Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бишгүүр хөгжмөөр хүүхэд бүрийг хөгжүүлсэн нь

4,190 views

Published on

Дорнод аймаг ”ХАН-УУЛ” цогцолбор сургуулийн хөгжмийн багш О.Оюунчимэг

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Бишгүүр хөгжмөөр хүүхэд бүрийг хөгжүүлсэн нь

 1. 1. ХҮҮХЭД БҮРИЙГ БИШГҮҮР ХӨГЖМӨӨР ХӨГЖҮҮЛСЭН НЬ УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ, ЛАБОРАТОРИ ”ХАН-УУЛ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН ХӨГЖМИЙН БАГШ О.ОЮУНЧИМЭГ
 2. 2. ТАНИЛЦУУЛГА Дорнод аймгийн Улсын тэргүүний, лаборатори Хан-Уул цогцолбор сургуулийн III-V ангийн 335 сурагч бишгүүр хөгжмөөр тоглож сурлаа.
 3. 3. L/O/G/O Дорнод аймгийн Улсын тэргүүний лаборатори Хан-Уул цогцолбор сургуулийн хөгжмийн багш О.Оюунчимэг Товч танилцуулга: 1994-1997онд УБ хотын Соёлын сургуулийг хөгжмийн багш мэргэжлээр төгсөж 1998 оноос одоог хүртэл боловсролын байгууллагад тасралтгүй 17 жил ажиллаж байна. МУ-ын Заах аргач
 4. 4. ҮНДЭСЛЭЛ Сургалтын хөтөлбөрт 3-р ангиас эхлэн бишгүүр хөгжим тоглож сургахаар тусгагдсан байсан. Бишгүүр хөгжим заахад Японы сайн дурын мэргэжилтэн багшийн арга зүй, туршлага байсан. Бишгүүрийг Япон багш тоглож, сонсгосноор хүүхдүүдэд сурах хүсэл эрмэлзэл төрсөн. Бишгүүр хөгжмийг худалдан авах хэрэгцээ шаардлага гарч ирсэн. Бишгүүр хөгжмийн өртөг нь бусад хөгжмөөс бага байсан тул эцэг эхчүүдийн дэмжлэгийг сайн авч чадсан. Бүх хүүхэд өөрийн хөгжимтэй болсноор сургалтыг явуулах материаллаг орчин бүрдсэн.
 5. 5. Хэрэгжүүлсэн арга зүй
 6. 6. Арга барилд сургасан нь 1. Гарын барил тавил, хурууны дасгал ба тоглоомын аргууд Ааваа өглөөний мэнд Ээжээ өдрийн мэнд Ахаа баярлалаа Дүүдээ амжилтЭгчээ сайн байна уу? Бүгдээрээ мэндчилье
 7. 7. 2. Үлээх - амьсгаа хуваарилалт Түй Түй Түй Түй 2. Түй- гэсэн авиа ба үеэр дээд өнгийг гаргаж өгнө. Ингэж тоглох явцдаа амьсгааг аль болох багшийн тавьсан тэмдэгийн дагуу тухайн зохиолоос хамаарч авна. Тоо Тоо Тоо Тоо 1. Тоо- гэсэн авиа ба үеэр доод эгшгийг гаргаж өгнө
 8. 8. 3. Энгийн хэмнэлүүдийг үеэр хэлүүлж, алга ташилтаар мэдрүүлж сургах Бом Ди-ли Бом Бом Бом Ди-ли Ди-ли Ди-ли
 9. 9. Хэмнэлийг сайн мэдрүүлэх
 10. 10. Хэмнэлийг сайн нүдлүүлэх: си си сиси си сисиси сисиси Си, Ля, Соль гэх мэт багш бишгүүр хөгжим заах ноотны дараалалаар цааш явуулна.
 11. 11. Бишгүүр хөгжмийн дэвсгэр шугам дах ноотны байрлал
 12. 12. Маамуу нааш ир
 13. 13. Дадлагажин чадваржих үе
 14. 14. ҮР ДҮНГ ТАЙЛАГНАХ 2013-2014 оны хичээлийн жил 2014-2015 оны хичээлийн жил 115 120 40 115 0 103 0 00 0 Бишгүүр тоглож сурсан сурагчдын тоо III анги IV анги V анги VI анги VII анги
 15. 15. 2014-2015 оны хичээлийн жилд: 3-р анги”  Маамуу нааш ир  Мэригийн хурга  9-р симфони  Халуун элгэн нутаг 4-р анги:  Ёохор  Булигаар хүрэн цүнх  Мэригийн хурга  Халуун элгэн нутаг 5-р анги  Халуун элгэн нутаг  Ёохор  Сакура цэцэг  Шинэ жилийн дуу 2013-2014 оны хичээлийн жилд: 3-р анги”  Си-гийн эгшиг  Нисдэг морь 4-р ангийн дугуйлан:  Си-гийн эгшиг  Мэригийн хурга  9-р симфони  Шинэ жилийн ая 
