Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gelecekte girişimcilik

2,224 views

Published on

Baturay Özden Gelecekte Girişimcilik

Published in: Business
 • Be the first to comment

Gelecekte girişimcilik

 1. 1. Baturay ÖZDEN<br />www.theraprime.com<br />
 2. 2. İçerik<br />Gelecekte Girişimcilik<br />Girişimciliğin DNA’sı<br />Nereden Başlamak Gerek<br />
 3. 3. Girişimcilik:<br />Gelecekteinsanlarınnelereparaharcayacağıüzerinedüşünmekvebunagöreaksiyonageçmek.<br />
 4. 4. İnsanlargelecekteneyeihtiyaçduyacak?<br />2050 yılında en temelihtiyaç<br />Gerçeklik<br />
 5. 5. Kübadaortalamabiryetişkin 1992 sonrası 9 kilo verdi.<br />
 6. 6. Kaydedilen en sıcak 20 yazdan 18’i 1980 sonrasımeydanageldi. <br />
 7. 7. 1970 den beri 4. ve 5. kategorikasırgalarınsayısıikiyekatlandı.<br />
 8. 8. Halaokyanuslarımızınemebileceğinden<br />%300 dahafazlakarbondioksitaçığaçıkarıyoruz. <br />
 9. 9. Hindistan’ınkarbondioksitsalınımının 2025’e gelindiğinde %70 artacağı, şuanla 2030 arasındaÇin’dekikarbondioksitsalınımlarınındünyanıngerikalanıntoplamınaeşitolacağıtahminediliyor. <br />
 10. 10. Coca-Cola Hindistandasuçalmaklasuçlandı.<br />Çin, eyaletlerininbirbirinibuluttohumlayarakadilyağmurpayındanfazlasınıalmaklasuçladı. <br />
 11. 11. ABD’de 2000 – 2005 yıllarıarasındamesuliyetsigortası satın alanöğretmenlerinsayısında %25 artışoldu.<br />
 12. 12. Education Week araştırmasınagöreöğrencilerin%54’ünün internetteneserhırsızlığıyaptığınıortayakoyuyor. İngiltere’deki “BilgiHırsızlığıDanışmaServisi” öğrencilerin%25’inin internettenindirilenmateryallerikendisininmişgibigösterdiğinikaydediyor.<br />Bununiçinhazırlanmış site bile var: http://www.writework.com/<br />Tabibunakarşılıkolaraköğretmenlerdesüphelendiklerimateryaliyükledikleribirsitedemevcut<br />http://turnitin.com/<br />
 13. 13. Fakatkimlikbilgilerininçalınmasıve internet dolandırıcılığıendişevericiboyutlarda.<br />İngiltere’deevhırsızlıkları son 10 yıla %45 azaldı.<br />
 14. 14. Sao Paolo’dazengininsanlaryasakbölgelerigeçmekiçinhelikopterkullanıyor. New York’da 10 tanehelikopterpistivarken Sao Paolo’daşuan 240 tane<br />ABD’ dekiözelkorumalarınsayısıpolisin 3 katı. <br />
 15. 15. Sony Playstation 3, öncekimodelinden 35 katdahagüçlüve 1997’deki birsüperbilgisayarınbilgisaymagücünesahipvesadece 299 dolar.<br />
 16. 16. Pentagon 30 yıliçinde robot askerlerikullanmayıhayalediyorvegeleceksavaşsistemleriolarakadlandırdığıbuprojeiçinşimdiden127milyardolarayırmışdurumda.<br />
 17. 17. Fransa’daPlay BacPressetamamıylaokuyuculartarafındanyazılıyor.<br />
 18. 18. GüneyKore’dekiOhMyNews 30.000 sivilmuhabirtarafındanyaratıldıve her gün 2 milyonGüneyKorelitarafındanokunuyor. <br />
 19. 19. ABD’deki Wisconsin State Journal (eyaletinikinci en çoksatangazetesi) okuyucularınertesigünün en önemlihaberlerinioylamakiçin her gün<br />11.00 – 16.00 arasındainternetegirmeleriniistiyor. <br />
 20. 20.
 21. 21. ComScore, Six Apart ve Gawker Media tarafındanyapılanaraştırmayagöreABD’de2010’un ilk yarısında blog sitelerini 100 milyondanfazlainsanziyaretetti. <br />http://bozden.blogcu.com/<br />
 22. 22. AC Nielson şirketininaraştırmasınagöre 2020 yılındafinansalişlemlerinyalnızca %10’u nakitolacak. Geri kalanıdijital hale gelecek: mikroödemeler, temassızödemeler, kredikartları vs. <br />
 23. 23. Gelecektekredikartlarındaulusalcılıkartacak. Halihazırda Morgan Stanley İngiltere’deulusalbayrakseçiminizegöre (İngiltere, Galler, İskoçyaya da İrlanda) dekoreedilmişkredikartıveriyor. <br />
 24. 24. Japonya’dabazıATM’lerhijyenönlemiolarakbanknotlarıısıtıyor. <br />
 25. 25. Michigan Üniversitesi’ninyaptığıaraştırmayagöre 18-34 yaşarasındakiyetişkinlerin %34’ü ailelerindneparaalıyor. <br />BumerangÇocuklar<br />ParazitBekarlar<br />
 26. 26. Yaşlınüfususürekliartıyor.<br />Bu gelecekte; sağlıkhizmetleri, bakımeviveemeklileriçinbinalarinşaedenşehirplanlamacılarıdemek. Aynızamandayaşlılariçindizaynedilmişotomobilveelektriklievaletleri de cabası.<br />
 27. 27. Hayat dahateknikvedahasanal hale geldikçeinsanlarbasitfizikselişleriözleyecek<br />
 28. 28. BaşarılıGirişimcilerinÖzellikleri<br /><ul><li>Hayalleri ve idealleri vardır.
 29. 29. Yatırımı yapıp organize/koordine ve kontrol eder
 30. 30. Fırsatları gözlemler, hedefe odaklanır.
 31. 31. Başarısız olma durumunda mutlaka ikinci bir planı vardır.
 32. 32. Gayretli, cesaretli, maceraperest ve enerjiktir.
 33. 33. Liderlik rollerini ve baskın olmayı sever.
 34. 34. Güç, statü ve maddi zenginliği ister.
 35. 35. Özgüven sahibidir ve ikna yeteneği kuvvetlidir.
 36. 36. Sözel yeteneği kuvvetlidir.
 37. 37. Uzun süreli entelektüel çaba gerektiren işleri ve detayları sevmez.</li></li></ul><li>15 yaşındaailesineyardımetmekiçinokulubıraktı<br />14 yaşındaliseyiterketti<br />
 38. 38.
 39. 39. Nereden Başlamak Gerek?<br />
 40. 40.
 41. 41. Teşekkürler <br />bozden@theraprime.com<br />bozden@mct.com.tr<br />twitter.com/baturayozden<br />www.baturayozden.com<br />

×