Successfully reported this slideshow.

Б.ЗАМАНДИЙЖАВ - КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

2,020 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Б.ЗАМАНДИЙЖАВ - КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

 1. 1. КОМПАНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БАТЦЭНГЭЛИЙН ЗАМАНДИЙЖАВ ШУТИС, КТМС, Санхүүгийн менежментийн ангийн оюутан E-mail: Zamindii_1107@yahoo.com Хураангуй Энэхүү ажилдаа дэлхийн зах зээл дээр хувьцаагаа гаргасан монголын томоохон уул уурхайн компаниудын нэг болох “Mongolian Mining Corporation”хувьцаат компаний хувьцааны үнэ цэнийн судалгаа хийхийг зорилоо. Компаний үйл ажиллагааны үр дүнд голлон нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдийг судлан, хувьцааны үнэ цэнэд хэрхэн нөлөөлж байгааг гарган ирэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино. Судалгааны ажилдаа компаний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсийг судлахаас гадна олон хүчин зүйлсийн регрессийн шинжилгээ хийж хувьцаа нь юунаас хамааралтайгаар өсөж буураж байгааг, мөн Гордоны загвар дээр хувьцааны зах зээл үнэ болон үнэлсэн бодит үнэ цэнийн хоорондын хамаарлыг судаллаа. Түлхүүр үг: Мертоны загвар,Олон хүчин зүйлсийн Pегрессийн шинжилгээ, Mongolian mining corporation Оршил Сүүлийн жилүүдэд монголд уул уурхайн салбар тэр дундаа нүүрс олборлох уул уурхайн компаниуд үүсэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. Түүний дотор яах аргагүй Хонконгийн хөрөнгийн бирж анх удаагаа IPO гаргасан монголын томоохон компаниудын нэг болох Mongolian Mining Corporation юм. Тэрээр үйл ажиллагаагаа 2010 оноос хойш эрчимтэйгээр явуулсаар ирсэн ба сүүлийн жилүүдэд хувьцааны үнэ нь буурсаар байгааг энэ нь компаний үнэ цэнэд хэрхэн нөлөөлөх эсэхийг судалгааны ажилдаа тусгахыг хичээлээ. Үүний үр дүн шалтгааныг 2012 онд дэлхийн зах зээл дэх нүүрсний үнэ унасан холбоотой хэмээн үздэг ба сүүлийн жилүүдэд Монголд хөрөнгө оруулалт буурч байгаа нь бас үүнтэй холбоотой. Судалгааны ажлын маань практик ач холбогдол нь 1) Компанийн санхүүгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулах, 2) Хувьцааных нь үнэ цэнийг тодорхой түвшинд барих, тогтвортой байлгах, хөрөнгө оруулалтыг шаардлагатай үед нэмэгдүүлэх, өсгөх боломж, 3) Хувьцааны зах зээлийн үнийг бодит үнэ цэнэтэй нь харьцуулалт хийгээд, худалдах эсвэл худалдан авах шийдвэрийг гаргах боломжийг судаллаа. Энэхүү судалгааны ажилдаа дэлхийн зах зээл дээрх 2010 оны 1-р сараас 2014 3 сар хүртэлх валютын ханшны мэдээлэл, нүүрсний үнийн мэдээллийг ашиглан хугацааны цуваанд олон хүчин зүйлсийн регрессийн загварчлалаар