 16. 16. Сурагч бүрийн ахиц амжилт Мэригийн хурга Маамуу нааш ир IX симфони Халуун элгэн нутаг 120 106 111 78 III анги сурагчийн тоо Мэригийн хурга Ёохор Булигаар хүрэн цүнх Халуун элгэн нутаг 113 110 90 95 IV анги сурагчийн тоо Мэригийн хурга Ёохор Булигаар хүрэн цүнх Халуун элгэн нутаг 113 110 90 95 V анги сурагчийн тоо Зохиолын хүнд хөнгөн, сурагчдын сурах хурд харилцан адилгүй байгаагаас шалтгаалж байна.
 17. 17. Тайлант өдөрлөг 2013-2014 оны хичээлийн жилд - “Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт-Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн арга” сэдэвт аймгийн бага ангийн багш нарын сургалт - Хөгжмийн хичээлийн тайлант өдөрлөгийн зохион байгуулсан.
 18. 18. Эцэг эхийн өдөрлөг 330 сурагч Япон багшдаа баярлалаа- 400 сурагч МУЗН-н чуулганд 335 сурагч Үндэсний зөвлөгөөн 235 сурагч Бусад 2014-2015 оны хичээлийн жилд
 19. 19. Эцэг эхийн оролцоо хандлага 2013-2014 оны хичээлийн жил 2014-2015 оны хичээлийн жил 80 315 бишгүүрийн тоо Тоглолтын явцад Хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд Хүүхдийн эрүүл ахуй Амаа болон гарын ариун цэврийг сахиж, сальфетка байнга авч явах Тоглолтын хувцас, хувийн бэлтгэлийг хангах, үзэгч, дэмжигч Хүүхдийн хөгжилд Ганцаарчлан бэлтгэх, нот чээжлүүлэх, гэртээ сонсогч зөвлөгч байх
 20. 20. Хүүхдэд гарсан өөрчлөлт • Хүүхэд нэг бүрийн идэвх, оролцоо нэмэгдсэн. • Хүүхдүүд өөрөө хөгжимдөж сурснаар өөрөөрөө бахархах урам зоригтой болсон. • Бүрэг ичимхий хүүхэд өөрийгөө илэрхийлж сурсан. • Хөгжмийн зэмсгээ үнэт зүйл хэмээн хайрлан хамгаалж хэрэглэж хэвшсэн. • Бие даан болон хамтран сурах чадвар сайжирсан. • Биеэ зөв авч явах, тайзны соёлд суралцсан.
 21. 21. ДҮГНЭЛТ – Ач холбогдол 16% 29%55% Хөгжмийн авьяас нээгдсэн 54 сурагч Сонсгол нь хөгжсөн 97 сурагч Суралцаж байгаа сурагчид Хүүхэд өөрийн сурах ЗОРИЛГОО ойлгож эхэлсэн. Хүүхэд яаж СУРАХ АРГА БАРИЛАА эзэмшсэн. Хүүхэд ХАМТАРЧ ажиллах, бүтээл хийх чадвараа хөгжүүлнэ гэдгээ мэдэрсэн. Хүүхэд өөртөө ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛТЭЙ болсон. Хүүхэд найз нөхдөдөө ТУСЛАХ хандлага төлөвшсөн.  Сурагч хоёр такт үлээгээд амьсгаа авдаг байсан, харин 4-8 такт үлээж амьсгаагаа зөв авдаг болсон. Дасгалын үр дүнд уушигний багтаамж сайжирч байгаа нь мэдрэгдсэн.
 22. 22. Бэрхшээл – Шийдвэр Хүүхэд бүрийн хөгжмийн боловсролыг эцэг эх олон нийтэд хүргэснээр дараах нааштай алхмууд шийдэгдсэн.  Эцэг эхчүүд 235 бишгүүр  Аймаг, сумын засаг дарга 860 бишгүүрээр хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хүүхэд бүр хөгжмийн зэмсэггүй байсан. Нэг хөгжмийг дамжуулан хэрэглэх нь эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэхгүй байсан. Хөг нийлүүлэн анги нийтээр тоглуулахад өнгө зөрөх, хэмжээ алдах бэрхшээл байсан.  Багш удирдах  Бие биеэ сонсох  Ноотны хэмнэлийн дагуу тоглох
 23. 23.  Хүүхэд нэг бүрийг хичээлийн явцад бишгүүр хөгжмөөр хэрхэн сургаж болохыг нотолсон.  Эцэг эхийн олон нийтийн оролцоо хандлагыг татаж чадсан. Туршлага Цаашид хүрэх үр дүн  Дорнод аймгийн Улсын тэргүүний, лаборатори Хан-Уул цогцолбор сургуулийн бүх сурагчид бишгүүр хөгжмийн боловсролыг эзэмшиж төгсөнө.
 24. 24. Хөгжмийн эгшгэнд өлгийдүүлсэн Хүүхэд бүхэн жаргалтай байг.

×