Ra z voj kapaciteta civilnog d ru štva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj Predstavljanje TACSO projekta Rijeka, 16. v...
<ul><li>Civil Society Facility (CSF) </li></ul><ul><li>program potpore civilnom društvu u okviru IPA-e </li></ul>Technica...
<ul><li>Što TACSO želi postići? </li></ul><ul><ul><li>Povećanje kapaciteta civilnog društva </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja...
Gdje? Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog druš...
<ul><li>Provoditelji projekta: </li></ul><ul><li>SIPU International AB, Švedska www.sipuinternational.se </li></ul><ul><...
<ul><li>Vidljivost </li></ul><ul><li>Razvoj komunikacijskih strategija OCD-a </li></ul><ul><li>Kontinuirana medijska promo...
<ul><li>Jačanje kapaciteta </li></ul><ul><li>Početni i napredni treninzi (organizacijski razvoj, monitoring i evaluacija, ...
 
Plan rada TACSO Hrvatska, 2010. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć or...
Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ur...
Program društveno-gospodarskog p artnerstva , rok za prijave 6.5.2010.  Program partnerstava među organizacijama u ku...
<ul><li>Međusektorska događanja: konferencija “ Prevladavanje nejednakosti-položaj žena na tržištu rada ” - u suradnji s C...
Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ur...
Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ur...
Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ur...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tacso croatia

