Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

amidrakhChadvartsuraltsakhUilajillagaaniiSedeviigKhuukhdeerSinguulakhni

39 р сургуулийн багш Ш.Баасансүрэн

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

amidrakhChadvartsuraltsakhUilajillagaaniiSedeviigKhuukhdeerSinguulakhni

 1. 1. Амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагааны сэдвийг хүүхдээр сонгуулах нь 39 р сургуулийн багш Ш.Баасансүрэн
 2. 2. Үндэслэл АЧСҮА нь энэ хичээлийн жилээс хэрэгжиж байгаа шинэ тутам сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа Энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахад багш нар тохиромжтой арга барил эрж хайх
 3. 3. Асуулга 1: Танай анги 1-3р улиралд ямар сэдэв сонгосон бэ? 7 5 5 2 3 1 2 Сэдэв сонголтын тоо
 4. 4. Асуулга 2: Сонгосон сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан АЧСҮА- ны үр дүн хэр байсан бэ? Сайн Дунд зэрэг Сэтгэл хүрээгүй 17% 37% 47% БАГШИЙН ХАРИУЛТ багшийн хариулт
 5. 5. Яагаад сэтгэл дундуур гэж... Сэдэв томдсон Сэдэв тохироогүй Сэдэв оновчгүй Сонирхсон сэдвээ илүүд үзсэн Бага ангийн хүүхэд сэдэв сонгох хүнд байна...
 6. 6. Хэлэлцүүлгийн аргаар сэдэв сонгуулах алхмууд 1-р алхам Миний сэдэв 2-р алхам Сонирхлоороо нэгдье 3-р алхам Хэлэлцүүлэгт бэлдье 4-р алхам Бүгдээрээ хэлэлцье 5-р алхам Саналаа хураая
 7. 7. “Сэдэв сонгуулах хүснэгт”-ийн арга Хүүхэд бүрийн сонгосон сэдвүүд Аль хэр хэрэгцээ тэй сэдэв бэ? 1-5 оноо Аль хэр сонирхол той сэдэв бэ? 1-5 оноо Аль хэр тулгамд сан сэдэв бэ? 1-5 оноо Энэ сэдвийг сонговол чиний оролцоо хэр байх вэ? 1-5 оноо Тухайн сэдвийн нийт оноо Ангийн сурагч дын өгсөн онооны дундаж Хог хаягдал 5 5 5 5 20 19,4 Шүдний өвчлөл 5 4 4 3 16 17,2 РС тоглоом 4 4 3 2 13 15
 8. 8. Дүгнэлт Хэлэлцүүлгийн болон хүснэгтийн аргаар сэдэв сонгох явцад дараах үр дүн гарч байгаа. Эргэцүүлэн бодох чадвар Бусдыг сонсох чадвар Багаар ажиллах чадвар болон Хүүхэд бүрийн оролцоо нэмэгдсэн. Сурагч бүр асуудлыг хэлэлцэн хамтаараа зөв шийдэлд хүрч чадсан.
 9. 9. Санал :  Багш АЧСҮА-г үр дүнтэй зохион байгуулахад бага ангийн сурагчдаар сэдэв сонгуулах арга барилд суралцах зайлшгүй шаардлага урган гарч байна.  Багш нараа сэдэв сонгох үйл ажиллагаанд сэтгэл зүтгэлээ зориулж ажиллаарай.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • ErdenegunErdenebayr

  May. 26, 2020

39 р сургуулийн багш Ш.Баасансүрэн

Views

Total views

1,851

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

941

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×