Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Missuppfattningar i matematiken.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
The_First_Reactor.pdf
The_First_Reactor.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Missuppfattningar i matematiken.docx

  1. 1. Missuppfattningar Område Delmoment Känd missuppfattning Korrekt uppfattning Förklaring via konkret material/övrigt Tal Division Divisionen ger alltid ett mindre tal som svar Division med tal mindre än 1 ger svar som är större än täljaren Tänk innehåll, se hur många små delar som ryms i täljaren. Hur många ger svaret. Multiplikation Multiplikation ger alltid ett större tal som svar Multiplikation med tal mindre än 1 ger svar som är mindre än täljaren Tänk uppdelning av multiplikationen exempelvis att 5*0,3=5*3*0,1 och 0,1 är en tiondel (av). Du får en tiondel av svaret till 5*3. Olika räknesätt Beräkningar görs från alltid från vänster till höger (Parenteser och potensuttryck allra först) Räknesätten division och multiplikation görs alltid före addition och subtraktion. [PPDMAS] Jämför betydelsen av uttryck med eller utan parenteser eller potenser. Det blir skillnad. ”två (korv med bröd) blir inte två korv och ett bröd. 2(3+4) är inte samma sak som 2*3+4. Tiosystemet, decimaltal Svar som ”0,9 är mindre än 0,10” Missuppfattning att ”noll komma nio” följs av ”noll komma tio” [Saknats genomgång av tallinjer av typen 0-0,1- 0,2…0,9-1,0…] Skriv om talen så de får lika många decimaler (0,90 och 0,10). Jämför decimal för decimal från vänster till höger – första decimalen som skiljer sig åt och är större, där är det största talet. 9 är större än 1 i exemplet. Titta på olika tallinjer och var de olika decimaltalen hamnar. Träna på att räkna i både tiondels-, hundradels- och tusendelshopp. Tänk på att uppläsning av decimaltalen ibland kan ge fel känsla för hur stora de är/var de är. Multiplikation, decimaltal Svar som ”0,5*0,8=0,04” Fel i placering av siffrorna i svaret Jämför med heltal (5*8=40) och ändra så att du får antal decimaler=antal från första termen+antal från sista termen: 1 decimal + 1 decimal=2 decimaler: 0,40. Öva multiplikation med uppställning – kolla hur många decimaler du får, var decimalkommat sätts. Ibland kan jämförelse med bråk vara bra,
  2. 2. till exempel ”hälften av 0,8” – då måste det bli 0,4. Multiplikation, decimaltal Osäkerhet i multiplikation med 0,1-0,01-0,001 OBS att multiplikation med 0,1 är samma sak som division med 10 osv: Division med 10 gör att ”decimalkomma flyttas 1 steg åt vänster”. Talet blir 10 gånger mindre. Bråk

×