1,010 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tacso croatia

 1. 1. Ra z voj kapaciteta civilnog d ru štva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj Predstavljanje TACSO projekta Rijeka, 16. veljače • Zagreb, 17. veljače • Osijek, 22. veljače • Split, 5. ožujka 2010. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije TACSO Ured u Hrvatskoj • Radni č ka cesta 80/V • 10000 Zagreb • t: +385 1 45 99 821 • f: +385 1 45 99 811 • e-mail: info.hr@tacso.org   SIPU International AB Sweden • Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania    
 2. 2. <ul><li>Civil Society Facility (CSF) </li></ul><ul><li>program potpore civilnom društvu u okviru IPA-e </li></ul>Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije Izgradnja kapaciteta - TACSO P2P Regionalna partnerstva i umre ž avanje na razini EU
 3. 3. <ul><li>Što TACSO želi postići? </li></ul><ul><ul><li>Povećanje kapaciteta civilnog društva </li></ul></ul><ul><ul><li>Jačanje uloge OCD u demokratskim procesima </li></ul></ul><ul><li>Kako? Pružajući potporu : </li></ul><ul><ul><ul><li>Stvaranju poticajnog okruženja za OCD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Povećanju vidljivosti OCD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poboljšanju kvalitete usluga koje pružaju OCD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uključivanju OCD u demokratske procese </li></ul></ul></ul>Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije
 4. 4. Gdje? Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije Osnovne informacije o projektu Trajanje: kolovoz 2009. – kolovoz 2011. Sudjelujuće zemlje: Albanija, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo prema UNSCR 1244, Srbija i Turska Financijska sredstva: 6,7 milijuna eura Projektno osoblje: više od 30 zaposlenih, 10 ureda u 8 zemalja
 5. 5. <ul><li>Provoditelji projekta: </li></ul><ul><li>SIPU International AB, Švedska www.sipuinternational.se </li></ul><ul><li>Partnerske organizacije: </li></ul><ul><li>Centar za promociju civilnog društva, BiH www.civilnodrustvo.ba </li></ul><ul><li>Fondacija za partnerstvo u lokalnom razvoju, Rumunjska www.fpdl.ro </li></ul><ul><li>Fondacija za potporu lokalnoj demokraciji, Poljska www.frdl.org.pl </li></ul><ul><li>Fondacija za razvoj ljudskih resursa, Turska www.ikgv.org </li></ul>Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije
 6. 6. <ul><li>Vidljivost </li></ul><ul><li>Razvoj komunikacijskih strategija OCD-a </li></ul><ul><li>Kontinuirana medijska promocija OCD-a </li></ul><ul><li>Jedinstvena komunikacijska strategija projekta, projektni “brend” </li></ul><ul><li>Promotivno-informativna događanja </li></ul><ul><li>Umrežavanje </li></ul><ul><li>Jačanje odnosa među OCD-ima </li></ul><ul><li>Jačanje odnosa OCD-a i drugih dionika </li></ul><ul><li>Regionalni i nacionalni web portali </li></ul><ul><li>Facilitacija međusektorskih partnerstava na nacionalnoj i regionalnoj razini </li></ul>Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije
 7. 7. <ul><li>Jačanje kapaciteta </li></ul><ul><li>Početni i napredni treninzi (organizacijski razvoj, monitoring i evaluacija, zagovaranje itd.) </li></ul><ul><li>Savjetovanja, mentoriranje </li></ul><ul><li>Uspostavljanje i razvoj sustava za elektronsko učenje </li></ul><ul><li>Tehnička pomoć </li></ul><ul><li>Procjena potreba za institucionalnim razvojem, istraživanja </li></ul><ul><li>Praćenje projekata financiranih preko EU fondova </li></ul><ul><li>Pomoć u pripremi i provedbi projekata </li></ul>Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije
 8. 9. Plan rada TACSO Hrvatska, 2010. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije - Promotivna događanja: predstavljanje TACSO projekta, najava novih natječaja za EU fondove i rasprava o smjernicama za provedbu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – u suradnji s UzUVRH (16.2. Rijeka, 17.2. Zagreb, 22.2. Osijek, 05.03. Split) - Tehnička pomoć zajedničkim događanjima OCD-a i TDU (npr. strateško planiranje za Savjet za razvoj civilnog društva)
 9. 10. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije <ul><li>- Finaliziranje izvješća o procjeni potreba, prevođenje na hrvatski i objavljivanje, ožujak – travanj 2010. </li></ul><ul><li>Istraživanje o raspoloživoj tehničkoj pomoći OCD-ima u Hrvatskoj, ožujak – lipanj 2010. </li></ul><ul><li>-Organizacija konzultativnih sastanaka sa OCD s ciljem definiranje oblika pružanja tehničke pomoći: </li></ul><ul><li>- mogućnosti regionalne suradnje </li></ul><ul><li>- informacije o natječajima u sklopu regionalnog IPA programa </li></ul>Plan rada TACSO Hrvatska, 2010.
 10. 11. Program društveno-gospodarskog p artnerstva , rok za prijave 6.5.2010. Program partnerstava među organizacijama u kulturi, rok za prijave 1.6.2010. Izgradnja kapaciteta - TACSO P2P Regionalna partnerstva i umre ž avanje na razini EU
 11. 12. <ul><li>Međusektorska događanja: konferencija “ Prevladavanje nejednakosti-položaj žena na tržištu rada ” - u suradnji s CESI, 9. ožujka 2010. </li></ul><ul><li>INFO DANI, IPA 2009 – u suradnji s UzUVRH, travanj 2010. </li></ul><ul><li>Prezentacija najboljih praksi u okviru programa CARDS 2004 i PHARE 2006 na Danima udruga – u suradnji s UzUVRH, svibanj 2010. </li></ul><ul><li>SOKNO konferencija u suradnji sa SMART-om, svibanj – lipanj 2010. </li></ul>Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije Plan rada TACSO Hrvatska, 2010.
 12. 13. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije Tema treninga Datum i mjesto održavanja treninga (I. modul) Datum i mjesto nastavka treninga (II. modul) Prikupljanje sredstava EU 2.-3. veljače 2010. Istanbul 15. travnja, 2010. Podgorica Menadžment OCD-a 3.-5. ožujka 2010. Skopje 29.-30. travnja 2010. BiH Zagovaranje i lobiranje 16.-18. ožujka 2010. Tirana 22. - 23. travnja 2 010. Podgorica Razvoj i provedba projekata financiranih EU fondovima 23.-24. ožujka 2010. Istanbul 27. travnja 2010. Zagreb Sudjelovanje građanki i građana u procesu donošenja odluka 29 .- 31. ožujka 2010. Beograd 18.-19. svibnja 2010. Istanbul
 13. 14. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije <ul><li>Aktivnosti tijekom sljedeće dvije godine… </li></ul><ul><li>Evaluacija provedbe Nacionalne strategije, priprema nove Nacionalne strategije (susreti OCD-a, rasprave, potpora stručnim analizama) </li></ul><ul><li>Partnerska događanja: potpora volonterskim aktivnostima, suradnja OCD-a s lokalnim vlastima </li></ul><ul><li>Treninzi na nacionalnoj razini kao nastavak regionalnih treninga (upravljanje, zagovaranje i lobiranje, sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka, EU projekti, monitoring i evaluacija) </li></ul><ul><li>Dani udruga 2011. </li></ul><ul><li>Izravna tehnička pomoć – usmjerenost na regionalnu suradnju </li></ul><ul><li>.. </li></ul>
 14. 15. Technical Assistance for Civil Society Organisations Croatia Office Tehni č ka pomo ć organizacijama civilnog društva Ured u Hrvatskoj This project is funded by the European Union Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije TACSO ured u Hrvatskoj c/o Ured za udruge Vlade RH, Radnička cesta 80/V, HR-10000 Zagreb t: +385 1 4599 821 /825 f: +385 1 4599 811 e: info.hr@tacso.org

×