Tuan's job

518 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tuan's job

  1. 1. TIỀNLÀ GÌ?
  2. 2. TIỀNLÀ GÌ?
  3. 3. là…SỨC KHỎEÔNG GIÀ
  4. 4. VỐNLÀ GÌ?
  5. 5. Vốn là tài sản hữu hình& vô hình phục vụ hoạtđộng kinh doanh nhằm mụcđích kiếm lời.
  6. 6. Sựkhác biệt giữaTIỀN VỐN

×