Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meta programlar

2,770 views

Published on

Baturay Ozden Meta Programlar

Daha fazla bilgi için: www.baturayozden.com

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meta programlar

 1. 1. NLP Meta Programlar<br />
 2. 2.
 3. 3. Meta ProgramlarNedir<br />DavranışlarımızınNedenleri<br />Bilgiyi Ne Şekildeİşleriz<br />DüşünceleriAktarmaYöntemlerimiz<br />BağlantılarKurmaYöntemimiz<br />
 4. 4. Meta Programlar Ne İşeYarar<br />Kendimizianlamamızayardımcıolur<br />Başkalarınıanlamamızayardımcıolur<br />Düşünceyapılarınıbelirlememizisağlar<br />Kararvermesistemimiziaçıklar<br />
 5. 5. BazıTemel Meta Programlar<br />Yaklaşma / Uzaklaşma<br />Benzerlik / Farklılık<br />BanaGöre / BaşkalarınaGöre<br />BüyükResim / Detaylar<br />Benimseme / Ayrılma<br />DahilOlma / TepkiVerme<br />Olasılıklar / İhtiyaçlar<br />Bağımsızlık / İşbirliği<br />
 6. 6. Yaklaşma / Uzaklaşma<br />Yaklaşma<br />İstenileneveyaolumlutarafadoğru<br />Uzaklaşma<br />İstenilmeyendenkaçmaveyanegatifyönlerdendeğerlendirme<br />
 7. 7. Benzerlik / Farklılık<br />Benzerlik<br />Benzerözelliklerevurgu<br />Ortaközelliklerigörme<br />Farklılık<br />Farklıözelliklerevurgu<br />Farklıyanlarıgörme<br />
 8. 8. BanaGöre / BaşkalarınaGöre<br />BanaGöre<br />Kendigörüşlerini, istekleriniortayakoymak<br />Kişiselyararıçıkarıdüşünmek<br />BaşkalarınaGöre<br />Başkalarınıngörüşleriniönemsemek<br />Ortakçıkarıdüşünmek<br />
 9. 9. BüyükResim / Detaylar<br />BüyükResim<br />Genelcibakış<br />Herşeyiile ne ifadeediyor<br />Detaylar<br />Ufakdetaylarıgözleme<br />
 10. 10. Benimseme / Ayrılma<br />Benimseme<br />Kendini durum ileözleşleştirmek<br />Olayıhissetmek, kendinikaptırmak<br />Ayrılma<br />Olaydanuzaklaşmak<br />Moddançıkarmak<br />
 11. 11. DahilOlma / TepkiVerme<br />DahilOlma<br />Birişiyaparkenkendinidahiletmek<br />Çabukhareketegeçmek<br />TepkiVerme<br />Düşünerekdavranmak<br />Aceleetmemek<br />
 12. 12. Olasılıklar / İhtiyaçlar<br />Olasılıklar<br />Çeşitliliksevmek, olasılıklarıgözönünealmak<br />İhtiyaçlar<br />İhtiyaçlaragörehareket<br />
 13. 13. Bağımsızlık / İşbirliği<br />Bağımsızlık<br />Bireycilik, kendibaşınarahatetmek<br />İşbirliği<br />Birişibaşkalarıylayapmaisteği, ortakkararcılık<br />

×