Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novac

2,742 views

Published on

 • Be the first to comment

Novac

 1. 1.     ...u prvom redu platežno sredstvo za razmjenu dobara, ...povijesni i gospodarski dokument vremena, ...važan datirani umjetnički i kulturni spomenik, ...dokument pisma i jezika. Dr. Anton Bauer, hrvatski muzeolog i kolekcionar
 2. 2. ...specifična roba koju je razvoj robne proizvodnje i razmjene izdvojio kao opći ekvivalent vrijednosti.
 3. 3. Sredstvo plaćanja čije primanje se ne može odbiti. Maichsner
 4. 4.  Zamjenjiva tjelesna pokretna stvar koja ima na sebi izraženu nominalnu vrijednost i novčanu jedinicu, koju izdaje propisima ovlaštena osoba i koja je propisima određena kao sredstvo ispunjenja novčanih obveza.
 5. 5. Novac je posrednik u razmjeni dobara i usluga, opći ekvivalent kojim se izražava cijena svih drugih roba i usluga, univerzalna roba koja se može razmijeniti za svaku drugu robu, roba nad robama – jer nijedna druga roba nema takva svojstva.
 6. 6.  …zakonsko i definitivno sredstvo prometa i plaćanja u nekoj zemlji Hrvatska narodna banka
 7. 7. FUNKCIJE NOVCA  Razlikuju se četiri funkcije novca: 1. funkcija prometa i plaćanja 2. štednje 3. mjere cijena/vrijednosti 4. svjetski novac.
 8. 8.  Prije postojanja novca razmjena se odvijala u obliku trampe koja je uvijek podrazumijevala dvostruku suglasnost potreba.  Problem djeljivosti – bila je potrebna suglasnost ne samo oko vrste proizvoda koje su predmet razmjene, već i oko njihovih količina.
 9. 9.    Novac svojim različitim količinama izražava vrijednosti različitih roba. Zahvaljujući novcu, robe različitih fizičkih osobina se u razmjeni ispostavljaju kao kvalitativno istorodne i količinski usporedive. Količina novca koju je potrebno dati kao protuvrijednost da bi se kupila neka roba, naziva se njenom cijenom.
 10. 10.  Novac se pojavljuje kao posrednik u razmjeni pa se prvo roba prodaje za novac pa se onda tim novcem kupuje željeno dobro. Na taj način, čin prodaje se odvaja od čina kupovine.  Mjesto prodaje i kupovine ne moraju se uvijek poklapati.
 11. 11.  Novac funkcionira kao sredstvo za stjecanje blaga, odnosno sredstvo štednje.  U funkciji štednje novac više nije u opticaju već se izvlači iz njega i počinje se skupljati tj. akumulirati.  Novac je, naime, likvidan – odmah se može pretvoriti u druge robe.
 12. 12.  U uvjetima u kojima su države upućene na svjetsko tržište i razmjenu sa drugim zemljama javlja se problem svjetskog novca ili robe koja će biti općeprihvaćeno sredstvo razmjene u različitim zemljama,  Formalna vrijednost jedne valute - koju je utvrdila država i njena stvarna vrijednost na tržištu, mogu se značajno razlikovati.
 13. 13.  Ulogu svjetskog novca preuzele su valute ekonomski najjačih zemalja, kao što su dolar, euro, jen i franak.  Vrijednost tih valuta zavisi od općeg stanja svjetske ekonomije i odnosa između različitih valuta.  Svjetski novac - služi kao mjera vrijednosti, sredstvo prometa i blago, samo što to sada obavlja na svjetskoj razini, tj. u međunarodnim ekonomskim odnosima.
 14. 14. Robni novac i simbolični novac Robni novac - razmjena dobara putem trampe, tj. razmjenom robe za robu - stoka, žito,krzno… imaju funkciju novca  “novac” se nazivao pecunia (lat. pecus-govedo) Razvoj trgovine – potreba za novčanim oblikom vrijednosti → nastaje novac  grumen, šipka ili predmet od zlata ili srebra  zbog određivanja vrijednosti - učestala potreba za vaganjem
 15. 15. Simbolični novac - novac bez vlastite unutarnje vrijednosti, ali svoju vrijednost crpi iz odnosa reprezentacije prema pravom novcu - koža, krzno i sl. FIDUCIO = POVJERENJE -> FIDUCIJARNI SUSTAV FIDUCIJARNI NOVAC (FIAT NOVAC) - vrijednost novca počiva na vjerovanju da ljudi mogu novac zamijeniti za dobra i usluge.