загварчилгаа хийсэн. Тэрээр дэлхийн эдийн засагт нүүрсний үнийн гүйцэтгэх үүрэг болон Монголын уул уурхайн салбарууд нүүрсний экспортын түвтний хэмжээ, үнийн дүнгээс ихээхэн шалтгаалах болсон. Харамсалтай нь Монгол улс нүүрсээ Хятадын зүүн өмнөд муж болон Шандун, Хэнан муж, Шаньси муж, Өвөр монголын өөртөө засах орон, Анхуй муж, Шааньси муж зэрэг улсууд руу гаргахдаа эдгээр улсуудын нүүрсний үнийн дүнгээс харьцангуй доогуур үнээр гаргадаг байна.Энэ нь
 2. 2. монгол улсын зам тээвэр, дэд бүтцийн салбарын хөгжил, нүүрсний чанар, боловсруулалт зэргээс хамаардаг. 1. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 1.1 Компаний үнэ цэнэ, түүний тухай ойлголт Компаний үнэ цэнийг тодорхойлох онолын хувьд Р.Мертон болон Г. Марковын загварууд байдаг. Энэ загваруудын үндсэн санаа нь хэлбэлзлийг ашиглан хувьцааны багцад тухайн компанийн үнэ цэнэ хэрхэн нөлөөтэйг тодорхойлох явдал юм. Нөгөө талаас тухайн хувьцаат компаний зээлийн эрсдэл нь хувьцааны ханшид нөлөөлж байгаа эсэхийг шинжлэх юм. 1.1.1 Мертоны загвар Роберт Мертон анх 1974 онд компаний бондын эрсдэлийг тодорхойлох өөрийн загварыг сэтгүүлд хэвлүүлж олон нийтэд танилцуулжээ. Тэр үеээс хойш 30 гаруй жил өнгөрч буй боловч энэ загварын үзэл санаа өнөө үеийн зээлийн эрсдэлийн загваруудад өргөн ашиглагдаж байна. Мертоны загвар төлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тооцоолохдоо компаний активын зах зээлийн үнэлгээнээс компаний өртөлбөрийн зах үнэлгээг хасч түүнийг компаний активын үнэлгээний хэлбэлзэлд нь хувааж тооцдог. Энэхүү тооцоолсон үзүүлэлтийг төлбөрийн чадваргүй болох хүртлэх зай гэж нэрлэдэг. Мертоны загварыг (Зураг-1) -ийг ашиглан илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлая. Мертоны загвар компаний активийн бүртгэлийн үнийн оронд зах зээлийн үнэлгээг авч үздэг. Учир нь өнөөдөр та яг ийм компани байгуулах гэж буй бол ямар өртгөөр байгуулах вэ буюу өнөөдөр та яг ийм компанийг зах зээл дээрээс ямар үнээр худалдаж авах вэ гэдгийг бүртгэлийн үнэ харуулахгүй харин зах зээлийн үнэлгээ харуулах юм. Зураг1: Мертоны загвар Энд: 1-Активийн зах зээлийн өнөөгийн үнэлгээ 2-Активийн үнэлгээний тархалт 3-Активийн үнэлгээний хэлбэлзэл
 3. 3. 4-Төлбөрийн чадваргүй болох цэг (мертоны загварт энэ нь өр төлбөрийн хэмжээтэй тэнцүү) 5-Активийн хүлээгдэж буй өгөөжийн түвшин 6-Таамаглал хийж буй хугацааны урт Мертон компаний активийн зах зээлийн үнэлгээг тодорхойлохдоо дараах урьдач нөхцлүүдийг тавьсан.Үүнд: 1. Активийг арилжаалахад зардал болон татвар байхгүй. 2. Нэг хүүгийн түвшинд зээлэх болон зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явагддаг. 