лекц 3. ям, балцруу

-- at Department of the Prime Minister and Cabinet
Dec. 31, 2017
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
лекц 3. ям, балцруу
1 of 25

More Related Content

What's hot

галзуу өвчингалзуу өвчин
галзуу өвчинАнагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль
лекц 5. шүлхий, адууны хцб, лейкоз, хөх хэллекц 5. шүлхий, адууны хцб, лейкоз, хөх хэл
лекц 5. шүлхий, адууны хцб, лейкоз, хөх хэлbatsuuri nantsag
хеликохелико
хеликоiGamer Gamer
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5bulgaaubuns
Mb l2Mb l2
Mb l2ariunsanaaubuns
Mb l7Mb l7
Mb l7ariunsanaaubuns

Similar to лекц 3. ям, балцруу

лекц 6. цэцэг, шөвөг яр, эфимер чичрэглекц 6. цэцэг, шөвөг яр, эфимер чичрэг
лекц 6. цэцэг, шөвөг яр, эфимер чичрэгbatsuuri nantsag
лекц 16. ку чичрэг, энзоот зулбалт, сохор догол, годрон лекц 16. ку чичрэг, энзоот зулбалт, сохор догол, годрон
лекц 16. ку чичрэг, энзоот зулбалт, сохор догол, годрон batsuuri nantsag
лекц 12. үхэр, гахай, бог малын мялзан, нохойн гударгалекц 12. үхэр, гахай, бог малын мялзан, нохойн гударга
лекц 12. үхэр, гахай, бог малын мялзан, нохойн гударгаbatsuuri nantsag
лекц 4 лептоспироз, вибриоз, уушиг гялтангийн үрэвсэллекц 4 лептоспироз, вибриоз, уушиг гялтангийн үрэвсэл
лекц 4 лептоспироз, вибриоз, уушиг гялтангийн үрэвсэлbatsuuri nantsag
Presentation 7 zoonosis 1Presentation 7 zoonosis 1
Presentation 7 zoonosis 1batsuuri nantsag
Presentation 4 tbd gsp spPresentation 4 tbd gsp sp
Presentation 4 tbd gsp spbatsuuri nantsag

Similar to лекц 3. ям, балцруу (20)

More from batsuuri nantsag

Presentation 15 other animals diseasesPresentation 15 other animals diseases
Presentation 15 other animals diseasesbatsuuri nantsag
Presentation 11 horses diseasesPresentation 11 horses diseases
Presentation 11 horses diseasesbatsuuri nantsag
Presentation 6 pryon diseasesPresentation 6 pryon diseases
Presentation 6 pryon diseasesbatsuuri nantsag
Presentation 1 fmdPresentation 1 fmd
Presentation 1 fmdbatsuuri nantsag
Transboundry disease controlTransboundry disease control
Transboundry disease controlbatsuuri nantsag
Presentation9 tratmentPresentation9 tratment
Presentation9 tratmentbatsuuri nantsag

лекц 3. ям, балцруу

Editor's Notes

  1. Б.Яринпил- ям оношлох арьсны сорилын арга зүй боловсруулсан,М.Дамдин- монгол адууны ям өвчний явц, эмгэг эд эрхтэйний өөрчлөл, Г.Цэвэгмид – ям үүсгэгчийн нутгийн омгийн хэлбэр зүй, будагдалт, ямтай адууг ямлуураар сэдрээх онол, ямын тэсвэрт чанар, эмгэг төрүүлэх хоруу шинж, Ч.Тунгалаг- монгол оронд адууны ям өвчний оношлогоо, урьдчилан сэргийлэлт, тархалтын хяналт, уг өвчний оношлогоонд орчин үеийн нарийвчилсан арга нэвтрүүлэх зэргээр олон бүтээл хийгдсэн байна.