Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uspon osmanskog carstva

11,002 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Uspon osmanskog carstva

 1. 1. USPON OSMANSKOG CARSTVA Autor: Kristijan Šivak, Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura
 2. 2. NASTANAK OSMANSKE DRŽAVE • Turci Osmanlije  graničari u službi Turaka Seldžuka u Maloj Aziji • 13. st.  Mongoli uništili državu Seldžuka  pod vodstvom Osmana Turci Osmanlije osnivaju državu • stupaju u službu okolnih vladara, čak i Bizanta • uskoro zauzimaju bizantske pokrajine u Maloj Aziji
 3. 3. ORHAN I. (1326.-1360.) • učetverostručio državu • pomaže Bizantu u obrani Soluna od srpskog cara Dušana • 1353. osvaja utvrdu Cimpe na Galipolju  prvi posjed na europskom tlu • nakon osvajanja Angore (Ankare) proglasio se samostalnim sultanom
 4. 4. OSVAJANJA ORHANA I.
 5. 5. DRŽAVA CARA DUŠANA
 6. 6. MURAT I. (1360.-1389.) • osvaja Hadrianopol (Edirne) gdje premješta prijestolnicu • 1371. na rijeci Marici pobjeđuje srpsku vojsku i osvaja Makedoniju • 1382. osvojena Bugarska • 1389. Murat poginuo u bici na Kosovu polju  Srbija postaje ovisna o Osmanskom Carstvu
 7. 7. OSVAJANJA MURATA I.
 8. 8. BITKA NA MARICI 1371.
 9. 9. BAJAZID I. (1389.-1403.) • 1396. porazio Žigmunda kod Nikopolja  učvrstio vlast na europskom kontinentu • 1402. u bici kod Angore Mongoli Timura Lenka porazili Osmanlije  Bajazid umro u zarobljeništvu • osmanlijska osvajanja zaustavljena na pola stoljeća
 10. 10. BITKA KOD NIKOPOLJA 1396.
 11. 11. BITKA KOD ANGORE 1402.
 12. 12. BAJAZID I. U ZAROBLJENIŠTVU
 13. 13. BITKA KOD VARNE 1444. • još jedan poraz kršćanske vojske • na bojnom polju poginuo i hrvatsko-ugarski kralj Vladislav I. Jagelović
 14. 14. MEHMED II. (1451.-1482.) • 1453. osvojio Carigrad  kraj Bizantskog Carstva • grad preimenovan u Istanbul • “cis tin polin”  “is tan bulis” • Mehmed II. dobio nadimak el Fatih  Osvajač
 15. 15. OSVAJANJA MEHMEDA II. • 1459. padom Smedereva osvojena Srbija, 1463. Bosna, 1478. Albanija i 1482. Hercegovina
 16. 16. BAJAZID II. (1481.-1512.) • u ratu s Venecijom ovladao poluotokom Peloponezom • 1492. godine organizirao spašavanje Arapa i španjolskih Židova (Sefarda) • abdicirao u korist sina Selima
 17. 17. SELIM I. (1512.-1520.) • posvećen osvajanjima na istoku  Osmansko Carstvo širi na Armeniju, Mezopotamiju, Siriju i Egipat • uzima titulu kalifa
 18. 18. OSVAJANJA SELIMA I.
 19. 19. SULEJMAN I. (1520.-1566.) • Veličanstveni i Zakonodavac • nastavak osvajanja: 1521. Beograd, 1526. na Mohačkom polju poražena ugarskohrvatska vojska, 1529. pod zidinama Beča • skončao 1566. kod Sigeta
 20. 20. PRESTANAK OSVAJANJA • Sulejmanova smrt  kraj osvajanja  slabljenje države  državni i vojni aparat uglavnom se oslanjao na prihode od osvajanja
 21. 21. USTROJ VOJSKE 1) spahije  konjaništvo 2) janjičari  pješaštvo 3) akindžije  jurišna laka konjica
 22. 22. SPAHIJE • za obavljanje vojne službe dobivaju zemljišne posjede (spahiluke) • spahiluk nije nasljedan
 23. 23. JANJIČARI • elitne jedinice • stajaća vojska • plaćeni novcem • regrutirani devširmom (danak u krvi)
 24. 24. AKINDŽIJE • duž granica Osmanlijskog Carstva unose strah i nered prije novih osvajanja • nisu plaćeni nego se namiruju iz ratnog plijena • martolozi  sultanovi kršćanski podanici među akindžijama
 25. 25. ORGANIZACIJA DRŽAVE • teokratska država sa sultanom na čelu • važan položaj imaju veliki vezir i divan (državno vijeće koje ima savjetodavnu ulogu) • pravni ustroj podređen je šerijatu  muslimanski vjerski zakon • država je podijeljena na pašaluke (beglerbegluke), pašaluci na sandžake, a sandžaci na nahije
 26. 26. OSMANSKI TIMARSKI SUSTAV • tip feudalizma počiva na sustavu timara  zemljišnih posjeda koje sultan dijeli vojnicima • velik timar = zijamet (has), a manji = spahiluk • nakon smrti uživatelja vraća se sultanu • raja  radna snaga na spahilucima i zijametima • seljačka davanja: harač  osobni porez; desetina uroda spahiji; kuluk  radna renta • seljacima muslimanima davanja su manja
 27. 27. PITANJA • U kojem se kontekstu Turci Osmanlije prvi put spominju? • Objasni podrijetlo naziva Osmanlije. • Kada Osmanlije osnivaju prvu državnu zajednicu? • Objasni značaj sultana Orhana I. • Nabroji osvajanja Sultana Murata I. • Navedi bitke Bajazida I. i objasni njihovo značenje. • Objasni posljedice bitke kod Varne.
 28. 28. PITANJA • • • • Nabroji osvajanja Mehmeda II. Osvajača. Objasni značaj sultana Selima I. Objasni značaj Sulejmana I. Veličanstvenog. Zašto nakon Sulejmanove smrti dolazi do slabljenja osmanlijske države? • Objasni ustroj osmanlijske vojske. • Opiši organizaciju osmanlijske države. • Objasni timarski sustav i nabroji seljačka davanja.

×