдэл туг, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, уриатай байна.5.5 Зөвлөл нь Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын гэх мэт 1.3 Зөвлөл нь Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд төрөөс хараат бусаар үйлбүх шатны сонгуульд нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд эд хөрөнгө, хандив өгөхийг хориглоно. ажиллагаа явуулна. 1.4 Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүгийн төсөв төлөвлөгөө болон удирдах5.6 Зөвлөл нь татвар, хандивыг хэрхэн зарцуулсан тухай гишүүд, хандивлагчдад тайлагнах үүргийг байгууллагын үйл ажиллагааны журам, бусад хуулийн этгээдүүдтэй байгуулсан гэрээ зэрэг ньхүлээнэ. энэ дүрэмд нийцсэн байна. 1.5 Зөвлөлийн эрхэм зорилго, зорилт ЗУРГАА. ЗӨВЛӨЛИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ Зорилго: Нийгэмд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг мэдэрч, бодлого боловсруулан эрүүл, шударга ирээдүйн төлөө итгэлтэй зорилготой залуучуудыг төлөвшүүлэхэд нөлөөлнө.6.1 Зөвлөлийг дараах тохиолдолд татан буулгах буюу өөрчлөн зохион байгуулж болно. Зорилт:А. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөнөөс татан буулгах тухай Монгол Улсын шүүхийн 1. Залуусын эх оронч сэтгэлгээ, хувийн чадамж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхшийдвэр гарсан 2. Ардчилсан үзэлт залуучуудын улс, төр нийгмийн идэвх, санаачлагыг дэмжихБ. Холбогдох дээд байгууллагаас татан буулгах тухай үндэслэл бүхий шийдвэр гарсан 3. Залуусыг тодорхой зорилготой болгоход чиглүүлэх, багаар ажиллах сэтгэхүйг төлөвшүүлэх6.2 Зөвлөл нь татан буугдах, өөрчлөн зохион байгуулагдах болбол зохих төлбөрийг хийсний дараа 1.6 Зөвлөлийн уриа: Зорилготой Залуус Монголын Ирээдүйүлдсэн эд хөрөнгийг ижил төстэй зорилго бүхий төрийн бус байгууллагад шилжүүлнэ. Хэрэв тийм 1.7 Зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь ил тод байх ба үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан нь олонтөрийн бус байгууллага байхгүй бол зорилгод нь нийцсэн үйл ажиллагаанд зарцуулна. нийтэд нээлттэй байна. 1.8 Зөвлөл нь банкинд харилцах болон хуулиар зөвшөөрөгдсөн данстай байна. 1.9 Зөвлөлийн дүрэм, журам нь батлагдсан өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. ДОЛОО. БУСАД ЗҮЙЛ ХОЁР. ГИШҮҮНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ7.1 Энэхүү дүрэмд зөвхөн зөвлөлийн чуулганаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд батлагдсанөдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 2.1 МоАХ-ны болоод Зөвлөлийн үзэл баримтлал, дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, сайн дурын үндсэн7.2 Энэхүү дүрэмд заагаагүй бусад харилцааг Монгол улсын хууль тогтоомж болон МоАХ-ны дээр элсэх хүсэлтээ бичгээр илэрхийлсэн Баянзүрх дүүрэгт харьяалал бүхий 36 хүртэл насныүндсэн дүрмээр зохицуулна. залуус жинхэнэ гишүүнээр элсэж болно. Мөн төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд, Монгол улсад хууль ѐсоор оршин суугаа гадаадын иргэд Зөвлөлийн дэмжигч гишүүнээр элсэж болно. 2.2 Гишүүний эрх 2.2.1 Гишүүнээс өөрийн хүсэлтээр гарах, дахин элсэх /энэ заалт насны хязгаарлалтаар гарсан тохиолдолд үл хамаарна/. Баянзүрх дүүргийн Ардчилсан Холбооны 2.2.2 Зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцах, мэдээллээр хангагдах 2.2.3 Чуулганаар болон Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд саналаа өгөх, шийдвэрлүүлэх Залуучуудын Зөвлөлийн Анхдугаар Чуулганы төлөөлөгчид 2.2.4 Зөвлөлийн удирдлагыг сонгох, түүнд сонгогдох 2.2.5 Зөвлөлийн дүрмийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанд оролцохдоо дэмжлэг туслалцаа авах 2012 оны 4-р сарын 21-ний өдөр 2.3 Гишүүний үүрэг Улаанбаатар хот 2.3.1 Зөвлөлийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх бүх талын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, хувь нэмрээ оруулах 2.3.2 Зөвлөлөөс тогтоосон татварыг хугацаанд нь бүрэн төлөх 2.3.3 МоАХ-ны болоод Зөвлөлийн дүрмийг чанд мөрдөж, үзэл баримтлал, зорилгын эсрэг үйл ажиллагаа явуулахгүй байх