3. Бүх активийн хувьд богино арилжаа хийхийг зөвшөөрдөг. 4. Активийн арилжаа тасралтгүй буюу байнга хийгддэг. 5. Хөнгөлттэй эрсдэлгүй бондын нэг доллар ирээдүйн үнэ цэнэ нь хугацаанаас P(T)=exp[rT] гэсэнхамааралтай байна. Энэ хамаарал нь хугацааны бүх үед адилхан байна. 6. Компаний активийн зах зээлийн үнэлгээ логнормаль тархалтын хуулинд захирагддаг. Харинтүүний натурал логарифм утга нь нормаль тархалтийн хуулинд захирагдана. 7. Компаний активийн үнэлгээний динамик нь Геометр Брауны Хөдөлгөөнийг дагадаг.(dV=µVdt+σVdz) 8. Компани өр төлбөр дан ганц Т хугацааны дараа төлөгдөх купонгүй хямдруулсан бондоосбүрдэнэ. Компани T хугацаа болохоос өмнө төлбөрийн чадваргүй болохгүй бөгөөд зөвхөн Tхугацаа болох үед л төлбөрийн чадваргүй болох боломжтой. Хэрэв компаний үнэ цэнэ бондынөрийг төлөх хугацаа болохоос өмнө тогтоосон түвшингээс доош унавал дахин хөрөнгөжүүлэхзамаар хугацаандаа өр төлбөрөө төлөх боломжтой болох юм. Эдгээр урьдач нөхцлүүд нь Мертоны загварын ач холбогдолгүй болохыг бидэнд баталсан хэрэг бишбөгөөд дэлхийн хэмжээний MoodyKMV, S&P болон бусдад зэрэглэл тогтоодог агентлагууд зээлдэгчийнтөлбөрийн чадваргүй болох магадлалыг тодорхойлоход Мертоны загварыг өргөн ашигладаг. Дээрхурьдач нөхцөлүүдийг тавьсанаар компаний активийн зах зээлийн үнэлгээ, түүний стандарт хэлбэлзэл,өөрийн хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ ба өр төлбөрийн зах зээлийн үнэлгээний хооронд (1)-(3) гэсэнтэгшитгэлээр харуулсан хамаарал байгааг опционы үнэлгээний тэгшитгэлээр харуулж болно. Энд: •E0 -компаний эзний өмчийн өнөөгийн үнэлгээ •V0-компаний активын өнөөгийн үнэлгээ
 4. 4. •F -компаний өр төлбөрийн зах зээлийн үнэ •V- компаний активийн өгөөжийн жилийн стандарт хэлбэлзэл хэлбэлзэл •N(.)-өсөн нэмэгдэх стандарт хэвийн тархалтийн функц •r-тасралтгүй эрсдэлгүй хүүгийн түвшин •T -таамаглал хийж буй хугацаа Хэрэв (2) ба (3) дугаар тэгшитгэлийг (1) тэгшитгэлд орлуулбал бидэнд активийн зах зээлийн үнэлгээ батүүний хэлбэлзэл гэсэн хоѐ р үл мэдэгчээс бүрдсэн нэг шугаман бус тэгшитгэлтэй болно. Энэ тэгшитгэлбол төгсгөлгүй олон шийдтэй. Нэгэнт бид компаний активийнүнэлгээний динамик нь Геометр БрауныХөдөлгөөнийг дагадаг гэж урьдач нөхцөл тавьсан учраас Итогийн лемм ѐсоор (4) тэгшитгэлийг гарганавах боломжтой. Активын зах зээлийн үнэлгээ ба түүний стандарт хэлбэлзэлийг тодорхойлсон учраас бид төлбөрийн чадваргүй болох хүртлэх зайг тодорхойлох боломжтой болж байна. Мертоны загвараар үүнийг (5) томьѐогоор тодорхойлно. DD-г өсөн нэмэгдэх стандарт хэвийн тархалтын функцэд орлуулж төлбөрийн чадваргүй болохмагадлалыг тодорхойлно.
