Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe Media Geen Rocket Science (9/9/09): Presentatie Bas

481 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwe Media Geen Rocket Science (9/9/09): Presentatie Bas

 1. 1. Nieuwe Media voorZZP-ers<br />Bas van derLans – 9 september 2009<br />
 2. 2. Ikheet Bas …<br />Nieuwe media-liefhebber, gek op oudemensen, gelegenheidsdeejay, ‘wateenboernietkent …’ en eencreatievechaoot. <br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Wie is bereid …<br />
 8. 8. Nieuwe versus oude media<br />Hoe zag de werelderookalweeruitzonder Google?<br />Wieleesterweleensnieuws op het internet?<br />Richard vertelde het al.<br />Wanneerheb je voor het laatsteenencyclopediegekocht? Bestaan die straksnog?<br />Wiegebruiktnog accept giro’s? <br />20 jaargeledenzijnpinautomatenvernield. <br />
 9. 9. Strategie & Nieuwe media<br />Content: kennis en informatie<br />
 10. 10.
 11. 11. Schaarste<br />
 12. 12. Schaarste<br />Overvloed<br />
 13. 13. Strategie & Nieuwe media<br />Content: kennis en informatie<br />Interactie: Dialoogaangaan<br />
 14. 14.
 15. 15. Content<br />Het delen van Informatie, Kennisen Ervaring<br />
 16. 16. Twee nieuwedingen …<br />Zoeken<br />
 17. 17. Twee nieuwedingen …<br />Zoeken<br />Links<br />
 18. 18. Zoeken<br />In plaats van vasteadresjes. Of de dichtsbijzijnde.<br />“Zoeken is lucratief, want alles is tevinden”<br />Versplinteringaan niches<br />
 19. 19. (uitstapje:) The long tail<br />
 20. 20. The long tail (dino-versie)<br />
 21. 21. The long tail (dino-versie)<br />
 22. 22. Chris Anderson – The Long Tail<br />
 23. 23. Zoeken<br />In plaats van vasteadresjes. Of de dichtsbijzijnde.<br />“Zoeken is lucratief, want alles is tevinden”<br />Versplinteringaan niches<br />“Gevondenworden is het nieuwezoeken”<br />De uitdaging is dus …? <br />Gevondenworden!<br />
 24. 24. Links<br />Do what you do best!<br />Link naar de rest.<br />Eindeloosherhalenoverbodig.<br />De link maaktpopulairiteitmeetbaar.<br />Links makenzoekmachines intelligent <br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. Relevante links<br />Matchendonderwerp<br />Nuttigepagina, maarooknuttigetekst<br />Nietklikhiermaar “website van Robert van Eekhout over Miereneters-voer” <br />Kwantiteit<br />
 36. 36. Wiezouer …<br />Eenboekwillenschrijven? Of gastcollege’swillengeven over datwat je leukvindt, en waar je goed in bent?<br />met alsdoel: <br />anderenhelpen;<br />Erkendworden in authoriteit.<br />
 37. 37. Boekschrijven<br />Waarom?<br />Waarover?<br />Do what you do best!<br />Waaromheb je het nognietgedaan?<br />Gebrekaanervaring?<br />Gebrekaankennis?<br />Geentijdvoor?<br />Nietgenoegdaadkracht? <br />
 38. 38. Bestaanboekennog over 10 jaar?<br />Natuurlijk!<br />Hoe? <br />Zoals we ze nu kennen?<br />
 39. 39. 2 dingenbeseffen over nieuwe media<br />Nieuwe media zijn AANVULLEND<br />Nieuwe media vereiseneennieuwemanier van denken.<br />Sleutelwoorden<br />Delen (informatie en kennis)<br />Transparantie<br />Nietgemeenzijn<br />… Allesmoet gratis?<br />
 40. 40. Anekdote van eenbedrijfin eenhoofdstad.<br />
 41. 41. Publiceren in 1890<br />Toen tot nu:<br />Grootrisicobij de schrijver<br />Grootrisicobij de uitgever<br />Veeloverproductie: meerdan 33% onverkocht.<br />Bestsellers<br />Boekenpromotend.m.v. massamedia!<br />Wijhebbeneenboek, het is cool, jij MOET het echtkopen.<br />
 42. 42.
 43. 43. Publiceren in 2020<br />Straks:<br />Klein risicobij de schrijver<br />Geenuitgever<br />On Demand productie: of geenfysiekepublicatie.<br />“Hoe wilt u het hebben?”<br />Versplintering<br />Boekennietpromotend.m.v. massamedia!<br />Ditlijkt me eenleukonderwerpom over teschrijven, zou je het kopen, en waarmoet het danaanvoldoen?<br />
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46. Watgaan we doen?<br />
 47. 47.
 48. 48. Een …<br />
 49. 49. e<br />
 50. 50.
 51. 51. … schrijven.<br />
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. Waaromeen gratis eBook?<br />Kennis en ervaringconserveren<br />Hebben we altijdwelleukgevonden!<br />Authoriteitbouwen<br />Sympathiekgevondenworden<br />Gevondenworden<br />Nieuweklantenbereiken (investering)<br />Doenwat je leukvindtvoormensen die je leukvindt. <br />Over 10 jaarbestaatnietsandersmeer (!?).<br />
 56. 56. Doelstelling<br />Tijdensdeze workshop maaktiedereen de start vooreeneigen eBook. <br />Over 10 minutenheeftiedereeneenonderwerp en eendoelgroep<br />
 57. 57. Over 10 minutenheeftiedereen de inhoudsopgave van zijn of haar eBook.<br />
 58. 58. Publicatieplatform<br />Je eigenweblog<br />Je eigen website<br />Andermans website <br />(online) magazine?<br />ZZP Netwerk Nederland (op je profiel!)<br />
 59. 59. Wiebenjij?<br />En wat doe je graag?<br />
 60. 60. Do what you do best …<br />Link to ‘de rest’<br />
 61. 61. Deel, deel, deel<br />Anakdoteeenbedrijf<br />
 62. 62. Bedenkuweigenbaan.<br />Dan heeftuookgeenconcurrentie<br />
 63. 63. Wie is bereid …<br />Volgende week – eenmalig – twee uureenandertehelpen. <br />
 64. 64. Schrijfeenboek.<br />www.gegoogledworden.nl<br />Wieschrijftblijft<br />Of maakfilmpjes, leg uit!<br />
 65. 65. Schrijfeenboek.<br />“Google Analytics voor ZZP-ers”<br />“Eenmooiejeugdigehuidtijdens de zwangerschap”<br />“Schrijvenvoor hen die nietkunnenschrijven”<br />
 66. 66. Nietuzelfcentraal …<br />Maaruwwerk. Wijze.<br />
 67. 67. Publiceeruwboek<br />Unieke content<br />
 68. 68. Uwboek is eenwormpje<br />Het perfecteaasvooraandacht.<br />“Zorgdatuinteressantgenoeg bent omgegetenteworden”, op tevallen en doorgestuurdteworden.<br />

×