 16. 16. - vrijednosni papiri koji cirkuliraju u određenoj sferi robnog prometa i time zamjenjuju novac - pojavljuju se u obliku doznaka i obveznica (mjenica, čekova i dr.) - banknote (novčanice) su oblik novčanih surogata kao uputnice banke na samu sebe koje daju pravo potraživanja od banke odgovarajuće količine zlata - sama priroda funkcije razmjene omogućila je da se pojavi danas dominantni oblik novca – depozitni novac
 17. 17.  Razvoj novčanih oblika usporedo s ekonomskim razvojem s vremenom pobuđuju sve veću pozornost vlasti. U želji da se uredi novčano poslovanje, novčani sustavi postaju predmetom zakonske regulacije.  U početku riječ je o kontroli kovanja novca  S vremenom se ovlasti proširuju i na reguliranje novčanog opticaja i drugih okolnosti vezanih uz novac
 18. 18. Bimetalistički sustavi: - paralelna valuta - dvojna valuta Monometalistički sustavi: - srebrna ili zlatna valuta - zlatni standard (ili zlatna valuta): - zlatna valuta sa zlatom u optjecaju - valuta na bazi zlatnih poluga - valuta na bazi zlatnih deviza
 19. 19. Paralelna valuta novac, kao zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja, kuje se iz oba valutna materijala: zlata i srebra  između tih dviju vrsta novca nije zakonski utvrđen nikakav odnos 
 20. 20. Dvojna valuta  novac se također kuje iz obaju valutnih materijala, ali se među njima uspostavlja zakonski oblik npr. 1kg zlata=15,5kg srebra  sustav se još naziva alternativnim  Greshamov zakon
 21. 21. Sustav zlatne valute sa zlatom u opticaju     Samo zlatni nova smatra se pravim valutnim novcem i definitivnim sredstvom plaćanja Državne novčanice su novčani surogati – razmjenjive su za zlato Apsolutna sloboda kovanja zlatnog novca za privatni račun Apsolutna sloboda uvoza i izvoza zlata
 22. 22. Sustav zlatne valute na bazi zlatnih poluga    karakterističan za razdoblje između dva svjetska rata U prometu cirkuliraju novčanice koje služe kao zakonsko i definitivno sredstvo prometa i plaćanja – njihova podloga je zlato koncentrirano kod središnje banke. Ne postoji apsolutna razmjenjivost novčanica za zlato.
 23. 23.  Optjecaj novčanica u ovom sustavu zasnovan je na devizama koje glase na neku stranu zlatnu valutu ili na neku važnu svjetsku valutu, premda ona nije formalno zasnovana na zlatu.  Pokrenut u zemljama koje nisu imale dovoljno zlata za formiranje dvaju prethodno pojašnjenih zlatnih sustava.
 24. 24. Načelo optjecaja (Currency principle) – sve novčanice u opticaju MORAJU imati potpuno pokriće u zlatu, osim određenog kontingenta koji se određuje zakonom. Bankarsko načelo (banking principle) – sve novčanice u opticaju NE MORAJU imati pokriće u zlatu, već i u dobrim kratkoročnim mjenicama. Temeljem spomenutih teorijskih načela emisije i pokrića razvili su se različiti sustavi.
 25. 25. njegov razvoj potaknut je:  Razvojem svjetskog gospodarstva koje je nadmašilo mogućnosti zlatnog standarda  Problemima u okviru zlatnog standarda (1929.-1933., 1969. – 1972.) Danas u svijetu egzistira SUSTAV PAPIRNATE VALUTE. Banka - kredit – depozitni novac Uloga banaka kao posrednika u suvremenom novčanom sustavu je ključna.
 26. 26. Suvremeni novac bilo u obliku papirnate novčanice, bilo u obliku kreditnog (depozitnog) novca nije ništa drugo nego oblik kredita koji kreiraju banke, stvarajući pri tom svoje obveze prema nebankarskom sektoru. Depozitni (žiralni, knjižni) novac danas je popularno prozvan elektroničkim novcem, zbog snažnog razvoja i primjene računala i informatike u bankarstvu. Banka odobravajući kredit stvara dodatnu količinu novca koji je nematerijalan, ali je njegovo stvaranje moguće jedino u slučaju bezgotovinskog platnog prometa.

×