Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 20-Mạng máy tính

Bài 20-Mạng máy tính -tin học 10
Batup1989-2012

 • Login to see the comments

Bai 20-Mạng máy tính

 1. 1. Nội dung bài học: 1. Mạng máy tính là gì? 2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính 3. Các mô hình mạng 4. Phân loại mạng máy tính
 2. 2. • Mạng máy tính là tập hợp nhiềumáy tính được kết nối theo mộtphương thức nào đó sao cho chúngcó thể trao đổi dữ liệu và dùngchung thiết bị
 3. 3. Time00 03 00 2 59Hours 15 26 37 48 1 2 3 4Minutes Seconds
 4. 4. Phương tiện truyền thông cho kết nối có dây
 5. 5. Phương tiện truyền thông cho kết nối không dây
 6. 6. Kiểu bố trí các máy tính trong mạngCó 3 kiểu bố trí các máy tính trong mạng cơ bản là: 1. Kiểu đường thẳng (Bus Topology). 2. Kiểu vòng (Ring Topology). 3. Kiểu hình sao (Star Topology).
 7. 7. Sao? Không phải của Phải nộp bài sớm à? Cũng không tôi, tôi sẽ không Nó là của tôi. phải của tôi, tôi sẽ nhận Tôi sẽ nhận không nhận Nút Đường truyền Đây không phải làtin nhắn của tôi! Bạn làm bài tập chưa? Phải nộp bài sớm đó!
 8. 8. Không phải của tôi, tôi sẽ không Sao? Phải nộp bài Nó là của tôi. nhận. Tôi sẽà? sớm nhận Nút Đường truyềnĐây không phải là tin nhắn của tôi! Bạn làm bài tập chưa? Phải nộp bài sớm đó!
 9. 9. Kiểu đường thẳngƯu điểm:-Dùng cáp tiết kiệm, đơn giản, dễ mở rộng mạng- Khi hỏng một máy thì không ảnh hưởng tới toànmạngNhược điểm:-Nếu một nơi nào đó trên đường cáp này bị hỏngthì toàn bộ mạng ngừng hoạt động-- Số máy tính càng nhiều thì tốc độ truyền dữliệu càng giảm
 10. 10. So am I!!hihi PC1! Ồ, tiếc quá! Không phải tin nhắn của tôi. I Love You Phải chuyển đi thôi Tất cả máy tính là nút
 11. 11. ???? PC1, I love U! Ồ, xin lỗi nhé. Xe hư rồi, tôi không chuyển đi được.
 12. 12. Ưu điểm:-Dễ lắp đặt- Mọi máy tính đều có quyền truy cập như nhauNhược điểm:- Sự hỏng hóc của một máy ảnh hưởng tới toànmạng
 13. 13. Hi ! Truyền“Hello” đi. Hello Nút
 14. 14. ????Tôi đang ốm! Hello Nút
 15. 15. Hi ! Truyền“Hello” đi. Hello Nút
 16. 16. Kiểu hình saoƯu điểm:-Nếu một máy bị hỏng thì toàn bộ hệ thống vẫnhoạt động bình thường Nhược điểm: -Khi trung tâm có sự cố thì toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động
 17. 17. Giao thứcCon người Máy tính Ngôn ngữ Giao thức chung Giao chung thức English TCP/IP Quy tắc sử dụng Giao Quy tắc truyền, ngôn ngữ: Động thức nhận , di chuyển tự Tobe, Tính từ, Danh từ… TCP/IP gói tin, 21
 18. 18. Giao thứcCon người Máy tính - Ngôn ngữ: - Giao thức: Tập hợp tất cả các quy tắc, Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước (khi giao tiếp) quy ước (khi trao đổi thông tin) để đảm bảo cho con người để đảm bảo cho các máy tính có thể giao tiếp được với nhau có thể giao tiếp được với nhau - Ngôn ngữ thường sử dụng - Giao thức thường sử dụng là Tiếng Anh là TCP/IP
 19. 19. Theo chức năng Theo góc độ địa lý Theo môi trường -Mô hình mạng truyền thông ngang hàng (Peer- -Mạng cục bộ (LAN) to- Peer) -Mạng diện rộng -Mô hình mạng -Mạng có dây khách- chủ (Client- (WAN) Server) - Mạng không dâyBài 20:Mạng máy tính 23