 5. 5. 2. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 2.1 Хугацааны цуваан дах олон хүчин зүйлсийн Регрессийн шинжилгээ Регрессийн шинжилгээнд загварчлал хийхдээ дэлхийн эдийн засгийн нүүрсний үнийн 2010 оноос хойшхи мэдээлэл мөн долларын ханшийн мэдээлэл зэргийг голчлон ашигласан болно. Доорх өгөгдөлд USD долларын ханш, Хонгконг долларын ханш, Mongolian Mining corporation /1 ширхэг хувьцааны Хонконгийн бирж дээрх үнэ, HKD доллар/, Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ /USD Доллар/ 2010 оны 1 сараас 2014 оны 3 сар хүртэлх мэдээллүүд / Эх үүсвэр: Mongolbank.mn/ Хугацаа USD/сарын дундаж ханш/ HKD /сарын дундаж ханш / 1 Stock price / HKD / Coal price / USD / 2010/1 1454.66 187.48 2010/2 1447.37 183.45 2010/3 1420 183.03 2010/4 1392.05 179.38 2010/5 1386.64 177.82 2010/6 1380.8 177.16 2010/7 1396.03 176.11 2010/8 1318.42 169.69 2010/9 1334.37 171.8 2010/10 1310.8 168.93 $9.04 $70 2010/11 1277.62 164.81 $8.73 $68 2010/12 1395.77 180.06 $8.81 $65 2011/1 1244.5 160.03 $10.16 $81 2011/2 1249.52 160.48 $10.78 $73 2011/3 1220.92 156.49 $10.78 $65 2011/4 1211.9 155.82 $9.27 $78 2011/5 1214.34 156.18 $9.23 $74 2011/6 1258.37 161.36 $9.60 $77 2011/7 1238.51 158.25 $9.53 $76 2011/8 1237.12 158.75 $8.42 $75 2011/9 1262.84 162.01 $8.08 $73 2011/10 1288.78 165.74 $6.41 $74 2011/11 1272.91 164.14 $5.92 $70 2011/12 1375.56 176.69 $6 $69 2012/1 1393.19 179.47 $6.30 $68 2012/2 1327.33 171.18 $6.98 $64 2012/3 1333.16 171.73 $7.72 $62
 6. 6. 2012/4 1317.52 169.77 $6.50 $58 2012/5 1320.23 169.95 $5.58 $55 2012/6 1327.34 171.06 $4.35 $56 2012/7 1343.11 173.17 $5.70 $60 2012/8 1364.49 175.91 $4.84 $59 2012/9 1399.27 180.49 $3.55 $52 2012/10 1384.77 178.67 $3.74 $52 2012/11 1395.06 179.96 $3.88 $52 2012/12 1394.25 179.9 $3.78 $56 2013/1 1388.85 179.15 $4.43 $55 2013/2 1391.18 179.39 $3.30 $58 2013/3 1405.81 181.16 $2.93 $59 2013/4 1422.98 183.27 $2.20 $58 2013/5 1437.7 185.18 $2.05 $60 2013/6 1438.02 185.39 $1.50 $57 2013/7 1470.49 189.55 $1.81 $55 2013/8 1571.57 202.67 $1.75 $53 2013/9 1683.63 217.12 $1.46 $51 2013/10 1692.24 218.25 $1.24 $56.00 2013/11 1742.98 224.82 $1.35 $54 2013/12 1647.66 212.51 $1.01 $55 2014/1 1712.17 220.78 $0.91 $59 2014/2 1755.88 226.41 $0.79 $62 2014/3 1768.81 227.77 $0.87 61.5 Зураг 2: Mongolian mining corporation (Хувьцааны үнийн хэлбэлзэл) Зураг 2-оос харахад тухайн компаний маань хувьцааны үнэ цэнэ жилээс жил ирэх тусам буурч байгааг анзаарч байгаа байх.
 7. 7. 2.2 “Mongolian Mining Corporation” /Хувьцааны үнэ цэнийн таамаглалын загварчлал хийсэн нь / Дээрх өгөгдлийг хугацааны цуваан дах регрессийн шинжилгээ хийхийн тулд программ дээр оруулан загвар гаргаж, практик дээр ашиглаж болох эсэхийг таамаглан гаргаж ирсэн. Зураг 3: S-P Загварчлал USD HKD Stockprice Coalprice USD 1.0000000 0.9999041 -0.8441903 -0.5971942 HKD 0.9999041 1.0000000 -0.8473418 -0.6038164 Stockprice -0.8441903 -0.8473418 1.0000000 0.7881149 Coalprice -0.5971942 -0.6038164 0.7881149 1.0000000 Энэ корреляцийн коефциентуудын хувьд регрессийн тэгшитгэл бичвэл: Y= + * + * + * USD 150 170 190 210 230 50 60 70 80 1200130014001500160017001800 150 170 190 210 230 HKD Stockprice 0 2 4 6 8 10 50 60 70 80 Coalprice 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0 2 4 6 8 10 Positions 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
