Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Електричний струм в
напівпровідниках – 2
год.
План:
 1.Струм в напівпровідниках.
 2.Власна і домішкова провідність.
 3.Напівпровідникові прилади.
1.Струм в напівпровідниках.
 Напівпровідники – це речовини, в яких

електропровідність займає проміжне місце між
провідни...
 Дірці відповідає надлишковий позитивний заряд порівняно з

сусідніми неіонізованими атомами, тому рух дірки
рівнозначний...
 Електронну провідність отримують, коли валентність

елемента, що додається, більша за валентність основного
напівпровідн...
Такий перехід називають прямим (Рис. 41). Якщо знаки
потенціалів на кінцях напівпровідника поміняти, то зворотній
струм бу...
2.Власна і домішкова провідність.
 Між парою сусідніх атомів існує так званий

парноелектронний зв’язок, або ковалентний....
 Але на відміну від металів у напівпровідників є ще інші







механізми провідності. Коли розривається зв’язок, то
...
 При наявності електричного поля виникає







упорядковане переміщення дірок у напрямі вектора
напруженості, і упо...
 Змінюючи концентрацію домішки, можна змінювати

кількість носіїв заряду того чи іншого знаку. Завдяки
цьому створюються ...
3.Напівпровідникові прилади.
 Напівпровідникові прилади, електронні прилади, дія









яких заснована на електр...
 Проте до основних класів П. п. відносять наступні:

електропреобразовательниє прилади, що перетворюють одні
електричні в...
 Електропреобразовательниє П. п. — найбільш широкий клас

приладів, призначених для перетворення (по роду струму,
частоті...
Висновок:
Напівпровідники – це речовини, в яких
електропровідність займає проміжне місце між
провідниками і діелектриками....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektrichni strum v napivprovidnikah

533 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektrichni strum v napivprovidnikah