  2. 2. 2.3.4 МоАХ-ны болоод Зөвлөлийн нэрийг хувийн зорилгод ашиглахгүй байх 3.3.5 Хурлыг Тэргүүн даргалах бөгөөд түүний эзгүйд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч даргална. Хурлын 2.4 Зөвлөлийн гишүүн, сонгуульт гишүүн, ажилтны хууль бус үйл ажиллагааны улмаас иргэд, аж шийдвэрийг дэлгэрэнгүй ба хураангуй тэмдэглэл хөтлөн хурлын тэргүүлэгчдийн гарын үсгээр ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан хохирол, түүнээс үүсэх хариуцлагыг Зөвлөл хүлээхгүй. баталгаажуулна. 2.5 Дүрмээ зөрчсөн, ѐс зүй алдсан, гишүүний үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй гишүүнд Зөвлөлийн 3.3.6 Зөвлөл нь нийт 9 тэргүүлэгчидтэй байх ба тэдний 2/3-оос доошгүй хувь нь энэхүү дүрмийн зүгээс аливаа дэмжлэг үзүүлэхгүй бөгөөд гишүүнээс хасах хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй. 2.1-д заасан насны хязгаарт багтана. Мөн хүйс, ажил мэргэжлийн төлөөллийг жигд хангах зарчим баримтлана. 3.3.7 Тэргүүлэгчид хурлаас тогтоосон хэмжээний татварыг заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй. ГУРАВ. ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ3.1 Зөвлөлийн бүтэц 3.4 Зөвлөлийн Тэргүүн 3.1.1 Зөвлөлийн эрх барих дээд байгууллага нь чуулган мөн. 3.4.1 Тэргүүн нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 3.1.2 Чуулганы чөлөөт цагт Чуулганаас сонгогдсон Тэргүүлэгчид Зөвлөлийн үйл ажиллагааны А. Зөвлөлийг шууд удирдлагаар хангаж ажиллах тасралтгүй чанарыг хадгалан удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллана. Б. Зөвлөлийг гадаад болон дотоодод бүрэн төлөөлөх 3.1.3 Зөвлөлийг Тэргүүн тэргүүлнэ. Зөвлөлийн тэргүүн байгууллагын төлөөлөх удирдлага мөн. В. Зөвлөлийн бүх шатны ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах 3.1.4 Зөвлөлийн хяналтын байгууллага нь Хяналтын Хороо мөн. Г. Санхүүгийн баримтанд нэгдүгээр гарын үсэг зурах, Тэргүүлэгчдийн хурлаас зөвшөөрснөөр албанд шаардлагатай ажилтныг гэрээний үндсэн дээр ажиллуулах, чөлөөлөх Д. Зөвлөлийн холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах саналыг гаргах 3.2 Чуулган 3.4.2 Зөвлөлийн тэргүүн нь хоѐр жилийн хугацаагаар сонгогдох бөгөөд улиран сонгогдож болно. 3.2.1 Чуулган нь дараах бүрэн эрхийг эдэлнэ. А. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны ойрын болон хэтийн зорилтыг холбогдох дээд байгууллагын 3.5 Хяналтын Хороо зорилго, зорилттой нийцүүлэн тодорхойлох Б. Зохион байгуулалтын асуудал 3.5.1 Хяналтын Хороо нь Зөвлөлийн дүрэм буюу Чуулган, Тэргүүлэгчдийн Хурлаас батлагдсан В. Дүрмийг өөрчлөн батлах бусад журмын биелэлт болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. 3.2.2 Чуулган нь Зөвлөлийн тэргүүн, Тэргүүлэгч гишүүд болон хороодын салбар байгууллагаас 3.5.2 Хяналтын Хороо нь Чуулганаас сонгогдсон 3 гишүүнтэй байна. сонгогдсон буюу дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн мандатын тоог хоѐроор үржүүлсэнтэй тэнцүү 3.5.3 Хяналтын Хороо нь ажиллах журмаа өөрсдөө баталж, Тэргүүлэгчдийн хуралд мэдэгдэнэ. тооны гишүүд, чиглэл тус бүрийн гишүүн байгууллагуудын хамтарсан хурлаас сонгогдсон нэг 3.5.4 Хяналтын Хороо нь өөрийн төлөөллөө Чуулган, Тэргүүлэгчдийн хурлын хуралдаанд таслах гишүүдээс бүрдэнэ. Чуулганы төлөөлөгчдийг тэгш эрхийн зарчмаар сонгох бөгөөд үүнтэй эрхгүйгээр оролцуулж болно. холбогдох журмыг Тэргүүлэгчдийн хурлаар батална. 