 20. 20. 3. Phân loại mạng máy tính Mạng có dây: sử dụng đường truyền hữu tuyến như cáp đồng trục, cáp quang, đường điện thoại … Cáp đồng trục Cáp Quang Tin Học 10 24
 21. 21. 3. Phân loại mạng máy tính Mạng không dây: sử dụng đường truyền vô tuyến như sóng radio, tia hồng ngoại,… Tin Học 10 25
 22. 22. • Mạng cục bộ (LAN- Local Area Network): là mạng kết nối các máy tính ở gần nhau như trong một phòng, một tòa nhà, một trường học… Đặc điểm  Chỉ kết nối các máy tính trong phạm vi nhỏ (dưới 100 m)  Truyền dữ liệu với tốc độ cao mà chỉ chịu một tỷ lệ lỗi nhỏTin Học 10 26
 23. 23. 3. Phân loại mạng máy tính Mô hình mạng LAN ở một văn phòng nhỏ Máy chủ Máy của kế Máy in Bộ lưu điện toán trưởng Máy của Phòng tổ chức Máy của giám đốc Máy in Máy của thư kí Máy của Phòng Tin Học 10 kế hoạch 27
 24. 24. 3. Phân loại mạng máy tính Server Máy văn phòng Đoàn Máy in Máy phòng Tin học Máy phòng Giáo viên Mạng cục bộ ở trường học 28
 25. 25. 3. Phân loại mạng máy tính • Mạng diện rộng (WAN- Wide Area Network): là mạng kết nối những máy tính ở cách xa nhau những khoảng cách lớn như một tỉnh, một quốc gia… Đặc điểm : • Mạng diện rộng WAN thường liên kết với các mạng LAN. WAN 29
 26. 26. 3. Phân loại mạng máy tính Tin Học 10 30
 27. 27. 3. Phân loại mạng máy tính Máy tính A Máy tính B Máy tính D Máy chủ Máy tính CMáy Máy tính E Máy tính Ctính A Máy in Máy tính B Máy tính D Mô hình mạng ngang hàng Mô hình mạng khách- chủ Tin Học 10 31
 28. 28. a. Mô hình mạng ngang hàng (Peer- to- Peer)Đặc điểm: Máy tính D Các máy tính đều bình đẳng với nhau Máy tính C Mỗi máy cung cấp tài nguyên và sử dụng tài Máy tính Máy tính E nguyên của các máy khác A trong mạng. Máy tính B Mô hình mạng ngang hàng Tin Học 10 32
 29. 29. a. Mô hình mạng ngang hàng (Peer- to- Peer) Ưu điểm: Máy tính D  Xây dựng và bảo trì đơn giản Máy tính C Nhược điểm:  Phù hợp với quy mô nhỏ Máy Máy tính E tính A  Tài nguyên quản lý phân tán  Chế độ bảo mật kém Máy tính B Mô hình mạng ngang hàng Tin Học 10 33
 30. 30. b. Mô hình mạng khách- chủ (Client- Server) Máy tính BĐặc điểm: Máy tính A Máy chủ (Server): Máy chủ  Quản lý và cung cấp tài nguyên cho các máy khách.  Có cấu hình rất mạnh Máy tính C  Lưu trữ lượng lớn thông tin phục vụ chung Máy khách (Client or Máy in Workstation)  Sử dụng tài nguyên do Máy tính D máy chủ cung cấp Mô hình mạng khách- chủ Tin Học 10 34
 31. 31. b. Mô hình mạng khách- chủ (Client- Server) Máy tính A Máy tính B Ưu điểm: Máy chủ  Dữ liệu quản lý tập trung  Chế độ bảo mật tốt  Phù hợp với mô hình mạng trung bình và lớn Máy tính C Nhược điểm:  Chi phí cao Máy in  Cấu trúc phức tạp Máy tính D Mô hình mạng khách- chủ Tin Học 10 35
 32. 32. 1. Những điểm trọng tâm a. Phân loại mạng máy tính : có 3 loại  Theo môi trường truyền thông  Theo góc độ địa lý  Theo chức năng b. Các mô hình trong mạng máy tính :  Mô hình mạng ngang hàng (Peer- to- Peer)  Mô hình mạng khách- chủ (Client- Server)

×