 1. 1. Електричний струм в напівпровідниках – 2 год.
 2. 2. План:  1.Струм в напівпровідниках.  2.Власна і домішкова провідність.  3.Напівпровідникові прилади.
 3. 3. 1.Струм в напівпровідниках.  Напівпровідники – це речовини, в яких електропровідність займає проміжне місце між провідниками і діелектриками. До напівпровідників належать кремній, селен, хімічні з’єднання елементів ІІІ групи з елементами V групи. Питомий опір напівпровідників знаходиться в межах від 104 до 10-5 Ом ·м. В результаті відриву електронів від атома виникають вільні електрони. Вакантне місце (позитивно заряджений іон) для електрона утворює так звану дірку.
 4. 4.  Дірці відповідає надлишковий позитивний заряд порівняно з сусідніми неіонізованими атомами, тому рух дірки рівнозначний рухові позитивного заряду. Якщо внести провідник в зовнішнє електричне поле, то хаотичний рух дірок і електронів переходить в напрямлений.  Струм в таких провідниках зумовлений як рухом електронів і дірок (власна провідність). Концентрація дірок і електронів однакова. Власна провідність напівпровідників мала.  Незначна кількість домішок у провідниках значно підвищує провідність їх. Домішки зумовлюють додаткову (домішкову) провідність. Домішкова провідність буває донорною і акцепторною. Домішки, які віддають електрони називаються донорами, а напівпровідники з електронною провідністю – електронними напівпровідниками (n – типу).
 5. 5.  Електронну провідність отримують, коли валентність елемента, що додається, більша за валентність основного напівпровідника. Наприклад, до германію (IV- валентний) додати миш’як (V - валентний). У таких напівпровідниках рух дірок майже відсутній.  Якщо домішки мають валентність меншу, ніж основний напівпровідник, їх називають акцепторами, а напівпровідник – дірковим напівпровідником (р – типу). В перекладі n – тип (негативний), р – тип (позитивний). При контакті двох напівпровідників n – типу і р – типу на їх межі внаслідок дифузії і рекомбінації електронів і дірок виникає тонкий шар, збіднений носіями струму, який має підвищений опір (р – n – перехід). Якщо ввімкнути напівпровідник з р – n – переходом в електричне коло так, щоб потенціал частини з р – провідністю був позитивним, а частини з n – провідністю – негативним, то через нього буде проходити струм.
 6. 6. Такий перехід називають прямим (Рис. 41). Якщо знаки потенціалів на кінцях напівпровідника поміняти, то зворотній струм буде досить малим, а опір провідника досить великий .  Такий перехід називають зворотнім.  Властивості р – n – переходу ( малий опір у прямому напрямі і великий у зворотному) використовують для випрямлення змінного струму (напівпровідникові діоди).
 7. 7. 2.Власна і домішкова провідність.  Між парою сусідніх атомів існує так званий парноелектронний зв’язок, або ковалентний. Чотири валентні електрони кожного атома вступають у ковалентний зв’язок з електронами сусідніх атомів. Так, що вільних електронів у чистому германію немає. А нема вільних носіїв заряду, то й не буде проходити електричний струм. (Яка умова існування електричного струму?).  Ковалентні зв’язки досить міцні і при низьких температурах напівпровідники є діелектриками.  3. Від нагрівання германію кінетична енергія валентних електронів зростає і окремі зв’язки розриваються.  В результаті цього частина електронів, які раніше брали участь в утворенні валентних зв’язків, відщеплюються і стають електронами провідності. За наявності електричного поля вони переміщаються проти поля і утворюють електричний струм. Як у металах (електронна провідність).
 8. 8.  Але на відміну від металів у напівпровідників є ще інші     механізми провідності. Коли розривається зв’язок, то уговорюється вакантне місце, де не вистачає електрона. Його називають діркою. Дірка веде себе як позитивно заряджена частинка. З підвищенням температури кількість розірваних зв’язків, отже вільних електронів, збільшується. Збільшується і кількість дірок. Під час руху електронів, електрони можуть займати вакантні місця (дірки) при цьому відновлюються валентні зв’язки. Дірка переміщується у кристалі у протилежний бік від руху електронів. Приклад: вільні місця у класі (залі). Рух електронів і дірок хаотичний, якщо напруженість електричного поля дорівнює 0.
 9. 9.  При наявності електричного поля виникає      упорядковане переміщення дірок у напрямі вектора напруженості, і упорядковане переміщення електронів проти руху дірок. Отже, у напівпровідників є носії зарядів двох типів: електрони і дірки. Тому напівпровідники мають не тільки електронну, а й діркову провідність. Ми розглянули механізм провідності ідеальних (чистих) напівпровідників. Провідність чистих напівпровідників називають власною провідністю напівпровідників. Провідність напівпровідників у великій мірі залежить від домішок. Саме ця залежність зробила напівпровідники тим, чим вони стали в сучасній техніці. При наявності домішок, крім власної провідності, виникає додаткова – домішкова провідність.
 10. 10.  Змінюючи концентрацію домішки, можна змінювати кількість носіїв заряду того чи іншого знаку. Завдяки цьому створюються напівпровідники з переважною концентрацією – або від’ємно, або додатно заряджених носіїв.  Ця особливість напівпровідників і відкриває широкі можливості для їх практичного застосування.  Отже, домішки можуть збільшувати концентрацію електронів провідності і створювати в напівпровіднику електронну домішкову провідність n-типу (негативний). Такі домішки називаються донорними. У напівпровіднику n-типу електрони – основні носії заряду, дірки – неосновні.
 11. 11. 3.Напівпровідникові прилади.  Напівпровідникові прилади, електронні прилади, дія        яких заснована на електронних процесах в напівпровідниках. У електроніці П. п. служать для перетворення різних сигналів, в енергетиці — для безпосереднього перетворення одних видів енергії в інших. Відоме багато всіляких способів класифікації П. п., наприклад за призначенням і принципу дії, за типом матеріалу,  конструкцією і технологією, по сфері застосування.
 12. 12.  Проте до основних класів П. п. відносять наступні: електропреобразовательниє прилади, що перетворюють одні електричні величини в ін. електричні величини ( напівпровідниковий діод, транзистор, тиристор ) ; оптоелектронні прилади, що перетворюють світлові сигнали в електричних і навпаки ( оптрон, фоторезистор, фотодіод, фототранзистор, фототиристор .  Напівпровідниковий лазер, светоїзлучающий діод, твердотілий перетворювач зображення — аналог відікона і т.п.); термоелектричні прилади, що перетворюють теплову енергію в електричну і навпаки ( термоелемент, термоелектричний генератор, сонячна батарея, термістор і т.п.); магнітоелектріч. прилади (датчик, що використовує Холу ефект, і т.п.); п'єзоелектричний і тензометрічеський прилади, які реагують на тиск або механічний зсув. До окремого класу П. п. слід віднести інтегральні схеми, які можуть бути такими, що електроперетворюють, оптоелектронними і т.д. або змішаними, поєднуючими самі різні ефекти в одному приладі.
 13. 13.  Електропреобразовательниє П. п. — найбільш широкий клас приладів, призначених для перетворення (по роду струму, частоті і т.д.), посилення і генерування електричних коливань в діапазоні частот від доль гц до 100 Ггц і більш; їх робочі потужності знаходяться в межах від < 10 -12 Вт до декількох сотень Вт, напруга — від доль в до декількох тис. в і струмі — від декількох на до декількох тис. а . Залежно від вживаного напівпровідникового матеріалу розрізняють германієві, кремнієві і ін. П. п. По конструктивних і технологічних ознаках П. п. розділяють на точкових і площинних; останні, у свою чергу, ділять на сплавних, дифузійних, мезапланарниє, планарниє (найбільш поширені, див.(дивися) Планарная технологія ) , епіпланарниє і ін. Відповідно до області вживання розрізняють високочастотні, високовольтні, імпульсні і ін. П. п.  П. п. випускають в металоскляних, металокерамічних або пластмасових корпусах, що захищають прилади від зовнішніх дій; для використання в гібридних інтегральних схемах випускаються т.з. безкорпусні П. п. (див. Мікроелектроніка ) . Номенклатура П. п., що випускаються у всіх країнах налічує близько 100 000 типів приладів різного призначення.
 14. 14. Висновок: Напівпровідники – це речовини, в яких електропровідність займає проміжне місце між провідниками і діелектриками.  До напівпровідників належать кремній, селен, хімічні з’єднання елементів ІІІ групи з елементами V групи.  Між парою сусідніх атомів існує так званий парноелектронний зв’язок, або ковалентний. Чотири валентні електрони кожного атома вступають у ковалентний зв’язок з електронами сусідніх атомів.  Напівпровідникові прилади, електронні прилади, дія яких заснована на електронних процесах в напівпровідниках. 

×