 8. 8. Мөн USD болон HKD долларын ханшийн хоорондын хамаарал нь 1-рүү дөхсөн 0.9999041 гэсэн утга гарсан байна. Энэ нь хоорондын хамаарал нь Мулти коллинеар байна гэж үзэж байна. > attach(ganbold) > reg1<-lm(Stockprice~Coalprice+USD+HKD) > summary(reg1) Call: lm(formula = Stockprice ~ Coalprice + USD + HKD) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.387 -0.681 0.01056 0.5392 3.215 Coefficients: Value Std Errort value Pr(>|t|) (Intercept) 11.4088 3.8866 2.9354 0.0056 Coalprice 0.1580 0.0385 4.1046 0.0002 USD 0.0344 0.1168 0.2949 0.7697 HKD -0.3562 0.9038 -0.3941 0.6957 Үүнээс харахад t value-ийн утга USD долларын ханш 0.7697 болон, HKD долларын ханш 0.6957 гарсан байгаа нь хоорондын хамаарал нь ойролцоо учраас /1-рүү дөхсөн/ Мульти Коллинеар байна. Residual standard error: 1.344 on 38 degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.8387 F-statistic: 65.84 on 3 and 38 degrees of freedom, the p-value is 4.108e-015 > reg2<-lm(Stockprice~Coalprice+USD) > summary(reg2) Call: lm(formula = Stockprice ~ Coalprice + USD) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.394 -0.6499 0.04581 0.5902 3.09 Coefficients: Value Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 11.0286 3.7240 2.9615 0.0052 Coalprice 0.1671 0.0304 5.4931 0.0000 USD -0.0116 0.0016 -7.2256 0.0000 Үүнээс Олон хүчин зүйлийн Регрессийн тэгшитгэл бичье: Y=11.03+0.17 -0.01
 9. 9. Residual standard error: 1.329 on 39 degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.838 F-statistic: 100.9 on 2 and 39 degrees of freedom, the p-value is 3.331e-016 =0.84, F=100.9 үүний үр дүнгээс харахад дэлхийн зах зээл дээрх 1 тонн нүүрсний үнэ 1 USD доллароор өсөхөд, компаний хувьцааны үнэ цэнэ 0,1671=0.17 HKD доллароор өснө гэсэн хоорондын хамаарлыг гаргаж ирлээ. Fitted :Coalprice + USD Residuals 0 2 4 6 8 10 -2-10123 33 63 fits sqrt(abs(Residuals)) 0 2 4 6 8 10 0.51.01.5 33 63 Fitted :Coalprice + USD Stockprice 0 2 4 6 8 10 246810 Quantiles ofStandard Normal Residuals -2 -1 0 1 2 -2-10123 33 6 3 Дээрх сүүлийн хүснэгтээс харахад (Quantiles of Standard Normal ) алдааны зөрүүгийн утга стандарт хэвийн хэмжээтэй байна. Тийм болохоор энэ загварыг практикт ашиглаж болно гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Хувилбар:2 U S D -0 .1 2 -0 .0 7 -0 .0 2 0 .0 3 0 .0 8 -0 .2 -0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 -0 .1 2 -0 .0 7 -0 .0 2 0 .0 3 0 .0 8 -0 .1 2 -0 .0 7 -0 .0 2 0 .0 3 0 .0 8 H K D S to c k p ric e -0 .4 -0 .2 0 .0 0 .2 -0 .2 -0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 C o a lp ric e -0 .1 2 -0 .0 7 -0 .0 2 0 .0 3 0 .0 8 -0 .4 -0 .2 0 .0 0 .2 P o s itio n s 0 1 0 2 0 3 0 4 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0