3.5.5 Хяналтын Хорооны гишүүн хараат бус байж, гагцхүү энэхүү дүрэм, түүнд нийцүүлэн 3.2.3 Чуулган нь 2 жилд 1 удаа хуралдах бөгөөд ээлжит бус чуулганыг гишүүдийн 1/3-ээс дээш гаргасан журамд захирагдах бөгөөд үүссэн аливаа асуудал, маргааныг дүгнэлт гаргах замаар хувийн шаардсанаар Тэргүүн зарлана. Мөн чуулганы цаг үеийн онцгой нөхцөл байдлаас хамааран эцэслэн шийдвэрлэнэ. ээлжит бусаар зарлан хуралдуулж болно. Ингэхдээ холбогдох дээд байгууллагаас бичгээр гарсан 3.5.6 Хяналтын Хорооны гишүүн нь дотооддоо өөр сонгуульт болон орон тооны ажилтны үүрэг шийдвэрийг үндэслэнэ. хүлээж үл болох тул аливаа татвараас чөлөөлөгдөх бөгөөд зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих 3.2.4 Чуулганыг Тэргүүн даргалах бөгөөд таслах эрхтэй төлөөлөгчдийн 2/3-оос дээш хувь оролцсон үүднээс хандив өргөж болно. тохиолдолд хүчинтэйд тооцно. 3.2.5 Чуулганы ирц хүрэлгүй хойшилж, хойшилсон чуулганы ирц дахин хүрээгүй тохиолдолд төлөөлөгчдийн оролцсон хувиар ирцийг хүчинтэйд тооцно. ДӨРӨВ. ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР БАЙГУУЛЛАГУУД 4.1 Зөвлөл нь БЗД-ийн хороо бүрт өөрийн салбартай байна. Салбарын үйл ажиллагаа болон зохион 3.3 Тэргүүлэгчдийн Хурал байгуулалтын асуудлыг Зөвлөлийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар баталсан журмаар зохицуулна. 4.2 Зөвлөлийн үзэл баримтлал, дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, элсэх хүсэлтээ илэрхийлсэн залуус 3.3.1 Тэргүүлэгчдийн Хурал нь дараах бүрэн эрхийг эдэлнэ. салбар болон гишүүн байгууллага байгуулж болно. Гишүүн байгууллага байгуулах хүсэлтээ А. Чуулганы шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Зөвлөлийн ажлын албанд танилцуулж, Тэргүүлэгчдийн Хурлын шийдвэр гарснаар гэрчилгээ авна. Б. Чуулган зарлах тухай санал гаргах, хэлэлцэх асуудлыг тогтоох Гишүүн байгууллагыг бүртгэхэд дараах материалыг бүрдүүлнэ. В. Тэргүүний санал болгосноор нарийн бичгийн даргыг томилох, чөлөөлөх, түүний ажлын тайланг - Дотоод дүрэм, журам, товч танилцуулга хэлэлцэх - Удирдлагын болон гишүүдийн бүртгэл Г. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, жилийн төсвийг хэлэлцэж батлах - Үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл Д. Зөвлөлийн ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, түүний төсвийг тогтоох 4.3 Салбар болон гишүүн байгууллага нь өөрийн дотоод дүрэм, журамтай байж болох бөгөөд энэ Е. Чуулганаас эрх шилжсэн асуудлыг шийдвэрлэх нь Зөвлөлийн дүрэмд нийцсэн байна. Ё. Тэргүүлэгчид нь аливаа асуудлыг эрхэлсэн түр хороог байгуулан ажиллах 4.4 Салбар болон гишүүн байгууллагууд тодорхой нутаг дэвсгэр буюу гишүүнчлэлийн хүрээний 3.3.2 Тэргүүлэгч гишүүн нь үүргээ гүйцэтгэх явцад гарсан зардлын нөхөн төлбөрөөс өөр төлбөр дотор бие даасан үйл ажиллагаа явуулна. Салбар болон гишүүн байгууллага нь Зөвлөлийн үзэл авахгүй. баримтлал, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах ба Зөвлөлөөс үйл 3.3.3 Тэргүүлэгчдийн Хурлыг сар бүрийн эхний 7 хоногт багтаж хуралдуулах бөгөөд товыг ажиллагаа, арга зүй, санхүүгийн болон бусад дэмжлэг авах эрхтэй. хуралдаан болохоос 3 хоногийн өмнө зарлана. Ээлжит бус хуралдааныг тэргүүлэгчдийн 1/3-ээс дээш хувь шаардсанаар, эсхүл Тэргүүн өөрөө зарлан хуралдуулна. 3.3.4 Тэргүүлэгч сар бүр саналын нэг эрхтэй байна.

×