 10. 10. Харин дээрх загварын хувьд бол хоорондын харилцан хамаарлын Регрессийн шинжилгээ утгууд нь иймэрхүү байдлаар гарч байна. USD HKD Stockprice Coalprice USD 1.00000000 0.9990543 -0.07313041 -0.29730059 HKD 0.99905431 1.0000000 -0.08536560 -0.29826818 Stockprice -0.07313041 -0.0853656 1.00000000 0.04848947 Coalprice -0.29730059 -0.2982682 0.04848947 1.00000000 > attach(zamandii) > reg1<-lm(Stockprice~Coalprice+USD+HKD,data=zamandii1) > summary(reg1) Call: lm(formula = Stockprice ~ Coalprice + USD + HKD, data = zamandii1) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.2535 -0.1046 0.004112 0.08854 0.3383 Coefficients: Value Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -0.0554 0.0234 -2.3677 0.0232 Coalprice 0.0443 0.3568 0.1241 0.9019 USD 27.1282 15.2738 1.7761 0.0839 HKD -27.4127 15.2649 -1.7958 0.0807 Residual standard error: 0.1466 on 37 degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.08581 F-statistic: 1.158 on 3 and 37 degrees of freedom, the p-value is 0.3389 > Харин энэ загварын хувьд бол =0.09 F=1.16 гарч байна. Тийм учраас энэ загварыг практикт ашиглах боломжгүй бөгөөд эхний хувилбарыг практикт ашиглавал зохино. Ерөнхий дүгнэлт Судалгааны ажлын хүрээнд “Mongolian mining corporation” хувьцааны үнэ цэнийг таамаглахыг хичээж, нүүрсний үнийн ханшны хэрхэн хоорондын харилцан хамааралтай байгаа, хувьцааны үнэ цэнэ нь компаний үнэ цэнэд хэрхэн нөлөөлж болох талаар судалсан. Ерөнхийдөө бол хувьцааны үнэ компаний үнэ цэнэд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөл үзүүлдэг гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Шинжилгээ хийхийн тулд компанийн хувьцааны үнийн мэдээлэл, долларын ханшны мэдээлэл зэргийг ашиглаад программ дээр оруулан хоорондын харилцан хамаарал нь хэрхэн илэрч байгааг гарган авлаа. Энд 2 загвар гарган авсан ба миний судалгааны зорилгод эхний хувилбар нь илүү тохиромжтой амьдрал практик дээр ашиглаж болно гэсэн дүгнэлттэй гарсан. Онолын хэсэгт компаний үнэ цэнэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн Мертоны загварын талаар дурдсан. Энэ нь хувьцааны багцын хэлбэлзэл нь компаний үнэ цэнэд хэрхэн нөлөөлөл үзүүлдэг ба түүнийг ийм загварчлалаар практикт түлхүү ашиглаж болно гэсэн санааг гаргасан байгаа. Мөн судалгааны хэсгийн дүгнэлтээс хэрвээ америк доллароос
 11. 11. хамаарсан 1 тонн нүүрсний үнэ өсөхөд, хонконг доллароос хамаарсан хувьцааны үнэ цэнэ мөн өснө гэсэн таамаглалыг гаргасан ба энэ нь нөгөө талаас хувьцааны үнэ өсвөл компаний үнэ цэнэд сайнаар нөлөөлөх байдлыг харуулж байнаа. Би судалгаандаа компаний үнэ цэнэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээгээ хувьцааны үнээс хамааралтайгаар гарган авлаа. Ашигласан ном: 1. “Хөрөнгө үнэлэх арга зүй” Улаанбаатар хот, 2005 он С.Доржсүрэн 2. “Эконометрикийн арга загварууд”анхан шатны гарын авлага Улаанбаатар хот, 2007 он, Я.Базарсад 3. “Эрдмийн шувуу” гарын авлага 2011 Гадаад хэл дээр 4. “Хөрөнгө оруулалтын шинжлэх ухаан” Улаанбаатар хот, David G.Luenberger Ашигласан вэб сайтууд: 1. http://mongolbank.mn/ Монгол банкны сайт 2. http://www.mmc.mn/about-company-profile.html-Mongolian mining corporation 3. http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=975:HK –дэлхийн бизнесийн мэдээллийн нэгдсэн сайт 4. http://www.reuters.com/ - дэлхийн хамгийн том хувьцааны ханшийн мэдээлэл үзүүлдэг сайт 5. http://www.bloomberg.com/quote/975:HKдэлхийн хамгийн том эдийн засаг бизнес мэдээллийн нэгдсэн сайт 6. https://www.hkex.com.hk/eng/index.htm -Хонконгийн хөрөнгийн биржийн сайт 7. http://www.infomine.com/investment/metal-prices/coal/ -нүүрс болон ашигт малтмалийн дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзлийг харуулдаг нэгдсэн сайт

×